Form of Work
Książki
(34)
Czasopisma
(2)
Status
available
(30)
unknown
(4)
only on-site
(1)
Branch
Magazyn
(33)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(1)
Author
Konieczny Krzysztof (1960- )
(14)
Kozakiewicz Anna
(14)
Oczko-Kozłowska Jadwiga
(14)
Gabryś-Dudziak Patrycja
(13)
Kwatro-Woźniak Katarzyna
(12)
Bociańska Izabela
(11)
Płużek Karolina
(8)
Kubiak Wiktoria
(4)
Sołtysówna Aldona
(4)
Struzik Gabriela
(4)
Kozłowska Anna (językoznawstwo)
(3)
Kozłowski Jarosław (1945- )
(3)
Mróz Grażyna
(3)
Kluczwajd Katarzyna (1962- )
(2)
Kowalska Anna Bogumiła
(2)
Kowalski Krzysztof (1947- )
(2)
Kozłowska Aleksandra Anna
(2)
Kozłowska Anna
(2)
Kozłowska Dorota (archeologia)
(2)
Kozłowska-Ryś Anna (historia)
(2)
Makała Rafał (1967- )
(2)
Rogalski Bartłomiej (1974- )
(2)
Rychłowska-Kozłowska Anna
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Kościół dominikanów w Toruniu i niesymetryczne korpusy mendykanckie w Środkowej Europie
(1)
Antoniuk Mateusz (1980- ). "Dukt pisma się zasupła niepewnym gryzmołem..." Joanny Pollakówny wiersze o wierszach
(1)
Antoniuk Mateusz (1980- ). Wydeptywanie ścieżek. O czytaniu "Wierszy zebranych" Joanny Pollakówny
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). Co pozostaje? Antypomniki Gerzów a medialne ramy pamięci. Diagnoza po latach
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). What remains? Anti-monuments of the Gerzes and media frameworks of memory. Years later: a diagnosis
(1)
Basiul Marek (1961- ). O matrycy odbitce i tym co pomiędzy
(1)
Bednarski Krzysztof M. (1953- ). Karta z dziennika
(1)
Bednarski Krzysztof M. (1953- ). Sfinks
(1)
Bendyk Edwin (1965- ). Awangarda w epoce antropocenu kapitalocenu sztucznej inteligencji
(1)
Berdyszak Jan (1934-2014)
(1)
Bianco Paolo del (1945- )
(1)
Bielunas Jerzy (1950- ). Wybrane uwagi na temat dramaturgii przedstawień dla dzieci
(1)
Bikovs'ka Olena V. Teoretyczno-metodyczne podstawy edukacji pozaszkolnej na Ukrainie
(1)
Blacha Izabela
(1)
Block Rene (1942- )
(1)
Bogdanowicz Wiesław (biologia). Analiza genetyczna wybranych grobów z cmentarza z Bodzi
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka). Szlaki handlowe środkowej i dolnej Wisły w X-XI w. w świetle danych archeologicznych
(1)
Boguszewska Anna. Na przykładzie uczniowskich lektur - edukacja medialna a ilustrowana książka dla dzieci w Polsce
(1)
Buko Andrzej (1947- )
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Chronologia cmentarza
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Cmentarzysko w Bodzi w świetle wyników badań interdyscyplinarnych
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Ogólna charakterystyka znalezisk
(1)
Bulanowski Marek Oktawian (1962- )
(1)
Burkowska-But Aleksandra. Zagrożenie mikrobiologiczne w kryptach grobowych
(1)
Bursche Aleksander (1956- )
(1)
Buś Magdalena M. Analiza genetyczna wybranych grobów z cmentarza z Bodzi
(1)
Bądkowska Justyna
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki)
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki). Wstęp
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki). Średniowieczne wyposażenie kościoła dominikanów w Toruniu w kontekście dominikańskiej duchowości i duszpasterstwa - głos w dyskusji
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Rewitalizacja przestrzeni miasta poprzez sztukę - przypadek Stoczni Gdańskiej
(1)
Carls-Maire Alice-Catherine (1950- ). Suffering in Joanna Pollakówna's poetry
(1)
Ceglarski Marcin. Kościoły dla mieszkańców osiedli z wielkiej płyty - analiza porównawcza szaty architektonicznej kościołów pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego i pw. Matki Bożej Królowej Polski
(1)
Cembrzyńska Patrycja. In a different rhythm - anti-monuments and counter-culture
(1)
Cembrzyńska Patrycja. W innym rytmie - antypomniki i kontrkultura
(1)
Chwilczyński Bartłomiej (1987- ). Lito team
(1)
Ciarkowski Błażej (1982- ). Konserwacja kreacja i... postmodernizm
(1)
Cichocki Sebastian (1975- ). Sztuka w skali 1:1 czyli nie nie-sztuka
(1)
Ciesielski Wojciech (1979- )
(1)
Cvorsuk Ol'ga Pavlivna. Factors informing psychological and spiritual health at preschool age in terms of hagiotherapy
(1)
Cymer Anna (1978- ). Jak czytać powojenną architekture sakralną
(1)
Czech-Błońska Renata. Paciorki z kamieni półszlachetnych
(1)
Czech-Błońska Renata. Zespół unikalnych paciorków z grobu D171
(1)
Czekaj-Słowikowski Maciej
(1)
Czubak Bożena (1960- )
(1)
Dekówna Maria. Paciorki szklane
(1)
Dembowska Julita. O pomnikach Władysława Hasiora
(1)
Dembowska Julita. On Władysław Hasior's monuments
(1)
Domanowska Eulalia (1960- )
(1)
Domanowska Eulalia (1960- ). Anti-monuments and other forms of commemoration
(1)
Domanowska Eulalia (1960- ). Antypomniki i inne formy upamiętniania
(1)
Dormus Katarzyna. Ewolucja metod nauczania rysunków jako odbicie pedagogicznych i artystycznych prądów epoki (na przykładzie dziewiętnastowiecznej szkoły galicyjskiej)
(1)
Dowlasz Inka. Program Terapii przez Sztukę w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie
(1)
Drost-Rudnicka Małgorzata. Wiedza uczniów kończących etap edukacji wczesnoszkolnej na temat regionu
(1)
Drozd-Lipińska Alicja (1977- ). Populacja z cmentarzyska w Bodzi w świetle danych antropologicznych
(1)
Drążkowska Anna
(1)
Drążkowska Anna. Dieta przedstawicieli elit społecznych Rzeczypospolitej na podstawie analizy stabilnych izotopów węgla i azotu w szczątkach szkieletowych
(1)
Drążkowska Anna. Konserwacja zabytków archeologicznych
(1)
Drążkowska Anna. Nowożytne trumny z badań archeologicznych z wybranych stanowisk z Polski Litwy i Ukrainy
(1)
Drążkowska Anna. Odzież grobowa z badań archeologicznych z wybranych stanowisk z Polski Ukrainy i Litwy
(1)
Drążkowska Anna. Szczątki roślin z badań archeologicznych z wybranych stanowisk z Polski i Litwy
(1)
Drążkowska Anna. Szczątki wybranych przedstawicieli dawnych elit Rzeczypospolitej w świetle badań antropologicznych i paleopatologicznych
(1)
Drążkowska Anna. Wyposażenie nowożytnych pochówków na podstawie wybranych stanowisk z Polski Ukrainy i Litwy
(1)
Drążkowska Anna. Zagrożenie mikrobiologiczne w kryptach grobowych
(1)
Duczko Władysław (1946- ). Status i magia
(1)
Dworska Urszula. Rola środowiska rodzinnego w zakresie przybliżania uczniom w młodszym wieku szkolnym dziedzictwa kulturowego regionu
(1)
Dziadek Adam (1965- ). Efekt brzmienia - o wierszach Joanny Pollakówny
(1)
Dzierżyc-Horniak Anna (1975- ). Eksperyment form przestrzennych w Elblągu – niechciane dziś dziedzictwo PRL-u?
(1)
Eross Agnes. Geografia (przeciw)pomnika: rola przestrzeni i przestrzenności w miejscu pamięci
(1)
Eross Agnes. The geography of a (counter) memorial: exploring the role of space and spatiality in a memorial site
(1)
Frankowska-Makała Monika
(1)
Frei Karin Margarita. Badania izotopowe pochówków z Bodzi
(1)
Fudala Rafał. Płytko czy głęboko czyli o medialnych (i nie tylko) rozmyślaniach pewnego śledzia
(1)
Gajewski Stanisław (grafik). Nie wolno ale z umiarem
(1)
Galiński Tadeusz
(1)
Gan Paweł. Analiza chemiczna elementów wagi składanej z grobu E41 w Bodzi
(1)
Garbacz Anna
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(30)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(35)
Italian
(1)
Subject
Desa Dzieła Sztuki i Antyki
(14)
Aukcja sztuki
(13)
Rysunek polski
(11)
Malarstwo europejskie
(10)
Malarstwo polskie
(9)
Grafika polska
(7)
Rzemiosło artystyczne
(5)
Sztuka polska
(5)
Grafika europejska
(4)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(4)
Rzeźba polska
(4)
Sztuka
(4)
Rzeźba europejska
(3)
Groby
(2)
Ikony rosyjskie
(2)
Muzeum Narodowe (Szczecin)
(2)
Rysunek europejski
(2)
Akademia Sztuk Pięknych (Katowice)
(1)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(1)
Archeologia
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura sakralna europejska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Archivio di Stato (Florencja)
(1)
Artyści
(1)
Astrologia
(1)
Awangarda (lit., szt.)
(1)
Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
(1)
Biżuteria
(1)
Bunt
(1)
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" (Toruń)
(1)
Cmentarze
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Czasopisma muzealne polskie
(1)
Dominikanie
(1)
Drzeworyt japoński
(1)
Edukacja medialna
(1)
Elita społeczna
(1)
Erotyzm
(1)
Fotografia polska
(1)
Galeria Akumulatory 2 (Poznań)
(1)
Galerie sztuki
(1)
Gosudarstvennyj Muzej Etnografii i Remesla (Lwów)
(1)
Horoskopy
(1)
Jakub Ludwik Sobieski
(1)
Judaica
(1)
Kozłowski, Jarosław
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Miejsca pamięci narodowej
(1)
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
(1)
Muzeum Regionalne (Stalowa Wola)
(1)
Muzeum Sztuki Współczesnej (Kraków)
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Paderewski, Ignacy Jan
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Poezja polska
(1)
Pogrzeb
(1)
Pollakówna, Joanna
(1)
Pomniki
(1)
Przepowiednie
(1)
Rzemiosło artystyczne żydowskie
(1)
Rękopisy łacińskie
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Szkolnictwo artystyczne
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka konceptualna
(1)
Sztuka konceptualna polska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Uniwersytet Artystyczny (Poznań)
(1)
Wolność
(1)
Zegary i zegarki
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Żydzi
(1)
Subject: work
Wieszczba astrologiczna przy narodzeniu Jakuba Sobieskiego Królewicza
(1)
Subject: time
1901-
(18)
1801-
(14)
2001-0
(11)
1701-
(10)
1601-
(9)
1501-
(5)
1001-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1945-
(1)
2001-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Toruń
(2)
Bodzia
(1)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Lwów
(1)
Pomorze
(1)
Pomorze Zachodnie
(1)
Poznań
(1)
Szczecin
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Katalogi aukcyjne
(13)
Materiały konferencyjne
(6)
Katalogi wystaw
(4)
Albumy
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
41 results Filter
Authority data
Kozłowska Anna (językoznawstwo) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kozłowska Anna Maria ; Kadyjewska Anna ; Kadyjewska Anna Maria
Book
In basket
Autor: Śnieżyńska-Stolot Ewa (1939- )
Tytuł: Wieszczba astrologiczna przy narodzeniu Jakuba Sobieskiego Królewicza / wstęp i opracowanie Ewa Śnieżyńska-Stolot ; przekład tekstu z języka łacińskiego Anna Kozłowska.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017.
Opis fizyczny: 118, [1] s., 11 tabl. kolor. (w tym 1 złoż.) ; 24 cm.
Uwaga: Słownik terminów asrtologicznych w rękopisie Bibliotek Czartoryskich, sygn. 1377 II s. 111-118.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Uwaga: Tekst częśc. tł. z jęz. łacińskiego.
Temat: Jakub Ludwik Sobieski (królewicz polski ; 1667-1737)
Temat: Biblioteka Czartoryskich (Kraków) - zbiory - 17 w
Temat: Wieszczba astrologiczna przy narodzeniu Jakuba Sobieskiego Królewicza - przekłady polskie
Temat: Astrologia - Polska - 17 w
Temat: Horoskopy - Polska - 17 w
Temat: Przepowiednie - Polska - 17 w
Temat: Rękopisy łacińskie - tematyka - 17 w
Temat: Rękopisy łacińskie - zbiory - Polska - 17 w
Hasło dodatkowe: Kozłowska, Anna (językoznawstwo).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
ISBN: 978-83-7581-242-8
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31736 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 2017 (7)) sygn. II 31735 (1 egz.)
Authority data
Rychłowska-Kozłowska Anna (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kozłowska Anna ; Kozłowska Anna Rychłowska- ; Rychłowska Anna
Authority data
Kozłowska-Ryś Anna (historia) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kozłowska Anna ; Ryś Anna (historia) ; Ryś Anna Kozłowska-
Authority data
Kozłowska Aleksandra Anna (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kozłowska Aleksandra A
Authority data
Kozłowska Natalia Anna (1985- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kozłowska Natalia
No cover
Book
In basket
Autor: Rychłowska-Kozłowska Anna
Tytuł: Marywil / Anna Rychłowska-Kozłowska.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1975.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 3620 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kozłowska Aleksandra Anna
Tytuł: Tradycja obchodów Święta Niepodległości : wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, listopad 2012 / [katalog: Aleksandra Anna Kozłowska, Joanna Sporczyk-Moskal].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 2012.
Opis fizyczny: 28 s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.
Hasło dodatkowe: Sporczyk-Moskal, Joanna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 9452 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Kozłowska-Ryś Anna (historia)
Tytuł: Sekrety kresowych kuferków : opowieść o przedmiotach, ludziach i mieście / Anna Kozłowska-Ryś.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Liberum, 2019.
Opis fizyczny: [4], VIII, [1], 260 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 245-252. Indeks.
Temat: Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - historia - szkice
Temat: Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - kultura - szkice
Temat: Lwów - historia - szkice
Temat: Lwów - kultura - szkice
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Liberum
ISBN: 978-83-950748-2-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33805 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Kultura Żydów galicyjskich ze zbiorów Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie = Kul'tura galic'kih Évreïv zì zbìrok Muzeû Etnografìï ta Hudožn'ogo Promislu u l'vovì = Kultur der galizischen Juden aus den Sammlungen des Museums für Ethnographie und Kunsthandwerk in Lemberg : wystawa w Muzeum Regionalnym w Stalowiej Woli - marzec - maj 2006, wystawa w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska - czerwiec - wrzesień 2006 / [red. katalogu: Elżbieta Skromak,
Wariant tytułu: Kul'tura galic'kih Évreïv zì zbìrok Muzeû Etnografìï ta Hudožn'ogo Promislu u l'vovì
Wariant tytułu: Kultur der galizischen Juden aus den Sammlungen des Museums für Ethnographie und Kunsthandwerk in Lemberg
Adres wydawniczy: [Stalowa Wola : Muzeum Regionalne w Stalowej Woli], 2006.
Opis fizyczny: 311 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 33.
Uwaga: Tekst równol. pol., niem., ukr.
Temat: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska - wystawy - 2006
Temat: Gosudarstvennyj Muzej Etnografii i Remesla (Lwów) - zbiory - 16-20 w
Temat: Muzeum Regionalne (Stalowa Wola) - wystawy - 2006
Temat: Judaica - wystawy - Polska - 16-20 w
Temat: Judaica - wystawy - Ukraina - 16-20 w
Temat: Rzemiosło artystyczne żydowskie - wystawy - 16-20 w
Temat: Rzemiosło artystyczne żydowskie - zbiory - Ukraina - 16-20 w
Temat: Żydzi - kultura - zabytki - wystawy - Polska - 16-20 w
Hasło dodatkowe: Garbacz, Anna.
Hasło dodatkowe: Kozłowska-Raś, Rita.
Hasło dodatkowe: Skromak, Elżbieta.
Hasło dodatkowe: Wiatrowicz, Marek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21513 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dziesięć lat później : jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 2001-2011 = Ten years after : 10th aniversary of the Academy of Fine Arts in Katowice / [red.: Mieczysław Juda, Marian Oslislo, Anna Harasimowicz; tł.: Igit Grzegorz Kozłowski, Iza Blacha].
Wariant tytułu: Ten years after : 10th aniversary of the Academy of Fine Arts in Katowice
Adres wydawniczy: Katowice : Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach : Towarzystwo Przyjaciół Ronda Sztuki, 2011.
Opis fizyczny: 159 s. : il. kolor. ; 28 cm.
Seria: Folia Academiae
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Akademia Sztuk Pięknych (Katowice) - historia - od 2001 r
Temat: Szkolnictwo artystyczne - Polska - od 2001 r
Hasło dodatkowe: Blacha, Izabela.
Hasło dodatkowe: Harasimowicz, Anna.
Hasło dodatkowe: Juda, Mieczysław.
Hasło dodatkowe: Oslislo, Marian (1955- ).
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Grzegorz (1963- ).
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych (Katowice)
ISBN: 978-83-61424-23-9
ISBN: 978-83-932333-1-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 18636 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Czubak Bożena (1960- )
Tytuł: Nieprzekupne oko : Galeria Akumulatory 2, 1972-1990 : [MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 15.2 - 28.4.2015] = Beyond corrupted eye : Akumulatory 2 Gallery, 1972-1990 / [teksty: Bożena Czubak, Jarosław Kozłowski, Maria Anna Potocka ; przekł.: Marcin Wawrzyńczak].
Wariant tytułu: Galeria Akumulatory 2, 1972-1990
Wariant tytułu: Beyond corrupted eye : Akumulatory 2 Gallery, 1972-1990
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 2013.
Opis fizyczny: 47, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Galeria Akumulatory 2 (Poznań) - historia - wystawy
Temat: Muzeum Sztuki Współczesnej (Kraków) - wystawy - 2013
Temat: Galerie sztuki - wystawy - Polska - 1944-1989 r
Temat: Sztuka konceptualna - wystawy
Temat: Poznań - kultura - wystawy - 1944-1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Jarosław (1945- ).
Hasło dodatkowe: Potocka, Maria Anna (1950- ).
Hasło dodatkowe: Wawrzyńczak, Marcin (1968- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki Współczesnej (Kraków)
ISBN: 978-83-62435-45-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28667 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Jarosław Kozłowski : doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne 1965-1980 : [Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, 16.10.2015 - 03..01.2016] = sensation of reality and conceptual practices 1965-1980 / [red. Jarosław Kozłowski ; teksty René Block ; tł. Anna Kompanowska].
Wariant tytułu: Doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne 1965-1980
Wariant tytułu: Sensation of reality and conceptual practices 1965-1980
Adres wydawniczy: Toruń : Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" ; Kraków : MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 2015.
Opis fizyczny: 231 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Kozłowski Jarosław (1945- ) - wystawy
Temat: Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" (Toruń) - wystawy - 2015-2016
Temat: Sztuka konceptualna polska - wystawy - 1956-1989 r
Temat: Sztuka polska - wystawy - 1956-1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Block, René (1942- ).
Hasło dodatkowe: Kompanowska, Anna.
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Jarosław (1945- ).
Hasło dodatkowe: Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" (Toruń)
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki Współczesnej (Kraków)
ISBN: 978-83-62881-48-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 21884 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Świat erotyki, silva rerum : wystawa od 27 sierpnia do 12 września 2015 r. w Krakowie, Pałac Kmitów [...] / [opracowanie katalogu: Krzysztof Konieczny, Patrycja Gabryś-Dudziak, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Anna Kozakiewicz, Grażyna Mróz, Izabella Bociańska].
Adres wydawniczy: Kraków : Desa Dzieła Sztuki i Antyki, 2015.
Opis fizyczny: 31, [1] s. : il. kolor. ; 28 cm.
Uwaga: ISSN 1429-6098.
Temat: Desa Dzieła Sztuki i Antyki - wystawy - 2015
Temat: Erotyzm - w sztuce - wystawy - 19-21 w
Temat: Sztuka - tematyka - wystawy - 19-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bociańska, Izabela.
Hasło dodatkowe: Gabryś-Dudziak, Patrycja.
Hasło dodatkowe: Konieczny, Krzysztof (1960- ).
Hasło dodatkowe: Kozakiewicz, Anna.
Hasło dodatkowe: Mróz, Grażyna.
Hasło dodatkowe: Oczko-Kozłowska, Jadwiga.
Hasło dodatkowe: Desa Dzieła Sztuki i Antyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24305 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Materiały Zachodniopomorskie : rocznik Muzeum Narodowego w Szczecinie. Nowa Seria / red. Tadeusz Galiński.
Adres wydawniczy: Szczecin : Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2004-.
Opis fizyczny: il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Częstotliwość: Niereg.
Uwaga: Opis na podstawie: T. 1 (2004), z. 1.
Uwaga: Tyt. z. 1: Archeologia. Wszystkie z. z nr 1 zawierają art. dotyczące archeologii.
Uwaga: T. 2-3 (2005-2006), z. 2 red.: Rafał Makała.
Uwaga: T. 4-5 (2007-2008), z. 1 red.: Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska-Skoczka, Bartłomiej Rogalski.
Uwaga: T. 9 (2012), z. 1-10 (2013), z. 1 red.: Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska-Skoczka, Bartłomiej Rogalski.
Uwaga: Od T. 12 (2016) red. nacz.: Anna B. Kowalska.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Uwaga: W latach 1955-1980 ukazywało się pt.: Materiały Zachodniopomorskie.
Temat: Muzeum Narodowe (Szczecin) - czasopisma
Temat: Archeologia - Pomorze Zachodnie - czasopisma
Temat: Czasopisma muzealne polskie - 20-21 w
Temat: Czasopisma historyczne polskie - 20-21 w
Temat: Pomorze Zachodnie - historia - czasopisma
Hasło dodatkowe: Galiński, Tadeusz.
Hasło dodatkowe: Kowalska, Anna Bogumiła.
Hasło dodatkowe: Kowalski, Krzysztof (1947- ).
Hasło dodatkowe: Kozłowska, Dorota (archeologia).
Hasło dodatkowe: Makała, Rafał (1967- ).
Hasło dodatkowe: Rogalski, Bartłomiej (1974- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Szczecin)
Hasło dodatkowe: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
Tytuł poprzedni:
ISSN: 0076-5236
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 1418
1 (2004), z. 1-2 [1 (2004), z. 1-2]
2-3 (2005-2006), z. 1-2 [2-3 (2005-2006), z. 1-2]
4-5 (2007-2008), z. 1-2 [4-5 (2007-2008), z. 1-2]
6-7 (2009-2010), z. 1 [6-7 (2009-2010), z. 1]
8 (2011), z. 1 [8 (2011)]
T. 9 (2012), z. 1 [T. 9 (2012), z. 1]
T. 10 (2013), z. 1 [T. 10 (2013), z. 1]
T. 12 (2016) [T. 12 (2016)]
T. 13 (2017) [T. 13 (2017)]
T. 14 (2018) [T. 14 (2018)]
T. 15 (2019) [T. 15 (2019)]
Stanowi kontynuację:
Book
In basket
Autor: Desa Dzieła Sztuki i Antyki. Aukcja (100 ; 2010 ; Kraków)
Tytuł: Aukcja 100 : zapraszamy na aukcję malarstwa, grafiki, rzemiosła 2 października 2010 r. w Krakowie, ul. Floriańska 13 I p. o godz. 16.00 / [opracowanie katalogu: Krzysztof Konieczny, Anna Kozakiewicz, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Katarzyna Kwatro-Woźniak, Aldona Sołtys].
Adres wydawniczy: Kraków : Desa, 2010.
Opis fizyczny: 98, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: ISSN 1429-6098.
Uwaga: Indeks.
Temat: Desa Dzieła Sztuki i Antyki - aukcje - 2010
Temat: Aukcja sztuki - Polska - 21 w
Temat: Grafika polska - aukcje - 20 w
Temat: Malarstwo europejskie - aukcje - 19-21 w
Temat: Rysunek polski - aukcje - 20 w
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - aukcje - 16-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi aukcyjne
Hasło dodatkowe: Konieczny, Krzysztof (1960- ).
Hasło dodatkowe: Kozakiewicz, Anna.
Hasło dodatkowe: Kwatro-Woźniak, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Oczko-Kozłowska, Jadwiga.
Hasło dodatkowe: Sołtysówna, Aldona.
Hasło dodatkowe: Desa Dzieła Sztuki i Antyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31211 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Desa Dzieła Sztuki i Antyki. Aukcja (178 ; 2019 ; Kraków)
Tytuł: Aukcja 178 : malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika : 8 czerwca 2019 r., o godz. 16.00 w Krakowie [...] / [opracowanie katalogu: Krzysztof Konieczny, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Patrycja Gabryś-Dudziak, Anna Kozakiewicz, Izabela Bociańska, Katarzyna Kwatro-Woźniak].
Wariant tytułu: Desa Aukcja 178
Adres wydawniczy: Kraków : DESA Dzieła Sztuki i Antyki, 2019.
Opis fizyczny: 39, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Desa Dzieła Sztuki i Antyki - aukcje - 2019
Temat: Aukcja sztuki - Polska - 21 w
Temat: Grafika europejska - aukcje - 20 w
Temat: Grafika polska - aukcje - 20 w
Temat: Malarstwo europejskie - aukcje - 18-20 w
Temat: Malarstwo polskie - aukcje - 19-21 w
Temat: Rysunek polski - aukcje - 19-20 w
Temat: Rzemiosło artystyczne - aukcje - 18-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi aukcyjne
Hasło dodatkowe: Bociańska, Izabela.
Hasło dodatkowe: Gabryś-Dudziak, Patrycja.
Hasło dodatkowe: Konieczny, Krzysztof (1960- ).
Hasło dodatkowe: Kozakiewicz, Anna.
Hasło dodatkowe: Kwatro-Woźniak, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Oczko-Kozłowska, Jadwiga.
Hasło dodatkowe: Desa Dzieła Sztuki i Antyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24385 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Desa Dzieła Sztuki i Antyki. Aukcja (180 ; 2019 ; Kraków)
Tytuł: Aukcja 180 : malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia : 26 października 2019 r., o godz. 16.00 w Krakowie [...] / [opracowanie katalogu: Krzysztof Konieczny, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Patrycja Gabryś-Dudziak, Anna Kozakiewicz, Izabela Bociańska, Katarzyna Kwatro-Woźniak].
Wariant tytułu: Desa Aukcja 180
Adres wydawniczy: Kraków : Desa Dzieła Sztuki i Antyki, 2019.
Opis fizyczny: 55, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: ISSN 1429-6098.
Uwaga: Indeks.
Temat: Desa Dzieła Sztuki i Antyki - aukcje - 2019
Temat: Aukcja sztuki - Polska - 21 w
Temat: Fotografia polska - aukcje - 20 w
Temat: Grafika europejska - aukcje - 19 w
Temat: Grafika polska - aukcje - 20 w
Temat: Malarstwo europejskie - aukcje - 17-20 w
Temat: Malarstwo polskie - aukcje - 18-21 w
Temat: Rzeźba europejska - aukcje - 20 w
Temat: Rzeźba polska - aukcje - 20 w
Temat: Rysunek polski - aukcje - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi aukcyjne
Hasło dodatkowe: Bociańska, Izabela.
Hasło dodatkowe: Gabryś-Dudziak, Patrycja.
Hasło dodatkowe: Konieczny, Krzysztof (1960- ).
Hasło dodatkowe: Kozakiewicz, Anna.
Hasło dodatkowe: Kwatro-Woźniak, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Oczko-Kozłowska, Jadwiga.
Hasło dodatkowe: Desa Dzieła Sztuki i Antyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24715 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Desa Dzieła Sztuki i Antyki. Aukcja (153 ; 2016 ; Kraków)
Tytuł: Aukcja 153 : malarstwo, rysunek, grafika, rzemiosło : 11 czerwca 2016 r., o godz. 16:00 w Krakowie [...] / oprac. katalogu: Krzysztof Konieczny, Patrycja Gabryś-Dudziak, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Anna Kozakiewicz, Aldona Sołtys, Katarzyna Kwatro-Woźniak.
Wariant tytułu: Malarstwo, rysunek, grafika, rzemiosło
Adres wydawniczy: Kraków : Desa Dzieła Sztuki i Antyki, 2016.
Opis fizyczny: 47, [1] s. : il. kolor. ; 28 cm.
Uwaga: Zdublowane s. 17-24.
Uwaga: Indeks.
Temat: Desa Dzieła Sztuki i Antyki - aukcje - 2016
Temat: Aukcja sztuki - Polska - 21 w
Temat: Ikony rosyjskie - aukcje - 18-19 w
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - aukcje - 19-20 w
Temat: Sztuka europejska - aukcje - 17-20 w
Temat: Sztuka polska - aukcje - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi aukcyjne
Hasło dodatkowe: Konieczny, Krzysztof (1960- ).
Hasło dodatkowe: Gabryś-Dudziak, Patrycja.
Hasło dodatkowe: Oczko-Kozłowska, Jadwiga.
Hasło dodatkowe: Kozakiewicz, Anna.
Hasło dodatkowe: Sołtysówna, Aldona.
Hasło dodatkowe: Kwatro-Woźniak, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Desa Dzieła Sztuki i Antyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 21977 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Desa Dzieła Sztuki i Antyki. Aukcja (159 ; 2017 ; Kraków)
Tytuł: Aukcja 159 : malarstwo, rysunek, grafika ; 25 marca 2017 o godz. 16.00 w Krakowie, Pałac Kmitów [...] / [opracowanie katalogu: Krzysztof Konieczny, Aldona Sołtys, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Katarzyna Kwatro-Woźniak, Patrycja Gabryś-Dudziak, Karolina Płużek, Grażyna Mróz, Anna Kozakiewicz].
Wariant tytułu: Aukcja sto pięćdziesiąta dziewiąta
Wariant tytułu: Malarstwo, rysunek, grafika
Adres wydawniczy: Kraków : Desa Dzieła Sztuki i Antyki, 2017.
Opis fizyczny: 47, [1] s. : il. kolor. ; 28 cm.
Uwaga: ISSN 1429-6098.
Uwaga: Indeks.
Temat: Desa Dzieła Sztuki i Antyki - aukcje - 2017
Temat: Aukcja sztuki - Polska - 21 w
Temat: Grafika polska - aukcje - 20-21 w
Temat: Malarstwo europejskie - aukcje - 17-20 w
Temat: Rysunek polski - aukcje - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi aukcyjne
Hasło dodatkowe: Gabryś-Dudziak, Patrycja.
Hasło dodatkowe: Konieczny, Krzysztof (1960- ).
Hasło dodatkowe: Kozakiewicz, Anna.
Hasło dodatkowe: Kwatro-Woźniak, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Mróz, Grażyna.
Hasło dodatkowe: Oczko-Kozłowska, Jadwiga.
Hasło dodatkowe: Płużek, Karolina.
Hasło dodatkowe: Desa Dzieła Sztuki i Antyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22601 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again