Forma i typ
Książki
(34)
Czasopisma
(1)
Dostępność
dostępne
(31)
tylko na miejscu
(2)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(32)
Księgozbiór podręczny
(2)
Autor
Kasperowicz Ryszard (1968- )
(24)
Poprzęcka Maria (1942- )
(5)
Jaźwierski Jacek (1970- )
(4)
Bryl Mariusz (1959- )
(3)
Kiepuszewski Łukasz (1971- )
(3)
Lachowski Marcin (1975- )
(3)
Pastwa Marcin (1970- )
(3)
Czekalski Stanisław (1967- )
(2)
Juszkiewicz Piotr (1959- )
(2)
Lameński Lechosław (1949- )
(2)
Majewski Piotr (1970- )
(2)
Mazzucco Katia
(2)
Rosales Rodriguez Agnieszka (1974- )
(2)
Sulikowska-Bełczowska Aleksandra (1974- )
(2)
Warburg Aby M. (1866-1929)
(2)
Wolicka-Wolszleger Elżbieta (1937-2013)
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Czy architektura gotycka około roku 1300 mogła być „nowoczesna” i „awangardowa”?
(1)
Adamski Jakub (1985- ). O podobieństwie chórów gotyckich kościołów farnych w Stargardzie i Nysie. Przyczynek do badań nad interregionalnym transferem form w architekturze Europy Środkowej przełomu XIV i XV wieku
(1)
Aikema Bernard (1949- ). Giorgione’s Vecchia: The Northern connection
(1)
Arciszewska Barbara (1962- ). Between Dutch embarrassment and English pride: Barbon Mandeville and the ascendancy of classicism
(1)
Badach Artur (1969- ). Późnorenesansowa plakieta ze sceną sądu nad św. Szczepanem na tle ikonografii męczennika
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- )
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). Syreny Północy odaliski i egipskie chłopki. Tożsamość i recepcja malarstwa Elisabeth Jerichau- Baumann
(1)
Bajor Wanda. Metafizyka światła w kulturze intelektualnej średniowiecza
(1)
Balbus Stanisław (1942- ). Rozwiązywanie ekfrazy. Moja historia czytania jednego wiersza Zbigniewa Herberta
(1)
Balczewski Leszek (1932- ). Prędkość światła w polu grawitacyjnym
(1)
Banasiak Jakub (1980- )
(1)
Baran Alina (1981- ). Odnaleziona korespondencja Józefa Kremera i jego rodziny (komunikat)
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- )
(1)
Bastek Grażyna (historia sztuki). Caravaggio i iluzja realizmu
(1)
Bobryk Roman (1971- ). Szachy Pana Cogito
(1)
Borchert Till-Holger (1967- ). Pictor Hubertus eeyck maior quo nemo repertus – neue Gedanken zu einem alten Problem
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Józef Kremer o literaturze
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Książka o dworzaninie Baltazara Castiglionego po niderlandzku i po polsku
(1)
Borusowski Piotr (1980- )
(1)
Borusowski Piotr (1980- ). Nowe spojrzenie na rysunkowe euvre Jana Miense Molenaera
(1)
Brink Peter van den (1956- ). A tale of two drawings: Albrecht Durer and Gossart’s lost Middelburg Altarpiece
(1)
Bryl Mariusz (1959- ). Potrzeby polskiej historii sztuki przed stu laty: zgodny chór i dwa głosy odrębne
(1)
Bryl Mariusz (1959- ). Wizerunek i tło w obrazie kultowym: znaczące relacje
(1)
Bryl Mariusz. Instalacja jako forma krytyczna. B.H. i O. Roberta Rumasa
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). Maria Konopnicka wobec Kremera: zależność czy zbieżność?
(1)
Budziszewski Janusz (1955- ). Początki wykorzystywania ognia w dziejch ludzkości
(1)
Burckhardt Jacob Christoph (1818-1897)
(1)
Bęczkowska Urszula
(1)
Błasiak Władysław (1948- ). Słońce i my
(1)
Capponi-Borawska Tessa
(1)
Cegielski Tadeusz (1948- ). Cenniejsze niż Sokół maltański - zabytki historycy sztuki i muzealnicy w powieści i filmie kryminalnym PRL
(1)
Cegielski Tadeusz (1948- ). Doświadczenie absolutu w literaturze i plastyce biedermeieru. Rzut oka na problematykę
(1)
Chapuis Julien. An almost-impossible acquisition: Michel Erhart’s Virgin and Child at the Bode Museum
(1)
Chu Petra ten-Doesschate (1942- ). The Benedick: A house of art in gilded-age New York and its legacy
(1)
Cieślińska Nawojka
(1)
Cieślińska Nawojka. Wystawa której nie było
(1)
Czapelski Marek
(1)
Czapelski Marek. Kilka uwag o drukowanych relacjach z międzynarodowych kontaktów polskich architektów około 1956 r.
(1)
Czapelski Marek. Nowoczesne budownictwo Holandii w oczach polskiego środowiska architektonicznego dwudziestolecia międzywojennego
(1)
Czarnecka Bożenna (1952- ). Światło w życiu roślin: efekty oddziaływania na poziomie osobniczym i populacyjnym
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Artysta kurator i spektakl dzieła sztuki w narratologii Mieke Bal
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Historia sztuki wobec Popperowskiej krytyki historycyzmu
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Obraz jako intryga
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Obraz teoretyzujący obraz teoretyzowany i historia sztuki
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Powierzchnia obrazu - między antynomią a tautologią. Metodologiczny wymiar teorii Michaela Frieda
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Symptom Galatei
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). The artist the curator and the spectacle of an art work in Mieke Bal's narratology
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Zjawy wspólnej sprawy - sztuka według radykalnej demokracji
(1)
Czekanowska-Gutman Monika. Między Opłakiwaniem a Hiobem. Obrazowanie cierpienia w powojennej sztuce Marca Chagalla
(1)
Czerzniewska Jolanta. Zabytki dawnej Francji które mówią
(1)
Czyż Piotr Paweł. Pomiędzy matrycą a papierem. Eksperymenty z płytami graficznymi Feliksa Jabłczyńskiego - grafika który pozostał malarzem
(1)
Danielewicz Iwona (1954- ). Malczewski w Paryżu
(1)
Deptuła Bogusław (1965- )
(1)
Deptuła Bogusław (1965- ). Kuratorem bywać
(1)
Deptuła Bogusław (1965- ). To be an occasional curator
(1)
Dobrowolski Witold (1939-2019). „Posłuszni własnym instynktom”. Etruskowie Herberta
(1)
Domanowska Eulalia (1960- )
(1)
Drabarczyk Paweł. A history of insanity in the age of the curatorial turn
(1)
Drabarczyk Paweł. Historia szaleństwa w dobie kuratoringu
(1)
Drabarczyk Paweł. Paranoja kontrolowana? - historia sztuki przegląda się w apokryfie Jakuba Woynarowskiego
(1)
Dumas Charles (1949- ). 18th-century Dutch drawings in the 17th-century manner: examples by Paulus Constantijn la Fargue
(1)
Dziewicki Tomasz. Kirchner i Witkacy: żywoty równoległe
(1)
Dąbrowski Jakub (1977- )
(1)
Dąbrowski Jakub (1977- ). Dziedzictwo PRL i dwie formuły postikonoklazmu
(1)
Długosz Magdalena (1981- ). Zaklinanie Worringerowskiej empatii czyli o transcendencji i immanencji w historii sztuki
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Wpływ współczesnej historii sztuki na kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni publicznej
(1)
Filewska Tetiana
(1)
First Grzegorz. Światło w zaświatach
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Van Eyck Vermeer i inni. Późnośredniowieczne i nowożytne inspiracje w twórczości ilustratorskiej Wiesława Majchrzaka
(1)
Gamboni Dario (1954- ). Kinetic devotions to artists’ houses and gardens
(1)
Gancarski Jan (1956- )
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Słowo wstępne
(1)
Giltaij Jeroen (1947- ). The painting by Rembrandt and Studio portrait of Marten Soolmans of 1634 in the National Museum in Warsaw reconsidered
(1)
Gola Jolanta
(1)
Grigorova Margreta Lubomirova (1964- ). „Sen kamiennego psa”. Obrazy nieistnienia w twórczości Herberta i ich geometryczne ekwiwalenty
(1)
Gruszecki Wiesław Ignacy (1960- ). Fotosynteza w świetle badań z zastosowaniem światła
(1)
Grzesiuk Ewa (1962- ). Pożegnanie z horacjańskim ut pictura poesis. Kilka refleksji o Laokoonie Gottholda Ephraima Lessinga
(1)
Grzybkowski Andrzej (1935- )
(1)
Guz-Iwaniec Anna
(1)
Guze Justyna. Beccafumi czy nie Beccafumi? - rysunek w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Gyalókay Zoltan. Kilka uwag o transgranicznej działalności malarza Jakuba z Sącza
(1)
Górzyński Makary (1988- ). Współczesne problemy instytucjonalne praktykowania historii sztuki: kaliskie studium przypadku
(1)
Góźdź Andrzej (1954- ). Światło w świecie kwantów
(1)
Głowacki Wojciech M. (1993- ). Przypadek czy świadomy dialog? O dawnych rzeźbach we współczesnych wnętrzach sakralnych
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(9)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(9)
1950 - 1959
(1)
Kraj wydania
Polska
(35)
Język
polski
(32)
niemiecki
(2)
angielski
(1)
Temat
Sztuka
(26)
Estetyka
(7)
Krytyka artystyczna
(3)
Historycy
(2)
Historycy sztuki
(2)
Kremer, Józef (1806-1875)
(2)
Krytyka artystyczna polska
(2)
Malarstwo (szt.plast.)
(2)
Renesans
(2)
Sztuka europejska
(2)
Teoria obrazu
(2)
Akademia Sztuk Pięknych (Warszawa)
(1)
Architektura europejska
(1)
Berenson, Bernard (1865-1959)
(1)
Białostocki, Jan (1921-1988)
(1)
Burckhardt, Jacob (1818-1897)
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Dehio Georg (1850-1932)
(1)
Dehio, Georg (1850-1932)
(1)
Film
(1)
Filozofia niemiecka
(1)
Fotografia reprodukcyjna
(1)
Herbert, Zbigniew (1924-1998)
(1)
Historiografia
(1)
Ikonografia
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Krytycy sztuki
(1)
Krytyka artystyczna amerykańska
(1)
Kultura
(1)
Kuratorzy wystaw
(1)
Literatura podróżnicza polska
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo
(1)
Malarstwo holenderskie
(1)
Malarstwo włoskie
(1)
Muzealnictwo
(1)
Ogień
(1)
Pieńkos, Andrzej (1962- )
(1)
Poezja polska
(1)
Przyroda
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Religia
(1)
Riegl Alois (1858-1905)
(1)
Riegl, Alois (1858-1905)
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Symbole
(1)
Sztuka niemiecka
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka renesansu
(1)
Sztuka średniowieczna
(1)
Twórczość
(1)
Warburg, Aby Moritz (1866-1929)
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Wystawy sztuki
(1)
Włodarczyk, Wojciech (1949- )
(1)
Ziemba, Antoni (1960- )
(1)
Światło
(1)
Temat: dzieło
Mnemosyne
(1)
Temat: czas
1801-
(8)
1901-
(6)
2001-0
(3)
1701-
(2)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1989-
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(8)
Księgi pamiątkowe
(3)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Słowniki biograficzne
(1)
Słowniki terminologiczne
(1)
36 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Kasperowicz Ryszard (1968- ) (hasło formalne)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków / przekł. i wstęp Ryszard Kasperowicz.
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Mówią Wieki", 2006.
Opis fizyczny: 107, [4] s. ; 21 cm.
Temat: Dehio Georg 1850-1932 - twórczość
Temat: Riegl Alois 1858-1905 - twórczość
Temat: Krytyka artystyczna - historia - 19 w
Temat: Sztuka - zabytki - ochrona i konserwacja - Europa - 19 w
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
ISBN: 83-86156-27-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 21877 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków / przekł. i wstęp Ryszard Kasperowicz.
Wydanie: Wyd. przejrz. i popr.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, cop. 2012.
Opis fizyczny: 139, [1] s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: U dołu okł. nazwa programu: Akademia Zarządzania Muzeum.
Temat: Dehio Georg 1850-1932 - twórczość
Temat: Riegl Alois 1858-1905 - twórczość
Temat: Krytyka artystyczna - historia - 19 w
Temat: Konserwatorstwo - Europa - 19 w
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
ISBN: 978-83-63580-02-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 27418 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kasperowicz Ryszard (1968- )
Tytuł: Berenson i mistrzowie odrodzenia : przyczynek do postawy estetycznej Bernarda Berensona / Ryszard Kasperowicz.
Adres wydawniczy: Kraków : "Aureus", 2001.
Opis fizyczny: 173, [1] s. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 160-167. Indeks.
Temat: Berenson Bernard 1865-1959 - twórczość - szkice
Temat: Estetyka - historia - Stany Zjednoczone - 20 w. - szkice
Temat: Krytyka artystyczna amerykańska - 20 w
Temat: Malarstwo szt.plast. - teoria
Temat: Malarstwo włoskie - historia - 14-16 w. - szkice
Temat: Renesans - sztuka - krytyka - 20 w
ISBN: 83-87887-18-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 17684 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kasperowicz Ryszard (1968- )
Tytuł: Zweite, ideale Schöpfung : sztuka w myśleniu historycznym Jacoba Burckhardta / Ryszard Kasperowicz.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004.
Opis fizyczny: 375, [2] s. ; 21 cm.
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 333-362. Indeks.
Temat: Burckhardt Jacob 1818-1897 - twórczość
Temat: Historiografia - Szwajcaria - 19 w
Temat: Historycy sztuki - biografie - szwajcaria - 19 w
Temat: Kultura - badanie - Szwajcaria - 19 w
Temat: Sztuka - badanie - Szwajcaria - 19 w
ISBN: 83-7363-205-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 20679 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Białostocki : materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki "Jan Baiłostocki - między tradycją a innowacją", Nieborów, 23-25 października 2008 / pod red. Magdaleny Wróblewskiej ; [aut. Ryszard Kasperowicz i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2009.
Opis fizyczny: 161, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Temat: Białostocki Jan 1921-1988 - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka - historia - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Magdalena (1980- ).
ISBN: 978-83-88341-50-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 24779 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kasperowicz Ryszard (1968- )
Tytuł: Figury zbawienia? : idea "religii sztuki" w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia / Ryszard Kasperowicz.
Adres wydawniczy: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2010.
Opis fizyczny: 260, [2] s., [9] s. tabl. ; 21 cm.
Seria: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Uwaga: Bibliogr. s. 239-252. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Estetyka - historia - 19 w
Temat: Religia - a sztuka - 19 w
Temat: Sztuka - teoria - historia - 19 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 978-83-7306-502-4
ISBN: 978-83-7702-052-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 26655 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kremer Józef (1806-1875)
Tytuł: Wybór pism estetycznych / Józef Kremer ; wprow., wybór i oprac. Ryszard Kasperowicz.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011.
Opis fizyczny: XXI, [1], 353 s., [1] k. tabl. ; 24 cm.
Seria: Klasycy Estetyki Polskiej
Uwaga: Bibliogr. s. 351-353.
Temat: Kremer Józef 1806-1875
Temat: Estetyka - Polska - 19 w
Temat: Historycy - Polska - 19 w
Temat: Literatura podróżnicza polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Wilkoszewska, Krystyna.
ISBN: 97883-242-1638-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 26556 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Warburg Aby M. (1866-1929)
Tytuł: Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe / Aby Warburg ; przeł. i wstępem opatrzył Ryszard Kasperowicz ; notę edytorską oprac. Katia Mazzucco.
Adres wydawniczy: Gdańsk : Słowo, Obraz, Terytoria, 2010.
Opis fizyczny: 456, [7] s., [72] s. tabl. ; 24 cm.
Seria: Biblioteka Mnemosyne
Uwaga: Indeks.
Temat: Renesans - Włochy - szkice
Temat: Symbole - sztuka - Włochy - szkice
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Mazzucco, Katia.
ISBN: 978-83-7453-951-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 25529 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Burckhardt Jacob Christoph (1818-1897)
Tytuł: Wykłady o sztuce : wybór / Jacob Burckhardt ; przekł., wstęp i oprac. Ryszard Kasperowicz ; red. nauk. Antoni Ziemba.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008.
Opis fizyczny: 153, [1] s., [9] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
Seria: Dzieje Myśli o Sztuce biblioteka klasyków
Uwaga: Bibliogr. s. 135-146. Indeks.
Temat: Sztuka - filozofia
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Ziemba, Antoni (1960- ).
ISBN: 978-83-235-0213-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 23812 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Prawda natury, prawda sztuki : studia nad znaczeniem reprezentacji natury / pod red. Ryszarda Kasperowicza, Elżbiety Wolickiej ; [aut. Andrzej Pieńkos i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002.
Opis fizyczny: 295, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Summ. po art.
Uwaga: Indeks.
Temat: Przyroda - ikonografia - szkice
Temat: Sztuka - tematyka - szkice
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Pieńkos, Andrzej (1962- ).
Hasło dodatkowe: Wolicka-Wolszleger, Elżbieta (1937-2013).
ISBN: 83-7306-058-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 18688 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ruskin John (1819-1900)
Tytuł: Niewinne oko : szkice o sztuce / John Ruskin ; wybór i przekł. Jakub Szczuka ; wstęp Ryszard Kasperowicz.
Adres wydawniczy: Gdańsk : Słowo, Obraz, Terytoria, cop. 2011.
Opis fizyczny: 406, [3] s. : il. ; 22 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Sztuka - szkice
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Szczuka, Jakub (1971-2007).
ISBN: 978-83-7453-738-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 25533 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Mazzucco Katia
Tytuł: Projekt Mnemosyne Aby'ego Warburga / Katia Mazzucco ; redakcja naukowa Ryszard Kasperowicz ; przekład Mateusz Salwa.
Wariant tytułu: Projekt Mnemosyne : (Aby Warburg)
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2021.
Opis fizyczny: 481, [5] s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 443-476. Indeks.
Uwaga: Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Fundusz Rozwoju Humanistyki" w latach 2018-2020, 0364/NPRH6/H22/85/2018 (22H 17 0364 85).
Temat: Warburg Aby Moritz 1866-1929
Temat: Warburg Aby Moritz 1866-1929. Mnemosyne
Temat: Fotografia reprodukcyjna - stosowanie - sztuka - 19-20 w
Temat: Historycy sztuki - Niemcy - 19-20 w
Temat: Sztuka - reprodukcje - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Salwa, Mateusz (1979- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria
ISBN: 978-83-8325-046-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 36295 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Warburg Aby M. (1866-1929)
Tytuł: Od Florencji do Nowego Meksyku : pisma z historii sztuki i kultury / Aby Warburg ; wstępem opatrzył i przekłady przejrzał Ryszard Kasperowicz.
Wariant tytułu: Pisma z historii sztuki i kultury
Adres wydawniczy: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2019.
Opis fizyczny: 365, [2] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Nota bibliogr. s. 355. Indeks.
Uwaga: Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Fundusz Rozwoju Humanistyki" w latach 2018-2020, nr projektu 22H 17 0364 85.
Temat: Sztuka renesansu - historia
Temat: Sztuka średniowieczna - historia
Temat: Sztuka - antropologia społeczna
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria
ISBN: 978-83-7453-434-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34678 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Kultura wizualna Anglii XVIII i XIX wieku w świetle teorii sztuki i estetyki / pod red. Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Pastwy ; [aut. Adam Grzeliński i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008.
Opis fizyczny: 214 s. : il. ; 19 cm.
Temat: Estetyka - historia - Wielka Brytania - 18-19 w
Temat: Sztuka - teoria - historia - Wielka Brytania - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Jaźwierski, Jacek (1970- ).
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Pastwa, Marcin (1970- ).
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7363-724-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 8760 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Myśl, oko i ręka artysty : studia nad genezą procesu tworzenia / pod red. Ryszarda Kasperowicza, Elżbiety Wolickiej ; aut. Wiesław Juszczak [i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2003.
Opis fizyczny: 342, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Seria: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego
Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL
Uwaga: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL.
Uwaga: Indeks.
Temat: Sztuka - historia - materiały konferencyjne
Temat: Twórczość - geneza - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Juszczak, Wiesław (1932-2021).
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Wolicka-Wolszleger, Elżbieta (1937-2013).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 83-7306-158-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19805 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Figury i figuracje : materiały LIV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, 20-22 października 2005 / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Lachowskiego, Lechosława Lameńskiego ; [aut. Maria Poprzęcka i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2006.
Opis fizyczny: 478, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Spis treści także ang.
Temat: Ciało ludzkie - w sztuce - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka - tematyka - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka polska - tematyka - 20-21 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Kitowska-Łysiak, Małgorzata (1953-2012).
Hasło dodatkowe: Lachowski, Marcin (1975- ).
Hasło dodatkowe: Lameński, Lechosław (1949- ).
Hasło dodatkowe: Poprzęcka, Maria (1942- ).
ISBN: 83-88341-27-8
ISBN: 978-83-88341-27-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. sygn. II 22096 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Słownik polskiej krytyki artystycznej XX i XXI wieku. T. 1, Słownik biograficzny / redakcja Ryszard Kasperowicz, Marcin Lachowski, Piotr Majewski.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2020.
Opis fizyczny: 176 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Źródła i Monografie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach.
Uwaga: Finansowanie: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Temat: Krytycy sztuki - biografie - Polska - 20-21 w. - słownik
Temat: Krytyka artystyczna polska - 20-21 w. - słownik
Temat: Sztuka - krytyka - Polska - 20-21 w. - słownik
Gatunek, rodzaj, forma: Słowniki biograficzne
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Lachowski, Marcin (1975- ).
Hasło dodatkowe: Majewski, Piotr (1970- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7306-948-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (H 7.072:929-052(438)"19/20") sygn. II 34687/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Słownik polskiej krytyki artystycznej XX i XXI wieku. T. 2, Słownik pojęć / redakcja Ryszard Kasperowicz, Marcin Lachowski, Piotr Majewski.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2020.
Opis fizyczny: 239 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Źródła i Monografie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach.
Uwaga: Finansowanie: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Temat: Krytyka artystyczna polska - 20-21 w. - słownik
Temat: Sztuka - krytyka - Polska - 20-21 w. - słownik
Temat: Sztuka - terminologia - 20-21 w. - słownik
Gatunek, rodzaj, forma: Słowniki terminologiczne
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Lachowski, Marcin (1975- ).
Hasło dodatkowe: Majewski, Piotr (1970- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7306-948-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (H 7.072(03)) sygn. II 34687/2 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Tytuł: Rocznik Historii Sztuki / Polska Akademia Nauk. Komitet Historii i Teorii Sztuki ; [red. Juliusz Starzyński].
Adres wydawniczy: Warszawa : Zakład im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1956-.
Opis fizyczny: 30 cm.
Częstotliwość: Rocz., 1999-
Uwaga: Od t. 2: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN.
Uwaga: Od t. 14 (1984) [Andrzej Ryszkiewicz red. nacz.].
Uwaga: Od t. 19 (1992) częste zmiany red.
Uwaga: Od t. 21 (1995): Warszawa : Wydawnictwo Neriton.
Uwaga: Od t. 24 (1999) [Andrzej Grzybkowski red. nacz.].
Uwaga: Od t. 36 (2011) wyd.: PAN Warszawska Drukarnia Naukowa.
Uwaga: Od t. 39 (2014) [red. nacz. Ryszard Kasperowicz].
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Uwaga: Tekst pol., streszcz. fr., ros.
Uwaga: Od t. 2 niektóre numery streszcz. fr., ang., niem., wł.
Uwaga: Od t. 2: Komitet Nauk o Sztuce. Polska Akademia Nauk.
Temat: Sztuka - historia - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma naukowe polskie - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma o sztuce polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Starzyński, Juliusz (1906-1974).
Hasło dodatkowe: Grzybkowski, Andrzej (1935- ).
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Komitet Historii i Teorii Sztuki
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Sztuce
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Neriton
Hasło dodatkowe: Warszawska Drukarnia Naukowa
ISSN: 0080-3472
Wersja online od T. 36 (2011) : https://journals.pan.pl/rhs (Czasopisma Polskiej Akademii Nauk)
Zawartość zasobu KR 239 Czas. III 701
T. 1 (1956) [T. 1 (1956)]
T. 2 (1961) [T. 2 (1961)]
T. 3 (1962) [T. 3 (1962)]
T. 4 (1964) [T. 4 (1964)]
T. 5 (1965) [T. 5 (1965)]
T. 6 (1966) [T. 6 (1966)]
T. 7 (1969) [T. 7 (1969)]
T. 8 (1970) [T. 8 (1970)]
T. 9 (1973) [T. 9 (1973)]
T. 10 (1974) [T. 10 (1974)]
T. 11 (1976) [T. 11 (1976)]
T. 12 (1981) [T. 12 (1981)]
T. 13 (1981) [T. 13 (1981)]
T. 14 (1984) [T. 14 (1984)]
T. 15 (1985) [T. 15 (1985)]
T. 16 (1987) [T. 16 (1987)]
T. 17 (1988) [T. 17 (1988)]
T. 18 (1990) [T. 18 (1990)]
T. 19 (1992) [T. 19 (1992)]
T. 20 (1994) [T. 20 (1994)]
T. 21 (1995) . Współopr. z: T. 22 (1996) [T. 21 (1995)]
T. 22 (1996) . Współopr. z: T. 21 (1995) [T. 22 (1996)]
T. 23 (1998) . Współopr. z: T. 24 (1999) [T. 23 (1998)]
T. 24 (1999) . Współopr. z: T. 23 (1998) [T. 24 (1999)]
T. 25 (2000) . Współopr. z: T. 26 (2001) [T. 25 (2000)]
T. 26 (2001) . Współopr. z: T. 25 (2000) [T. 26 (2001)]
T. 27 (2002) . Współopr. z: T. 28 (2003) [T. 27 (2002)]
T. 28 (2003) . Współopr. z: T. 27 (2002) [T. 28 (2003)]
T. 29 (2004) . Współopr. z: T. 30 (2005) [T. 29 (2004)]
T. 30 (2005) . Współopr. z: T. 29 (2004) [T. 30 (2005)]
T. 31 (2006) [T. 31 (2006)]
T. 32 (2007) [T. 32 (2007)]
T. 33 (2008) [T. 33 (2008)]
T. 34 (2009) [T. 34 (2009)]
T. 35 (2010) [T. 35 (2010)]
T. 36 (2011) [T. 36 (2011)]
T. 37 (2012) [T. 37 (2012)]
T. 38 (2013) [T. 38 (2013)]
T. 39 (2014) [T. 39 (2014)]
T. 40 (2015) [T. 40 (2015)]
T. 41 (2016) [T. 41 (2016)]
T. 42 (2017) [T. 42 (2017)]
T. 43 (2018) [T. 43 (2018)]
T. 44 (2019) [T. 44 (2019)]
T. 45 (2020) [T. 45 (2020)]
T. 46 (2021) [T. 46 (2021)]
T. 47 (2022) [T. 47 (2022)]
T. 48 (2023) [T. 48 (2023)]
Zawartość zasobu KR 239 Czas. III 805
T. 1 (1956) [T. 1 (1956)]
T. 2 (1961) [T. 2 (1961)]
T. 3 (1962) [T. 3 (1962)]
T. 4 (1964) [T. 4 (1964)]
T. 5 (1965) [T. 5 (1965)]
T. 6 (1966) [T. 6 (1966)]
T. 7 (1969) [T. 7 (1969)]
T. 8 (1970) [T. 8 (1970)]
T. 9 (1973) [T. 9 (1973)]
T. 10 (1974) [T. 10 (1974)]
T. 11 (1976) [T. 11 (1976)]
T. 12 (1981) [T. 12 (1981)]
T. 13 (1981) [T. 13 (1981)]
T. 14 (1984) [T. 14 (1984)]
T. 15 (1985) [T. 15 (1985)]
T. 16 (1987) [T. 16 (1987)]
T. 17 (1988) [T. 17 (1988)]
T. 18 (1990) [T. 18 (1990)]
T. 19 (1990) [T. 19 (1990)]
T. 20 (1994) [T. 20 (1994)]
T. 21 (1995) [T. 21 (1995)]
T. 22 (1996) [T. 21 (1995)]
T. 23 (1998) [T. 23 (1998)]
T. 24 (1999) [T. 24 (1999)]
T. 25 (2000) [T. 25 (2000)]
T. 26 (2001) [T. 26 (2001)]
T. 27 (2002) [T. 27 (2002)]
T. 28 (2003) [T. 28 (2003)]
T. 43 (2018) [T. 43 (2018)]
Zawartość zasobu KR 239 Czas. III 946
T. 1 (1956) [T. 1 (1956)]
T. 14 (1984) [T. 14 (1984)]
T. 24 (1999) [T. 24 (1999)]
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej