Forma i typ
Książki
(32)
Dostępność
dostępne
(33)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(32)
Dział
(2)
Autor
Kajzer Leszek (1944-2016)
(24)
Olczak Jerzy (1929-2007)
(3)
Andrzejewski Aleksander (1956- )
(2)
Buko Andrzej (1947- )
(2)
Jaroszewski Tadeusz Stefan (1931-2000)
(2)
Wróblewski Tymoteusz (1938- )
(2)
Andrzejewski Aleksander (1956- ). Od książęcego pałacu do Łąk(i) czyli klasztory po kasacie
(1)
Anusik Zbigniew (1957- ). Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach
(1)
Augustyniak Jerzy
(1)
Bajor Wanda. Metafizyka światła w kulturze intelektualnej średniowiecza
(1)
Balczewski Leszek (1932- ). Prędkość światła w polu grawitacyjnym
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Galeria arcybiskupów gnieźnieńskich na zamku w Uniejowie
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Siedziba starostów urzędowskich
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Inskrypcje w zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi koło Bielska Białej
(1)
Barczyk Alina. Wizyja pałacu w Warszawie na ulicy Miodowej
(1)
Bocheńska Agnieszka
(1)
Bocheńska Agnieszka. Początki Zamku Królewskiego w Warszawie
(1)
Borkowska Małgorzata (1939- ). Wygnane drzwiami wraca oknem
(1)
Bończuk-Dawidziuk Urszula. Zbiory malarstwa rzeźby i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów w 1810 r
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Fundacje Szydłowieckich - między gotykiem a renesansem
(1)
Brzostowicz Michał (1961- ). A może Poznań?
(1)
Budziszewski Janusz (1955- ). Początki wykorzystywania ognia w dziejch ludzkości
(1)
Bugaj Ewa. Starożytny akt kobiecy i jego późniejsze implikacje
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Palatium czy wieloelementowy zespół rezydencjonalny króla Daniela?
(1)
Bukowska Aneta. Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków państwa
(1)
Bylinowa Elżbieta (1954- ). Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Błasiak Władysław (1948- ). Słońce i my
(1)
Chmielak Tomasz. Librarium w pałacu
(1)
Chojnacka Monika (historia). Charbrowo i jego właściciele - stan badań
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Początki zamków na Dolnym Śląsku - Wleń Wrocław Legnica
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). Ośrodek toruńskiej archeologii średniowiecza - tradycja i współczesność
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). Thorner Archaologieforschung des Mittelalters: Tradition und Gegenwart
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Chudziakowa Jadwiga (1935- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Cichoń Krzysztof. Stereoselfie z mandragorą
(1)
Cubrzyńska-Leonarczyk Maria. Kolekcje klasztorne w zbiorze starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy
(1)
Czarnecka Bożenna (1952- ). Światło w życiu roślin: efekty oddziaływania na poziomie osobniczym i populacyjnym
(1)
Derwich Marek (1956- )
(1)
Dobosz Józef (1959- ). Chrzest Mieszka I w tradycji dziejopisarskiej
(1)
Duchnowski Tomasz Marcin. W kręgu problematyki badawczej prof. Krzysztofa Macieja Kowalskiego: miejsce artefaktów ruchomych kultury militarnej z okresu I wojny światowej w procesie rekonstrukcji wyposażenia żołnierskiego i przebiegu wydarzeń
(1)
Dutkowski Jarosław (1954-2019). Ikonografia monet biskupa wrocławskiego Jana Turzo
(1)
Dymowski Arkadiusz. Nowożytne guziki wzorowane na monetach antycznych
(1)
Dzieńkowski Tomasz. Rezydencja książęca z XIII w. w Chełmie
(1)
Dąbrowska Maria (1943-2019)
(1)
Długokęcki Wiesław (1957- ). Król Zygmunt I Stary Gdańsk i steblewska głowa
(1)
First Grzegorz. Światło w zaświatach
(1)
Gadowska Irmina. Don Kichot sztuki
(1)
Gancarski Jan (1956- )
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Słowo wstępne
(1)
Gawlas Sławomir (1949- ). Zamek średniowieczny: geneza i funkcje społeczno-ustrojowe
(1)
Ginter Artur. Wpływ wyników badań termoluminescencyjnych na datowanie najwcześniejszych faz zamku w Siewierzu
(1)
Gojniczek Wacław. Losy archiwaliów z cieszyńskiej rezydencji jezuitów po kasacie zakonu
(1)
Goszczyńska Jolanta. Działalność Profesor Hanny Kócki-Krenz jako Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
(1)
Graczyńska Marta. Katedry Europy Środkowej
(1)
Gralińska-Toborek Agnieszka. Mit jako pretekst do refleksji nad kryzysem kultury
(1)
Gruszczyńska Aleksandra
(1)
Gruszecki Wiesław Ignacy (1960- ). Fotosynteza w świetle badań z zastosowaniem światła
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Najpiękniejsze są narodziny Ewy czyli o Pani Profesor oczami ucznia
(1)
Grzejszczak Łukasz. W atelier artysty
(1)
Gulczyński Andrzej. Z Janem Matejką od Ostrowa Tumskiego do Collegium Minus
(1)
Guliński Jacek (1950- ). Od podstaw u podstaw praca - wkład Profesor Hanny Kócki-Krenz w działalność i rozwój Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(1)
Guz-Iwaniec Anna
(1)
Gwioździk Jolanta. Pokasacyjne losy księgozbiorów klasztornych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów
(1)
Górski Adam (historia). Zbiór Hoverdena jako źródło archiwalne do badań epigraficznych
(1)
Góźdź Andrzej (1954- ). Światło w świecie kwantów
(1)
Gąssowska Maja (1955- ). Średniowieczne zabytki z klasztorów śląskich zsekularyzowanych w 1810 r. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Głuszek Inga. Antyczne lampki oliwne w kontekście zbiorów muzealnych - forma funkcja dekoracja
(1)
Horbacz Tadeusz Janusz (1950-2002)
(1)
Hrankowska Teresa
(1)
Iwańczak Wojciech (1948- )
(1)
Janiak Tomasz (archeologia). Kamień węgielny lapis primarius z katedry przedromańskiej w Gnieźnie
(1)
Jankiewicz-Brzostowska Monika. Recepcja średniowiecznych pojęć i wyobrażeń dotyczących ognia na ziemiach polskich
(1)
Jankowska Dobrochna (1944- ). Niełatwe dobrego początki
(1)
Janowski Piotr Józef. Rezydencja królewska w Łobzowie w epoce Wazów 1587-1668
(1)
Jasiński Tomasz (1951- ). Gall Anonim a francuski poeta Hilary z Orleanu (ok. 1080 - ok. 1160)
(1)
Jasiński Tomasz (1951- ). Uwagi Wilhelma Meyera ze Spiry (1845-1917) o Kronice polskiej oraz addenda o najważniejszym leoninie Galla Anonima
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- )
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Namiętność ducha czyli sztuka narodowa na Powszechnej Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 r
(1)
Julkowska Violetta (1961- ). Studium kultury historycznej polskiej emigracji we Francji w II połowie XIX wieku
(1)
Jurek Tomasz (1962- ). Nad legendą poznańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny
(1)
Jóźwiak Sławomir. Układ przestrzenny i topograficzny rezydencji krzyżackich w Elblągu i Malborku w średniowieczu w świetle źródeł pisanych
(1)
Kajzer Lech
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Gebiete Zentralpolens im. 13. Jahrhundert: Versuch einer archaologischen Charakteristik
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Mazowieckie zamki w Gostyninie i Sochaczewie na tle problematyki zamków starościńskich Krzysztofa Szydłowieckiego
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). O bracie Simonie z Wąchocka czyli o interpretacjach w badaniach archeologiczno-architektonicznych
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). O pierwszych i drugich narodzinach słów kilka
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Od książęcego pałacu do Łąk(i) czyli klasztory po kasacie
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Od renesansowych dworów do pałaców zimnego baroku
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Pomiędzy historią a archeologią czyli o badaniach jednego dworu mazowieckiego
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Uwagi wstępne
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Ziemie Polski Centralnej w XIII wieku - wstępna próba charakterystyki archeologicznej
(1)
Kajzer Leszek Jerzy
(1)
Kajzer Małgorzata. Produkcja i dystrybucja lampek oliwnych we wschodnim basenie Morza Śródziemnego w oparciu o znaleziska z Agory w Nea Pafos na Cyprze
(1)
Kal Elżbieta (1962- ). Rzecz o dachówce. Szkoła sopocka między A. Nachtem-Samborskim a Piotrem Potworowskim
(1)
Kalina Dariusz
(1)
Kalina Dariusz. Wieża mieszkalna w Tudorowie
(1)
Kalina Dariusz. Zamek w Opatowie
(1)
Kalina Dariusz. Zamek w Ćmielowie
(1)
Kara Michał (1964- ). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Poznania-Sołacza przy ul. Góralskiej nr 7
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(32)
Język
polski
(32)
Temat
Zamki i pałace
(9)
Dwory
(7)
Architektura obronna polska
(6)
Ziemiaństwo
(4)
Grody
(3)
Parki i ogrody
(3)
Architektura obronna
(2)
Architektura polska
(2)
Ceramika
(2)
Fortyfikacje
(2)
Kafle
(2)
Kultura materialna
(2)
Sztuka polska
(2)
Archeologia
(1)
Archeologia średniowieczna
(1)
Architektura
(1)
Architektura obronna niemiecka
(1)
Architektura sakralna
(1)
Architektura sakralna niemiecka
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Biskupi
(1)
Broń
(1)
Cystersi
(1)
Dwór (Wrząca (woj. Sieradz))
(1)
Garncarstwo
(1)
Historia społeczna
(1)
Historiografia
(1)
Historycy
(1)
Kobieta
(1)
Kowalski, Krzysztof Maciej (1951- )
(1)
Kruppé, Jerzy (1931-2022)
(1)
Kóčka-Krenz, Hanna (1947- )
(1)
Literatura europejska
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Mikołajczyk Andrzej (1948-1991)
(1)
Nauki pomocnicze historii
(1)
Nowakowska, Wanda (1929- )
(1)
Ogień
(1)
Opactwo Cystersów (Rudy)
(1)
Piec mieszkaniowy
(1)
Rycerstwo
(1)
Sekularyzacja dóbr kościelnych
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka europejska
(1)
Szydłowiecki (rodzina)
(1)
Szydłowiecki, Krzysztof (1467-1532)
(1)
Uniwersytet Łódzki
(1)
Zakony
(1)
Zbroja
(1)
Zdobnictwo
(1)
Światło
(1)
Temat: czas
1301-
(12)
1401-
(12)
1501-
(12)
1701-
(12)
1201-
(11)
1601-
(10)
1801-
(8)
1101-
(6)
1001-
(5)
1901-
(5)
901-
(5)
501-
(2)
601-
(2)
701-
(2)
801-
(2)
2001-0
(1)
401-
(1)
Temat: miejsce
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Kielce (okręg)
(2)
Kraków (okręg)
(2)
Polska
(2)
Płock (okręg)
(2)
Sandomierz (okręg)
(2)
Sieradz (okręg)
(2)
Europa
(1)
Europa Środkowa
(1)
Krzyworzeka
(1)
Lubawa
(1)
Małopolska
(1)
Raciążek
(1)
Ruda
(1)
Strońsko
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(10)
Księgi pamiątkowe
(3)
Źródła historyczne
(1)
33 wyniki Filtruj
Rekord wzorcowy
Kajzer Leszek (1944-2016) (hasło formalne)
Kajzer Leszek 1944-2016 (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kajzer Leszek Jerzy ; Kajzer Lech
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kajzer Leszek (1944-2016)
Tytuł: Dwory w Polsce : od średniowiecza do współczesności / Leszek Kajzer.
Adres wydawniczy: Warszawa : DiG, 2010.
Opis fizyczny: 368 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 314-359.
Temat: Dwory - Polska
ISBN: 978-83-7181-599-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. sygn. II 24832 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Dwór polski : zjawisko historyczne i kulturowe : materiały IX Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce, 18-20 października 2007] / [red. nauk. Leszek Kajzer ; aut. Leszek Kajzer i in.].
Adres wydawniczy: Kielce : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2008.
Opis fizyczny: 558 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy niektórych ref.
Temat: Dwory - historia - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Ziemiaństwo - kultura - Polska - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
ISBN: 978-83-88341-48-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 24780 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Dwór polski : zjawisko historyczne i kulturowe : materiały VIII Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce, 13-15 października 2005 / [red. nauk.: Leszek Jerzy Kajzer ; [aut. Leszek Kajzer i in.].
Adres wydawniczy: Kielce : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2006.
Opis fizyczny: 416 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Spis treści także ang.
Uwaga: Bibliogr. po części art.
Temat: Dwory - historia - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Parki i ogrody - historia - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Ziemiaństwo - kultura - historia - Polska - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
ISBN: 83-88341-35-9
ISBN: 978-83-88341-35-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 22095 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kajzer Leszek (1944-2016)
Tytuł: Dwór we Wrzącej koło Sieradza / Leszek Kajzer.
Adres wydawniczy: Sieradz : Biuro Dokumentacji Zabytków, 1991.
Opis fizyczny: 136 s., [14] s. tabl. ; 20 cm.
Temat: Dwór Wrząca woj. Sieradz
Temat: Dwory - historia - Polska - 18-19 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 5893 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kajzer Leszek (1944-2016)
Tytuł: Zamek w Raciążku / Leszek Kajzer.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990.
Opis fizyczny: 280 s., [6] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Budownictwo obronno rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 127-132.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Zamki i pałace - archeologia - Polska
Temat: Raciążek - zamek - archeologia
ISBN: 83-7016-411-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 11068 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kajzer Leszek (1944-2016)
Tytuł: Zamki i dwory obronne w Polsce Centralnej / Leszek Kajzer.
Adres wydawniczy: Warszawa : DiG, 2004.
Opis fizyczny: 268 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach po hasłach katalogu.
Temat: Architektura obronna polska - historia - 13-18 w
Temat: Dwory - Polska - 13-18 w
Temat: Zamki i pałace - Polska - 13-18 w
ISBN: 83-7181-328-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 20355 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kajzer Leszek (1944-2016)
Tytuł: Zamki i społeczeństwo : przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X-XVIII wieku.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993.
Opis fizyczny: 265, [2] s. ; 24 cm.
Uwaga: Zsfassung.
Temat: Architektura obronna polska - historia - do 18 w
Temat: Grody - historia - Polska
Temat: Zamki i pałace - historia - Polska - do 18 w
ISBN: 83-7016-669-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 12347 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 11069 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Strońsko, Ruda, Krzyworzeka : praca zbiorowa / pod red. Leszka Kajzera ; [aut. Anna Kowalska-Pietrzak i in.].
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Łódzki. Instytut Archeologii, 2009.
Opis fizyczny: 207 s., [78] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej
Uwaga: Bibliogr. s. 52-54.
Temat: Architektura sakralna - Polska
Temat: Krzyworzeka - kościół św. św. Apostołów Piotra i Pawła
Temat: Ruda - kościół św. Wojciecha
Temat: Strońsko - kościół św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Kowalska-Pietrzak, Anna.
ISBN: 978-83-928887-4-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 24766/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Zamek w Lubawie : dawniej i dziś : praca zbiorowa / pod red. Leszka Kajzera ; [wstęp Leszek Kajzer ; aut. Aleksander Andrzejewski i in.].
Adres wydawniczy: Lubawa ; Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001.
Opis fizyczny: 143 s., [4] s. tabl. kolor. ; 25 cm.
Uwaga: Spis treści także w jęz. niem. Streszcz. niem.
Temat: Architektura obronna niemiecka - 13-20 w
Temat: Architektura obronna polska - 13-20 w
Temat: Zamki i pałace - archeologia - Polska
Temat: Zamki i pałace - Polska - 13-20 w
Temat: Lubawa - zamek biskupów chełmińskich - historia
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Andrzejewski, Aleksander (1956- ).
ISBN: 83-87768-60-X
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 18243 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 5842 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dział Militariów sygn. II 5843 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku : materiały XIX Seminarium Mediewistycznego = The castle and the court in the Middle Ages from the 11th until the 15th century : materials of the 19th Seminar of Medievalists / pod red. Jacka Wiesiołowskiego; przy współpr. Jacka Kowalskiego; [aut. Leszek Kajzer i in.].
Wariant tytułu: castle and the court in the Middle Ages from the 11th until the 15th century : materials of the 19th Seminar of Medievalists
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2001.
Opis fizyczny: 255 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Art. w jęz. pol., ang., białorus., ukr.
Temat: Literatura europejska - tematyka - 10-14 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka europejska - tematyka - 10-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Zamki i pałace - historia - Europa - 12-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Europa - kultura - historia - 12-16 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Kowalski, Jacek (1964- ).
Hasło dodatkowe: Wiesiołowski, Jacek (1940-2016).
ISBN: 83-7063-220-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 17817 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Między północą a południem : Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych : materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.) / pod red. Tadeusza J[anusza] Horbacza i Leszka Kajzera.
Adres wydawniczy: Sieradz : Państwowa Służba Ochrony Zabytków, 1993.
Opis fizyczny: 357, [1] s., [5] k. tabl. złoż. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. prac A. Mikołajczyka s. 12-29.
Temat: Mikołajczyk Andrzej 1948-1991 - księga pamiątkowa
Temat: Architektura polska - historia - 13-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sieradz okręg - archeologia - materiały konferencyjne
Temat: Sieradz okręg - budownictwo - historia - 13-20 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Horbacz, Tadeusz Janusz (1950-2002).
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
ISBN: 83-901123-0-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 12005 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych : materiały z konferencji, Rzeszów, 21-23 IX 1993 / red. Aleksandra Gruszczyńska, Anna Targońska ; [aut. Leszek Kajzer [i in.].
Adres wydawniczy: Rzeszów : Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 1994.
Opis fizyczny: 346, [1] s., [2] s. tabl. kolor. : il. ; 29 cm.
Uwaga: Częśc. art. w jęz. ros. Zsfassung po art.
Temat: Garncarstwo - historia - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Kafle - historia - Polska - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Gruszczyńska, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Targońska, Anna (1949-2008).
ISBN: 83-902276-9-X
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 8102 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej : wstęp do problematyki badawczej : materiały z konferencji zorganizowanej w Łagowie w dniu 6. maja 2005 roku / pod red. Andrzeja Buko i Leszka Kajzera ; [aut. Tymoteusz Wróblewski i in.].
Adres wydawniczy: Kielce ; Łagów : "Mediateka", 2005.
Opis fizyczny: 200 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Zdublowane s. 193-196.
Uwaga: Bibliogr. po art.
Uwaga: Wstęp także w jęz. ang.
Temat: Ceramika - wyroby - archeologia - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Kielce okręg - archeologia - materiały konferencyjne
Temat: Kraków okręg - archeologia - materiały konferencyjne
Temat: Płock okręg - archeologia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Buko, Andrzej (1947- ).
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Wróblewski, Tymoteusz (1938- ).
Hasło dodatkowe: Mediateka
ISBN: 83-89864-04-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 14160 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej : wstęp do problematyki badawczej : materiały z konferencji zorganizowanej w Łagowie w dniu 6. maja 2005 roku / pod red. Andrzeja Buko i Leszka Kajzera ; [aut. Tymoteusz Wróblewski i in.].
Adres wydawniczy: Kielce ; Łagów : "Mediateka", 2005.
Opis fizyczny: 200 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. po art.
Uwaga: Wstęp także w jęz. ang.
Temat: Ceramika - wyroby - archeologia - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Kielce okręg - archeologia - materiały konferencyjne
Temat: Kraków okręg - archeologia - materiały konferencyjne
Temat: Płock okręg - archeologia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Buko, Andrzej (1947- ).
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Wróblewski, Tymoteusz (1938- ).
Hasło dodatkowe: Mediateka
ISBN: 83-89864-04-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 14414 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Dwór polski : zjawisko historyczne i kulturowe : materiały V Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kielecki Dom Środowisk Twórczych, Kielce, 7-9 października 1999 / [red. nauk. Tadeusz S. Jaroszewski ; aut. Leszek Kajzer i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2000.
Opis fizyczny: 536 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Spis treści także w jęz. ang.
Temat: Dwory - historia - Polska - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Parki i ogrody - historia - Polska - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Ziemiaństwo - kultura - historia - Polska - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Jaroszewski, Tadeusz Stefan (1931-2000).
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki
ISBN: 83-88341-05-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 17556 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Średniowieczne i nowożytne kafle : regionalizmy, podobieństwa, różnice / pod red. Marii Dąbrowskiej i Haliny Karwowskiej ; [aut. Leszek Kajzer i in.].
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2007.
Opis fizyczny: 284 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.
Uwaga: Materiały sesji "Różnice regionalne w zdobnictwie i typologii kafli od średniowiecza po czasy nowożytne", Supraśl, kwiecień 2007. Część art. w jęz. ros. lub białorus. Summ. i rez. lub streszcz. po art.
Temat: Kafle - archeologia - Europa Środkowo-Wschodnia - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Piec mieszkaniowy - zabytki - Europa Środkowo-Wschodnia - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Zdobnictwo - Europa Środkowo-Wschodnia - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Maria (1943-2019).
Hasło dodatkowe: Karwowska, Halina.
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
ISBN: 978-83-87026-80-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 16045 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej