Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(11)
Branch
Magazyn
(11)
Author
Jurkowlaniec Grażyna
(8)
Bahlcke Joachim (1963- )
(2)
Stortkuhl Beate (1963- )
(2)
Weber Matthias (1961.06.22- )
(2)
Bahlcke Joachim (1963- ). Book-Smuggling: Supplying East-Central European Protestants with Bibles Cantionals and Lutheran Devotional Literature During the Counter-Reformation
(1)
Bahlcke Joachim (1963- ). Bucherschmuggel. Die Versorgung ostmitteleuropaischer Protestanten mit Bibeln Gesangbuchern und lutherischen Erbauungsschriften in der Zeit der Gegenreformation
(1)
Balcer Małgorzata. Die evangelische Friedenskirche „Zum Heiligen Geist" in Jauer. Ein Erinnerungsort fur Deutsche und Polen
(1)
Balcer Małgorzata. The Protestant Church of Peace ‘of the Holy Spirit’ in Jawor: A Lieu de Memoire for Germans and Poles
(1)
Bartlova Milena (1958- )
(1)
Bałus Wojciech (1961- )
(1)
Bałus Wojciech (1961- ). Nieoczywista literackość malarstwa i jej granice
(1)
Boeckh Katrin (1967- ). Confessional Identities and Transnational Networks: Lutheran and Reformed Conversions Among Ukrainians in Galicia (1925–1939)
(1)
Boeckh Katrin (1967- ). Konfessionelle Identitaten und transnationale Netzwerke. Die lutherische und reformierte Ubertrittsbewegung der Ukrainer in Galizien (1925-1939)
(1)
Bomelburg Hans-Jurgen (1961- ). Die Lutheraner in Polen-Litauen im 17. und 18. Jahrhundert. Bedrohungskommunikation nationale Zuschreibungen und kulturelle Positionierung
(1)
Bomelburg Hans-Jurgen (1961- ). The Lutherans in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Threatening Communications National Assumptions and Cultural Positioning
(1)
Brodowicz-Transue Alicja
(1)
Buchta Magdalena (1982-)
(1)
Ciarkowski Błażej (1982- ). Integralna część krajobrazu czy element obcy?
(1)
Cornini Guido
(1)
Daugirdas Kęstutis (1973- ). Between Luther Calvin and the Antitrinitarians: The Early Development of the Reformation in the Grand Duchy of Lithuania
(1)
Daugirdas Kęstutis (1973- ). Zwischen Luther Calvin und Antitrinitariern - Die fruhe Entwicklung der Reformation im Grosfurstentum Litauen
(1)
De Strobel Anna Maria
(1)
Dąbrowski Mieczysław (1947- ). Dekonstrukcja ekfrazy
(1)
Eberhard Winfried (1941- ). Reformation and Lutheranism in Eastern Europe: Conlicts to Assert Confessional and Estates Identities in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
(1)
Eberhard Winfried (1941- ). Reformation und Luthertum im ostlichen Europa. Konflikte um konfessionelle und standische Selbstbehauptung im 16. und 17. Jahrhundert
(1)
Elbern Victor Heinrich (1918-2016)
(1)
Fiuk Piotr. Architektura starych miast w relacji z krajobrazem naturalnych akwenów morskich (Wenecja Hamburg Rotterdam Gdańsk Szczecin)
(1)
Garnczarska Magdalena. Opisy ikonograficzne w "Hermenei" Dionizjusza z Furny: ich charakterystyka oraz funkcja
(1)
Gawlicki Marcin (1951- ). Nowa architektura w krajobrazie kulturowym Gdańska 1945-2015
(1)
Giecewicz Joanna. Krajobrazy zurbanizowane - krajobrazy zamieszkane
(1)
Gielata Ireneusz. Nad chmurami Constable'a - obrazowość w "Mojej walce" Karla Ove Knausgarda
(1)
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- )
(1)
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością
(1)
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Opisać barwę namalować cierpienie
(1)
Gołębiewski Jakub Ignacy. Krajobraz kulturowy skarpy odrzańskiej w Szczecinie
(1)
Haake Michał. "Eloe ze zwłokami Ellenai" Jacka Malczewskiego
(1)
Haberland Detlef (1953- ). Luther and Reformation Printing in Eastern Europe
(1)
Haberland Detlef (1953- ). Luther und der reformatorische Buchdruck im ostlichen Europa
(1)
Harasimowicz Jan (1950- ). Protestant Early Modern Church Architecture Between Szczecin Konigsberg and Wrocław
(1)
Harasimowicz Jan (1950- ). Protestantischer Kirchenbau der Fruhen Neuzeit zwischen Stettin Konigsberg und Breslau
(1)
Huffmeier Wilhelm (1941- ). Help for Protestants Under Pressure: The Support Offered to the Protestant Diaspora in East-Central Europe by the Gustav-Adolf Charity in the Nineteenth and Twentieth Centuries
(1)
Huffmeier Wilhelm (1941- ). Hilfe fur Protestanten in Bedrangnis. Die Unterstutzung der evangelischen Diaspora in Ostmitteleuropa durch das Gustav-Adolf-Werk im 19. und 20. Jahrhundert
(1)
Jahnig Bernhart (1941- ). Die Bedeutung von Konigsberg fur Annahme und Ausbreitung der Reformation imostlichen Mitteleuropa
(1)
Jahnig Bernhart (1941- ). The Signiicance of Konigsberg in the Reception and Propagation of the Reformation in East-Central Europe
(1)
Janowski Jarosław (filozofia). Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego
(1)
Jarecka-Bidzińska Ewa. Znaczenie obszaru Natura 2000 dla potencjału rozwojowego warszawskiej Pragi
(1)
Jopek Dorota. Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych
(1)
Jurkowlaniec Grażyna. "Albowiem natura dobrze tworzy groty i jaskinie ale juz nie domy i pałace"
(1)
Jurkowlaniec Grażyna. Autorytet obrazu
(1)
Jurkowlaniec Grażyna. Confessional Images? The Luther Bible and Sixteenth-Century Biblical Illustrations in Poland
(1)
Jurkowlaniec Grażyna. Konfessionelle Bilder? Die Lutherbibel und die Bibelillustrationen des 16. Jahrhunderts in Polen
(1)
Kimic Kinga. Znaczenie architektury w kształtowaniu krajobrazu parków publicznych w XIX wieku
(1)
Kobylińska-Bunsch Weronika
(1)
Kobylińska-Bunsch Weronika. Architektura w krajobrazie: spojrzenie z lotu ptaka
(1)
Kobyliński Zbigniew (1953- ). Krajobrazy kulturowe o wyjątkowej uniwersalnej wartości
(1)
Kociumbas Piotr (1977- )
(1)
Kociumbas Piotr (1977- ). Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością
(1)
Kodres Krista (1957- ). Translations: Conveying Reformation Ideas Through Architecture and Visual Media in the Eastern Baltic Region
(1)
Kodres Krista (1957- ). Ubersetzungen: Reformatorischer Ideentransfer durch Architektur und visuelle Medien im ostlichen Ostseeraum
(1)
Kodym-Kozaczko Grażyna. Poznań - źle urodzone miasto krajobrazowe
(1)
Kowalska Eva (1955- ). Competitors and Allies: Lutherans and Reformed in the Kingdom of Hungary During the Seventeenth and Eighteenth Centuries
(1)
Kowalska Eva (1955- ). Konkurrenten und Verbundete. Lutheraner und Reformierte im Konigreich Ungarn wahrend des 17. und 18. Jahrhunderts
(1)
Kownacka-Rogulska Dorota. Hausenstein - Rilke - Klee
(1)
Kołodziejczak Jakub. Studium możliwości przywrócenia historycznego elementu krajobrazu z uwaględnieniem współczesnej funkcji: wiatraki czerpakowe na Żuławach Wiślanych nad Kanałem Wysockim
(1)
Krawczyk Anna (sztuka). "Styl kazimierski?"
(1)
Krawczyk Dariusz. "Z niemych i martwych zrobię je mówiące i żywe"
(1)
Królikowski Jeremi T. (1943- ). Współczesna architektura jako zagrożenie dla piękna polskiego krajobrazu
(1)
Kusińska Elżbieta. Jak natura zmienia architekturę - zrównoważone zespoły mieszkaniowe na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat
(1)
Kwiatkowska Anna (1950- ). Martwa natura w opowiadaniach Katherine Mansfield
(1)
Kłos Anita. "Artemisia" Anny Banti
(1)
Labno Jeannie
(1)
Lasiewicz-Sych Angelika. Architektura wobec etycznych wyzwań kultury pamięci: doświadczenie najnowszej historii w przestrzeni polskich miast
(1)
Lichy Kolja. Against Luther’s "Satanism"? Catholic Reform and Lutheran Reformation in East-Central Europe
(1)
Lichy Kolja. Wider Luthers „Satanismus“? Katholische Reform und lutherische Reformation in Ostmitteleuropa
(1)
Ludwig Bogna. Ochrona linii zabudowy pierzei jako podstawowy element zachowania wartości krajobrazu kulturowego miast europejskich
(1)
Makowska Urszula. Granice ilustracji w polskiej krytyce i praktyce artystycznej w drugiej połowie XIX wieku
(1)
Martyka Anna. Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych
(1)
Mańko-Matysiak Anna (1968- ). Gedachtniskulturen auf der Spur - Das Lutherbild in Polen
(1)
Mańko-Matysiak Anna (1968- ). Remembrance Cultures: Tracing Images of Luther in Poland
(1)
Michalski Przemysław (1971- ). O pojęciu (nie)wierności w wybranych ekfrazach Ronalda Stuarta Thomasa
(1)
Mikiciuk Elżbieta. "Andriej Rublow. Mistrz niewidzialnej strony" Andrzeja Turczyńskiego jako powieść-dysputa o malarstwie i literacka ikona z żywotem
(1)
Mosakowski Janusz. Słów kilka o szacie graficznej "Legend" Andrzeja Niemojewskiego
(1)
Muszyńska-Andrejczyk Agnieszka. Stile Liberty w służbie opery: Ricordi - Hohenstein - Puccini
(1)
Niemira Konrad. Polityka krajobrazu sens architektury
(1)
Nowakowski Andrzej (1952- )
(1)
Oleński Wojciech. Jak analizować współczesny krajobraz "poza miarą"? - problem postrzegania rosnącej skali krajobrazu miast w kontekście konserwacji zapobiegawczej środowiska
(1)
Orłowska Aleksandra (1962- ). Skanseny i rezerwaty archeologiczne - narzucona percepcja stanowisk archeologicznych
(1)
Otvos Peter (1946- ). Glaubensfluchtlinge in der Habsburgermonarchie. Eine Fallstudie zu den osterreichischen Lutheranern in Ungarn wahrend des 16. und 17. Jahrhunderts
(1)
Otvos Peter (1946- ). Religious Refugees in the Habsburg Monarchy: A Case Study on Austrian Lutherans in Hungary During the Sixteenth and Seventeenth Centuries
(1)
Pacholczyk Michał. Studium możliwości przywrócenia historycznego elementu krajobrazu z uwaględnieniem współczesnej funkcji: wiatraki czerpakowe na Żuławach Wiślanych nad Kanałem Wysockim
(1)
Patey Sarah
(1)
Piekarski Maciej (budownictwo). Potencjał zastosowań rzeczywistości rozszerzonej w restytucji oraz konserwacji zapobiegawczej dziedzictwa architektonicznego
(1)
Pietrangeli Carlo (1912-1995)
(1)
Pieńkos Andrzej (1962- ). "Jakby rozsiany w krajobrazie"
(1)
Piszczatowski Paweł. Między sztuką paleolitu a monochromatyzmem awangardy
(1)
Podhalański Bogusław. Dylemat: eksponować za wszelką cenę czy zasypać znalezione?
(1)
Pschichholz Frank. Polish and Lithuanian Songs of the Reformation: Notes on Their History and on Modern Performance Practices
(1)
Pschichholz Frank. Polnische und litauische Lieder der Reformationszeit - Anmerkungen zur Geschichte und zur heutigen Auffuhrungspraxis
(1)
Ptaszyński Maciej (1978- ). Beginning or End of the Reformation? Reactions to the 1548 Augsburg Interim in Poland
(1)
Ptaszyński Maciej (1978- ). Der Anfang oder das Ende der Reformation? Reaktionen auf das Augsburger Interim von 1548 in Polen
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Germany
(2)
United States
(2)
Language
Polish
(8)
English
(2)
German
(1)
Subject
Kościoły protestanckie
(2)
Luther, Martin
(2)
Reformacja
(2)
Sztuka europejska
(2)
Architektura krajobrazu
(1)
Chrystus Boleściwy (ikon.)
(1)
Gotyk
(1)
Grafika europejska
(1)
Grafika polska
(1)
Hozjusz, Stanisław
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Jezus Chrystus
(1)
Krajobraz kulturowy
(1)
Literatura
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo monumentalne europejskie
(1)
Malarstwo sakralne europejskie
(1)
Musei Vaticani (Watykan)
(1)
Ochrona krajobrazu
(1)
Przedstawienia pasyjne (szt.plast.)
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rzeźba sakralna niemiecka
(1)
Skubiszewski Piotr
(1)
Stwosz, Wit
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka romańska
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Treter, Tomasz (1547-1610)
(1)
Urbanistyka
(1)
Subject: work
Ołtarz Mariacki w kościele Mariackim w Krakowie
(1)
Subject: time
1501-
(2)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1601-
(1)
Subject: place
Kraków
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Jurkowlaniec Grażyna
Tytuł: Chrystus Umęczony : ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku / Grażyna Jurkowlaniec.
Adres wydawniczy: Warszawa : DiG, 2001.
Opis fizyczny: 352 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 309-333. Indeks.
Temat: Jezus Chrystus - ikonografia - Polska - 13-16 w
Temat: Chrystus Boleściwy (ikon.) - Polska - 13-16 w
Temat: Przedstawienia pasyjne (szt.plast.) - Polska - 13-16 w
Temat: Sztuka sakralna polska - tematyka - 13-16 w
ISBN: 83-7181-196-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18391 (1 egz.)
Authority data
Jurkowlaniec Grażyna (hasło formalne)
No cover
Book
In basket
Tytuł: East meets West at the crossroads of the early modern Europe / ed. by Grażyna Jurkowlaniec and Jeannie J. Łabno ; [by Milena Bartlová [et al.].
Wariant tytułu: Ikonotheka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010.
Opis fizyczny: 231, [1] s., [23] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: "Ikonotheka". 22: 2009. Są to materiały konferencji "East meets West at the crossroads of the early modern Europe. Artistic inspirations & innovations" zorganizowanej w dn. 6-7 września 2007 na Uniwersytecie Sussex.
Temat: Sztuka europejska - 15-18 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Bartlová, Milena (1958- ).
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna.
Hasło dodatkowe: Labno, Jeannie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 890/22 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Artem quaevis alit terra : studia professori Piotr Skubiszewski anno aetatis suae septuagesimo quinto oblata / curante Grażyna Jurkowlaniec ; [aut. Victor H. Elbern [et al.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006.
Opis fizyczny: 253 s., [7] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: "Ikonotheka". 19: 2006. - Teksty w jęz. pol., ang., fr. lub ang. Summ. po art. w jęz. pol.
Uwaga: Bibliogr. prac P. Skubiszewskiego s. 11-24. Bibliogr. przy części art.
Temat: Skubiszewski Piotr (1931-) - księga pamiątkowa
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - 8-16 w. - szkice
Temat: Sztuka europejska - 8-16 w. - szkice
Hasło dodatkowe: Elbern, Victor Heinrich (1918-2016).
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 890/19 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jurkowlaniec Grażyna
Tytuł: Epoka nowożytna wobec średniowiecza : pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki / Grażyna Jurkowlaniec.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Opis fizyczny: 588, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Seria Humanistyczna
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. 503-537. Indeksy.
Temat: Gotyk - recepcja - sztuka - 16-18 w
Temat: Sztuka romańska - recepcja - sztuka - 16-18 w
Temat: Sztuka sakralna europejska - 16-18 w
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930- ).
Hasło dodatkowe: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Warszawa
ISBN: 978-83-229-2949-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23426 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Jurkowlaniec Grażyna
Tytuł: Sprawczość rycin : rzymska twórczość graficzna Tomasza Tretera i jej europejskie oddziaływanie / Grażyna Jurkowlaniec.
Wariant tytułu: Rzymska twórczość graficzna Tomasza Tretera i jej europejskie oddziaływanie
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2017.
Opis fizyczny: 400 s., [64] s. tabl. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Seria: Ars Vetus et Nova
Uwaga: Na książce błędny zapis ISBN: 97883-242-3117-1.
Uwaga: Bibliogr. s. 325-361. Indeks.
Uwaga: Współfinansowanie: Uniwersytet Warszawski.
Uwaga: Teksty dokumentów łac.
Temat: Hozjusz Stanisław (1504-1579) - dedykacje
Temat: Treter Tomasz (1547-1610)
Temat: Grafika europejska - 16-17 w
Temat: Grafika polska - 16-17 w
Temat: Ikonografia chrześcijańska - Europa - 16-17 w
Hasło dodatkowe: Bałus, Wojciech (1961- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
ISBN: 978-83-242-3117-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31324, sygn. II 31186 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pietrangeli Carlo (1912-1995)
Tytuł: Watykan / Carlo Pietrangeli ; teksty Guido Cornini, Anna Maria De Strobel, Maria Serlupi Crescenzi ; [tł. z wł. Grażyna Jurkowlaniec].
Adres wydawniczy: Warszawa : "Arkady", 1998.
Opis fizyczny: 602, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm.
Seria: Arcydzieła Malarstwa
Uwaga: Bibliogr. s. 589-595. Indeksy.
Temat: Musei Vaticani (Watykan) - zbiory - album
Temat: Malarstwo europejskie - 11-18 w. - album
Temat: Malarstwo monumentalne europejskie - 12-18 w. - album
Temat: Malarstwo sakralne europejskie - 11-18 w. - album
Hasło dodatkowe: Cornini, Guido.
Hasło dodatkowe: De Strobel, Anna Maria.
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna.
Hasło dodatkowe: Serlupi Crescenzi, Maria.
ISBN: 83-213-3979-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 9964 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Nowakowski Andrzej (1952- )
Tytuł: Ołtarz Mariacki Wita Stwosza = St. Mary's Altar by Veit Stoss / Andrzej Nowakowski ; [oprac. Grażyna Jurkowlaniec, Jan Sadkiewicz, Marian Zaczyński ; [tł. Alicja Brodowicz-Transue, Anna Pyszak, Magdalena Buchta].
Wariant tytułu: St. Mary's Altar by Veit Stoss
Adres wydawniczy: Kraków : Marketing Room, cop. 2011.
Opis fizyczny: 253, [3] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Seria: Historia Sztuki Marketing Room Poland
Uwaga: Katalog dzieł Wita Stwosza.
Uwaga: Bibliogr. s. 249-254.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Stwosz Wit (1447?-1533). Ołtarz Mariacki w kościele Mariackim w Krakowie
Temat: Rzeźba sakralna niemiecka - Niemcy - 15-16 w
Temat: Rzeźba sakralna niemiecka - Polska - 15 w
Temat: Kraków - kościół Mariacki - wyposażenie
Hasło dodatkowe: Brodowicz-Transue, Alicja.
Hasło dodatkowe: Buchta, Magdalena (1982-).
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna.
Hasło dodatkowe: Pyszak, Anna.
Hasło dodatkowe: Sadkiewicz, Jan.
Hasło dodatkowe: Zaczyński, Marian (1947- ).
ISBN:
ISBN: 978-83-62095-40-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 17605 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Literatura a malarstwo / pod redakcją Joanny Godlewicz-Adamiec, Piotra Kociumbasa i Tomasza Szybistego.
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie : Imedius Agencja Reklamowa ; Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2017.
Opis fizyczny: 397, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Seria: Literatura Konteksty
Uwaga: Materiały z konf., Warszawa, 1-2 kwietnia 2017 r.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: Publikacja sfinansowana przez: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Warszawski i Fundację Uniwersyteu Warszawskiego.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Literatura - a malarstwo (szt.plast.) - materiały konferencyjne
Temat: Literatura - a sztuka - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo (szt.plast.) - a literatura - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka - a literatura - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Godlewicz-Adamiec, Joanna (1970- ).
Hasło dodatkowe: Kociumbas, Piotr (1977- ).
Hasło dodatkowe: Szybisty, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Godlewicz-Adamiec, Joanna (1970- ). Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością
Hasło dodatkowe: Kociumbas, Piotr (1977- ). Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością
Hasło dodatkowe: Szybisty, Tomasz. Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością
Hasło dodatkowe: Bałus, Wojciech (1961- ). Nieoczywista literackość malarstwa i jej granice
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna. Autorytet obrazu
Hasło dodatkowe: Godlewicz-Adamiec, Joanna (1970- ). Opisać barwę, namalować cierpienie
Hasło dodatkowe: Krawczyk, Dariusz. "Z niemych i martwych zrobię je mówiące i żywe"
Hasło dodatkowe: Makowska, Urszula. Granice ilustracji w polskiej krytyce i praktyce artystycznej w drugiej połowie XIX wieku
Hasło dodatkowe: Mosakowski, Janusz. Słów kilka o szacie graficznej "Legend" Andrzeja Niemojewskiego
Hasło dodatkowe: Tomasik, Tomasz (1971- ). "Ekphrasis" w dobie kryzysu "mimesis"
Hasło dodatkowe: Michalski, Przemysław (1971- ). O pojęciu (nie)wierności w wybranych ekfrazach Ronalda Stuarta Thomasa
Hasło dodatkowe: Dąbrowski, Mieczysław (1947- ). Dekonstrukcja ekfrazy
Hasło dodatkowe: Garnczarska, Magdalena. Opisy ikonograficzne w "Hermenei" Dionizjusza z Furny: ich charakterystyka oraz funkcja
Hasło dodatkowe: Mikiciuk, Elżbieta. "Andriej Rublow. Mistrz niewidzialnej strony" Andrzeja Turczyńskiego jako powieść-dysputa o malarstwie i literacka ikona z żywotem
Hasło dodatkowe: Kwiatkowska, Anna (1950- ). Martwa natura w opowiadaniach Katherine Mansfield
Hasło dodatkowe: Zawadzka, Małgorzata (1980- ). O tekstach Jeana Cocteau inspirowanych malarstwem
Hasło dodatkowe: Kownacka-Rogulska, Dorota. Hausenstein - Rilke - Klee
Hasło dodatkowe: Kłos, Anita. "Artemisia" Anny Banti
Hasło dodatkowe: Piszczatowski, Paweł. Między sztuką paleolitu a monochromatyzmem awangardy
Hasło dodatkowe: Gielata, Ireneusz. Nad chmurami Constable'a - obrazowość w "Mojej walce" Karla Ove Knausgårda
Hasło dodatkowe: Ryś, Anna. Skyluros i jego wcielenia
Hasło dodatkowe: Sokołowicz, Małgorzata. "Wzruszyć wspomieniem"
Hasło dodatkowe: Łuczyńska-Hołdys, Małgorzata. Kobieta, sztuka, samotność, piękno: poezja Alfreda Tennysona na płótnach prerafaelitów
Hasło dodatkowe: Muszyńska-Andrejczyk, Agnieszka. Stile Liberty w służbie opery: Ricordi - Hohenstein - Puccini
Hasło dodatkowe: Haake, Michał. "Eloe ze zwłokami Ellenai" Jacka Malczewskiego
Hasło dodatkowe: iMEDIUS Agencja Reklamowa
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Warszawski
ISBN: 978-83-944308-6-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32089 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Architektura w krajobrazie : harmonia - kompromis - konflikt / pod redakcją Weroniki Kobylińskiej-Bunsch.
Wariant tytułu: Architecture in the landscape : harmony - comprise - conflict
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
Opis fizyczny: 438 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: Streszcz. ang. przy art.
Temat: Architektura krajobrazu - Polska
Temat: Krajobraz kulturowy - ochrona - Polska
Temat: Krajobraz kulturowy - Polska
Temat: Ochrona krajobrazu - Polska
Temat: Urbanistyka - Polska
Hasło dodatkowe: Kobylińska-Bunsch, Weronika.
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna. "Albowiem natura dobrze tworzy groty i jaskinie, ale juz nie domy i pałace"
Hasło dodatkowe: Kobylińska-Bunsch, Weronika. Architektura w krajobrazie: spojrzenie z lotu ptaka
Hasło dodatkowe: Pieńkos, Andrzej (1962- ). "Jakby rozsiany w krajobrazie"
Hasło dodatkowe: Kobyliński, Zbigniew (1953- ). Krajobrazy kulturowe o wyjątkowej uniwersalnej wartości
Hasło dodatkowe: Niemira, Konrad. Polityka krajobrazu, sens architektury
Hasło dodatkowe: Kimic, Kinga. Znaczenie architektury w kształtowaniu krajobrazu parków publicznych w XIX wieku
Hasło dodatkowe: Waryś, Ewa. Architektura i tereny zieleni w strukturze miasta przemysłowego epoki wiktoriańskiej na przykładzie Londynu
Hasło dodatkowe: Krawczyk, Anna (sztuka). "Styl kazimierski?"
Hasło dodatkowe: Szarejko-Worobiej, Daria. Identyfikacja języka wzorców przestrzennych jako możliwość ochrony krajobrazu kulturowego
Hasło dodatkowe: Wysocki, Jacek (1958- ). Ruralistyka i budownictwo wiejskie jako indykatywny komponent krajobrazów kulturowych regionu warmińsko-mazurskiego
Hasło dodatkowe: Kusińska, Elżbieta. Jak natura zmienia architekturę - zrównoważone zespoły mieszkaniowe na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat
Hasło dodatkowe: Sosnowska, Agnieszka (sztuka). Tożsamość miejsca a kreacja współczesna
Hasło dodatkowe: Lasiewicz-Sych, Angelika. Architektura wobec etycznych wyzwań kultury pamięci: doświadczenie najnowszej historii w przestrzeni polskich miast
Hasło dodatkowe: Jopek, Dorota. Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych
Hasło dodatkowe: Martyka, Anna. Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych
Hasło dodatkowe: Gołębiewski, Jakub Ignacy. Krajobraz kulturowy skarpy odrzańskiej w Szczecinie
Hasło dodatkowe: Fiuk, Piotr. Architektura starych miast w relacji z krajobrazem naturalnych akwenów morskich (Wenecja, Hamburg, Rotterdam, Gdańsk, Szczecin)
Hasło dodatkowe: Kołodziejczak, Jakub. Studium możliwości przywrócenia historycznego elementu krajobrazu z uwaględnieniem współczesnej funkcji: wiatraki czerpakowe na Żuławach Wiślanych nad Kanałem Wysockim
Hasło dodatkowe: Pacholczyk, Michał. Studium możliwości przywrócenia historycznego elementu krajobrazu z uwaględnieniem współczesnej funkcji: wiatraki czerpakowe na Żuławach Wiślanych nad Kanałem Wysockim
Hasło dodatkowe: Gawlicki, Marcin (1951- ). Nowa architektura w krajobrazie kulturowym Gdańska, 1945-2015
Hasło dodatkowe: Jarecka-Bidzińska, Ewa. Znaczenie obszaru Natura 2000 dla potencjału rozwojowego warszawskiej Pragi
Hasło dodatkowe: Giecewicz, Joanna. Krajobrazy zurbanizowane - krajobrazy zamieszkane
Hasło dodatkowe: Ludwig, Bogna. Ochrona linii zabudowy pierzei jako podstawowy element zachowania wartości krajobrazu kulturowego miast europejskich
Hasło dodatkowe: Podhalański, Bogusław. Dylemat: eksponować za wszelką cenę, czy zasypać znalezione?
Hasło dodatkowe: Orłowska, Aleksandra (1962- ). Skanseny i rezerwaty archeologiczne - narzucona percepcja stanowisk archeologicznych
Hasło dodatkowe: Szostek, Konrad. Skanseny i rezerwaty archeologiczne - narzucona percepcja stanowisk archeologicznych
Hasło dodatkowe: Zdeb, Katarzyna (archeologia). Skanseny i rezerwaty archeologiczne - narzucona percepcja stanowisk archeologicznych
Hasło dodatkowe: Wróblewski, Paweł (archeologia). Rola architektury w rewaloryzacji krajobrazów pogórniczych w regionie świętokrzyskim
Hasło dodatkowe: Wróblewski, Sebastian. Rola architektury w rewaloryzacji krajobrazów pogórniczych w regionie świętokrzyskim
Hasło dodatkowe: Piekarski, Maciej (budownictwo). Potencjał zastosowań rzeczywistości rozszerzonej w restytucji oraz konserwacji zapobiegawczej dziedzictwa architektonicznego
Hasło dodatkowe: Kodym-Kozaczko, Grażyna. Poznań - źle urodzone miasto krajobrazowe
Hasło dodatkowe: Sulimowska-Ociepka, Anna. Historyczne osiedla robotnicze - niedoceniany element krajobrazu kulturowego Górnego Śląska
Hasło dodatkowe: Ciarkowski, Błażej (1982- ). Integralna część krajobrazu czy element obcy?
Hasło dodatkowe: Rupiewicz, Romana. Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego
Hasło dodatkowe: Janowski, Jarosław (filozofia). Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego
Hasło dodatkowe: Królikowski, Jeremi T. (1943- ). Współczesna architektura jako zagrożenie dla piękna polskiego krajobrazu
Hasło dodatkowe: Oleński, Wojciech. Jak analizować współczesny krajobraz "poza miarą"? - problem postrzegania rosnącej skali krajobrazu miast w kontekście konserwacji zapobiegawczej środowiska
Hasło dodatkowe: Stano, Bernadeta (1971- ). Artyści w postindustrialnej ruinie - działania "site specific" w krajobrazie skażonym cywilizacją przemysłową
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Warszawski. Instytut Historii Sztuki
ISBN: 978-83-944154-5-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23757 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Der Luthereffekt im östlichen Europa : Geschichte, Kultur, Erinnerung / Joachim Bahlcke, Beate Störtkuhl, Matthias Weber (Hg.).
Adres wydawniczy: Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2017.
Opis fizyczny: 379 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Seria: Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa
Uwaga: Materiały z konf. nauk., Berlin, 8-10 marca 2016 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 313-361. Indeksy.
Temat: Luther Martin (1483-1546) - materiały konferencyjne
Temat: Kościoły protestanckie - Europa Środkowo-Wschodnia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Reformacja - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Temat: Reformacja - sztuka - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ).
Hasło dodatkowe: Störtkuhl, Beate (1963- ).
Hasło dodatkowe: Weber, Matthias (1961.06.22- ).
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ). Bücherschmuggel. Die Versorgung ostmitteleuropäischer Protestanten mit Bibeln, Gesangbüchern und lutherischen Erbauungsschriften in der Zeit der Gegenreformation
Hasło dodatkowe: Balcer, Małgorzata. Die evangelische Friedenskirche „Zum Heiligen Geist" in Jauer. Ein Erinnerungsort für Deutsche und Polen
Hasło dodatkowe: Boeckh, Katrin (1967- ). Konfessionelle Identitäten und transnationale Netzwerke. Die lutherische und reformierte Übertrittsbewegung der Ukrainer in Galizien (1925-1939)
Hasło dodatkowe: Bömelburg, Hans-Jürgen (1961- ). Die Lutheraner in Polen-Litauen im 17. und 18. Jahrhundert. Bedrohungskommunikation, nationale Zuschreibungen und kulturelle Positionierung
Hasło dodatkowe: Daugirdas, Kęstutis (1973- ). Zwischen Luther, Calvin und Antitrinitariern - Die frühe Entwicklung der Reformation im Großfürstentum Litauen
Hasło dodatkowe: Eberhard, Winfried (1941- ). Reformation und Luthertum im östlichen Europa. Konflikte um konfessionelle und ständische Selbstbehauptung im 16. und 17. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Haberland, Detlef (1953- ). Luther und der reformatorische Buchdruck im östlichen Europa
Hasło dodatkowe: Harasimowicz, Jan (1950- ). Protestantischer Kirchenbau der Frühen Neuzeit zwischen Stettin, Königsberg und Breslau
Hasło dodatkowe: Hüffmeier, Wilhelm (1941- ). Hilfe für Protestanten in Bedrängnis. Die Unterstützung der evangelischen Diaspora in Ostmitteleuropa durch das Gustav-Adolf-Werk im 19. und 20. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Jähnig, Bernhart (1941- ). Die Bedeutung von Königsberg für Annahme und Ausbreitung der Reformation imöstlichen Mitteleuropa
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna. Konfessionelle Bilder? Die Lutherbibel und die Bibelillustrationen des 16. Jahrhunderts in Polen
Hasło dodatkowe: Kodres, Krista (1957- ). Übersetzungen: Reformatorischer Ideentransfer durch Architektur und visuelle Medien im östlichen Ostseeraum
Hasło dodatkowe: Kowalská, Eva (1955- ). Konkurrenten und Verbündete. Lutheraner und Reformierte im Königreich Ungarn während des 17. und 18. Jahrhunderts
Hasło dodatkowe: Lichy, Kolja. Wider Luthers „Satanismus“? Katholische Reform und lutherische Reformation in Ostmitteleuropa
Hasło dodatkowe: Mańko-Matysiak, Anna (1968- ). Gedächtniskulturen auf der Spur - Das Lutherbild in Polen
Hasło dodatkowe: Ötvös, Péter (1946- ). Glaubensflüchtlinge in der Habsburgermonarchie. Eine Fallstudie zu den österreichischen Lutheranern in Ungarn während des 16. und 17. Jahrhunderts
Hasło dodatkowe: Pschichholz, Frank. Polnische und litauische Lieder der Reformationszeit - Anmerkungen zur Geschichte und zur heutigen Aufführungspraxis
Hasło dodatkowe: Ptaszyński, Maciej (1978- ). Der Anfang oder das Ende der Reformation? Reaktionen auf das Augsburger Interim von 1548 in Polen
Hasło dodatkowe: Rasche, Anja. Reformation im Hanseraum: Kaufleute, Bücher und Sanktionen
Hasło dodatkowe: Skiba, Maria (1972- ). Polnische und litauische Lieder der Reformationszeit - Anmerkungen zur Geschichte und zur heutigen Aufführungspraxis
Hasło dodatkowe: Szegedi, Edit. Zur Lutherrezeption in Siebenbürgen. Die Klausenburger Antitrinitarier und der Wittenberger Reformator im 16. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Weber, Matthias (1961.06.22- ). Konfessionelle Koexistenz und Religionsfrieden in Ostmitteleuropa
Hasło dodatkowe: Wetter, Evelin (1969- ). Abgrenzung und Selbstvergewisserung. Zur Rolle vorreformatorischer Kirchenausstattungen in Siebenbürgen
Hasło dodatkowe: Zückert, Martin (1973- ). Abgrenzung und Integration. Lutherische Traditionen und evangelisch-lutherische Kirchen in der Tschechoslowakei
Hasło dodatkowe: Walter de Gruyter und Co
ISBN: 978-3-11-050159-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23000 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: The Luther effect in Eastern Europe : history, culture, memory / edited by Joachim Bahlcke, Beate Störtkuhl and Matthias Weber ; translated by Sarah Patey.
Adres wydawniczy: Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2017.
Opis fizyczny: 379 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Seria: Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa
Uwaga: Materiały z konf. nauk., Berlin, 8-10 marca 2016 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 313-362. Słownik terminów s. 305-312. Indeksy.
Temat: Luther Martin (1483-1546) - materiały konferencyjne
Temat: Kościoły protestanckie - Europa Środkowo-Wschodnia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Reformacja - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Temat: Reformacja - sztuka - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ).
Hasło dodatkowe: Störtkuhl, Beate (1963- ).
Hasło dodatkowe: Weber, Matthias (1961.06.22- ).
Hasło dodatkowe: Patey, Sarah.
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ). Book-Smuggling: Supplying East-Central European Protestants with Bibles, Cantionals and Lutheran Devotional Literature During the Counter-Reformation
Hasło dodatkowe: Balcer, Małgorzata. The Protestant Church of Peace ‘of the Holy Spirit’ in Jawor: A Lieu de Mémoire for Germans and Poles
Hasło dodatkowe: Boeckh, Katrin (1967- ). Confessional Identities and Transnational Networks: Lutheran and Reformed Conversions Among Ukrainians in Galicia (1925–1939)
Hasło dodatkowe: Bömelburg, Hans-Jürgen (1961- ). The Lutherans in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Threatening Communications, National Assumptions and Cultural Positioning
Hasło dodatkowe: Daugirdas, Kęstutis (1973- ). Between Luther, Calvin and the Antitrinitarians: The Early Development of the Reformation in the Grand Duchy of Lithuania
Hasło dodatkowe: Eberhard, Winfried (1941- ). Reformation and Lutheranism in Eastern Europe: Conlicts to Assert Confessional and Estates Identities in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
Hasło dodatkowe: Haberland, Detlef (1953- ). Luther and Reformation Printing in Eastern Europe
Hasło dodatkowe: Harasimowicz, Jan (1950- ). Protestant Early Modern Church Architecture Between Szczecin, Königsberg and Wrocław
Hasło dodatkowe: Hüffmeier, Wilhelm (1941- ). Help for Protestants Under Pressure: The Support Offered to the Protestant Diaspora in East-Central Europe by the Gustav-Adolf Charity in the Nineteenth and Twentieth Centuries
Hasło dodatkowe: Jähnig, Bernhart (1941- ). The Signiicance of Königsberg in the Reception and Propagation of the Reformation in East-Central Europe
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna. Confessional Images? The Luther Bible and Sixteenth-Century Biblical Illustrations in Poland
Hasło dodatkowe: Kodres, Krista (1957- ). Translations: Conveying Reformation Ideas Through Architecture and Visual Media in the Eastern Baltic Region
Hasło dodatkowe: Kowalská, Eva (1955- ). Competitors and Allies: Lutherans and Reformed in the Kingdom of Hungary During the Seventeenth and Eighteenth Centuries
Hasło dodatkowe: Lichy, Kolja. Against Luther’s "Satanism"? Catholic Reform and Lutheran Reformation in East-Central Europe
Hasło dodatkowe: Mańko-Matysiak, Anna (1968- ). Remembrance Cultures: Tracing Images of Luther in Poland
Hasło dodatkowe: Ötvös, Péter (1946- ). Religious Refugees in the Habsburg Monarchy: A Case Study on Austrian Lutherans in Hungary During the Sixteenth and Seventeenth Centuries
Hasło dodatkowe: Pschichholz, Frank. Polish and Lithuanian Songs of the Reformation: Notes on Their History and on Modern Performance Practices
Hasło dodatkowe: Ptaszyński, Maciej (1978- ). Beginning or End of the Reformation? Reactions to the 1548 Augsburg Interim in Poland
Hasło dodatkowe: Rasche, Anja. Reformation in the Hanseatic Area: Merchants, Books and Sanctions
Hasło dodatkowe: Skiba, Maria (1972- ). Polish and Lithuanian Songs of the Reformation: Notes on Their History and on Modern Performance Practices
Hasło dodatkowe: Szegedi, Edit. The Reception of Luther in Transylvania: The Cluj Antitrinitarians and the Wittenberg Reformer in the Sixteenth Century
Hasło dodatkowe: Weber, Matthias (1961.06.22- ). Confessional Co-Existence and Religious Peace in East-Central Europe
Hasło dodatkowe: Wetter, Evelin (1969- ). Demarcation and Self-Afirmation: The Role of Pre-Reformation Church Furnishings in Transylvania
Hasło dodatkowe: Zückert, Martin (1973- ). Differentiation and Integration: Lutheran Traditions and Evangelical Lutheran Churches in Czechoslovakia
Hasło dodatkowe: Walter de Gruyter und Co
ISBN: 978-3-11-053767-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22999 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again