Forma i typ
Książki
(37)
Artykuły
(1)
Czasopisma
(1)
Dostępność
dostępne
(32)
tylko na miejscu
(4)
wypożyczone
(4)
nieokreślona
(2)
Placówka
Magazyn
(36)
Księgozbiór podręczny
(4)
Dział
(2)
Autor
Jasieński Feliks (1861-1929)
(34)
Mehoffer Józef (1869-1946)
(8)
Łada-Cybulski Adam (1878-1957)
(8)
Alberowa Zofia (1924-1999). Feliks Manggha Jasieński
(1)
Alberowa Zofia (1924-1999). Kolekcja dzieł sztuki japońskiej
(1)
Altenberg Alfred (1877-1924)
(1)
Andrzejewska Agnieszka (tłumacz)
(1)
Asnyk Adam (1838-1897)
(1)
Benesz Hanna (1947-2019). O darczyńcach dawnego malarstwa europejskiego na ekspozycji Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Białonowska Magdalena
(1)
Białonowska Magdalena. Darczyńca dar muzeum
(1)
Białonowska Magdalena. Darczyńcy Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
(1)
Białonowska Magdalena. Każdy bez mała kąt w Zamku nosi dziś piętno zbiorów Andrzeja Ciechanowieckiego
(1)
Bober Monika. Od izby pamięci do muzeum samorządowego w Strzyżowie. Refleksje muzealnika w związku z jubileuszem (1959-2020) szcześćdziesięciolecia gromadzenia zbiorów muzealnych
(1)
Borusowski Piotr (1980- ). Iluminacje i książki z daru Stanisława Neymana
(1)
Ceplak Mencin Ralf. The first extensive collection of Chinese and Japanese antiquities in Slovenia
(1)
Chruścicki Tadeusz (1934-2001). Muzeum Narodowe
(1)
Cieśla-Korytowska Maria (1947- )
(1)
Cuber-Strutyńska Ewa. Historia utworzenia krakowskiego Muzeum Lotnictwa w zarysie
(1)
Denes Mirjam. A common heritage. Japonisme in the Austro-Hungarian Monarchy: a project report
(1)
Dolczewska Barbara. Metal belts of Poznań burghers between the 16th and 18th centuries as described in written records
(1)
Dolczewska Barbara. Pasy metalowe mieszczan poznańskich XVI-XVIII wieku w świetle dokumentów
(1)
Dragońska Urszula. Artyści kolekcjonerzy instytucje - darczyńcy Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie a zbiór grafiki nowoczesnej
(1)
Fałkowski Wojciech (1952- ). Wstęp
(1)
Felix
(1)
Felix (1861-1929)
(1)
Figiela Bożena (1963- ). Początki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Refleksja inwentaryzatora zbiorów
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Dziedzictwo Kunstkamery i rozumienie pojęcia muzeum
(1)
Gaweł Łukasz (1970- ). Wstęp
(1)
Globtrotter
(1)
Gorlich Aleksandra (1981- )
(1)
Gorlich Aleksandra (1981- ). Collections - Encounters - Inspirations. Contemporary research on artistic relations between Europe and Japan
(1)
Gorlich Aleksandra (1981- ). Image of Japan created by Feliks Manggha Jasieński in articles published in the Miesięcznik Literacki i Artystyczny and Chimera magazines
(1)
Grin-Piszczek Ewa (1979- ). Zbiory Osińskich zalążkiem Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
(1)
Gutkowska Dorota. O wybranych darczyńcach sztuki zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie: kolekcje sreber i metali ceramiki mebli i tkanin
(1)
Guze Justyna. Benedykt Tyszkiewicz jako darczyńca Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Górzyńska Małgorzata. Adam Mauersberger. Mauersberger: dyrektor muzeolog wizjoner
(1)
Haijima Agnese (1974- ). Cultural ties between Japan and Latvia: with focus on architecture interior design landscape architecture and art collections
(1)
Hanula Justyna. Darczyńcy Muzeum Pamięci Sybiru
(1)
Hrvatin Klara. Japanese collections in Slovenia: past exhibitions and present developments
(1)
Ignaczak Paweł (1978- ). Kazimierz Filip Wize: zapomniany darczyńca - niewykorzystany wzór
(1)
Ignatowicz Hanna. To nie może być instytucja o przygodnych zbiorach... - powstanie i początki działalności Muzeum Rolnictwa w Szreniawie w perspektywie 100 lat muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich
(1)
Ingarden Krzysztof (1957- ). Wieki historycznych nawarstwień
(1)
Isozaki Arata (1931-2022). Poznałem Andrzeja Wajdę
(1)
Janisz Monika. O wybranych darczyńcach sztuki zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie: kolekcje sreber i metali ceramiki mebli i tkanin
(1)
Jarosz Jan. Przedmowa
(1)
Jasienski Feliks Manggha
(1)
Jasienski Felix
(1)
Jasieński F
(1)
Jasieński Fel
(1)
Jasieński Feliks (1861-1929). Manggha
(1)
Jasieński Feliks (1861-1929). O Japonii Japończykach i sztuce japońskiej
(1)
Jasieński Felix
(1)
Kalitko Krzysztof. The unfinished journey. The hasamibako from the collection of the National Museum in Poznań
(1)
Kamińska Ewa
(1)
Kamińska Ewa. Collections - Encounters - Inspirations. Contemporary research on artistic relations between Europe and Japan
(1)
Kamińska Ewa. Learning from Japan and inspiring the future. Feliks Manggha Jasieński and the 100-year anniversary of diplomatic relations between Poland and Japan
(1)
Kasuya Akiko (1963- ). History of museum in Japan and the character of its collection
(1)
Kilijańska Alicja. Kolekcja rzemiosła artystycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Historia i profil zbioru (do 1915)
(1)
Kilijańska Alicja. Patriotic rings in the Feliks Jasieński collection
(1)
Kilijańska Alicja. Pierścienie patriotyczne z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- ). Muzeum Feliksa Jasieńskiego - z prywatnej kolekcji do narodowych zbiorów
(1)
Kluczwajd Katarzyna (1962- )
(1)
Kluczwajd Katarzyna (1962- ). Wstęp
(1)
Kokoć Joanna. The unfinished journey. The hasamibako from the collection of the National Museum in Poznań
(1)
Kossowski Łukasz (1950- ). Point of view
(1)
Kowalski Wojciech (1950- ). Problematyka prawna darów dla muzeów
(1)
Kozica Kazimierz (1965-2019). Tomasz Niewodniczański i jego kolekcja
(1)
Kraemerova Alice (1950- ). Japanese arts and crafts for European customers
(1)
Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Ofiarodawcy sztuki cerkiewnej dla Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Kruk Ryszard (1968- ). Od Feliksa Jasieńskiego do Marka Roeflera - kolekcjonerzy na rzecz muzeów i ochrony dziedzictwa narodowego
(1)
Krzysiak Łukasz. Historia i działalność Muzeum Martyrologii Pod Zegarem
(1)
Król Anna (1958- ). Exhibitions of Polish Japonisme at the Manggha Museum as intercultural dialogue
(1)
Król Anna (muzealnictwo). Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach - zarys historii placówki
(1)
Kubacki Łukasz (historia). Zbiórka pamiątek Małe Wielkie Historie jako jedna ze strategii budowy kolekcji Muzeum Historii Polski
(1)
Kurant Karolina. O wybranych darczyńcach sztuki zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie: kolekcje sreber i metali ceramiki mebli i tkanin
(1)
Kątnik-Kowalska Magdalena. Jak odkryłam dziedzictwo Dąbrowskich
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Rozterki polskich kolekcjonerów prywatnych i ich donacje dla muzeów na ziemiach polskich do 1918 roku
(1)
Lang Joanna. Fenomen kolekcji Muzeum Powstania Warszawskiego - dary tworzące pamięć zbiorowego doświadczenia
(1)
Letkiewicz Ewa (1954- ). Polish patriotic jewelry: terms definitions meanings and contexts
(1)
Letkiewicz Ewa (1954- ). Polska biżuteria patriotyczna: terminologia definicje znaczenia i konteksty
(1)
Litwin Jerzy (1944- ). Rola darczyńców w utworzeniu i rozwoju Muzeum Morskiego w Gdańsku
(1)
Maga Anna (1957- ). Dar jako geneza Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Maleszko Katarzyna. Significant sources in creating the Warsaw collections of Japanese art
(1)
Manggha
(1)
Manggha Jasienski Feliks
(1)
Matwiejczuk Monika. Zbiórka pamiątek Małe Wielkie Historie jako jedna ze strategii budowy kolekcji Muzeum Historii Polski
(1)
Mieleszkiewicz Stefan. O wybranych darczyńcach sztuki zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie: kolekcje sreber i metali ceramiki mebli i tkanin
(1)
Milere Kristine. Japanese art collection of the Latvian National Museum of Art
(1)
Minksztym Joanna. Pod znakiem Słońca i ptaka. Biżuteria peruwiańskich Indian ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Poznaniu
(1)
Minksztym Joanna. Under the sign of Sun and bird. Jewelry of Peruvian Indians form the collection of Ethnographic Museum in Poznan
(1)
Miodońska-Brookes Ewa (1939- )
(1)
Miś Paulina. Iluminacje i książki z daru Stanisława Neymana
(1)
Murzyn Michał. Kulturę mamy w naturze. Początki 130-letniej historii Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
(1)
Myszor-Ciecieląg Monika. Królewski dar Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum - dzieła sztuki archiwalia i pamiątki osobiste
(1)
Myśliński Michał (1967- ). Klodzko gallantry and stone jewellery in post-war Poland - experiment and event of Polish design
(1)
Myśliński Michał (1967- ). Kłodzka galanteria i biżuteria kamienna w powojennej Polsce - eksperyment i ewenement polskiego wzornictwa
(1)
Mączewska Katarzyna
(1)
Mączewska Katarzyna. Darczyńca dar muzeum
(1)
Mączewska Katarzyna. Od filiżanki po kamienicę. Ku chwale dawnych i współczesnych darczyńców Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(1)
1990 - 1999
(3)
1900 - 1909
(18)
1880 - 1889
(14)
Kraj wydania
Polska
(34)
Ukraina
(8)
Francja
(7)
Niemcy
(5)
Włochy
(5)
Estonia
(1)
Japonia
(1)
Język
polski
(22)
francuski
(13)
angielski
(1)
japoński
(1)
Temat
Muzyka fortepianowa
(14)
Muzyka polska
(14)
Malarstwo polskie
(8)
Kultura
(7)
Szkice literackie polskie
(7)
Sztuka
(7)
Gawot (fortepian)
(3)
Kolekcjonerstwo
(3)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(3)
Sztuka japońska
(3)
Jasieński, Feliks (1861-1929)
(2)
Polka (fortepian)
(2)
Walc (fortepian)
(2)
Zbiory muzealne
(2)
Biżuteria
(1)
Darowizna
(1)
Drzeworyt japoński
(1)
Krytyka artystyczna polska
(1)
Literatura
(1)
Mazur (muz.)
(1)
Mazurek (fortepian)
(1)
Mazurek (muz.)
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" (Kraków)
(1)
Pieśń (głos wysoki i fortepian)
(1)
Polonez (fortepian)
(1)
Rzemiosło artystyczne japońskie
(1)
Styl zakopiański
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka stosowana
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Złotnictwo
(1)
Temat: czas
1801-
(4)
1901-
(4)
1701-
(3)
1601-
(2)
1501-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Japonia
(2)
Galicja
(1)
Kraków
(1)
Polska
(1)
Zakopane
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
Informatory
(1)
40 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Japan in the fin-de-siècle Poland : Feliks Jasieński's collection of Japanese art and Polish modernism ; Przewodnik po Dziale Japońskim Oddziału Muzeum Narodowego / [texts Feliks Jasieński [i in.].
Adres wydawniczy: [B. w. : b. w., 1990].
Opis fizyczny: 127 s. : il. kolor. ; 28 cm.
Uwaga: Tyt. równol. jap. i ang. Teksty w jęz. jap. Tekst F. Jasieńskiego to jap. tł. "Przewodnika po Dziale Japońskim Oddziału Muzeum Narodowego" z 1906 r.
Temat: Jasieński Feliks 1861-1929 - zbiory
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory - 17-19 w
Temat: Drzeworyt japoński - wystawy - 17-19 w
Temat: Drzeworyt japoński - zbiory - Polska - 17-19 w
Temat: Rzemiosło artystyczne japońskie - wystawy
Temat: Rzemiosło artystyczne japońskie - zbiory - Polska
Temat: Sztuka polska - wystawy - 19-20 w
Temat: Sztuka polska - zbiory - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Jasieński, Feliks (1861-1929).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 17792 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 1990 (1)) sygn. Kat. 17791 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Jasieński Feliks (1861-1929) (hasło formalne)
Jasieński Feliks 1861-1929 (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Felix ; Félix 1861-1929 ; Globtrotter ; Manggha ; Jasienski Félix ; Jasieński F ; Jasieński Fel ; Jasieński Félix ; Jasieński Feliks Manggha ; Manggha Jasieński Feliks ; Yashensuki Ferikusu‏
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Manggha : promenades à travers le monde, l'art et les idées / Félix.
Adres wydawniczy: Paris : Librairie F. Vieweg, 1901.
Opis fizyczny: [6], 990 s. ; 19 cm.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Kultura - publicystyka
Temat: Szkice literackie polskie - 20 w
Temat: Sztuka - publicystyka
Hasło dodatkowe: Librairie F. Vieweg
Wersja elektroniczna: https://polona.pl/item/manggha-promenades-a-travers-le-monde-l-art-et-les-idees,MTE2OTc1NTg1/6/#info:metadata (Polona)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 1514 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Przewodnik po Dziale Japońskim Oddziału Muzeum Narodowego / skreślił Fel. Jasieński ; okł. wedle malowidła Suzuki Kiitsu.
Adres wydawniczy: Kraków : [Muzeum Narodowe w Krakowie], 1906.
Opis fizyczny: 19 s. ; 21 cm.
Uwaga: Egz. nie identyczny z: Kat. 3831 i II 12968.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory
Temat: Sztuka japońska - zbiory - Polska
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Wersja elektroniczna: http://mbc.malopolska.pl/publication/17717 (Biblioteka Muzeum Narodowego w Krakowie)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 4244 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Przewodnik po Dziale Japońskim Oddziału Muzeum Narodowego / skreślił Fel. Jasieński.
Adres wydawniczy: Kraków : [Muzeum Narodowe w Krakowie], 1906.
Opis fizyczny: 19 s. ; 21 cm.
Uwaga: Egz. nie identyczny z: Kat. 4244.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory
Temat: Sztuka japońska - zbiory - Polska
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Wersja elektroniczna: http://mbc.malopolska.pl/publication/17717 (Biblioteka Muzeum Narodowego w Krakowie)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 1906 (2)) sygn. II 12968 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 3831 (1 egz.)
Brak okładki
Nuty
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł ujednolicony - hasło: Polka Fortepian Op 5
Tytuł: Nina : polka : [op. 5] : composée pour le piano / par Félix Jasienski.
Adres wydawniczy: Dorpat : L'Imprimerie de W. Just, 1882 (Dorpat : L'Imprimerie de W. Just).
Opis fizyczny: [5] s. ; 34 cm.
Uwaga: Druk. dedyk: "À Madame la baronne Nina de Krusenstern".
Uwaga: Klocek. Ślady po wyrwaniu kilku utworów.
Temat: Muzyka fortepianowa - 19 w
Temat: Muzyka polska - 19 w
Temat: Polka fortepian - 19 w
Hasło dodatkowe: Imprimerie de W. Just
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Muz. 415 (1 egz.)
Brak okładki
Nuty
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł ujednolicony - hasło: Polka Fortepian Op 5
Tytuł: Nina : polka : [op. 5] : composée pour le piano / par Félix Jasienski.
Adres wydawniczy: Dorpat : L'Imprimerie de W. Just, 1882 (Dorpat : L'Imprimerie de W. Just).
Opis fizyczny: [5] s. ; 36 cm.
Uwaga: Druk. dedyk: "À Madame la baronne Nina de Krusenstern".
Temat: Muzyka polska - 19 w
Temat: Muzyka fortepianowa - 19 w
Temat: Polka fortepian - 19 w
Hasło dodatkowe: Imprimerie de W. Just
Hasło dodatkowe: Imprimerie de W. Just
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Muz. 130 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Polemika artystyczna / Feliks Jasieński.
Adres wydawniczy: [Lwów: Stanisław Szczepanowski], 1901.
Opis fizyczny: S. 1-2 ; 47 cm.
Uwaga: Fragm. ze: "Słowo Polskie". 1901, nr 540 z 19 listopada.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej (cały numer).
Temat: Styl zakopiański - szkice
Temat: Zakopane - sztuka - historia - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Szczepanowski, Stanisław Antoni (1846-1900).
Wersja elektroniczna: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/199834/edition/188714/content (Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. IV 882 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Manggha : promenades à travers le monde, l'art et les idées / Félix.
Adres wydawniczy: Varsovie : Librairie Jean Fiszer, 1901 (Chalons-sur-Saône : E. Bertrand).
Opis fizyczny: [4], 990 s. ; 19 cm.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Kultura - publicystyka
Temat: Szkice literackie polskie - 20 w
Temat: Sztuka - publicystyka
Hasło dodatkowe: Imprimerie E. Bertrand
Hasło dodatkowe: Jan Fiszer (Warszawa)
Wersja elektroniczna: https://polona.pl/item/manggha-promenades-a-travers-le-monde-l-art-et-les-idees,OTgwODEwNzY/8/#info:metadata (Polona)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. I 190 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Manggha : promenades à travers le monde, l'art et les idées / Félix.
Adres wydawniczy: Varsovie : Librairie Jean Fiszer, 1901 (Chalons-sur-Saône : E. Bertrand).
Opis fizyczny: [6], 990 s. ; 19 cm.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Kultura - publicystyka
Temat: Szkice literackie polskie - 20 w
Temat: Sztuka - publicystyka
Hasło dodatkowe: Jan Fiszer (Warszawa)
Hasło dodatkowe: Imprimerie E. Bertrand
Wersja elektroniczna: https://polona.pl/item/manggha-promenades-a-travers-le-monde-l-art-et-les-idees,OTgwODEwNzY/8/#info:metadata (Polona)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. sygn. I 1513 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Manggha : promenades à travers le monde, l'art et les idées / Félix.
Adres wydawniczy: Varsovie : Librairie Jean Fiszer, 1901 (Chalons-sur-Saône : E. Bertrand).
Opis fizyczny: [4], 990 s. ; 19 cm.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Kultura - publicystyka
Temat: Szkice literackie polskie - 20 w
Temat: Sztuka - publicystyka
Hasło dodatkowe: Jan Fiszer (Warszawa)
Hasło dodatkowe: Imprimerie E. Bertrand
Wersja elektroniczna: https://polona.pl/item/manggha-promenades-a-travers-le-monde-l-art-et-les-idees,OTgwODEwNzY/8/#info:metadata (Polona)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4495 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Manggha : promenades à travers le monde, l'art et les idées / Félix.
Adres wydawniczy: Varsovie : Librairie Jean Fiszer, 1901 (Chalons-sur-Saône : E. Bertrand).
Opis fizyczny: [4], 990 s. ; 19 cm.
Uwaga: Egz. nie rozcięty.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Kultura - publicystyka
Temat: Szkice literackie polskie - 20 w
Temat: Sztuka - publicystyka
Hasło dodatkowe: Jan Fiszer (Warszawa)
Hasło dodatkowe: Imprimerie E. Bertrand
Wersja elektroniczna: https://polona.pl/item/manggha-promenades-a-travers-le-monde-l-art-et-les-idees,OTgwODEwNzY/8/#info:metadata (Polona)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 938 s.z. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Manggha : promenades à travers le monde, l'art et les idées / Félix.
Adres wydawniczy: Varsovie : Librairie Jean Fiszer, 1901 (Chalons-sur-Saône : E. Bertrand).
Opis fizyczny: [4], 990 s. ; 19 cm.
Uwaga: Egz. nie rozcięty.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Kultura - publicystyka
Temat: Szkice literackie polskie - 20 w
Temat: Sztuka - publicystyka
Hasło dodatkowe: Jan Fiszer (Warszawa)
Hasło dodatkowe: Imprimerie E. Bertrand
Wersja elektroniczna: https://polona.pl/item/manggha-promenades-a-travers-le-monde-l-art-et-les-idees,OTgwODEwNzY/8/#info:metadata (Polona)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 937 s.z. (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Tytuł: Lamus / red. Michał Pawlikowski, [Feliks Jasieński].
Adres wydawniczy: Lwów : A. Altenberg, 1909-1913.
Opis fizyczny: 24 cm.
Częstotliwość: Kwart.
Uwaga: Od R. 3 (1911/12) zmiana częstotliwości na rocznik.
Uwaga: W zeszytach dodatki z grafiką.
Uwaga: Kierownik artystyczny Feliks Jasieński.
Uwaga: Wersja cyfrowa w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Literatura - historia i krytyka - czasopisma
Temat: Krytyka artystyczna polska - 1901-1914 r. - czasopisma
Temat: Galicja - 1901-1914 r. - czasopisma
Hasło dodatkowe: Jasieński, Feliks (1861-1929).
Hasło dodatkowe: Pawlikowski, Michał (1887-1970).
Hasło dodatkowe: Altenberg, Alfred (1877-1924).
Wersja elektroniczna: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=144644&dirds=1&tab=3 (Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa)
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 3
R. 1 (1908/09), z. 1-2 [R. 1 (1908/09) z. 1-2]
[R. 2] (1909/10), 1-4 (5-8) [[R. 2] (1909/10) z. 1-4 (5-8)]
R. 3 (1911/12) [R. 3 (1911/12)]
R. 4 (1912/13) [R. 4 (1912/13)]
Zawartość zasobu KR 239 JM 191 Dom Józefa Mehoffera
R. 1 (1908/09) [Z. 1 (Zima 1908-1909), Z. 2 (Wiosna 1909), Z. 3 (Lato 1909), Z. 4 (Jesień 1909)]
R. 2 (1909/10) [Z. 5 (T. 2 z. 1, Zima 1909-1910), Z. 6 (T. 2 z. 2, Wiosna 1910), Z. 7 (T. 2 z. 3, Lato 1910), Z. 8 (T. 2 z. 4, Jesień 1910)]
R. 3 (1911/12) [R. 3 (1911/12)]
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 2273 Magazyn
R. 1 (1908/09) [Z. 4 (Jesień 1909)]
Brak okładki
Nuty
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł ujednolicony - hasło: Polonez Fortepian Op 10 no 1
Tytuł: 3 polonezy na fortepian : op. 10 no 1 / przez Feliksa Jasieńskiego.
Wariant tytułu: Trzy polonezy na fortepian
Adres wydawniczy: Warszawa : skł. gł. w Księg. E. Wende i S-ka, cenz. 1882 (Warszawa : Lit. Mękarskiego).
Opis fizyczny: 5 s. : nuty ; 35 cm.
Uwaga: Druk. dedyk: "Pani A: z Wołowskich / Faucher". - Data wyd. z cenz.
Temat: Polonez fortepian - 19 w
Temat: Muzyka polska - 19 w
Temat: Muzyka fortepianowa - 19 w
Hasło dodatkowe: E. Wende i S-ka
Hasło dodatkowe: J. F. Konarzewski i J. Mękarski (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Muz. 131 (1 egz.)
Brak okładki
Nuty
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Deux valses : pour piano : op. 17, no 1 / par Félix Jasieński.
Adres wydawniczy: Varsovie : chez E. Wende & Co, cenz. 1885 (Warszawa : w Lit. Mękarskiego).
Opis fizyczny: 7 s. ; 34 cm.
Uwaga: Druk. dedyk.: "à Mlle Henriette Marconi".
Uwaga: Data wyd. z cenzury.
Uwaga: Współopr. z sygn.: Muz. 415.
Temat: Muzyka fortepianowa - 19 w
Temat: Muzyka polska - 19 w
Temat: Walc fortepian - 19 w
Hasło dodatkowe: E. Wende i S-ka
Hasło dodatkowe: J. F. Konarzewski i J. Mękarski (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Muz. 416 (1 egz.)
Brak okładki
Nuty
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Deux valses : pour piano : op. 17, no 1 / par Félix Jasieński.
Adres wydawniczy: Varsovie : chez E. Wende & Co, cenz. 1885 (Warszawa : w Lit. Mękarskiego).
Opis fizyczny: 7 s. ; 34 cm.
Uwaga: Druk. dedyk.: "à Mlle Henriette Marconi".
Uwaga: Na k. tyt. notatka: "16/6 85".
Uwaga: Data wyd. z cenzury.
Temat: Muzyka fortepianowa - 19 w
Temat: Muzyka polska - 19 w
Temat: Walc fortepian - 19 w
Hasło dodatkowe: E. Wende i S-ka
Hasło dodatkowe: J. F. Konarzewski i J. Mękarski (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Muz. 127 (1 egz.)
Brak okładki
Nuty
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Lewandowski : mazur na fortepian / przez F. Jasieńskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : skł. gł. w Księg. E. Wende i Sp., 1882 (Warszawa : Lit. Mękarskiego).
Opis fizyczny: 4, [1] s. ; cm.
Uwaga: Druk. dedyk.: "Wmu L. Lewandowskiemu.".
Temat: Mazur muz. - Polska - 19 w
Temat: Muzyka fortepianowa - 19 w
Temat: Muzyka polska - 19 w
Hasło dodatkowe: E. Wende i S-ka
Hasło dodatkowe: J. F. Konarzewski i J. Mękarski (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Muz. 255 (1 egz.)
Brak okładki
Nuty
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł ujednolicony - hasło: Mazurki Fortepian Op 1 7
Tytuł: Mazurki na fortepian / przez Feliksa Jasieńskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : skł. gł. w Księg. E. Wende i Sp., cenz. 1883 (Warszawa : Lit. Mękarskiego).
Opis fizyczny: 15 s. : nuty ; 34 cm.
Uwaga: Druk. dedyk: I - "Pannie A. Jasieńskiej", II - "Pannie E. Dembowskiej", III - "Hrabiance H. Łubieńskiej", IV - "hrabiance J. Poletyłło", V - "Pannie M. Garbińskiej", VI - "Hrabiance A. Kossakowskiej, VII - "Pannie Aleksandrze Lasockiej". - Data wyd. z cenzury.
Uwaga: Okł. wydawnicza: karton, z ozdobną bordiurą z winnej latorośli.
Temat: Mazurek fortepian - 19 w
Temat: Muzyka polska - 19 w
Temat: Muzyka fortepianowa - 19 w
Hasło dodatkowe: E. Wende i S-ka
Hasło dodatkowe: J. F. Konarzewski i J. Mękarski (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Muz. 129 (1 egz.)
Brak okładki
Nuty
W koszyku
Autor: Jasieński Feliks (1861-1929)
Tytuł: Bourrée : pour piano : op. 19 / par Félix Jasieński.
Adres wydawniczy: Paris : H. Nuyens et Cie ; Varsovie : E. Wende & Co, cenz. 1885 (Warszawa : Litogr. Mękarskiego).
Opis fizyczny: 5 s. ; 34 cm.
Uwaga: Druk. dedyk.: "à Mme Louis Passy souvenir affectueux".
Uwaga: Data wyd. z cenzury.
Uwaga: Współopr. z sygn.: Muz. 415.
Temat: Muzyka fortepianowa - 19 w
Temat: Muzyka polska - 19 w
Hasło dodatkowe: H. Nuyens et Cie
Hasło dodatkowe: E. Wende i S-ka
Hasło dodatkowe: J. F. Konarzewski i J. Mękarski (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Muz. 417 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej