Form of Work
Książki
(30)
Artykuły
(1)
Status
available
(24)
unavailable
(4)
only on-site
(2)
unknown
(2)
Branch
Magazyn
(29)
Księgozbiór podręczny
(2)
Dział
(1)
Author
Jabłońska Teresa (1944- )
(19)
Marciszuk-Jabłońska Teresa (1953- )
(9)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(4)
Krzysztofowicz-Kozakowska Stefania (1939- )
(4)
Liscar Anna
(4)
Majewski Lech (1947- )
(2)
Okołowicz Stefan (1948- )
(2)
Smith Adrian (1946- )
(2)
Szczepaniak Anna (1960- )
(2)
Ajewski Konrad Andrzej (1951- ). Wychowanie dzieci Stanisława i Zofii Zamoyskich (lata 1800-1830)
(1)
Alberska Agnieszka. Policy collection description and storage of ephemera in National Library in Poland
(1)
Alberska Agnieszka. Polityka gromadzenia opracowywanie i przechowywanie dokumentów życia społecznego
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Pomnikarstwo. Władysław Hasior i polskie monumenty
(1)
Bałuk-Ulewiczowa Teresa (1951- )
(1)
Bergeon Annick
(1)
Broszkowska Izabela (1938- ). Wychowanie i kształcenie dzieci w rodzinach ziemiańskich w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie dwóch domów Żółtowskich - w Godurowie i Jarogniewicach
(1)
Cholewianka-Kruszyńska Aldona. Dzieci na kucach
(1)
Cholewianka-Kruszyńska Aldona. Wychowanie dzieci - braci Alfreda i Artura Potockich w Łańcucie i Pod Baranami w Krakowie w dwudziestych i trzydziestych latach XIX wieku
(1)
Cupa Adam. Badania nieniszczące i fizykochemiczne
(1)
Czajkowski Jerzy (1931- )
(1)
Darowski Jerzy (1930-2004)
(1)
Dembowska Julita
(1)
Droździk Piotr (1963- )
(1)
Durka Jarosław (1970- ). Wacław Iwanowski (1869-1942) - nauczyciel i wychowawca synów polskiej arystokracji w świetle własnej korespondencji
(1)
Dąbrowska Agnieszka. Gry i zabawy dla najmłodszych
(1)
Dąbrowska Anna (muzealnictwo). Instytut Panien Szlacheckich w Białymstoku
(1)
Epsztein Tadeusz (1959- ). Wychowawcy i nauczyciele w domu ziemiańskim w XIX i XX wieku - próba charaktersytki grupy społecznej
(1)
Fic Renata
(1)
Filas Matylda (1977- ). Serials in the University of Warsaw Ephemera Department's collection
(1)
Filas Matylda (1977- ). Wydawnictwa ciągłe w zbiorach Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Firlej-Buzon Aneta
(1)
Firlej-Buzon Aneta. Dokumenty życia społecznego w badaniach polskich humanistów
(1)
Firlej-Buzon Aneta. Ephemera in the research of polish humanists
(1)
Flach Jolanta
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). "Novalje artystyczne" zajmują mnie najbardziej
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Od muz do muzealizacji
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Żal jest wychodzić z MUJ!
(1)
Gałęza Jarosław
(1)
Gierzyńska Teresa (1947- ). Forma zamknięta. Teresa Gierzyńska opowiada o swoich studiach nad powojennymi polskimi pominkami politycznych emocjach w latach 70. i wpływie Oskara Hansena na widzenie krajobrazu
(1)
Gorczyca Łukasz (1972- )
(1)
Gorczyca Łukasz (1972- ). Pominiki polskie
(1)
Gołubiew Zofia (1942- )
(1)
Grzechnik Sławomir (1966- )
(1)
Gładysz Mieczysław (1903-1984) Uwagi o katalogach zbiorów etnograficznych
(1)
Hasior Władysław (1928-1999)
(1)
Hermansdorfer Mariusz (1940-2018)
(1)
Jabłońska Elżbieta (1958- ). Projekt konserwatorski i jego realizacja
(1)
Jabłońska Teresa (1944- ). "Novalje artystyczne" zajmują mnie najbardziej
(1)
Jabłońska Teresa (1953- )
(1)
Jabłońska Teresa Marciszuk-
(1)
Jabłoński-Zelek Rafał
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Iluminacje Kodeksu Gnieźnieńskiego na tle późnoottońskiej tradycji obrazowej
(1)
Jamrozik Katarzyna (bibliotekarstwo). Jednodniówka jako przedmiot badań i źrodło wiedzy praktycznej (na wybranych przykładach jednodniówek z okresu międzywojennego)
(1)
Jamrozik Katarzyna (bibliotekarstwo). One day's paper as a topic of researches and source of practical knowledge (based on chosen documents from the interwar period)
(1)
Janczulewicz Katarzyna. Kolekcje dokumentów życia społecznego w Bibliotece Śląskiej i ich digitalizacja
(1)
Janczulewicz Katarzyna. Social life documents of the Silesian Library's and their digitalization
(1)
Jaskanis Paweł (1958- )
(1)
Klejnocki Jarosław (1963- )
(1)
Kochanowski Jan Lucjan. Kształcenie i kształtowanie młodzieży ziemiańskiej na przykładzie małżeństwa Ireny i Jerzego Korwin Kochanowskich z Łopiennika w Lubelskiem
(1)
Kondratowicz-Miliszkiewicz Łucja (1958- ). Dwór i miasteczko lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w pracy szkolenj Zbyszka i Janusza Raciszewskich z Uchań
(1)
Korczyńska-Derkacz Małgorzata. Jednodniówka jako przedmiot badań i źrodło wiedzy praktycznej (na wybranych przykładach jednodniówek z okresu międzywojennego)
(1)
Korczyńska-Derkacz Małgorzata. One day's paper as a topic of researches and source of practical knowledge (based on chosen documents from the interwar period)
(1)
Kowalik-Bylicka Joanna. Czas nauki i zabawy dzieci Marianny i Eustachego Potockich
(1)
Kowalska Joanna Regina. Praktycznie czy wytwornie
(1)
Kowalska Małgorzata (bibliotekoznawstwo). Formal technical and practical aspects of the ephemera exhibiton in digital library
(1)
Kowalska Małgorzata (bibliotekoznawstwo). Formalne techniczne i praktyczne aspekty ekspozycji dokumentów życia społecznego w bibliotekach cyfrowych
(1)
Kozielec Tomasz (1976- ). Badania pergaminowego podłoża oraz materiałów introligatorskich
(1)
Krynicka-Szroeder Katarzyna. Badania nieniszczące i fizykochemiczne
(1)
Kurkiewicz Teresa. Badania nieniszczące i fizykochemiczne
(1)
Kwiatkowska Aneta (1976- ). Efemera w zbiorach PAN BG - charakterystyka działalności pracowni
(1)
Kwiatkowska Aneta (1976- ). Ephemera in PAN BG collection - activity of the department of everyday life documents
(1)
Kępski Michał. Zachować osobliwość miejsca
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Edukacja artystyczna młodych arystokratek w połowie XIX wieku na przykładzie edukacji księżniczki Izabeli Czartoryskiej
(1)
Kłysz-Hackbarth Joanna. Oprawa Złotego Kodeksu
(1)
Lafont-Couturier Helene
(1)
Lasowa Teresa
(1)
Lech-Jabłońska Bożena (1962- ). Dilemmas of the selection and drawing the social life documents up in the regional bibliography
(1)
Lech-Jabłońska Bożena (1962- ). Dylematy doboru i opracowania dokumentów życia społecznego w bibliografii regionalnej
(1)
Leśniewska Józefa Ewa. Dzieciństwo i młodość Heleny sieroty po Jakubie i Beacie z Szamotuł Orzechowskich nieletniej dziedziczki właścicielki dóbr ziemskich Łańcuchów
(1)
Lipińska Agata (bibliotekoznawstwo). Dokumenty życia społecznego problemy ochrony i propozycje metod konserwacji
(1)
Lipińska Agata (bibliotekoznawstwo). Ephemera problems of their protection and proposals of preservation methods
(1)
Litwin Jerzy (1944- )
(1)
Marciszuk Teresa
(1)
Marciszuk-Jabłońska Teresa (1953- ). Pokoje dziecinne w dawnych dworach i pałacach
(1)
Matyasik Joanna. Dokumenty życia społecznego w zbiorze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - charakterystyka i ochrona zasobu
(1)
Matyasik Joanna. The collection of ephemera stored in the Voivodship and Municipal Public Library in Bydgoszcz - characteristics and protection of documents
(1)
Miliszkiewicz Grzegorz (1955- ). Zabawki Januszka i Zbyszka Raciszewskich z Uchań - odwzorowanie rysunków i zapisow archiwum podworskiego w ofercie handlowej II Rzeczypospolitej
(1)
Mleczak Róża. Caring about cefrticate of the local past - regional collection in the Municioal Public Library
(1)
Mleczak Róża. W trosce o zachowanie świadectw naszej lokalnej przeszłości - zbiory regionalne w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu
(1)
Moździerz Zbigniew
(1)
Niezabitowski Michał (1962- )
(1)
Nieć Grzegorz. Dokumenty życia społecznego w praktyce wtórnego rynku książki
(1)
Nieć Grzegorz. Ephemeral materials at the secondary book market
(1)
Nodzyńska Marta (1948-1996)
(1)
Odrowąż-Pieniążek Janusz (1931-2015)
(1)
Orłowska Maria (bibliotekarstwo). Documents of social life - extremely collections Public Library of Legnica
(1)
Orłowska Maria (bibliotekarstwo). Dokumenty życia społecznego - zbiory niezwykłe Legnickiej Biblioteki Publicznej
(1)
Ostrowski Jan K. (1947- )
(1)
Pachocka Anna. Rozrywki dziecięce w świetle pamiętników z drugiej połowy XIX wieku
(1)
Pilsak Magdalena. Dawna ilustracja w książkach dla dzieci na wystawie w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(8)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(29)
France
(1)
Italy
(1)
Language
Polish
(29)
French
(1)
Italian
(1)
Subject
Fotografia polska
(4)
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego (Zakopane)
(4)
Muzeum Zamoyskich (Kozłówka)
(4)
Sztuka polska
(4)
Rzeźba polska
(3)
Sztuka ludowa polska
(3)
Malarstwo na szkle polskie
(2)
Muzealnictwo
(2)
Muzeum im. Władysława Orkana (Rabka)
(2)
Nakrycie i dekoracja stołu
(2)
Obyczaje
(2)
Porcelana
(2)
Rzemiosło artystyczne
(2)
Srebro
(2)
Witkiewicz, Stanisław
(2)
Życie codzienne
(2)
Architektura polska
(1)
Arystokracja
(1)
Budownictwo drewniane
(1)
Ceramika artystyczna
(1)
Dokumenty życia społecznego
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja domowa
(1)
Ewangeliarz gnieźnieński (11 w.)
(1)
Ewangeliarze
(1)
Flach, Jolanta
(1)
Gry i zabawy
(1)
Górale
(1)
Gąsienica-Sobczak Stanisław "Johym" (1884-1942)
(1)
Hasior, Władysław
(1)
Ikony polskie
(1)
Kształcenie
(1)
Lampy naftowe
(1)
Malarstwo ludowe polskie
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Miejsca pamięci narodowej
(1)
Museo Nazionale della Montagna (Turyn)
(1)
Musée d'Áquitaine (Bordeaux)
(1)
Muzealnicy
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Muzeum Okręgowe (Nowy Sącz)
(1)
Naczynia
(1)
Oświetlenie
(1)
Pomniki
(1)
Rzeźba ludowa polska
(1)
Rękopisy iluminowane łacińskie
(1)
Styl zakopiański
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Zdobnictwo
(1)
Ziemiaństwo
(1)
Subject: time
1901-
(19)
1801-
(14)
1701-
(6)
1601-
(3)
1001-
(1)
1501-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Zakopane
(7)
Tatry (góry)
(2)
Lublin (okręg)
(1)
Tatry
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Albumy
(1)
Katalogi wystaw
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Wywiady
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Alla scoperta dei Tatra : arte e tradizione della montagna polacca : [sede della mostra - Torino, Museo Nazionale della Montagna - 27 novembre 2009 - 5 aprile 2010] / [testi: Teresa Jabłońska [et al.].
Adres wydawniczy: Torino : Museo Nazionale della Montagna - "Duga Degli Abruzzi". CAI - Torino, 2009.
Opis fizyczny: 151, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Seria: Cahier Museomontagna
Temat: Museo Nazionale della Montagna (Turyn) - wystawy - 2009-2010
Temat: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego (Zakopane) - zbiory - 19-20 w
Temat: Górale - etnografia - wystawy - Polska - 19-20 w
Temat: Sztuka ludowa polska - wystawy - 19-20 w
Temat: Sztuka ludowa polska - zbiory - Polska - 19-20 w
Temat: Sztuka polska - tematyka - wystawy - 19-20 w
Temat: Sztuka polska - tematyka - zbiory - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Teresa (1944- ).
ISBN: 978-88-7376-046-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24741 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jabłońska Teresa (1944- )
Tytuł: Dawna rzeźba ludowa ze zbiorów Muzeum im. Orkana w Rabce / Teresa Jabłońska.
Adres wydawniczy: Nowy Sącz, 1991.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Muzeum Okręgowe (Nowy Sącz) - wystawy - 1991
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 17522 (1 egz.)
Authority data
Jabłońska Teresa (1944- ) (hasło formalne)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Ikona - zwierciadło nieba : ikonopisanie Jolanty Flach / [teksty: Teresa Jabłońska, Jolanta Flach].
Wariant tytułu: Ikonopisanie Jolanty Flach.
Adres wydawniczy: [Zakopane : Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, 2013].
Opis fizyczny: [16] s. : il. kolor. ; 23 cm.
Temat: Flach Jolanta - album
Temat: Ikony polskie - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Flach, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Teresa (1944- ).
ISBN: 978-83-62275-24-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27845 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jabłońska Teresa (1944- )
Tytuł: "Koliba", pierwszy dom w stylu zakopiańskim / Teresa Jabłońska, Zbigniew Moździerz.
Adres wydawniczy: Zakopane : Muzeum Tatrzańskie, 1994.
Opis fizyczny: [2], 148, [62] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego im dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Uwaga: Bibliogr. s. 119-134. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Witkiewicz Stanisław (1851-1915) - twórczość
Temat: Architektura polska - historia - 19-20 w
Temat: Budownictwo drewniane - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Zdobnictwo - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Zakopane - willa "Koliba"
Hasło dodatkowe: Moździerz, Zbigniew.
ISBN: 83-85832-00-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 13343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Tatry - czas odkrywców / [koncepcja i red. merytor.: Teresa Jabłońska, Anna Liscar].
Adres wydawniczy: Zakopane : Muzeum Tatrzańskie, 2009.
Opis fizyczny: 201 s. : il. kolor. ; 22 cm + Tatry ze strony Polski : [1] k. złoż.
Uwaga: Publikacja towarzysząca wystawie "Tatry - czas odkrywców" zorganizowanej przez Muzeum Tatrzańskie.
Temat: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego (Zakopane) - wystawy - 2009
Temat: Fotografia polska - tematyka - wystawy - 19-20 w
Temat: Sztuka polska - tematyka - wystawy - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Teresa (1944- ).
Hasło dodatkowe: Liscar, Anna.
Hasło dodatkowe - tytuł: Tatry ze strony Polski
ISBN: 978-83-60982-20-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24099 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Między Giewontem a Parnasem : inspiracje artystyczne sztuką Podhala : [wystawa] : Muzeum Narodowe w Krakowie, 1997 / [koncepcja katalogu Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska ; aut. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Teresa Jabłońska].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 1997.
Opis fizyczny: 117, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - wystawy - 1997
Temat: Sztuka ludowa polska - recepcja - wystawy - 19-20 w
Temat: Sztuka polska - style i kierunki - wystawy - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Teresa (1944- ).
Hasło dodatkowe: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania (1939- ).
ISBN: 83-87312-06-1
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. III 9368 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 1997 (20)) sygn. III 9369 (1 egz.)
Authority data
Marciszuk-Jabłońska Teresa (1953- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Jabłońska Teresa (1953- ) ; Jabłońska Teresa Marciszuk- ; Marciszuk Teresa
No cover
Book
In basket
Tytuł: Tatras : une kégende dorée polonaise : collection du musée de Zakopane : [...] Musée d'Aquitaine, Bordeaux, du 9 mai au 29 août 2004 / sous la dir. de Hélène Lafont-Couturier, Teresa Jabłońska, Annick Bergeon.
Adres wydawniczy: Paris : Somogy ; Bordeaux : Musée d'Aquitaine, 2004.
Opis fizyczny: 142, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Wystawa w ramach cyklu "Nowa Polska, une saison polonaise en France".
Temat: Musée d'Áquitaine (Bordeaux) - wystawy - 2004
Temat: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego (Zakopane) - zbiory - 18-20 w
Temat: Malarstwo na szkle polskie - wystawy - 18-20 w
Temat: Sztuka ludowa polska - wystawy - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Bergeon, Annick.
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Teresa (1944- ).
Hasło dodatkowe: Lafont-Couturier, Hélène.
ISBN: 2-85056-741-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 13091, sygn. III 13090 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Liscar Anna
Tytuł: Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem : informator / [tekst Anna Liscar ; red. Teresa Jabłońska, Jerzy Darowski].
Adres wydawniczy: Zakopane : Muzeum Tatrzańskie, 1998.
Opis fizyczny: 112 s. : il. kolor. ; 20 cm.
Temat: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego (Zakopane) - historia - informator
Temat: Muzealnictwo - Polska - informator
Hasło dodatkowe: Darowski, Jerzy (1930-2004).
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Teresa (1944- ).
ISBN: 83-902302-8-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7736 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Zakopane w czasach Rafała Malczewskiego. T. 2 / pod red. Doroty Folga-Januszewskiej i Teresy Jabłońskiej ; aut. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska [i in.].
Wariant tytułu: Rafał Malczewski i mit Zakopanego
Adres wydawniczy: Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2006.
Opis fizyczny: 215, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: T. 1 pt.: "Rafał Malczewski i mit Zakopanego". T. 1-2 w futerale.
Uwaga: Indeks.
Temat: Zakopane - kultura - 1901-1939 r
Hasło dodatkowe: Folga-Januszewska, Dorota (1956- ).
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Teresa (1944- ).
Hasło dodatkowe: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania (1939- ).
ISBN: 83-89747-34-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 2006 (19)) sygn. III 14036/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Zakopane w czasach Rafała Malczewskiego. T. 2 / pod red. Doroty Folga-Januszewskiej i Teresy Jabłońskiej ; aut. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska [i in.].
Wariant tytułu: Rafał Malczewski i mit Zakopanego
Adres wydawniczy: Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2006.
Opis fizyczny: 215, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: T. 1 pt.: "Rafał Malczewski i mit Zakopanego". T. 1-2 w futerale.
Uwaga: Indeks.
Temat: Zakopane - kultura - 1901-1939 r
Hasło dodatkowe: Folga-Januszewska, Dorota (1956- ).
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Teresa (1944- ).
Hasło dodatkowe: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania (1939- ).
ISBN: 83-89747-34-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. III 14771/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Zakopane w czasach Rafała Malczewskiego. T. 2 / pod red. Doroty Folga-Januszewskiej i Teresy Jabłońskiej ; aut. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska [i in.].
Wariant tytułu: Rafał Malczewski i mit Zakopanego
Adres wydawniczy: Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2006.
Opis fizyczny: 215, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: T. 1 pt.: "Rafał Malczewski i mit Zakopanego". T. 1-2 w futerale.
Uwaga: Indeks.
Temat: Zakopane - kultura - 1901-1939 r
Hasło dodatkowe: Folga-Januszewska, Dorota (1956- ).
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Teresa (1944- ).
Hasło dodatkowe: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania (1939- ).
ISBN: 83-89747-34-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. III 15369/2
No cover
Book
In basket
Tytuł: Tatry : fotografie Tatr i Zakopanego 1859-1914 / [wybór, ukł. i oprac. fot. Tersa Jabłońska, Anna Liscar, Stefan Okołowicz ; oprac. graf. Lech Majewski].
Adres wydawniczy: Olszanica : Wydawnictwo Bosz ; Zakopane : Muzeum Tatrzańskie, [2002].
Opis fizyczny: 63 s. : il. (w tym kolor.) ; 18 cm.
Temat: Fotografia polska - tematyka - 19 w
Temat: Fotografia polska - tematyka - 1901-1914 r
Temat: Tatry (góry) - ikonografia - 19 w
Temat: Tatry (góry) - ikonografia - 1901-1914 r
Temat: Zakopane - ikonografia - 19 w
Temat: Zakopane - ikonografia - 1901-1914 r
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Teresa (1944- ).
Hasło dodatkowe: Liscar, Anna
Hasło dodatkowe: Majewski, Lech (1947- ).
Hasło dodatkowe: Okołowicz, Stefan (1948- ).
ISBN: 83-87730-47-5
ISBN: 83-914913-4-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8076 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Tatry : fotografie Tatr i Zakopanego 1859-1914 = Photographs of Zakopane and the Tatras, 1859-1914 / [wybór, ukł. i oprac. fot. Tersa Jabłońska, Anna Liscar, Stefan Okołowicz; koncepcja i oprac. oprac. graf. Lech Majewski; tł. Teresa Bałuk-Ulewiczowa].
Wariant tytułu: Photographs of Zakopane and the Tatras, 1859-1914
Adres wydawniczy: Olszanica : Wydawnictwo Bosz : Muzeum Tatrzańskie, [2002].
Opis fizyczny: 251 s. : il. ; 31 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Uwaga: Bibliogr. s. 250.
Temat: Fotografia polska - tematyka - 19 w
Temat: Fotografia polska - tematyka - 1901-1914 r
Temat: Tatry (góry) - ikonografia - 19 w
Temat: Tatry (góry) - ikonografia - 1901-1914 r
Temat: Zakopane - ikonografia - 19 w
Temat: Zakopane - ikonografia - 1901-1914 r
Hasło dodatkowe: Bałuk-Ulewiczowa, Teresa (1951- ).
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Teresa (1944- ).
Hasło dodatkowe: Liscar, Anna
Hasło dodatkowe: Majewski, Lech (1947- ).
Hasło dodatkowe: Okołowicz, Stefan (1948- ).
ISBN: 83-87730-46-7
ISBN: 83-914913-3-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 13266 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 6428 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Marciszuk-Jabłońska Teresa (1953- )
Tytuł: Dawne zastawy stołowe / Teresa Jabłońska.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Sport i Turystyka" - Muza, 2008.
Opis fizyczny: 285, [3] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Seria: Ocalić od Zapomnienia
Uwaga: Bibliogr. s. 281-282.
Temat: Nakrycie i dekoracja stołu - Polska - 17-20 w
Temat: Obyczaje - Polska - 17-20 w
Temat: Porcelana - wyroby - Polska - 17-20 w
Temat: Srebro - wyroby - Polska - 17-20 w
Hasło dodatkowe: Muza SA
ISBN: 978-83-7495-318-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23033 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Marciszuk-Jabłońska Teresa (1953- )
Tytuł: Dawne zastawy stołowe / Teresa Jabłońska.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Sport i Turystyka" - Muza, 2008.
Opis fizyczny: 285, [3] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Seria: Ocalić od Zapomnienia
Uwaga: Bibliogr. s. 281-282.
Temat: Nakrycie i dekoracja stołu - Polska - 17-20 w
Temat: Obyczaje - Polska - 17-20 w
Temat: Porcelana - wyroby - Polska - 17-20 w
Temat: Srebro - wyroby - Polska - 17-20 w
Hasło dodatkowe: Muza SA
ISBN: 978-83-7495-318-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23119 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Marciszuk-Jabłońska Teresa (1953- )
Tytuł: Lampy naftowe / Teresa Jabłońska.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Sport i Turystyka" - Muza, 2012.
Opis fizyczny: 189, [2] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Seria: Ocalić od Zapomnienia
Uwaga: Bibliogr. s. 188.
Temat: Lampy naftowe - historia
Temat: Oświetlenie - historia
Hasło dodatkowe: Muza SA
ISBN: 978-83-7758-191-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26817 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jabłońska Teresa (1944- )
Tytuł: Stanisława Witkiewicza styl zakopiański = The Zakopane style of Stanisław Witkiewicz / tekst i wybór il. Teresa Jabłońska ; proj. graf. Leszek Szurkowski, fot. współczesne Piotr Droździk ; [tł. Adrian Smith, Anna Wende-Surmiak].
Wariant tytułu: Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza
Adres wydawniczy: Olszanica : Wydawnictwo Bosz, cop. 2008.
Opis fizyczny: 240 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 233-234.
Temat: Witkiewicz Stanisław (1851-1915) - twórczość
Temat: Styl zakopiański - album
Hasło dodatkowe: Droździk, Piotr (1963- ).
Hasło dodatkowe: Smith, Adrian (1946- ).
Hasło dodatkowe: Szurkowski, Leszek (1949- ).
Hasło dodatkowe: Wende-Surmiak, Anna.
ISBN: 978-83-7576-029-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. III 15998 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again