Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(6)
Branch
Magazyn
(6)
Author
Barciak Antoni (1947- )
(2)
Barciak Antoni (1947- ). Einleitung
(2)
Rohacek Jiri (1962- )
(2)
Adamcova Katerina (1974- ). Pohledte na ptactvo nebeske... Apostolsky akcent v ikonografickem programu sousosi sv. Kajetana na Karlove moste
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Książęta raciborscy a klasztory dominikańskie w Raciborzu
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Piastowie śląscy w średniowiecznych kronikach czeskich
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Wprowadzenie
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Wstęp
(1)
Belova Jana (1977- ). Inscriptions from the cast-iron tombstones in the Podbrdy District in the 18th and 19th centuries
(1)
Belova Jana (1977- ). Mrizova kaple sv. Norberta v kostele Nanebevzeti Panny Marie na Strahove
(1)
Belova Jana (1977- ). Napisy z litinovych nahrobku na Podbrdsku v 18. a 19. stoleti
(1)
Belova Jana (1977- ). The lattice chapel of St Norbert in the church of the Assumption of the Virgin Mary at Strahov
(1)
Biegel Richard (1975- )
(1)
Biegel Richard (1975- ). Letajici kreslo Jeji kralovske Vysosti
(1)
Blahova Marie (1944- ). Karel IV. a dominikani
(1)
Blahova Marie (1944- ). Osobnost Jana ze Stredy
(1)
Blahova Marie (1944- ). Ponad dziesięć lat temu
(1)
Blahova Marie (1944- ). Pred vice nez deseti lety
(1)
Blahova Marie (1944- ). Slezsti Piastovci a posledni Premyslovci
(1)
Blahova Marie (1944- ). Vor uber zehn Jahren
(1)
Bobkova Lenka (1947- ). Slezsti Piastovci na dvore Karla IV
(1)
Bobowski Kazimierz (1939- ). Rewolucja agrarna w polityce innowacji w sferze gospodarczej zainicjowanej przez Henryka Brodatego
(1)
Boroń Piotr (1962- ). Wizerunki Henryka Probusa w historiografii
(1)
Brodsky Pavel (1954- )
(1)
Brodsky Pavel (1954- ). Malirska vyzdoba Viatiku
(1)
Brodsky Pavel (1954- ). Uvod
(1)
Bukovinska Beket. Verzaichnus was in der Rom: Kay: May: Kunstcammer gefunden worden. Inventar nebo katalog?
(1)
Capsky Martin (1974- ). Spolek slezskych knizat a jeho role w protihusicke politice Zikmunta Lucemburskeho (K otazce kontinuity mocenskych mechanismu pozdniho lucemburskeho obdobi)
(1)
Cetwiński Marek (1945- ). Demoniczni Etiopowie mąż w bieli i wrota śmierci. Świat wyobraźni w Żywocie św. Jacka
(1)
Cetwiński Marek (1945- ). Europejskie kontakty Piastów śląskich w relacjach kronik śląskich
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Ad recenze knihy Figure and Lettering
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Bronze sepulchral sculpture in Bohemia from the middle ages to the end of the reign of Ferdinand
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Bronzova sepulkralni plastika v Cechach od stredoveku do konce vlady Ferdinanda I
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Graficka predloha vyjevu Nanebevstoupeni Pane na epitafu Floriana Griespeka z Griespachu
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Graphic pattern of the scene of the Ascension on the epitaph Florian Griesbeck of Griesbach
(1)
Chlibec Jan (1953- ). On the review of the book Figure and Lettering
(1)
Chotebor Petr (1950- ). Original appearance of the tombstone of Peter Parler in the cathedral od St Vitus
(1)
Chotebor Petr (1950- ). Puvodni podoba nahrobku Petra Parlere v katedrale sv. Vita
(1)
Covan Miroslav. Epigraficke a sepulkralne pamiatky panov z Brezovice v stredoveku a ranom novoveku
(1)
Covan Miroslav. Epigraphic and sepulchral monuments of the lords from Brezovica in the middle ages and early modern period
(1)
Covanova Janosikova Zuzana. Sepulchra of the parish priest Michal Alfons in the Piarist Church in Podolinec
(1)
Covanova Janosikova Zuzana. Sepulkralia farara Michala Alfonsa v piaristickom kostole v Podolinci
(1)
Czechowicz Bogusław (1967- ). Mesco dux et fundator vocatus qui hunc librum tibi christe. Kilka uwag o późnogotyckim graduale z klasztoru Dominikanów w Raciborzu
(1)
Czechowicz Bogusław (1967- ). Piastowie i kartografia
(1)
Dekański Dariusz Aleksander (1961-2018). Próba uporządkowania kaierunków i chronologii misji św. Jacka. Między hagiografią a uczoną historiografią
(1)
Dienstbier Jan (1940- ). Poznamka k poznamce. Ikonografie a emauzsky typologicky cyklus
(1)
Dola Kazimierz (1934- ). Das zehnte Treffen
(1)
Dola Kazimierz (1934- ). Dominikanie w Nysie
(1)
Dola Kazimierz (1934- ). Dziesiąte spotkanie
(1)
Dola Kazimierz (1934- ). Piastowie śląscy na europejskich stolicach buskupich
(1)
Drabina Jan (1939- ). Kult św. Jacka w dawnym Bytomiu
(1)
Dragoun Michal (1974- ). Liber viaticus a jeho vznik pohledem kodikologa
(1)
Drevikovska Jana. Prizkum malirske vyzdoby rukopisu Liber viaticus Jana ze Stredy
(1)
Eretova Monika. Sepulchral work of the sculptor Franta Uprka
(1)
Eretova Monika. Sepulkralni dilo sochare Franty Uprk
(1)
Gandalovicova Sarka. Lattice as a component of the tomb area
(1)
Gandalovicova Sarka. Mriz jako soucast hroboveho prostoru
(1)
Gawlas Sławomir (1949- ). Piastowie śląscy jako pionierzy modernizacji
(1)
Gerat Ivan (1964- ). Historicka pamat a hagiograficka typizacia v stredoveku - poznamka k ladislavskym cyklom
(1)
Gojniczek Wacław. Missiva biskupów ołomunieckich jako źródło do dziejów i genealogii Piastów cieszyńskich z XVI wieku
(1)
Graczyk Waldemar (1964- ). Kościół pod wezwaniem św. Trójcy ojców dominikanów w Płocku w świetle wizytacji z 1755 roku
(1)
Harc Lucyna. Piastowie śląscy w opinii intelektualistów doby Oświecenia
(1)
Herman Zbigniew Stanisław (1935-2010). Przedmowa
(1)
Herman Zbigniew Stanisław (1935-2010). Vorwort
(1)
Herucova Marta. Epitaph Epitaf od Antonina Normana Brandla aine sepulkralne bohemika moravika a silesika 19. storocia na Slovensku
(1)
Herucova Marta. Epitaph by Antonin Norman Brandl and other 19th Century Sepulchral Bohemicas Moravicas and Silesicas in Slovakia
(1)
Hlavacek Ivan (1931- )
(1)
Hlavacek Ivan (1931- ). Cesti dominikani jejich intelektualni cinnost zejmena pri prazske univerzite a knihy a knihovny ve 14. stoleti
(1)
Hlavacek Ivan (1931- ). Finis coronat opus
(1)
Hlavacek Ivan (1931- ). Knihy a knihovny v Cechach v dobe Karla IV
(1)
Hlavacek Ivan (1931- ). Knizni mecenat 14. stoleti v Cechach
(1)
Hlavacek Ivan (1931- ). Piastove v ceskych nekrologiich premyslovske doby
(1)
Hlavacek Ivan (1931- ). Recenze: Juraj Sedivy a kolektiv Latinska epigrafia
(1)
Hlavacek Ivan (1931- ). Review: Juraj Sedivy and team Latin Epigraph
(1)
Hlavacek Ivan (1931- ). Stredoveke inventare v Cechach jako diplomaticka kategorie (se zvlastnim zretelem k dobe predhusitske)
(1)
Hlavackova Hana (1940- ). Liber viaticus Jana ze Stredy
(1)
Hlinomaz Milan (1959- ). Nektera sepulkralni curiosa a enigmata
(1)
Hlinomaz Milan (1959- ). Some sepulchral curiosa and enigmata
(1)
Hlobil Ivo (1942-2021). Divy muz se lvem v klenotnici kostela P. Marie pred Tynem v Praze
(1)
Homolka Jaromir (1926-2017). Liber viaticus Jana ze Stredy
(1)
Horwat Jerzy Krzysztof. Piastowie górnośląscy wobec Czech i Węgier
(1)
Iwańczak Wojciech (1948- ). Jerzego Kłoczowskiego studia nad dziejami dominikanów
(1)
Iwańczak Wojciech (1948- ). Książęta śląscy w syntezie Franciszka Polackiego
(1)
Jarosova Eva. Tuoniova vlast vecna - podoby funeralni kultury raneho novoveku ve Finsku. Vybrane priklady z katedraly v Turku
(1)
Jarosova Eva. Tuoni’s Eternal Homeland - forms of funerary culture of the early modern era in Finland: selected examples from the cathedral in Turku
(1)
Jindra Petr (1966- ). Poust padajici rosa a rozkvetly pazit. K ikonografii desky Zvestovani Panne Marii tzv. Vysebrodskeho cyklu
(1)
Kaczmarek Krzysztof (1964- ). Mobilność dominikanów ze śląskiej kontraty polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego w XV wieku
(1)
Karczewski Dariusz (1965- ). Meliorator terre Russiae. Panowanie Władysława Opolczyka na Rusi (1371-1378)
(1)
Kessler Vojtech (1985- ). Petrification of military memory versus Piety. Military monuments and mass graves in their historical operation
(1)
Kessler Vojtech (1985- ). Petrifikace vojenske pameti versus pieta. Valecne pomniky a hromadne hroby v jejich historickem provozu
(1)
Klimesova Marie (1952- ). Skutecnost obsahnout nelze: Zavrene oci Zbynka Sekala
(1)
Klipa Jan (1976- ). Madona z De Backkerovy sbirky. K interpretaci marianskych obrazu vysebrodskeho typu
(1)
Kloch Bogdan (1969- ). Piastowie śląscy a kościoły parafialne do schyłku XIV wieku na przykładzie związków władców opolsko-raciborskich
(1)
Koldinska Marie (1971- ). Bitva na Bile Hore a belohorske motivy mezi mytem stereotypem a tradici. K ikonografickym aspektum historicke pameti
(1)
Konecny Lubomir (1946- )
(1)
Konecny Lubomir (1946- ). Paralipomena k autoportretum Petra Brandla a Jana Kupeckeho
(1)
Kopiec Jan (1947- ). Pierwsze pokanonizacyjne kazanie ku czci św. Jacka w Rzymie (24 kwietnia 1594 roku)
(1)
Kopiec Jan (1947- ). Zasługi Piastów dla Kościoła na Śląsku w relacjach ad limina
(1)
Kramiszewska Aneta. Rzeźba Matki Boskiej w legendzie ikonograficznej św. Jacka
(1)
Kubik Viktor (1970- ). Ornamenitka Viatiku a jeji vyznam pro Cechy a Evropu
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
Country
Czech Republic
(4)
Poland
(2)
Language
Czech
(4)
Polish
(2)
Subject
Bibliofilstwo
(1)
Brewiarze
(1)
Dominikanie
(1)
Epigrafika
(1)
Epitafia (szt. plast.)
(1)
Historycy sztuki
(1)
Ikonografia
(1)
Iluminatorstwo czeskie
(1)
Inwentarz
(1)
Jacek
(1)
Johannes von Neumarkt
(1)
Nagrobki
(1)
Národní muzeum (Praga)
(1)
Piastowie
(1)
Rody
(1)
Royt, Jan
(1)
Rękopisy iluminowane czeskie
(1)
Rękopisy łacińskie
(1)
Sztuka czeska
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Sztuka sepulkralna
(1)
Władcy
(1)
Subject: time
1301-
(3)
1401-
(2)
1501-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Śląsk
(2)
Europa
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Księgi pamiątkowe
(1)
7 results Filter
Authority data
Hlaváček Ivan (1931- ) (hasło formalne)
Book
In basket
Tytuł: Liber viaticus Jana ze Středy : komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea. Sv. 2 / Pavel Brodský, Kateřina Spurná, Marta Vaculínová (edd.) ; [text Marie Bláhová, Pavel Brodský, Michal Dragoun, Jana Dřevikovská, Ivan Hlaváček, Hana Hlaváčková, Jaromír Homolka, Viktor Kubík, Martina Ohlídalová, Jana Tomšů].
Wariant tytułu: Liber viaticus
Adres wydawniczy: Praha : Academia ; Národní muzeum, 2016.
Opis fizyczny: 317 s. : il. kolor. ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 259-271 oraz przy niektórych art. Indeksy.
Uwaga: Tekst częśc. w jęz. łac. Streszcz. art. w jęz. ang.
Temat: Johannes von Neumarkt 1315-1380 - zbiory
Temat: Národní muzeum Praga. Knihovna - zbiory - 14 w
Temat: Brewiarze - Czechy - 14 w
Temat: Bibliofilstwo - Czechy - 14 w
Temat: Iluminatorstwo czeskie - 14 w
Temat: Rękopisy iluminowane czeskie - 14 w
Temat: Rękopisy łacińskie - 14 w
Hasło dodatkowe: Brodský, Pavel (1954- ).
Hasło dodatkowe: Spurná, Kateřina (1985- ).
Hasło dodatkowe: Vaculínová, Marta.
Hasło dodatkowe: Bláhová, Marie (1944- ). Osobnost Jana ze Středy
Hasło dodatkowe: Brodský, Pavel (1954- ). Malířská výzdoba Viatiku
Hasło dodatkowe: Brodský, Pavel (1954- ). Úvod
Hasło dodatkowe: Dragoun, Michal (1974- ). Liber viaticus a jeho vznik pohledem kodikologa
Hasło dodatkowe: Dřevíkovská, Jana. Prizkům malířské výzdoby rukopisu Liber viaticus Jana ze Středy
Hasło dodatkowe: Hlaváček, Ivan (1931- ). Knihy a knihovny v Čechách v době Karla IV.
Hasło dodatkowe: Hlaváčkova, Hana (1940- ). Liber viaticus Jana ze Středy
Hasło dodatkowe: Homolka, Jaromír (1926-2017). Liber viaticus Jana ze Středy
Hasło dodatkowe: Kubík, Viktor (1970- ). Ornamenitka Viatiku a její význam pro Čechy a Evropu
Hasło dodatkowe: Ohlídalová, Martina (1981- ). Prizkům malířské výzdoby rukopisu Liber viaticus Jana ze Středy
Hasło dodatkowe: Tomšů, Jana (1957- ). Vazba Viatiku
Hasło dodatkowe: Nakladatelství Academia
Hasło dodatkowe: Národní muzeum (Praga)
ISBN: 978-80-200-2553-1 (Academia)
ISBN: 978-80-7036-480-2 (soubor, Narodni muzeum)
ISBN: 978-80-7036-482-6 (svazek 2 Narodni muzeum)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23923/2 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Hortus inventariorum : statě k problematice inventářů pro dějiny umění / Jiří Roháček, Lubomír Slavíček (edd.).
Wariant tytułu: Statě k problematice inventářů pro dějiny umění
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2018.
Opis fizyczny: 175 s. : il. ; 22 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach. Bibliogr. s. 78-91. Indeks.
Uwaga: Tekst częściowo niemiecki i łaciński. Streszczenia angielskie oraz czeskie dla prac niemieckich, niemieckie dla prac w języku czeskim.
Temat: Inwentarz
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Slavíček, Lubomír (1949- ).
Hasło dodatkowe: Bukovinská, Beket. Verzaichnus was in der Röm: Kay: May: Kunstcammer gefunden worden. Inventář nebo katalog?
Hasło dodatkowe: Hlaváček, Ivan (1931- ). Středověké inventáře v Čechách jako diplomatická kategorie (se zvláštním zřetelem k době předhusitské)
Hasło dodatkowe: Nokkala Miltová, Radka (1979- ). Využití pozůstalostních inventářů pro sledování recepce literárního díla
Hasło dodatkowe: Richtrová, Eva. Klášterní inventáře v první polovině 20. století na příkladu mužských benediktinských domů v Rajhradě a Broumově
Hasło dodatkowe: Sekyrka, Tomáš (1966- ). Inventáře ve fondu Fideikomisní spisy v pražském Národním archivu. Možnosti a meze jejich využití
Hasło dodatkowe: Slavíček, Lubomir (1949- ). Bludiště seznamů. Inventáře jako pramen k dějinám sběratelstv i sběratelství v Čechách a na Moravě v 17.-19. století
Hasło dodatkowe: Uhlíková, Kristina (1974- ). První inventáře hradů a zámků zestátněných po roce 1945
Hasło dodatkowe: Zapletalová, Jana (historia sztuki). Inventáře obrazové sbírky olomouckých biskupů a arcibiskupů a Pieta Lucase Cranacha staršího
Hasło dodatkowe: Zimmer, Jürgen (1938- ). Inventare - eine (für die Kunstgeschichte) schwierige Quellengattung
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-88283-03-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32939 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach / redakcja naukowa Antoni Barciak ; [tłumaczenia z wyjątkiem tłumaczeń autorskich: Joanna Rosik].
Adres wydawniczy: Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, 2007.
Opis fizyczny: 446 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Kultura Europy Środkowej" pt. "Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach", która odbyła się w dniach 16-17 listopada 2006 r. w Zabrzu.
Uwaga: Książka dofinansowana ze środków statutowych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Uwaga: Tekst częśc. równol. w jęz. pol., niem. i czeskim. Ref. w jęz. pol. i czeskim. Streszcz. w jęz. niem. przy ref.
Temat: Piastowie ród - 10-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Piastowie ród - polityka - materiały konferencyjne
Temat: Rody - Europa - 10-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Władcy - Europa - 10-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Europa - kultura - 10-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk - kultura - 10-16 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Barciak, Antoni (1947- ).
Hasło dodatkowe: Rosik, Joanna.
Hasło dodatkowe: Barciak, Antoni (1947- ). Einleitung
Hasło dodatkowe: Barciak, Antoni (1947- ). Piastowie śląscy w średniowiecznych kronikach czeskich
Hasło dodatkowe: Barciak, Antoni (1947- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Bláhová, Marie (1944- ). Ponad dziesięć lat temu...
Hasło dodatkowe: Bláhová, Marie (1944- ). Před více než deseti lety...
Hasło dodatkowe: Bláhová, Marie (1944- ). Slezští Piastovci a poslední Přemyslovci
Hasło dodatkowe: Bláhová, Marie (1944- ). Vor über zehn Jahren
Hasło dodatkowe: Bobková, Lenka (1947- ). Slezšti Piastovci na dvoře Karla IV.
Hasło dodatkowe: Bobowski, Kazimierz (1939- ). Rewolucja agrarna w polityce innowacji w sferze gospodarczej zainicjowanej przez Henryka Brodatego
Hasło dodatkowe: Boroń, Piotr (1962- ). Wizerunki Henryka Probusa w historiografii
Hasło dodatkowe: Čapský, Martin (1974- ). Spolek slezských knižat a jeho role w protihusické politice Zikmunta Lucemburského (K otázce kontinuity mocenských mechanismů pozdního lucemburského období)
Hasło dodatkowe: Cetwiński, Marek (1945- ). Europejskie kontakty Piastów śląskich w relacjach kronik śląskich
Hasło dodatkowe: Czechowicz, Bogusław (1967- ). Piastowie i kartografia
Hasło dodatkowe: Dola, Kazimierz (1934- ). Das zehnte Treffen...
Hasło dodatkowe: Dola, Kazimierz (1934- ). Dziesiąte spotkanie...
Hasło dodatkowe: Dola, Kazimierz (1934- ). Piastowie śląscy na europejskich stolicach buskupich
Hasło dodatkowe: Gawlas, Sławomir (1949- ). Piastowie śląscy jako pionierzy modernizacji
Hasło dodatkowe: Gojniczek, Wacław. "Missiva" biskupów ołomunieckich jako źródło do dziejów i genealogii Piastów cieszyńskich z XVI wieku
Hasło dodatkowe: Harc, Lucyna. Piastowie śląscy w opinii intelektualistów doby Oświecenia
Hasło dodatkowe: Hlaváček, Ivan (1931- ). Finis coronat opus
Hasło dodatkowe: Hlaváček, Ivan (1931- ). Piastové v českých nekrologiích přemyslovské doby
Hasło dodatkowe: Horwat, Jerzy Krzysztof. Piastowie górnośląscy wobec Czech i Węgier
Hasło dodatkowe: Iwańczak, Wojciech (1948- ). Książęta śląscy w syntezie Franciszka Polackiego
Hasło dodatkowe: Karczewski, Dariusz (1965- ). "Meliorator terre Russiae". Panowanie Władysława Opolczyka na Rusi (1371-1378)
Hasło dodatkowe: Kloch, Bogdan (1969- ). Piastowie śląscy a kościoły parafialne do schyłku XIV wieku na przykładzie związków władców opolsko-raciborskich
Hasło dodatkowe: Kopiec, Jan (1947- ). Zasługi Piastów dla Kościoła na Śląsku w relacjach ad limina
Hasło dodatkowe: Matuszewski, Jacek (1946- ). Śląska geneza naruszenia piastowskiej sankcji pragmatycznej Bolesława Krzywoustego
Hasło dodatkowe: Pauk, Marcin Rafał (1974- ). "Program fundacyjny" Piastów śląskich w XIII wieku i jego środkowoeuropejskie konteksty
Hasło dodatkowe: Pietrzyk, Iwona. "Et scripti memoria perennarentur" - motyw pisma w arengach trzynastowiecznych dokumentów książąt opolskich
Hasło dodatkowe: Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959- ). Mecenat artystyczny Piastów opolskich w średniowieczu
Hasło dodatkowe: Potkowski, Edward (1934-2017). Niemieckie opinie o Piastach śląskich w średniowieczu
Hasło dodatkowe: Rok, Bogdan (1947- ). Znaczenie kultu św. Jadwigi w Polsce nowożytnej
Hasło dodatkowe: Rosik, Stanisław (1969- ). "Pius princeps". O pobożności Henryka Brodatego w tradycji wieków średnich
Hasło dodatkowe: Salamon, Maciej (1946- ). Władysław Opolczyk a kraje kultury prawosławnej
Hasło dodatkowe: Stelmach, Roman (1950- ). Późnośredniowieczne kancelarie Piastów opolskich - stan badań i baza źródłowa
Hasło dodatkowe: Tęgowski, Jan (1947- ). Władcy śląscy w polityce małżeńskiej króla Władysława Jagiełły (1386-1412)
Hasło dodatkowe: Wieczorek, Jan (ksiądz). Die Rolle und die Bedeutung der Piastendynastie in der Wirtschafts-, Kultur- und Religionsgeschichte Schlesiens - eine kurze Reflexion
Hasło dodatkowe: Wieczorek, Jan (ksiądz). Rola i znaczenie dynastii piastowskiej w historii gospodarczej, kulturowej i religijnej Śląska - krótka refleksja
Hasło dodatkowe: Wiszewski, Przemysław (1974- ). Mieszko I jako komes i margrabia w pamięci mnichów z Fuldy. Przyczynek do problemu obecności Piastów w świecie arystokracji ottońskiej Rzeszy
Hasło dodatkowe: Żerelik, Rościsław (1956- ). Konrad II oleśnicki panem zastawnym Retzu. Szczegół działalności politycznej książąt oleśnickich w trzeciej ćwierci XIV wieku w świetle najstarszego kopiarza oleśnickiego
Hasło dodatkowe: Instytut Górnośląski (Katowice)
ISBN: 978-83-86053-65-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34196 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Ikonografie : témata, motivy, interpretace : kniha k poctě Jana Royta / uspořádali Richard Biegel, Lubomír Konečný, Michaela Ottová, Roman Prahl.
Wariant tytułu: Kniha k poctě Jana Royta
Adres wydawniczy: Praha : Univerzita Karlova : Nakladatelství Karolinum, 2016.
Opis fizyczny: 358 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 295-334. Bibliogr. J. Royta s. 335-348.
Temat: Royt Jan 1955- - księga pamiątkowa
Temat: Historycy sztuki - Czechy - 20-21 w
Temat: Ikonografia - 14-21 w
Temat: Sztuka czeska - 14-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Biegel, Richard (1975- ).
Hasło dodatkowe: Konečný, Lubomír (1946- ).
Hasło dodatkowe: Ottová, Michaela (1971- ).
Hasło dodatkowe: Prahl, Roman (1949- ).
Hasło dodatkowe: Adamcová, Kateřina (1974- ). "Pohleďte na ptactvo nebeské..." Apoštolský akcent v ikonografickém programu sousoší sv. Kajetána na Karlově mostě
Hasło dodatkowe: Biegel, Richard (1975- ). Létající křeslo Její královské Výsosti
Hasło dodatkowe: Dienstbier, Jan (1940- ). Poznámka k poznámce. Ikonografie a emauzský typologický cyklus
Hasło dodatkowe: Gerát, Ivan (1964- ). Historická pamäť a hagiografická typizácia v stredoveku - poznámka k ladislavským cyklom
Hasło dodatkowe: Hlaváček, Ivan (1931- ). Knižní mecenát 14. století v Čechách
Hasło dodatkowe: Hlobil, Ivo (1942-2021). Divý muž se lvem v klenotnici kostela P. Marie před Týnem v Praze
Hasło dodatkowe: Jindra, Petr (1966- ). Poušť, padající rosa a rozkvetlý pažit. K ikonografii desky Zvěstování Panně Marii tzv. Vyšebrodského cyklu
Hasło dodatkowe: Klimešová, Marie (1952- ). Skutečnost obsáhnout nelze: Zavřené oči Zbyňka Sekala
Hasło dodatkowe: Klípa, Jan (1976- ). Madona z De Backkerovy sbírky. K interpretaci mariánských obrazů vyšebrodského typu
Hasło dodatkowe: Koldinská, Marie (1971- ). Bitva na Bílé Hoře a bělohorské motivy mezi mýtem, stereotypem a tradicí. K ikonografickým aspektům historické paměti
Hasło dodatkowe: Konečný, Lubomír (1946- ). Paralipomena k autoportrétům Petra Brandla a Jana Kupeckého
Hasło dodatkowe: Kubík, Viktor (1970- ). Poznámky k možnostem obsahové interpretace akantové ornamentiky ve vývoji systému výzdoby středověkých rukopisů
Hasło dodatkowe: Kuthan, Jiří (1945- ). Císař Karel IV. a jeho pobyty ve Francii. K inspiračním zdrojům Karlova zakladatelského díla
Hasło dodatkowe: Lahoda, Vojtěch (1955- ). Vrak automobilu v krajině. K ikonografii odpadu
Hasło dodatkowe: Macek, Petr (1967- ). Létající křeslo Její královské Výsosti
Hasło dodatkowe: Mudra, Aleš (1976- ). "Nejozdobenější nebe": k zobrazování květin na klenbách pozdně středověkých kostelů
Hasło dodatkowe: Ottová, Michaela (1971- ). Sv. Anna Samotřetí a ostatky jejích ňader
Hasło dodatkowe: Prahl, Roman (1949- ). Poznámky ke Svaté Ludmile od Gabriela Maxe a k jejímu statusu
Hasło dodatkowe: Rakušanová, Marie (1978- ). Mocná čára. Gombrichovy Icones Symbolicae v rozšířeném interpretačním poli
Hasło dodatkowe: Skalický, Petr. Dic, quaenam doctrina! Možná ideová a ikonografická východiska malířské výzdoby kostela sv. Apolináře v Praze
Hasło dodatkowe: Sommer, Petr (1949- ). Sázavská ikonografická drolerie
Hasło dodatkowe: Štefková, Zuzana (1977- ). Myslet propast: mateřský autoportrét v českém a slovenském současném umění
Hasło dodatkowe: Vlnas, Vít (1962- ). Leopoldus - Pello Duos. Poznámky k ikonografii maleb Jana Rudolfa Byse ve Strakově paláci v Praze
Hasło dodatkowe: Wittlich, Petr (1932- ). Druhý Mojžíš sochaře Františka Bílka
Hasło dodatkowe: Zima, Tomáš (1966- ). Profesor Jan Royt šedesátiletý
Hasło dodatkowe: Zlatohlávek, Martin (1954- ). Hle, Beránek Boží. Prst Jana Křtitele, osecký klášter a Anton Kern
Hasło dodatkowe: Univerzita Karlova
Hasło dodatkowe: Nakladatelství Karolinum
ISBN: 978-80-246-2513-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31135 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku / redakcja naukowa Antoni Barciak ; [tłumaczenia z wyjątkiem tłumaczeń autorskich: Krzysztof Wolny, Adam Marcinkowski].
Adres wydawniczy: Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2008.
Opis fizyczny: 387 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Kultura Europy Środkowej, Zabrze, 15-16 listopada 2007 r.
Uwaga: Tekst częśc. równol. w jęz. pol. i niem. Ref. w jęz. pol. i czeskim. Streszcz. w jęz. niem. oraz polskim.
Temat: Jacek święty ; ok. 1183-1257 - materiały konferencyjne
Temat: Dominikanie - historia - Polska - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk - religia - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Barciak, Antoni (1947- ).
Hasło dodatkowe: Barciak, Antoni (1947- ). Einleitung
Hasło dodatkowe: Barciak, Antoni (1947- ). Książęta raciborscy a klasztory dominikańskie w Raciborzu
Hasło dodatkowe: Barciak, Antoni (1947- ). Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Bláhová, Marie (1944- ). Karel IV. a dominikáni
Hasło dodatkowe: Cetwiński, Marek (1945- ). Demoniczni Etiopowie, mąż w bieli i wrota śmierci. Świat wyobraźni w "Żywocie św. Jacka"
Hasło dodatkowe: Czechowicz, Bogusław (1967- ). "Mesco dux et fundator vocatus qui hunc librum tibi christe". Kilka uwag o późnogotyckim graduale z klasztoru Dominikanów w Raciborzu
Hasło dodatkowe: Dekański, Dariusz Aleksander (1961-2018). Próba uporządkowania kaierunków i chronologii misji św. Jacka. Między hagiografią a "uczoną" historiografią
Hasło dodatkowe: Dola, Kazimierz (1934- ). Dominikanie w Nysie
Hasło dodatkowe: Drabina, Jan (1939- ). Kult św. Jacka w dawnym Bytomiu
Hasło dodatkowe: Graczyk, Waldemar (1964- ). Kościół pod wezwaniem św. Trójcy ojców dominikanów w Płocku w świetle wizytacji z 1755 roku
Hasło dodatkowe: Herman, Zbigniew Stanisław (1935-2010). Przedmowa
Hasło dodatkowe: Herman, Zbigniew Stanisław (1935-2010). Vorwort
Hasło dodatkowe: Hlaváček, Ivan (1931- ). Čeští dominikáni, jejich intelektuální činnost zejména při pražské univerzitě a knihy a knihovny ve 14. století
Hasło dodatkowe: Iwańczak, Wojciech (1948- ). Jerzego Kłoczowskiego studia nad dziejami dominikanów
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Krzysztof (1964- ). Mobilność dominikanów ze śląskiej kontraty polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego w XV wieku
Hasło dodatkowe: Kopiec, Jan (1947- ). Pierwsze pokanonizacyjne kazanie ku czci św. Jacka w Rzymie (24 kwietnia 1594 roku)
Hasło dodatkowe: Kramiszewska, Aneta. Rzeźba Matki Boskiej w legendzie ikonograficznej św. Jacka
Hasło dodatkowe: Kucharski, Wojciech (1978- ). Kazanie na dzień św. Dominika Peregryna z Opola jako źródło do kultu bł. Czesława
Hasło dodatkowe: Mańka-Szulik, Małgorzata (1955- ). Przedmowa
Hasło dodatkowe: Mańka-Szulik, Małgorzata (1955- ). Vorwort
Hasło dodatkowe: Marszalska, Jolanta Małgorzata (1954- ). Klasztor Panien Dominikanek w Płocku w świetle zachowanej wizytacji biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego w 1755 roku
Hasło dodatkowe: Mateja, Erwin (1958- ). Kult św. Jacka w jego rodzinnej miejscowości
Hasło dodatkowe: Miławicki, Marek (1978- ). Położenie klasztorów dominikańskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1795-1914
Hasło dodatkowe: Niedziela, Maurycy Lucjan (1934- ). Postać bł. Czesława w historiografii
Hasło dodatkowe: Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959- ). Książęta opolscy a klasztor Dominikanów w Opolu
Hasło dodatkowe: Spież, Jan Andrzej (1941- ). Przyczynek do dziejów współpracy dominikanów polskich i czeskich. Ojciec Piotr Żaczek - odnowiciel prowincji czeskiej i polskiej zakonu
Hasło dodatkowe: Stanko, Przemysław. Dzieje klasztoru dominikańskiego św. Krzyża w Oświęcimiu do połowy XIV wieku
Hasło dodatkowe: Stawski, Marek. Ze Śląska na Mazowsze. Wokół początków dominikanów w Płocku. Kilka uwag krytycznych
Hasło dodatkowe: Wenta, Jarosław (1955- ). Niemieckojęzyczna, rymowana redakcja "Złotej Legendy". Przyczynek do dziejów literatury mendykanckiej w Czechach czasów Przemysła Ottokara II
Hasło dodatkowe: Wieczorek, Jan (ksiądz). Einleitung
Hasło dodatkowe: Wieczorek, Jan (ksiądz). Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Zajchowska, Anna (1980- ). Inkwizytor wrocławski Jan z Ząbkowic i obraz herezji w jego kazaniach "ad clerum"
Hasło dodatkowe: Zawitkowska, Wioletta. Święty Jacek Odrowąż i jego związki z Przemyślem
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Oddział (Katowice)
ISBN: 978-83-88657-32-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34197 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Fórum epigrafických a sepulkrálních studií / editor: Jiří Roháček.
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2015.
Opis fizyczny: 525, [1] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Epigraphica & Sepulcralia
Uwaga: Zawiera m. in. materiały 12. i 13. konf.: "Justorum autem animae in manu dei sunt", Praga, 31. października - 1. listopada 2013 i "O mors, quam amara est memoria tua", Praga, 30.-31. października 2014].
Uwaga: Na s. red.: ISSN 2336-3363.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Finansowanie: Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
Uwaga: Teksty w jęz. czes., ang. i pol., streszcz. w jęz. ang. i czes.
Temat: Epigrafika - Europa - 12-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Epitafia szt. plast. - Europa - 12-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Nagrobki - Europa - 12-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 12-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sepulkralna - Europa - 12-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Bělová, Jana (1977- ). Inscriptions from the cast-iron tombstones in the Podbrdy District in the 18th and 19th centuries
Hasło dodatkowe: Bělová, Jana (1977- ). Mřížová kaple sv. Norberta v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Strahově
Hasło dodatkowe: Bělová, Jana (1977- ). Nápisy z litinových náhrobků na Podbrdsku v 18. a 19. století
Hasło dodatkowe: Bělová, Jana (1977- ). The lattice chapel of St Norbert in the church of the Assumption of the Virgin Mary at Strahov
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Ad recenze knihy Figure and Lettering
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Bronze sepulchral sculpture in Bohemia from the middle ages to the end of the reign of Ferdinand
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Bronzová sepulkrální plastika v Čechách od středověku do konce vlády Ferdinanda I.
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Grafická předloha výjevu Nanebevstoupení Páně na epitafu Floriána Griespeka z Griespachu
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Graphic pattern of the scene of the Ascension on the epitaph Florian Griesbeck of Griesbach
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). On the review of the book Figure and Lettering
Hasło dodatkowe: Chotěbor, Petr (1950- ). Original appearance of the tombstone of Peter Parler in the cathedral od St Vitus
Hasło dodatkowe: Chotěbor, Petr (1950- ). Původní podoba náhrobku Petra Parléře v katedrále sv. Víta
Hasło dodatkowe: Čovan, Miroslav. Epigrafické a sepulkrálne pamiatky pánov z Brezovice v stredoveku a ranom novoveku
Hasło dodatkowe: Čovan, Miroslav. Epigraphic and sepulchral monuments of the lords from Brezovica in the middle ages and early modern period
Hasło dodatkowe: Čovanová Janošíková, Zuzana. Sepulchra of the parish priest Michal Alfons in the Piarist Church in Podolínec
Hasło dodatkowe: Čovanová Janošíková, Zuzana. Sepulkrália farára Michala Alfonsa v piaristickom kostole v Podolínci
Hasło dodatkowe: Eretová, Monika. Sepulchral work of the sculptor Franta Úprka
Hasło dodatkowe: Eretová, Monika. Sepulkrální dílo sochaře Franty Úprk
Hasło dodatkowe: Gandalovičová, Šárka. Lattice as a component of the tomb area
Hasło dodatkowe: Gandalovičová, Šárka. Mříž jako součást hrobového prostoru
Hasło dodatkowe: Herucová, Marta. Epitaph by Antonín Norman Brandl and other 19th Century Sepulchral Bohemicas, Moravicas and Silesicas in Slovakia
Hasło dodatkowe: Herucová, Marta. Epitaph Epitaf od Antonína Normana Brandla ainé sepulkrálne bohemiká, moraviká a silesiká 19. storočia na Slovensku
Hasło dodatkowe: Hlaváček, Ivan (1931- ). Recenze: Juraj Šedivý a kolektív, Latinská epigrafia
Hasło dodatkowe: Hlaváček, Ivan (1931- ). Review: Juraj Šedivý and team, Latin Epigraph
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). Některá sepulkrální curiosa a enigmata
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). Some sepulchral curiosa and enigmata
Hasło dodatkowe: Jarošová, Eva. Tuoniova vlast věčná - podoby funerální kultury raného novověku ve Finsku. Vybrané příklady z katedrály v Turku
Hasło dodatkowe: Jarošová, Eva. Tuoni’s Eternal Homeland - forms of funerary culture of the early modern era in Finland: selected examples from the cathedral in Turku
Hasło dodatkowe: Kessler, Vojtěch (1985- ). Petrification of military memory versus Piety. Military monuments and mass graves in their historical operation
Hasło dodatkowe: Kessler, Vojtěch (1985- ). Petrifikace vojenské paměti versus pieta. Válečné pomníky a hromadné hroby v jejich historickém provozu
Hasło dodatkowe: Machalíková, Pavla (1972- ). Návrhové kresby Wenzela Führicha pro náhrobky a pomníky
Hasło dodatkowe: Machalíková, Pavla (1972- ). Proposal drawings of Wenzel Führich for tombstones and monuments
Hasło dodatkowe: Macurová, Zuzana. Historicism, conversion and ancestral memory in the church of Divine Providence in Šenov
Hasło dodatkowe: Macurová, Zuzana. Historismus, konverze a rodová memorie v kostele Boží Prozřetelnosti v Šenově
Hasło dodatkowe: Míchalová, Zdeňka (1984- ). Historicism, conversion and ancestral memory in the church of Divine Providence in Šenov
Hasło dodatkowe: Míchalová, Zdeňka (1984- ). Historismus, konverze a rodová memorie v kostele Boží Prozřetelnosti v Šenově
Hasło dodatkowe: Oriško, Štefan. Notes on the typology and iconography of the tombstones of the romanesque period from Western Slovakia
Hasło dodatkowe: Oriško, Štefan. Poznámky k typológii a ikonografii náhrobníkov románskeho obdobia zo západného Slovenska
Hasło dodatkowe: Pavlíček, Martin (1974- ). Ke genezi a podobě epitafu Karla I., knížete z Liechtensteinu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Opavě
Hasło dodatkowe: Pavlíček, Martin (1974- ). On the genesis and appearance of the epitaph of Charles I, Prince of Liechtenstein in the church of the Assumption of the Virgin Mary in Opava
Hasło dodatkowe: Pindur, David (1981- ). Jesus said... Evangelical sepulchral monuments of the tolerance period in the Těšín District (Cieszyn Silesia)
Hasło dodatkowe: Pindur, David (1981- ). Jezus rzekl... Evangelické sepulkrální památky tolerančního období na Těšínsku
Hasło dodatkowe: Písaříková, Karin. Architekt Čermák a jeho brněnské náhrobky
Hasło dodatkowe: Písaříková, Karin. The architect Čermák and his Brno tombstones
Hasło dodatkowe: Przybyłowicz, Olga Miriam. From the research of the funeral rites of the poor clares – the liturgy and places of burial in the cloisters on Polish territory
Hasło dodatkowe: Przybyłowicz, Olga Miriam. Z badań nad obrządkiem pogrzebowym klarysek – liturgia i miejsca pochówku w klasztorach na ziemiach polskich
Hasło dodatkowe: Říhová, Vladislava (1978- ). Drawn albums of tombstones by Václav Michael Volák
Hasło dodatkowe: Říhová, Vladislava (1978- ). Kresebná alba náhrobků Václava Michaela Voláka
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Ad recenze knihy Figure and Lettering
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). On the review of the book Figure and Lettering
Hasło dodatkowe: Svoboda, Milan. Sepulchral monuments of the lower nobility in the Frýdlant District in the 16th–18th centuries (development of the research, results, prospects)
Hasło dodatkowe: Svoboda, Milan. Sepulkrální památky nižší šlechty na Frýdlantsku v16.-18. století (Vývoj bádání, výsledky, výhledy)
Hasło dodatkowe: Szyma, Marcin (1968- ). Sepulkrální kaple ze 13. století v benediktinském opatství v Lubini
Hasło dodatkowe: Szyma, Marcin (1968- ). The 13th century sepulchral chapel in the Benedictine Abbey in Lubiń
Hasło dodatkowe: Válová, Marie. Náhrobek Vladislava I. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v benediktinském klášteře v Kladrubech
Hasło dodatkowe: Válová, Marie. The tombstone of Vladislaus I in the church of the Assumption of the Virgin Mary in the Benedictine Cloisterin Kladruby
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). Topografie královské nekropole v krakovské katedrále ve středověku
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). Topography of the royal necropolis at the Cracow Cathedral in the middle ages
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-86890-83-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34255 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again