Forma i typ
Książki
(49)
Dostępność
dostępne
(44)
wypożyczone
(2)
nieokreślona
(2)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Magazyn
(47)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(1)
Autor
Grodziski Stanisław (1929-2020)
(41)
Wyrozumski Jerzy (1930-2018)
(14)
Gierowski Józef Andrzej (1922-2006)
(13)
Uruszczak Wacław (1946- )
(8)
Kwiecień Marcin
(4)
Dwornicka Irena
(3)
Baczkowski Krzysztof (1938- )
(2)
Basista Jakub (1958- )
(2)
Blak Halina (1931-2007)
(2)
Buszko Józef (1925-2003)
(2)
Czekalski Tadeusz (1965- )
(2)
Fokt Krzysztof (1980- )
(2)
Grodziska Karolina (1957- )
(2)
Grzybowski Stanisław (1930- )
(2)
Kaczanowski Piotr (1944-2015)
(2)
Karabowicz Anna
(2)
Kozłowski Janusz Krzysztof (1936- )
(2)
Matejko Jan (1838-1893)
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Innovative figurative vaults in the Franciscan monastery in Kraków
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Nowatorskie sklepienia figuratywne w klasztorze Franciszkanów w Krakowie
(1)
Antowska Olga (1976- ). Ryte i wydrapywane motywy na wczesnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych naczyniach z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
(1)
Baczkowski Michał (1969- )
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). Matka Boska w ogrodzie artysty
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). Mniej znany Andriolli w Krakowie
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). Patron od dżumy
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). Piękne córki lekarza na wielkim religijnym płótnie Wojciecha Gersona
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). Portret własny Chełmońskiego jako męczennika?
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). Wczesne arcydzieło Kazimierza Alchimowicza w wiejskim kościele
(1)
Baranowska Maria Małgorzata (1956- ). Bóg i człowiek: między posłuszeństwem a bliskością
(1)
Baranowska Maria Małgorzata (1956- ). God and man: between obedience and proximity
(1)
Bernatowicz Aleksandra
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Dwór w Grodzisku Mazowieckim (Jordanowicach) i malowidła królewskiego artysty Jana Bogumiła Plerscha
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Książę prymas w Jabłonnie
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Wezuwiusz i groteska na Mazowszu
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Włoch w Grodzisku
(1)
Białko Piotr. Kościół św. Andrzeja i klasztor Klarysek w Krakowie. Prace konserwatorskie i interdyscyplinarne badania prowadzone w latach 1999–2014. Wybrane zagadnienia
(1)
Białko Piotr. The church of Saint Andrew and the convent of Poor Clares in Kraków. Conservation work and interdisciplinary research conducted in 1999–2014. Selected Issues
(1)
Bieniek Adam
(1)
Biermann Felix (1969- ). Uber eine Gruppe hochmittelalterlicher Prunksporen im Sudwesten der Ostsee
(1)
Bieś Andrzej Paweł (1968- ). Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów w Krakowie
(1)
Bigaj-Zwonek Beata (1972- )
(1)
Bigaj-Zwonek Beata (1972- ). Drżące bródki płaczących aniołków
(1)
Bigaj-Zwonek Beata (1972- ). Trembling chins of crying angels
(1)
Blaschke Kinga. Kult bł. Salomei i jego artystyczna oprawa w XVII wieku
(1)
Blaschke Kinga. The cult of Blessed Salomea and its artistic expression in the 17th century
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka). O fragmentaryzacji srebra wczesnośredniowiecznego: na ile wiarygodne są dane metrologiczne? - przypadek skarbu z Mózgowa na Warmii (t.p.q. 1009)
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Trzynastowieczna zabudowa murowana w Grodzisku koło Skały w świetle wyników najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych
(1)
Boliński Paweł. Poszukiwanie wizji ks. Sebastiana Piskorskiego w pracach konserwatorskich na Grodzisku
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). Panorama narodowych starożytności
(1)
Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Gaude celi hierarchia sequence in the Gradual of Kraków’s Poor Clares and in foreign sources
(1)
Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Sekwencja Gaude celi hierarchia w Graduale klarysek krakowskich i w źródłach obcych
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Sandomierz i wczesna chrystianizacja Polski: przesłanki archeologiczne
(1)
Burdzy Dominika. Nostra ecclesia - stosunki kościelne w staropolskim Sandomierzu (do połowy XVII wieku)
(1)
Chmielowski Franciszek (filozofia). Different art same art
(1)
Chmielowski Franciszek (filozofia). Sztuka inna sztuka ta sama
(1)
Chochorowski Jan (1949- )
(1)
Chwalba Andrzej (1949- )
(1)
Chyła Roman
(1)
Chyła Roman. Wokół lokacji Sandomierza i Zawichostu
(1)
Cieślak Stanisław (1960- )
(1)
Cieślak Stanisław (1960- ). Aresztowanie 25 jezuitów z Kolegium Krakowsiego przez Niemców 10 listopada 1939 roku
(1)
Cieślak Stanisław (1960- ). Przybycie jezuitów do Krakowa w 1867 roku
(1)
Czocher Anna. Polityka władz okupacyjnych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich zajetych przez Rzeszę Niemiecką ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Galeria biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie do początku XVI wieku
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). The portrait gallery of Cracovian bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków until early 16th century
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Equipment of the so-called new sacristy of the Franciscan Church in Kraków
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Wyposażenie tak zwanej nowej zakrystii kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). The decor and equipment of the chapel of the Lord’s Passion in the light of recent discoveries
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wystrój i wyposażenie kaplicy Męki Pańskiej w świetle ostatnich odkryć
(1)
Domański Grzegorz (1939- ). Ze studiów nad dziejami klasztoru Kanoników Regularnych na górze Ślęży
(1)
Dreścik Jan. Kwiatki Świętej Pustynie - próba rekultywacji. Kilka uwag w związku z rekonstrukcją malarskiej dekoracji grot-kaplic w Grodzisku koło Skały
(1)
Drąg Marcin (1982- ). Antyfonarz franciszkański z roku 1743 – geneza i zastosowanie w liturgii
(1)
Drąg Marcin (1982- ). Franciscan Antiphonary of 1743 – the origin and the liturgical application
(1)
Duchliński Piotr (1978- ). Epistemological aspects of experiencing transcendent beauty
(1)
Duchliński Piotr (1978- ). Epistemologiczne aspekty doświadczenia piękna transcendentalnego
(1)
Dziedzic Stanisław (1953-2021)
(1)
Dzik Janina. In word and in image. The ideological content of baroque decorations in the sacristies of Franciscan churches
(1)
Dzik Janina. W słowie i obrazie. O treściach ideowych barokowych zakrystii kościołów franciszkańskich
(1)
Ferfoglia Susi. Interpretacja wielkoczwartkowego obrzędu umywania nóg Mandatum z Graduału ms. 205 sióstr klarysek w Krakowie na podstawie analizy wybranych antyfon
(1)
Ferfoglia Susi. Interpretation of the Maundy Thursday rite of the washing of the feet /Mandatum/ from the MS 205 Gradual of the Poor Clares in Kraków based on the analysis of selected antiphons
(1)
Firlet Janusz. Archeological research at the church of the Poor Clares in Kraków in 2011 and 2014–2016
(1)
Firlet Janusz. Badania archeologiczne przy kościele Sióstr Klarysek w Krakowie w latach 2011 i 2014–2016
(1)
Florek Marek (1956- ). Sandomierz między Północą Południem a Wschodem : ponadregionalne kontakty Sandomierza w X-XIII wieku w świetle znalezisk archeologicznych
(1)
Franaszek Piotr (1955- )
(1)
Gernat Jacek. Rococo pulpit in the church of Poor Clares in Kraków
(1)
Gernat Jacek. Rokokowa ambona w krakowskim kościele Klarysek
(1)
Giergiel Tomisław. Z wybranych problemów edytorskich dokumentu lokacyjnego Sandomierza
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Groby jezuitów na cmentarzu Rakowickim w Krakowie
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Spring poems of Jan Zahradnik
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Wiosenne wiersze Jana Zahradnika
(1)
Grodziski Stanisław (1929-2020). Podstawy ustrojowe Rzeczypospolitej Krakowskiej
(1)
Grodziski Stanisław (1929-2020). Sandomierz - uwagi o znaczeniu i losach w ustroju szlacheckiej Rzeczypospolitej
(1)
Grzebień Ludwik (1939-2020). Jezuicki ośrodek studiów teologicznych i filozoficznych przy ul. Kopernika 26
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Notes on the oldest Renaissance portraits of Cracoviam bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o najstarszych renesansowych portretach biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie
(1)
Gwizdalanka Danuta (1955- ). From music in the temple to the temple of music (with vast digression on the master of music ceremonies)
(1)
Gwizdalanka Danuta (1955- ). Od muzyki w świątyni do świątyni muzyki (z obszerną dygresją na temat mistrza muzycznych ceremonii)
(1)
Gyalókay Zoltan. Medieval figures of the Madonna with Jesus Child and of Christ in the convent of Poor Clares in Kraków
(1)
Gyalókay Zoltan. Średniowieczne figury Marii z Dzieciątkiem i Chrystusa w krakowskim klasztorze Klarysek
(1)
Góra Sylwia (1988- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(49)
Język
polski
(41)
łaciński
(8)
Temat
Historia
(10)
Prawo
(8)
Sejm
(8)
Malarstwo polskie
(3)
"Hołd Pruski"
(2)
19 w.
(2)
Klaryski
(2)
Matejko, Jan
(2)
Monarchia
(2)
Rysunek polski
(2)
Sztuka sakralna polska
(2)
Zamki i pałace
(2)
15-17 w.
(1)
1901-1914 r.
(1)
Akademie nauk
(1)
Archeologia
(1)
Architektura obronna polska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Epoka brązu
(1)
Epoka żelaza
(1)
Franciszek Józef
(1)
Franciszkanie
(1)
Galicja
(1)
Grodziski, Stanisław
(1)
Historycy
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Jezuici
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kościoły i klasztory
(1)
Liturgia katolicka
(1)
Mezolit
(1)
Muzyka religijna
(1)
Nauka
(1)
Neolit
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Paleolit
(1)
Parlament
(1)
Piskorski, Sebastian Jan
(1)
Pochodzenie człowieka
(1)
Prawnicy
(1)
Pustelnia błogosławionej Salomei (Grodzisko)
(1)
Renesans
(1)
Rzeźba
(1)
Sacrum
(1)
Salomea
(1)
Sanktuaria
(1)
Sejm Krajowy
(1)
Szlak Orlich Gniazd
(1)
Sztuka
(1)
Taranczewski, Paweł
(1)
Zabór austriacki
(1)
Zakony
(1)
Zieliński Adam (1929
(1)
Łosiński, Władysław
(1)
Święci i błogosławieni
(1)
Temat: dzieło
Hołd 1525 r. pruski
(2)
Poczet królów polskich
(2)
Polska Akademia Umiejętności
(1)
Temat: czas
1801-
(11)
1601-
(8)
1501-
(7)
1901-
(7)
1701-
(6)
1201-
(4)
1301-
(4)
1401-
(4)
2001-0
(3)
1001-
(2)
1101-
(2)
701-
(2)
801-
(2)
901-
(2)
601-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(18)
Kraków
(4)
Galicja
(3)
Wolne Miasto Kraków
(2)
Austria
(1)
Bałtycki, region
(1)
Krakowsko-Częstochowska (Wyżyna)
(1)
Litwa
(1)
Mazowsze
(1)
Pomorze
(1)
Sandomierz
(1)
Wielkopolska
(1)
Gatunek
Źródła historyczne
(9)
Materiały konferencyjne
(4)
Księgi pamiątkowe
(2)
Pamiętniki polskie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Architektura i budownictwo
(1)
Historia
(1)
50 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Grodziski Stanisław (1929-2020) (hasło formalne)
Grodziski Stanisław 1929-2020 (hasło przedmiotowe)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziski Stanisław (1929-2020)
Tytuł: Franciszek Józef I / Stanisław Grodziski.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
Opis fizyczny: 200, [3] s., [20] s. tabl. ; 22 cm.
Uwaga: Bibliogr. w posł. Indeks.
Temat: Franciszek Józef I cesarz Austrii ; 1830-1916 - biografia
Temat: Austria - biografie - 19-20 w
Temat: Austria - historia - 19-20 w
ISBN: 83-04-01541-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 7451 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziski Stanisław (1929-2020)
Tytuł: Polska Akademia Umiejętności 1872-1952-2002 / Stanisław Grodziski.
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2005.
Opis fizyczny: 87, [1] s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 85.
Temat: Polska Akademia Umiejętności - historia
Temat: Akademie nauk - Polska - 19-21 w
Temat: Nauka - organizacje - Polska - 19-21 w
ISBN: 83-60183-01-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 20719 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziski Stanisław (1929-2020)
Tytuł: Polska w czasach przełomu (1764-1815).
Adres wydawniczy: Kraków : Fogra, 1999.
Opis fizyczny: 302 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Seria: Wielka historia Polski
Uwaga: Bibliogr. s. 289-291. Indeksy.
Temat: Polska - historia - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Grodziski, Stanisław (1929-2020).
ISBN: 83-85719-45-8 (t. 6))
ISBN: 83-85719-35-0 (komplet))
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16979/6 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziski Stanisław (1929-2020)
Tytuł: Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i ludzie / Stanisław Grodziski.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012.
Opis fizyczny: 237, [2] s., 16 s. tabl. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 221-224. Indeks.
Temat: Wolne Miasto Kraków - historia
ISBN: 978-83-242-1685-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 26555 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziski Stanisław (1929-2020)
Tytuł: W Królestwie Galicji i Lodomerii.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976.
Opis fizyczny: 301 s. ; 20 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 287-290. Indeks.
Temat: Galicja - historia
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 3663 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziski Stanisław (1929-2020)
Tytuł: W Królestwie Galicji i Lodomerii / Stanisław Grodziski.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo MCDN, cop. 2005.
Opis fizyczny: 262 s. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 256-260.
Temat: Galicja - historia
ISBN: 83-88618-51-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 20918 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grzybowski Stanisław (1930- )
Tytuł: Dzieje Polski i Litwy (1506-1648) / Stanisław Grzybowski.
Adres wydawniczy: Kraków : Fogra, 2000.
Opis fizyczny: 415, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Seria: Wielka historia Polski
Uwaga: Bibliogr. s. 397-401. Indeksy.
Temat: Litwa - historia - 16-17 w
Temat: Polska - historia - 16-17 w
Hasło dodatkowe: Grodziski, Stanisław (1929-2020).
ISBN: 83-85719-48-2 (t. 4))
ISBN: 83-85719-35-0 (komplet))
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16979/4 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Grodziski Stanisław (1929-2020)
Tytuł: Na Orlim Szlaku / Stanisław Grodziski ; zdjęcia Zbigniew Kos.
Adres wydawniczy: Kraków : Karolina Grodziska, 2018.
Opis fizyczny: 229, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Architektura obronna polska
Temat: Szlak Orlich Gniazd
Temat: Zamki i pałace - Polska
Temat: Krakowsko-Częstochowska Wyżyna - budownictwo
Temat: Krakowsko-Częstochowska Wyżyna - turystyka
Hasło dodatkowe: Kos, Zbigniew.
Hasło dodatkowe: Grodziska, Karolina (1957- ).
ISBN: 978-83-951853-0-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 32427 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Baczkowski Krzysztof (1938- )
Tytuł: Dzieje Polski późnośredniowiecznej : (1370-1506).
Adres wydawniczy: Kraków : Fogra, 1999.
Opis fizyczny: 327 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Seria: Wielka historia Polski
Uwaga: Bibliogr. s. 307-315. Indeksy.
Temat: Polska - historia - 14-16 w
Hasło dodatkowe: Grodziski, Stanisław (1929-2020).
ISBN: 83-85719-40-7 (t. 3))
ISBN: 83-85719-35-0 (komplet))
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16979/3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Blak Halina (1931-2007)
Tytuł: Hołd pruski : obraz Jana Matejki / Halina Blak, Stanisław Grodziski.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990.
Opis fizyczny: 63, [1] s. : il. ; 17 cm.
Seria: Skarbiec Polski
Temat: Hołd Pruski
Temat: Hołd 1525 r. pruski - ikonografia
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - 19 w
Hasło dodatkowe: Grodziski, Stanisław (1929-2020).
ISBN: 83-08-01714-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 5370 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Blak Halina (1931-2007)
Tytuł: Hołd pruski : obraz Jana Matejki / Halina Blak, Stanisław Grodziski.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990.
Opis fizyczny: 63, [1] s. : il. ; 17 cm.
Seria: Skarbiec Polski
Temat: Hołd Pruski
Temat: Hołd 1525 r. pruski - ikonografia
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - 19 w
Hasło dodatkowe: Grodziski, Stanisław (1929-2020).
ISBN: 83-08-01714-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 1990 (2)) sygn. I 5387 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Buszko Józef (1925-2003)
Tytuł: Od niewoli do niepodległości : (1864-1918).
Adres wydawniczy: Kraków : Fogra, 2000.
Opis fizyczny: 399 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Seria: Wielka historia Polski
Uwaga: Bibliogr. s. 382-383. Indeksy.
Temat: Polska - historia - 19 w
Temat: Polska - historia - 1901-1918 r
Hasło dodatkowe: Grodziski, Stanisław (1929-2020).
ISBN: 83-85719-50-4 (t. 8))
ISBN: 83-85719-35-0 (komplet))
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16979/8 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Grodziski Stanisław (1929-2020)
Tytuł: Klio, córka Mnemosyne, kelnerka z "Kopciuszka" : Kraków 1968-1982 / Stanisław Grodziski.
Adres wydawniczy: Kraków : [b.w.], 2014 (Kraków : Oficyna Wydawniczo-Drukarska "Secesja").
Opis fizyczny: 309, [1] s. : il. ; 20 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Grodziski Stanisław 1929-2020 - pamiętniki
Temat: Historycy - Polska - 1956-1989 r
Temat: Prawnicy - Polska - 1956-1989 r
Temat: Kraków - życie codzienne - 1956-1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 1956-1989 r
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo i Drukarnia Secesja
ISBN: 978-83-929332-4-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 9772 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Sowa Andrzej Leon (1946- )
Tytuł: Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001).
Adres wydawniczy: Kraków : Fogra, 2001.
Opis fizyczny: 415, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Seria: Wielka historia Polski
Uwaga: Bibliogr. s. 401-402. Indeks.
Temat: Polska - historia - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Grodziski, Stanisław (1929-2020).
ISBN: 83-85719-62-8 (t. 10))
ISBN: 83-85719-35-0 (komplet))
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16979/10 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyrozumski Jerzy (1930-2018)
Tytuł: Dzieje Polski piastowskiej (VIII wiek - 1370) / Jerzy Wyrozumski.
Adres wydawniczy: Kraków : Fogra, 1999.
Opis fizyczny: 398 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Seria: Wielka historia Polski
Uwaga: Bibliogr. s. 383-386. Indeksy.
Temat: Polska - historia - 8-14 w
Hasło dodatkowe: Grodziski, Stanisław (1929-2020).
ISBN: 83-85719-38-5 (t. 2))
ISBN: 83-85719-35-0 (komplet))
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16979/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Gierowski Józef Andrzej (1922-2006)
Tytuł: Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763) / Józef A. Gierowski.
Adres wydawniczy: Kraków : Fogra, 2001.
Opis fizyczny: 413 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Seria: Wielka historia Polski
Uwaga: Bibliogr. s. 393-395. Indeks.
Temat: Polska - historia - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Grodziski, Stanisław (1929-2020).
ISBN: 83-85719-56-3 (t. 5))
ISBN: 83-85719-35-0 (komplet))
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16979/5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Volumina Constitutionum. T. 2, 1550-1609. Vol. 2, 1587-1609 / do druku przygotował Stanisław Grodziski ; przedmowa Wacław Uruszczak.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008.
Opis fizyczny: 449 s. ; 25 cm.
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Skróty bibliogr. s. 7. Tekst łac., wstępy pol.
Temat: Sejm - 16-17 w. - źródła
Temat: Prawo - Polska - 16-17 w. - źródła
Temat: Polska - polityka - 16-17 w. - źródła
Gatunek, rodzaj, forma: Źródła historyczne
Hasło dodatkowe: Grodziski, Stanisław (1929-2020).
Hasło dodatkowe: Uruszczak, Wacław (1946- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Sejmowe
ISBN: 978-83-7059-809-9 (t. 2, v. 2)
ISBN:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31792/2/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Grodziski Stanisław (1929-2020)
Tytuł: Sejm Krajowy galicyjski 1861-1914. T. 1-2 / Stanisław Grodziski ; wstęp: Marian Małecki.
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018.
Opis fizyczny: 731 s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
Seria: Studia Galicyjskie
Uwaga: Bibliogr. s. 689-695. Indeksy.
Uwaga: Finansowanie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Temat: Sejm Krajowy
Temat: Parlament - Austria - 19-20 w
Temat: Parlament - Polska - 19-20 w
Temat: Galicja - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Źródła historyczne
Hasło dodatkowe: Małecki, Marian (1969- ).
Hasło dodatkowe: Księgarnia Akademicka (Kraków)
ISBN: 978-83-7638-843-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. sygn. II 31937/1-2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Volumina Constitutionum. T. 1, 1493-1549. Vol. 1, 1493-1526 / do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Irena Dwornicka i Wacław Uruszczak.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1996.
Opis fizyczny: 498 s. ; 25 cm.
Uwaga: Skróty bibliogr. s. 41-42. Indeksy.
Uwaga: Tekst łac., wstępy pol.
Temat: Sejm - 15-16 w. - źródła
Temat: Prawo - Polska - 15-16 w. - źródła
Temat: Polska - polityka - 15-16 w. - źródła
Gatunek, rodzaj, forma: Źródła historyczne
Hasło dodatkowe: Dwornicka, Irena.
Hasło dodatkowe: Grodziski, Stanisław (1929-2020).
Hasło dodatkowe: Uruszczak, Wacław (1946- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Sejmowe
ISBN: 83-7059-103-5 (t. 1, v. 1)
ISBN: 83-7059-102-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31792/1/1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej