Forma i typ
Książki
(46)
Czasopisma
(1)
Dostępność
dostępne
(47)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Magazyn
(46)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(1)
Autor
Grodziska Karolina (1957- )
(44)
Purchla Jacek (1954- )
(6)
Małecki Jan Marian (1926-2017)
(5)
Niezabitowski Michał (1962- )
(4)
Noga Zdzisław (1961- )
(4)
Chwalba Andrzej (1949- )
(3)
Czyżewski Krzysztof (1963- )
(3)
Follprecht Kamila (1968- )
(3)
Gawron Edyta (1973- )
(3)
Grychowski Michał (1956- )
(3)
Grzęda Mateusz (1984- )
(3)
Kos Zbigniew
(3)
Piwocka Magdalena
(3)
Stopka Krzysztof (1958- )
(3)
Wałek Janusz (1941-2018)
(3)
Wyrozumski Jerzy (1930-2018)
(3)
Łazuga Waldemar (1952- )
(3)
Krużel Krzysztof (1958- )
(2)
Król Anna (1958- )
(2)
Link-Lenczowski Jakub
(2)
Mazan Leszek (1942- )
(2)
Oleszkiewicz Małgorzata (1955- )
(2)
Pachla-Wojciechowska Karolina
(2)
Pietrzyk Zdzisław (1957- )
(2)
Pobiegły Elżbieta
(2)
Szoka Andrzej Iwo
(2)
Taylor-Kucia Jessica
(2)
Walecki Wacław (1947- )
(2)
Ziętkiewicz-Kotz Joanna
(2)
Banach Andrzej Kazimierz (1944-2019). Narodziny Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego
(1)
Baranowska Maria Małgorzata (1956- ). Bóg i człowiek: między posłuszeństwem a bliskością
(1)
Baranowska Maria Małgorzata (1956- ). God and man: between obedience and proximity
(1)
Białas Andrzej (1936- ). Wstęp
(1)
Bieś Andrzej Paweł (1968- ). Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów w Krakowie
(1)
Bigaj-Zwonek Beata (1972- )
(1)
Bigaj-Zwonek Beata (1972- ). Drżące bródki płaczących aniołków
(1)
Bigaj-Zwonek Beata (1972- ). Trembling chins of crying angels
(1)
Biliński Piotr (1974- ). Zerwanie więzów łączących Towarzystwo Naukowe Krakowskie z Uniwersytetem Jagiellońskim w 1856 roku
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Komisja Bibliograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Chmielowski Franciszek (filozofia). Different art same art
(1)
Chmielowski Franciszek (filozofia). Sztuka inna sztuka ta sama
(1)
Cieślak Stanisław (1960- )
(1)
Cieślak Stanisław (1960- ). Aresztowanie 25 jezuitów z Kolegium Krakowsiego przez Niemców 10 listopada 1939 roku
(1)
Cieślak Stanisław (1960- ). Przybycie jezuitów do Krakowa w 1867 roku
(1)
Czechowska Joanna (archiwistyka). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872)
(1)
Czocher Anna. Polityka władz okupacyjnych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich zajetych przez Rzeszę Niemiecką ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa
(1)
Czyż Robert. Introduction - Dr. Janusz Wincenty Peter (1891-1963) social activities passionate person
(1)
Czyż Robert. Wstęp - Dr. Janusz Wincenty Peter (1891-1963) pasjonat społecznego działania
(1)
Danowska Ewa (1962- ). Władysław Seredyński i pierwszy katalog rękopisów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Duchliński Piotr (1978- ). Epistemological aspects of experiencing transcendent beauty
(1)
Duchliński Piotr (1978- ). Epistemologiczne aspekty doświadczenia piękna transcendentalnego
(1)
Durcansky Marek (1973- ). Rola Josefa i Hermenegilda Jirecków w straraniach o przekształcenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności
(1)
Dybiec Julian (1940- ). Komisja Historyczna
(1)
Dziedzic Stanisław (1953-2021)
(1)
Dziewulska Joanna M. (1977- )
(1)
Dziura Joanna
(1)
Dębski Jan (1925-1989)
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka (1981- )
(1)
Grekowicz-Hausnerowa Michalina (1891-1967)
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Cóż łatwiejszego jak w szpitalu założyć muzeum regionalne?. Janusz Peter i jego działalność w Tomaszowie Lubelskim
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Groby jezuitów na cmentarzu Rakowickim w Krakowie
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Is there anything easier than to found a regional museum in a hospital? Janusz Peter and his activity in Tomaszów Lubelski
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Początki Biblioteki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1856-1872)
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Spring poems of Jan Zahradnik
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Wiosenne wiersze Jana Zahradnika
(1)
Grodziska-Ożóg Karolina
(1)
Grodziski Stanisław (1929-2020)
(1)
Gryglewski Ryszard Witold. Wokół sprawy Przeglądu Lekarskiego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Grzebień Ludwik (1939-2020). Jezuicki ośrodek studiów teologicznych i filozoficznych przy ul. Kopernika 26
(1)
Gwizdalanka Danuta (1955- ). From music in the temple to the temple of music (with vast digression on the master of music ceremonies)
(1)
Gwizdalanka Danuta (1955- ). Od muzyki w świątyni do świątyni muzyki (z obszerną dygresją na temat mistrza muzycznych ceremonii)
(1)
Góra Sylwia (1988- )
(1)
Góra Sylwia (1988- ). Władysław Strzemiński - artysta i pedagog
(1)
Góra Sylwia (1988- ). Władysław Strzemiński - the artist and the teacher
(1)
Herniczek Ewa. Everyday passion
(1)
Herniczek Ewa. Pasja dnia powszedniego
(1)
Hodge Nicholas
(1)
Hryszko Barbara
(1)
Hryszko Barbara. Akt pejzażu
(1)
Hryszko Barbara. Nude landscape
(1)
Hubner Piotr (1944- ). Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Akademii Umiejętności
(1)
Jałbrzykowska Anna (1908-1990)
(1)
Jałbrzykowska Janina (1905-1971)
(1)
Kaczmarzyk Izabela. Wojenna rzeczywistość parafii jezuickiej w Rudzie
(1)
Kietlińska-Michalik Barbara. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU
(1)
Kobos Andrzej M. (1943- )
(1)
Kontkowski Jerzy Lech (1939- ). Jezuicki kościół pw. Serca Pana Jezusa w Krakowie
(1)
Korpal-Jakubec Paulina (1980- ). Don't hinder the strong assist the week - reminiscences of Prof. Taranczewski's seminar
(1)
Korpal-Jakubec Paulina (1980- ). Mocnym nie przeszkadzać słabym dopomóc - wspomnienia z seminarium prof. Pawła Taranczewskiego
(1)
Koschalka Ben
(1)
Kotarba Andrzej (1961- ). Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
(1)
Krakowski Piotr (1925-1997)
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- )
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Kraków - przestrzeń miejska (ang.)
(1)
Krasnowolski Piotr (1968- )
(1)
Kremer Małgorzata (bibliotekarstwo). Z dziajóe działalności wydawniczej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Kubik Władysław (1931- ). Jezuicka Wyższa Szkoła Ignatianum w Krakowie
(1)
Kurek Halina (1952- ). Komisja Językowa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Kłoczowski Jan Andrzej (1937- ). Homo idiot about conversion
(1)
Kłoczowski Jan Andrzej (1937- ). Homo idiota czyli o nawróceniu
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(4)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(2)
Kraj wydania
Polska
(47)
Język
polski
(45)
angielski
(2)
Temat
Cmentarze
(11)
Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk (Kraków)
(4)
Groby
(3)
Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków)
(3)
Pamiętniki polskie
(3)
Polska Akademia Nauk
(3)
Reichert-Toth, Janina (1895-1986)
(3)
Rzeźba polska
(3)
Sztuka
(3)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(2)
Grafika europejska
(2)
Kultura
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Nagrobki
(2)
Nauka
(2)
Peter, Janusz (1891-1963)
(2)
Poezja polska
(2)
Polska Akademia Umiejętności
(2)
Szkolnictwo artystyczne
(2)
Agronomowie
(1)
Akademie nauk
(1)
Architektura obronna polska
(1)
Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków)
(1)
Bartolozzi, Francesco (1727-1815)
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarze
(1)
Cmentarz Salwatorski (Kraków)
(1)
Cytaty
(1)
Drzeworyt polski
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Dziennikarze
(1)
Epitafia polskie (lit.)
(1)
Folklor
(1)
Galeria Dyląg (Kraków)
(1)
Galicja
(1)
Gottfried Stanisław (1892-1915)
(1)
Grafika holenderska
(1)
Grafika włoska
(1)
Grekowicz-Hausnerowa, Michalina (1891-1967)
(1)
Historiografia
(1)
Jałbrzykowscy (rodzina)
(1)
Jałbrzykowska, Anna (1908-1990)
(1)
Jałbrzykowska, Janina (1905-1971)
(1)
Jezuici
(1)
Kobieta
(1)
Kopalnia Soli "Bochnia"
(1)
Kopalnia Soli "Wieliczka"
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Krytyka literacka polska
(1)
Lekarze
(1)
Listy polskie
(1)
Miedzioryt polski
(1)
Mitkowski Józef (1911-1980)
(1)
Muzea regionalne
(1)
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera (Tomaszów Lubelski)
(1)
Nauczyciele matematyki
(1)
Negrusz (rodzina)
(1)
Obyczaje
(1)
Peter (rodzina)
(1)
Pomniki
(1)
Powstanie 1863 r. styczniowe
(1)
Reichert (rodzina)
(1)
Religijność
(1)
Rembrandt, Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
(1)
Rody
(1)
Rękopisy łacińskie
(1)
Sacrum
(1)
Skórczewski, Krzysztof Witold (1947- )
(1)
Szlak Orlich Gniazd
(1)
Sól
(1)
Taranczewski, Paweł (1940- )
(1)
Teatr polski
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Towarzystwo Naukowe Krakowskie
(1)
Tradycja
(1)
Zabór austriacki
(1)
Zakony
(1)
Zamki i pałace
(1)
Zieliński Adam (1929
(1)
Śmierć
(1)
Żuliński (rodzina)
(1)
Żuliński, Roman (1834-1864)
(1)
Temat: czas
1801-
(19)
1901-
(17)
1501-
(6)
1701-
(6)
2001-0
(6)
1601-
(5)
1401-
(4)
1001-
(3)
1101-
(3)
1201-
(3)
1301-
(3)
901-
(3)
601-
(2)
701-
(2)
801-
(2)
Temat: miejsce
Kraków
(26)
Lwów
(2)
Europa Środkowa
(1)
Krakowsko-Częstochowska (Wyżyna)
(1)
Ujazd (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Zabierzów)
(1)
Gatunek
Albumy
(3)
Katalogi wystaw
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Czasopisma bibliotekarskie polskie
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Listy polskie
(1)
Słowniki biograficzne
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Architektura i budownictwo
(1)
Historia
(1)
48 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Grodziska Karolina (1957- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Grodziska-Ożóg Karolina ; Ożóg Karolina ; Ożóg Karolina Grodziska-
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 10127 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Artium decor : cmentarz Rakowicki w tradycji Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie / Karolina Grodziska.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2006.
Opis fizyczny: 261, [3] s. : il. ; 32 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Kraków - biografie
Temat: Groby - Polska - 19-20 w
Temat: Szkolnictwo artystyczne - biografie - Polska - 19-20 w
Temat: Sztuka - biografie - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - Cmentarz Rakowicki
ISBN: 83-87651-74-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 14490 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Cmentarz Rakowicki w Krakowie / [aut. Karolina Godziska [i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddział Ochrony Zabytków, 2003.
Opis fizyczny: 238 s. : il. ; 24 cm + [4] k. planów kolor. i złoż.
Seria: Krakowska Teka Konserwatorska
Uwaga: Tekt częśc. równol. pol. i ang. Streszcz. ang.
Temat: Cmentarze - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - Cmentarz Rakowicki
Hasło dodatkowe: Grodziska, Karolina (1957- ).
ISBN: 83-86783-92-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 21297 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Cmentarz Rakowicki w Krakowie / Karolina Grodziska-Ożogowa.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983.
Opis fizyczny: 456, [4] s. : il. ; 18 cm.
Seria: Cracoviana Seria II Ludzie i Wydarzenia
Uwaga: Bibliogr. s. 443-452.
Temat: Cmentarze - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - Cmentarz Rakowicki
ISBN: 83-08-01121-7
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4599 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Pracownia Ikonografii Krakowa sygn. I 4585 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Cmentarz Rakowicki w Krakowie / Karolina Grodziska-Ożogowa.
Wydanie: Wyd. 2 uzup. i popr.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
Opis fizyczny: 223, [5] s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 167-170.
Temat: Cmentarze - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - Cmentarz Rakowicki
ISBN: 83-08-01428-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 8493 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Cmentarze Podgórza / Karolina Grodziska.
Adres wydawniczy: Kraków : "Secesja", 1992.
Opis fizyczny: 143, [4] s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
Temat: Cmentarze - Polska - 18-20 w
Temat: Kraków - Podgórze - cmentarze
ISBN: 83-85483-86-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 10998 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: "Gdzie miasto zaczarowane..." : księga cytatów o Krakowie / Karolina Grodziska.
Adres wydawniczy: Kraków : Znak, 2003.
Opis fizyczny: 439, [2] s. : il. ; 24 cm.
Temat: Cytaty - tematyka
Temat: Kraków - literatura - antologia
ISBN: 83-240-0368-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19317 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Janina Reichert-Toth (1895-1986) : początek drogi artystycznej / Karolina Grodziska.
Adres wydawniczy: [Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007].
Opis fizyczny: S. 505-529, [32] s. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie" ; R. 52: 2007.
Temat: Reichert-Toth Janina 1895-1986
Temat: Rzeźba polska - 1901-1939 r
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 22173 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Listy, liście, wspomnienia... : z dziejów lwowskich rodzin Reichertów, Platerów i Negruszów / napisała Karolina Grodziska.
Wariant tytułu: Z dziejów lwowskich rodzin Reichertów, Platerów i Negruszów
Adres wydawniczy: Kraków : Karolina Grodziska, 2012.
Opis fizyczny: 319 s. : il. ; 22x22 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Negrusz rodzina
Temat: Peter rodzina
Temat: Reichert rodzina
Temat: Pamiętniki polskie - 19-20 w
Temat: Rody - Polska - 19-20 w
Temat: Lwów - 19-20 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Grodziska, Karolina (1957- ).
ISBN: 978-83-929332-7-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 27090 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Obrazy doktora Petera / Karolina Grodziska.
Adres wydawniczy: Kraków : [Karolina Grodziska], 2014.
Opis fizyczny: 166 s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 165-166.
Temat: Peter Janusz 1891-1963 - album
Temat: Malarstwo polskie - 20 w. - album
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
ISBN: 978-83-929332-2-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 20906 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Scientiarum decor : Cmentarz Rakowicki w tradycji Polskiej Akademii Umiejętności / Karolina Grodziska.
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętności : Secesja, 2002.
Opis fizyczny: 192, [3] s., [1] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 21x24 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Polska Akademia Umiejętności - biografie
Temat: Groby - Polska - 19-20 w
Temat: Akademie nauk - biografie - Polska - 19-20 w
Temat: Nauka - biografie - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - Cmentarz Rakowicki
ISBN: 83-88857-28-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 20185, sygn. II 19357 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Stanisława Gottfrieda liryki i baśnie / Karolina Grodziska.
Adres wydawniczy: [Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2005].
Opis fizyczny: S. 401-424 ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie ; R. 50: 2005.
Temat: Gottfried Stanisław 1892-1915 - twórczość
Temat: Krytyka literacka polska - 20 w
Temat: Poezja polska - 20 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 21066 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Theatri decor : groby ludzi teatru na Cmentarzu Rakowickim / Karolina Grodziska.
Adres wydawniczy: Kraków : "Secesja" : skł. gł. Polska Akademia Umiejętności, 2005.
Opis fizyczny: VII, [1], 238, [2] s., [1] k. złoż. (plan) : il. kolor. ; 21x24 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Cmentarze - Polska
Temat: Teatr polski - biografie - 19-20 w
Temat: Kraków - Cmentarz Rakowicki
ISBN: 83-60183-05-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 20764, sygn. II 20763 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Zaduszne ścieżki : przewodnik po Cmentarzu Rakowickim / Karolina Grodziska.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa : Secesja, 2003.
Opis fizyczny: 179, [1] s., [15] s. planów kolor. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 165-166. Indeksy.
Temat: Cmentarze - Polska
Temat: Kraków - Cmentarz Rakowicki - przewodnik
ISBN: 83-87345-68-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19356 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Zapomniana rzeźbiarka : Janina Reichert-Toth (1895-1986) i jej twórczość / napisała Karolina Grodziska.
Wariant tytułu: Janina Reichert-Toth (1895-1986) i jej twórczość
Adres wydawniczy: Kraków : [nakł. aut.], 2009.
Opis fizyczny: 264, [4] s. : il. ; 22 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 243-249. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Reichert-Toth Janina 1895-1986 - biografia
Temat: Rzeźba polska - 20 w
Temat: Rzeźba polska - biografie - 20 w
ISBN: 978-83-929332-6-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 24670, sygn. II 24185 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Cmentarz na Pasterniku / Karolina Grodziska ; fotografie Zbigniew Kos.
Adres wydawniczy: Kraków : Karolina Grodziska, 2019.
Opis fizyczny: 119, [4] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Temat: Cmentarze - Polska - 20-21 w
Temat: Kraków - Cmentarz Bronowicki
Hasło dodatkowe: Kos, Zbigniew.
ISBN: 978-83-951853-2-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 32861 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Cmentarze dzielnicy Dębniki : Kobierzyn, Pychowice, Skotniki, Tyniec / Karolina Grodziska ; fotografie Zbigniew Kos.
Adres wydawniczy: Kraków : Karolina Grodziska, 2023.
Opis fizyczny: 111, [4] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Cmentarze - Polska
Temat: Kraków - Dębniki - cmentarze
Gatunek, rodzaj, forma: Słowniki biograficzne
Hasło dodatkowe: Kos, Zbigniew.
Hasło dodatkowe: Grodziska, Karolina (1957- ).
ISBN: 978-83-951853-9-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 36568, sygn. II 36330 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Krakowianki zapomniane : o niezwykłych paniach pochowanych na Cmentarzu Rakowickim 1803-1920 / Karolina Grodziska ; współpr.: Agnieszka Rudnik.
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawniczo-Drukarska "Secesja", 2011.
Opis fizyczny: 458, [5] s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Epitafia polskie lit. - 19-20 w
Temat: Kobieta - biografie - Polska - 19-20 w
Temat: Nagrobki - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - Cmentarz Rakowicki
Hasło dodatkowe: Rudnik, Agnieszka.
ISBN: 978-83-61926-05-4
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 26564 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (K 929.5(438-13)"18/19") sygn. II 26063 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grodziska Karolina (1957- )
Tytuł: Artium decor : cmentarz Salwatorski w tradycji Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie / Karolina Grodziska ; Piotr Witosławski fotografie.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2008.
Opis fizyczny: 138, [1] s. : il. ; 32 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Cmentarz Salwatorski Kraków
Temat: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Kraków - biografie
Temat: Cmentarze - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Groby - Polska - 19-20 w
Temat: Szkolnictwo artystyczne - biografie - Polska - 19-20 w
Temat: Sztuka - biografie - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Witosławski, Piotr (1969- ).
ISBN: 978-83-87651-29-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 15878, sygn. III 15877 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej