Form of Work
Książki
(40)
Status
available
(40)
Branch
Magazyn
(40)
Author
Dąbrowska Dorota (sztuka)
(25)
Holzman Joanna (1945- )
(11)
Wróblewska Danuta (1934-2013)
(9)
Dąbrowska Katarzyna (1978- )
(5)
Dziurdzik-Kraśniewska Grażyna
(3)
Kulawczuk-Szostek Dorota
(3)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(2)
Chrzanowska Agnieszka (1975- )
(2)
Kozińska Dorota (1964- )
(2)
Kurasiak Małgorzata
(2)
Lameński Lechosław (1949- )
(2)
Masztalerz-Gajda Anna
(2)
Mikołajczyk Agnieszka (1979- )
(2)
Pastwa Marcin (1970- )
(2)
Rottenberg Anda (1944- )
(2)
Rzemińska Ewa
(2)
Abdulla Dilan
(1)
Andrzejczak Marta. Biżuteria u wieszczów narodowych
(1)
Antos Janusz (1966- ). Współzawodnictwo sztuk w twórczości Bogusława Bachorczyka
(1)
Bagińska-Żurawska Teresa. Antoniny na Wołyniu
(1)
Baka-Theis Małgorzata. Kolekcjonowanie pamięci muzeów. O projekcie „Muzeum w polskiej kulturze pamięci...”
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). "Sculpture From Twenty Nations" i dwóch rzeźbiarzy z Polski
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rzeźba - sztuka zbędna?
(1)
Bałus Wojciech (1961- ). Nieoczywista literackość malarstwa i jej granice
(1)
Bednarz Ewelina
(1)
Bednarz Ewelina. Problem przynależności pamięci na przykładzie kolekcji-muzeum Lessera Giełdzińskiego. Przyczynek do badań
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Beau Brummell (1778-1840) - twórca nowoczesnego ubioru męskiego
(1)
Berbelska Dorota. Kuchennymi drzwiami
(1)
Berent Wacław (1873-1940). Ozimina (fragmenty)
(1)
Berent Wacław (1873-1940). Próchno (fragmenty)
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Regulacje życia dworskiego na zamku w Podhorcach w XVIII wieku
(1)
Blonka-Drzażdżewska Aleksandra. Damska torebka jako element stroju dzieło sztuki oraz świadectwo minionych czasów
(1)
Borek Piotr. Arkadia sprofanowana w Kozaczyźnie i Burdzie ruskiej Józefa Bartłomieja Zimorowica
(1)
Buczkowski Leopold (1905-1989). Pierwsza świetność (fragment)
(1)
Budrewicz Zofia (1951- )
(1)
Budrewicz Zofia (1951- ). "Między mitem a stereotypem". Obrazki życia w dworkach w lekturach dla młodzieży z lat 1918-1939
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Dlaczego w Warszawie nie było muzeum sztuk pięknych w XIX wieku?
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Kreowanie przyjaznej przestrzeni - Lubelskie Spotkania Plastyczne '76
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Rzeźba - linia w przestrzeni
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Pałace i dwory regionu województwa śląskiego w dobie nowożytnej: zagubione/odkrywane "lieux de memoire"?
(1)
Cichoń Krzysztof. Awangarda i pomniki
(1)
Cichoń Krzysztof. Między patosem i ironią. Rzeźba pomnikowa jako wyraz mentalności na przełomie XX i XXI wieku
(1)
Cudowska Anna. Kamea w kulturze europejskiej od czasów starożytnych do współczesności
(1)
Delikta Wojciech. Filmowa rzeźba - rzeźbiarski film. Hybrydyczna twórczość Matthew Barneya
(1)
Dudek-Bujarek Teresa
(1)
Duszyńska Dorota
(1)
Dziedzic Stanisław (1953- ). Antenaci i epigoni z dąbrowskiego dworu - Jan Pakosławic i Andrzej Jordan Stojowski
(1)
Dąbrowska Anna (muzealnictwo). Żołnierze na dworze hetmana Jana Klemensa Branickiego
(1)
Dąbrowska Dorota (sztuka). "Żeby się ukazało życie które kiedyś było" - o znaczeniu materialności fotografii
(1)
Dąbrowska Jolanta (redaktor)
(1)
Dąbrowska Marta (historia sztuki). "Poświęcona przyjemności". Bażantarnia wraz z założeniem leśno-parkowym w Porębie koło Pszczyny
(1)
Dąbrowska Marta (historia sztuki). Kreowanie wizerunku kobiety w kręgach arystokracji na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie księżnej Daisy von Pless
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki)
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Odkrycia polichromowanych zabytków antycznych a XIX-wieczne eksperymenty z kolorem w rzeźbie
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Sztuka prymitywna direct carving i brytyjskie środowisko rzeźbiarskie lat pierwszej dekady XX wieku
(1)
Dąbrowski Mieczysław (1947- ). Dekonstrukcja ekfrazy
(1)
Dąbrowski Witold (1933-1978). Muzealia
(1)
Favart Anna
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Dzieje zespołu zamkowo-pałacowego w Żywcu za czasów panowania rodziny Wielopolskich herbu Staryko (1678-1838)
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(1)
Furmanek Mirosław. Zamek wodzisławski i jego gospodarcze zaplecze
(1)
Gajda Ilona. Zespół pałacowo-parkowy w Pilicy. Historia założenia
(1)
Gajda Kinga Anna (1979- ). Muzeum jako nośnik pamięci
(1)
Garnczarska Magdalena. Opisy ikonograficzne w "Hermenei" Dionizjusza z Furny: ich charakterystyka oraz funkcja
(1)
Gawalewicz Marian (1852-1910). Synowie Laokoona (fragmenty)
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Historia zamówienia i powstania dziewiętnastowiecznej dekoracji rzeźbiarskiej w Kielcach
(1)
Gałaszek Jan. Instalacje wodne w Zamku w Pszczynie - wybrane zagadnienia
(1)
Gałczyński Konstanty Ildefons (1905-1953). Niobe (fragmenty)
(1)
Gielata Ireneusz. Nad chmurami Constable'a - obrazowość w "Mojej walce" Karla Ove Knausgarda
(1)
Gilinis Harry
(1)
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- )
(1)
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością
(1)
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Opisać barwę namalować cierpienie
(1)
Goetel Ferdynand (1890-1960). "Nie warto być małym" (fragmenty)
(1)
Gontarz Beata. Rzeczy prywatne w przestrzeni doświadczeń człowieka współczesnego
(1)
Gordon Barbara (1918-1987). Nad gablotą z czerwonym sztandarem
(1)
Gorzelany-Nowak Dorota (1973- ). Ekspozycja a koncepcja kolekcjonerska. Casus Muzeum Książąt Czartoryskich
(1)
Grabiński Stefan (1887-1936). Muzeum Dusz Czyśćcowych
(1)
Gradowski Michał (1932-2014). Odznaczenia wojskowe na przykładzie odznak bojowych "Za Warszawę" 1794-1945
(1)
Grubba-Thiede Dorota
(1)
Grubba-Thiede Dorota. "Lubię przestrzeń przenośną. Jest ona rzeźbą - wspomnieniem". Laboratoria gry przestrzenią "bez kształtu" Wandy Czełkowskiej Witosława Czerwonki Katarzyny Józefowicz
(1)
Grubba-Thiede Dorota. Czy w awangardzie istnieje archetyp?
(1)
Grzybkowska Teresa (1939- ). Profesor Zdzisław Żygulski jun. w Pszczynie
(1)
Górajec Piotr. Jak zarządzać rezydencją bez "Folwarku" - Meandry zarządzania zadaniowego w Muzeum
(1)
Haake Michał. "Eloe ze zwłokami Ellenai" Jacka Malczewskiego
(1)
Haake Michał. Twórczość Cy Twombly'ego wobec zagadnienia postumentu w rzeźbie awangardowej
(1)
Harasymowicz Jerzy (1933-1999). Praskie medytacje (fragment)
(1)
Harshav Benjamin (1928- )
(1)
Hałasik Małgorzata. Pałac Mieroszewskich w Będzinie jego dzieje i ocena wartości
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Obszary graniczne - konstrukty modularne permutacje repetycje
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Zdrada awangardy? - powtórzenie jako nowość
(1)
Husar Bożena. Karol Pietschka - architekt arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga
(1)
Irzykowski Karol (1873-1944). Pałuba (fragmenty)
(1)
Iwaszkiewicz Jarosław (1894-1980). Fama
(1)
Iwaszkiewicz Jarosław (1894-1980). Na biust rzymski w muzeum w Spirze
(1)
Janicka Katarzyna (historia sztuki). Kontekst a sens dzieła. O kilku rzeźbach Marcina Rożka
(1)
Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Twórczość Janusza Janczego: poszukiwanie granic rzeźby
(1)
Jaroszyński Tadeusz Ewaryst (1862-1917). Chimera (fragmenty)
(1)
Jaworek Magdalena
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Rzeźbiarze awangardy wobec "wielkiej tragedii": Ossip Zadkine Jacques Lipchitz Marek Szwarc
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(23)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(38)
English
(1)
French
(1)
Subject
Galeria Kordegarda (Warszawa)
(11)
Malarstwo polskie
(11)
"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa)
(9)
Rysunek polski
(5)
Sopocki Dom Aukcyjny
(5)
Sztuka polska
(4)
Aukcja sztuki
(3)
Dwory
(3)
Literatura
(2)
Malarstwo europejskie
(2)
Muzealnictwo
(2)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(2)
Rzeźba
(2)
Rzeźba polska
(2)
Zamki i pałace
(2)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura polska
(1)
Arystokracja
(1)
Awangarda (lit., szt.)
(1)
Bednarski, Grzegorz
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Kraków)
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Olsztyn)
(1)
Biżuteria
(1)
Brandel, Konstanty
(1)
Brzozowski, Tadeusz
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Czapski, Józef
(1)
Człowiek
(1)
Dmochowska, Anna
(1)
Dmochowski, Piotr
(1)
Dominik Rostworowski Gallery (Kraków)
(1)
Fijałkowski, Stanisław
(1)
Film
(1)
Finlay, Ian Hamilton
(1)
Galeria DAP (Warszawa)
(1)
Galeria Kordegarda (Londyn)
(1)
Galeria Kordegarda (Olsztyn)
(1)
Galeria Miejska "Arsenał" (Poznań)
(1)
Galeria Sztuki Współczesnej Zamek Żupny
(1)
Grafika polska
(1)
Grafika żydowska
(1)
Ilustracje polskie
(1)
Institut polonais (Paryż)
(1)
Kalina Jerzy (1944-)
(1)
Kizny, Tomasz
(1)
Kosiński, Jan
(1)
Kultura
(1)
Kupferman, Moshe
(1)
Literatura modernizmu
(1)
Literatura polska
(1)
Lutosławski Witold (1913-1994)
(1)
Maciejewski, Zbysław Marek
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Moda
(1)
Muzeum Narodowe (Wrocław)
(1)
Muzeum Okręgowe (Siedlce)
(1)
Myjak, Adam
(1)
Notacja muzyczna
(1)
Okładki książkowe
(1)
Państwowa Galeria Sztuki (Sopot)
(1)
Pejzaż (szt.plast.)
(1)
Polish Cultural Institute (Londyn)
(1)
Polské Kulturni Stredisko (Praga)
(1)
Popiel de Boisgelin (rodzina)
(1)
Przedmioty użytku codziennego
(1)
Przyroda
(1)
Rainer Arnulf (1929-)
(1)
Rysunek europejski
(1)
Rzeźba amerykańska
(1)
Rzeźba europejska
(1)
Rzeźba francuska
(1)
Serra, Richard
(1)
Stowarzyszenie Wspólnota Polska (Londyn)
(1)
Szancer, Jan Marcin
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka angielska
(1)
Sztuka austriacka
(1)
Sztuka żydowska
(1)
Tarasin Jan (1926-2009)
(1)
Tchórzewski, Jerzy
(1)
Topolski Feliks (1907-1989)
(1)
Ubiór
(1)
Wiśniewski, Alfred
(1)
Wnętrza architektoniczne
(1)
Wodiczko, Krzysztof
(1)
Wojciechowski Aleksander (1922-)
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Ziemiaństwo
(1)
Żelaska Katarzyna (1953-)
(1)
Subject: time
1901-
(13)
1801-
(5)
1945-
(4)
1989-
(4)
2001-0
(4)
1601-
(3)
1701-
(3)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(6)
Katalogi wystaw
(4)
Katalogi aukcyjne
(3)
Antologie
(1)
Literatura polska
(1)
41 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Hilary 1926-1979 : malarstwo / [red.: Dorota Dąbrowska].
Adres wydawniczy: Warszawa, 1991.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Galeria Kordegarda (Warszawa) - wystawy - 1991
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 17381 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Tomasz Kizny : martwa droga / [red.: Dorota Dąbrowska].
Adres wydawniczy: [Wrocław], 1991.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Kizny Tomasz (1958- ) - wystawy
Temat: "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa) - wystawy - 1991
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 17360 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Zbysław Marek Maciejewski : malarstwo / [red.: Dorota Dąbrowska].
Adres wydawniczy: Warszawa, 1991.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Maciejewski Zbysław Marek (1946-1999) - wystawy
Temat: Galeria Kordegarda (Warszawa) - wystawy - 1991
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 17383 (1 egz.)
Authority data
Dąbrowska Dorota (sztuka) (hasło formalne)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Ian Hamilton Finlay / red. Dorota Dąbrowska ; tekst: Harry Gilinis.
Adres wydawniczy: Warszawa : Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, 1995.
Opis fizyczny: 21 s., [4] s. tabl. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Seria: Gdzie jest brat twój Abel? Warszawa Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta
Uwaga: Bibliogr.
Uwaga: Tekst także w jęz. ang. i hebr.
Temat: Finlay Ian Hamilton (1925-2006) - wystawy
Temat: "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa) - wystawy - 1995
Temat: Sztuka angielska - tematyka - wystawy - od 1945 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Gilinis, Harry.
ISBN: 83-86277-24-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13851/8 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Katarzyna Żelaska : lipiec - sierpień 1995, [Galeria DAP - Dom Artysty Plastyka, Warszawa] / [red. katalogu: Dorota Dąbrowska ; tł.: Anna Favart].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii DAP, 1995.
Opis fizyczny: 19, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., fr.
Temat: Żelaska Katarzyna (1953-) - wystawy
Temat: Galeria DAP (Warszawa) - wystawy - 1995
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Favart, Anna.
ISBN: 83-86784-00-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16479 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Arnulf Rainer / red. Dorota Dąbrowska ; tekst: Arnulf Rainer.
Adres wydawniczy: Warszawa : Galeria Sztuki Współczesnej "Zachęta", 1995.
Opis fizyczny: 14 s., [4] s. tabl. (kolor.) ; 21 cm.
Seria: Gdzie jest brat twój Abel? Warszawa Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta
Uwaga: Tekst także w jęz. ang. i hebr.
Temat: Rainer Arnulf (1929-) - wystawy
Temat: "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa) - wystawy - 1995
Temat: Sztuka austriacka - wystawy - od 1945 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Rainer, Arnulf (1929- ).
ISBN: 83-86277-14-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13851/17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Józef Czapski : w stulecie : maj - czerwiec 1996, Galeria Kordegarda, Warszawa = Centenary / [red. katalogu Dorota Dąbrowska; tł. Joanna Holzman].
Wariant tytułu: Popiel de Boisgelin Family collection of paintings, Château de Coatguelen, Brittany
Wariant tytułu: Kolekcja obrazów Rodziny Popielów de Boisgelin z Château de Coatguelen w Bretanii
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 1996.
Opis fizyczny: 34, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: U góry k. tyt.: "Kolekcja obrazów Rodziny Popielów de Boisgelin z Château de Coatguelen w Bretanii" = "Popiel de Boisgelin Family collection of paintings, Château de Coatguelen, Brittany".
Temat: Czapski Józef (1896-1993) - wystawy
Temat: Popiel de Boisgelin (rodzina) - zbiory
Temat: Galeria Kordegarda (Warszawa) - wystawy - 1996
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20 w
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Francja - 20 w
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Holzman, Joanna (1945- ).
ISBN: 83-86277-49-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23609 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Krzysztof Wodiczko / red. Dorota Dąbrowska ; tekst: Krzysztof Wodiczko.
Adres wydawniczy: Warszawa : Galeria Sztuki Współczesnej "Zachęta", 1995.
Opis fizyczny: 9 s., [4] s. tabl. (kolor.) ; 21 cm.
Seria: Gdzie jest brat twój Abel?
Uwaga: Tekst także w jęz. ang. i hebr.
Temat: Wodiczko Krzysztof (1943- ) - wystawy
Temat: "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa) - wystawy - 1995
Temat: Sztuka polska - tematyka - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Wodiczko, Krzysztof (1943- ).
ISBN: 83-86277-14-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13851/20 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: "Jak wokoło Jeruzalem są góry..." : Jerozolima w grafice izraelskiej z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych : Warszawa - 10. XII. 1991 - 10. I. 1992, Kraków - 20. I. 1992 - 15. II. 1992, Bydgoszcz - 22. II. 1992 - 15. III. 1992 / [oprac. i red. katalogu: Dorota Dąbrowska, Małgorzata Kurasiak ; tekst: Mordechai Omer].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 1991.
Opis fizyczny: [28] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Temat: "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa) - wystawy - 1991-1992
Temat: Grafika żydowska - wystawy - od 1956 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Kurasiak, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Omer, Mordechai (1941-2011).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 17384, sygn. III 14232 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jan Tarasin : Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta w Warszawie - wrzesień - październik 1995, Muzeum Narodowe we Wrocławiu - październik - listopad 1995, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Krakowie - styczeń - luty 1996 / [red. Dorota Dąbrowska ; tekst Ana Rottenberg [i in.] ; tł. Joanna Holzman].
Adres wydawniczy: Warszawa : Galeria Sztuki Współczesnej "Zachęta", 1995.
Opis fizyczny: 110 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Tarasin Jan (1926-2009) - wystawy
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych (Kraków) - wystawy - 1996
Temat: "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa) - wystawy - 1995
Temat: Muzeum Narodowe (Wrocław) - wystawy - 1995
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Holzman, Joanna (1945- ).
Hasło dodatkowe: Rottenberg, Anda (1944- ).
ISBN: 83-86277-28-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8392 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Stanisław Fijałkowski - Droga = Stanisław Fijałkowski - The Road : grudzień 1995 - styczeń 1996 - Galeria Kordegarda, Warszawa, styczeń - marzec 1996 - Galeria Pałacowa, Muzeum Narodowe, Gdańsk, Pałac Opatów / [red. katalogu: Dorota Dąbrowska ; tł.: Joanna Holzmann].
Wariant tytułu: Stanisław Fijałkowski - The Road
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 1996.
Opis fizyczny: 23 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Fijałkowski Stanisław (1922-2020) - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe (Gdańsk). Oddział Sztuki Współczesnej - Pałac Opatów w Oliwie - wystawy - 1996
Temat: Galeria Kordegarda (Warszawa) - wystawy - 1995-1996
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1980 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Holzman, Joanna (1945- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Galerii Zachęta
ISBN: 83-86277-37-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24971 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Moshe Kupferman / red. Dorota Dąbrowska ; tekst: Benjamin Harshav.
Adres wydawniczy: Warszawa : Galeria Sztuki Współczesnej "Zachęta", 1995.
Opis fizyczny: 15 s., [4] s. tabl. (kolor.) ; 21 cm.
Seria: Gdzie jest brat twój Abel? Warszawa Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta
Uwaga: Tekst także w jęz. ang. i hebr.
Temat: Kupferman Moshe (1926-2003) - wystawy
Temat: "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa) - wystawy - 1995
Temat: Sztuka żydowska - wystawy - od 1945 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Harshav, Benjamin (1928- ).
Hasło dodatkowe: "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa)
ISBN:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13851/14 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Grzegorz Bednarski : Galeria Kordegarda, Warszawa - wrzesień 1995, Galeria Sztuki Współczesnej (Zamek Żupny), Wieliczka - październik 1995, Dominik Rostworowski Gallery, Kraków - luty 1996 / [red. Dorota Dąbrowska ; wstęp Danuta Wróblewska ; tł. Joanna Holzman].
Adres wydawniczy: Warszawa : Galeria Sztuki Współczesnej "Zachęta", 1995.
Opis fizyczny: 16 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. ang.
Temat: Bednarski Grzegorz (1954- ) - wystawy
Temat: Dominik Rostworowski Gallery (Kraków) - wystawy - 1996
Temat: Galeria Kordegarda (Warszawa) - wystawy - 1995
Temat: Galeria Sztuki Współczesnej Zamek Żupny - wystawy - 1995
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Holzman, Joanna (1945- ).
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
ISBN: 83-86277-30-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16753 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jerzy Kalina : Przejście przez Morze Czerwone, Upadek Gigantów : Galeria Kordegarda, Warszawa, listopad - grudzień 1992 / [wstęp Danuta Wróblewska ; red. katalogu Dorota Dąbrowska ; tł. [na jęz. ang.] Joanna Holzman].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 1992.
Opis fizyczny: 20 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. ang.
Temat: Kalina Jerzy (1944-) - wystawy
Temat: Galeria Kordegarda (Warszawa) - wystawy - 1992
Temat: Sztuka polska - style i kierunki - wystawy - od 1980 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Holzman, Joanna (1945- ).
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15935 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Feliks Topolski : malarstwo - rysunek : Galeria Kordegarda, Warszawa, lipiec - sierpień 1992 = Feliks Topolski : paintings - drawings / [wstęp Danuta Wróblewsla; red. katalogu Dorota Dąbrowska; tł. [na jęz. ang.] Grażyna Dziurdzik-Kraśniewksa, Marek Lasota].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 1992.
Opis fizyczny: 28 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. ang.
Temat: Topolski Feliks (1907-1989) - wystawy
Temat: Galeria Kordegarda (Warszawa) - wystawy - 1992
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Temat: Rysunek polski - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Dziurdzik-Kraśniewska, Grażyna.
Hasło dodatkowe: Lasota, Marek.
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15936 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Witold Lutosławski 1913-1994 : partytury : Warszawa, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta = Witold Lutosławski 1913-1994 : The Zachęta Gallery of Contemporary Art / [red. Dorota Dąbrowska; aut. Jarosław Świerszcz, Tadeusz Kaczyński; przekł. Joanna Holzman].
Adres wydawniczy: Warszawa : Galeria Sztuki Współczesnej "Zachęta", 1996.
Opis fizyczny: 27 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. ang.
Temat: Lutosławski Witold (1913-1994) - wystawy
Temat: "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa) - wystawy - 1996
Temat: Notacja muzyczna - wystawy - Polska - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Holzman, Joanna (1945- ).
Hasło dodatkowe: Kaczyński, Tadeusz (1932-1999).
Hasło dodatkowe: Świerszcz, Jarosław.
ISBN: 83-86277-41-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15856 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Galeria domowa ze zbiorów Adama Myjaka : Warszawa, Galeria Kordegarda, kwiecień - maj 1996 = Home gallery from Adam Myjak's collection / [red. katalogu Dorota Dąbrowska ; aut. Danuta Wróblewska, Łukasz Korolkiewicz [i in.] ; tł. Joanna Holzman].
Wariant tytułu: Home gallery from Adam Myjak's collection
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 1996.
Opis fizyczny: 19 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. ang.
Temat: Myjak Adam (1947- ) - zbiory
Temat: Galeria Kordegarda (Warszawa) - wystawy - 1996
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Holzman, Joanna (1945- ).
Hasło dodatkowe: Korolkiewicz, Łukasz (1948- ).
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
ISBN: 83-86277-44-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15864 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jan Kosiński : miejsce: Kordegarda : Warszawa, Galeria Kordegarda, styczeń - luty 1996 = Jan Kosiński : place: Kordegarda / [red. katalogu Dorota Dąbrowska; aut. Danuta Wróblewska, Wiesława Wierzchowska [i in.]; tł. Joanna Holzman].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 1996.
Opis fizyczny: 31 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. ang.
Temat: Kosiński Jan (1928-1998) - wystawy
Temat: Galeria Kordegarda (Warszawa) - wystawy - 1996
Temat: Wystawiennictwo - projekty - wystawy - Polska - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Holzman, Joanna (1945- ).
Hasło dodatkowe: Wierzchowska, Wiesława (1928- ).
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
ISBN: 83-86277-40-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15863 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jerzy Tchórzewski : malarstwo : Galeria Kordegarda, Warszawa, maj - czerwiec 1992, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Olsztyn, lipiec 1992, Muzeum Okręgowe w Siedlcach, wrzesień 1992 = Jerzy Tchórzewski : peinture / [wstęp Danuta Wróblewska; red. katalogu Dorota Dąbrowska, Joanna Pużyńska; tł. [na jęz. fr. i z jęz. fr.] Jerzy Lisowski].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 1992.
Opis fizyczny: [16] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. fr.
Temat: Tchórzewski Jerzy (1928-1999) - wystawy
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych (Olsztyn) - wystawy - 1992
Temat: Muzeum Okręgowe (Siedlce) - wystawy - 1992
Temat: Galeria Kordegarda (Olsztyn) - wystawy - 1992
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Dorota (sztuka).
Hasło dodatkowe: Lisowski, Jerzy (1928-2004).
Hasło dodatkowe: Pużyńska, Joanna.
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15937 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again