Form of Work
Książki
(41)
Status
available
(37)
unavailable
(5)
Branch
Magazyn
(41)
Dział
(1)
Author
Czapska Maria (1894-1981)
(38)
Beltewski Adam
(4)
Kuffer Jean-Louis (1947- )
(4)
Czapski Józef (1896-1993)
(3)
Garric Robert (1896-1967)
(3)
Terlecki Tadeusz
(3)
Warchałowski Edward
(3)
Zamoyska Jadwiga (1831-1923)
(3)
Aries Philippe (1914-1984)
(2)
Bohomolec Adela Maria
(2)
Brzęczkowski St
(2)
Czapski Edward (1819-1888)
(2)
Saint-Exupery Antoine de (1900-1944)
(2)
Stempowski Stanisław (1870-1952)
(2)
Vincenz Stanisław (1888-1971)
(2)
Antos Janusz (1966- ). "Malowałbym martwe natury"
(1)
Arkusz Aleksandra (1981- ). Rola Józefa Czapskiego w poszukiwaniu "zaginionych" oficerów i żołnierzy w ZSRR
(1)
Baran Maja. Fundacje artystyczne biskupów warmińskich do katedry fromborskiej w pierwszej połowie XVII wieku
(1)
Baranowa Anna (1959- ). O rozbitku który został mistrzem
(1)
Baron Olga. "Pierwszorzędny fachowiec" Franciszek Maria Lanci - budowniczym Zachodniego Okręgu Górniczego
(1)
Bielak Agnieszka. O przyjaźni Józefa Czapskiego i Joanny Pollakówny
(1)
Bieńkowska Wiera
(1)
Bieńkowski Zbigniew (1913-1994)
(1)
Biliński Piotr (1974- ). Relacje Mariana Kukiela z Wacławem Tokarzem w świetle ich korespondencji
(1)
Bladowska Aurelia. Architektura gdańskich szpitali w XIX i na początku XX wieku
(1)
Budzałek Anna. Przyglądając się sobie patrząc na innych
(1)
Cierniakówna Anna
(1)
Cieślak Jan Piotr. Sztuka dźwięku i historia sztuki
(1)
Cieślewicz Roman (1930-1996)
(1)
Czapska Maria (1894-1981). Czas odmieniony (pol.)
(1)
Czapska Monika. Transfer dzieł artystów i idei
(1)
Doroszuk Hanna. O artystyczno-kuratorskich stategiach Goshki Macugi
(1)
Drieu La Rochelle Pierre (1893-1945)
(1)
Dzieduszycka-Herbert Katarzyna (1929- )
(1)
Filipowicz Mirosław (1963- ). Mariana Kukiela studia nad Czartoryskim
(1)
Fiut Aleksander (1945- ). Powinowactwa nie tylko z wyboru: Józef Czapski i Czesław Miłosz
(1)
Franaszek Andrzej (1971- ). "Pątnik Zbigniew"
(1)
Gliwa Stanisław (1910-1986)
(1)
Godlewska Ewelina. Publicystyka gen. Mariana Kukiela w latach 1939-1945
(1)
Grochowska Weronika. Nastawy ołtarzowe z terenu państwa zakonu krzyżackiego w Prusach od połowy XIV do połowy XV wieku
(1)
Głowacki Roman (1958- ). Marian Kukiel a Wincenty Witos
(1)
Habielski Rafał (1957- ). Cena przyjaźni. Marian Kukiel w roli biografa gen. Sikorskiego
(1)
Herbert Zbigniew (1924-1998)
(1)
Janiak Agata. Korespondencja Józefa Czapskiego ze Stanisławem Vincenzem ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
(1)
Jaworski Piotr (archeologia). "Znowu poczułem że to wciąż może żyć we mnie"
(1)
Jeleński Konstanty Aleksander (1922-1987)
(1)
Kloc Krzysztof. Stach Zawierucha Piłsudski i drużyna Komendanta. Kilka refleksji
(1)
Kornat Marek (1971- ). Marian Kukiel jako historyk dyplomacji
(1)
Kozioł Wiktoria. Fetyszyzm Pawła Althamera
(1)
Krakowiak Małgorzata. "Bezsporny sens sztuki" według Józefa Czapskiego
(1)
Kuczera-Chachulska Bernadetta. Józef Czapski wobrc polskiej tradycji myśli o sztuce (wybrane zagadnienia)
(1)
Kunikowska Anita (historia sztuki). Imperialna architektura czy prawosławne dziedzictwo?
(1)
Lewandowska Teresa (1928-1983)
(1)
Mandrou Robert (1921-1984)
(1)
Maroń Jerzy (1957- ). Nie tylko czyn niepodległościowy. Badania Mariana Kukiela nad średniowieczną i staropolską wojskowością
(1)
Michna Paweł. Konstrukcja racjonalności
(1)
Mielnik Magdalena. "Trzy gdańszczanki" nieznana akwarela z księgi ubiorów ze zbiorów Bayerische Staatsbibliothek w Monachium
(1)
Mitzner Piotr (1955- ). Antologia Czapskiego
(1)
Nowak Janusz (1951- ). Wzajemne relacje Mariana Kukiela z Józefem Czapskim i Marią Czapską na podstawie korespondencji ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Nowinowski Sławomir M. (1965- ). Współpraca gen. Marian Kukiela z Instytutem Literackim w Paryżu
(1)
Odziemkowski Janusz (1950- ). Marian Kukiel jako dowódca frontowy w 1920 r
(1)
Olędzka-Frybesowa Aleksandra (1923-2012)
(1)
Otwinowska Dorota (1973- ). Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze Mariana Kukiela w Bibliotece Czartoryskich
(1)
Pawlus Tomasz (filologia polska). Słuchając
(1)
Paś Monika. Pamiąki po Józefie Czapskim (1886-1993) przechowywane w zbiorach Działu Rzemiosła Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Pezda Janusz (1960- ). Relacje Mariana Kukiela z rodziną Czartoryskich
(1)
Pilch Anna (1960- )
(1)
Pilch Anna (1960- ). Józefa Czapskiego Patrząc i Czytając jako uzasadnienie metafizycznego porządku
(1)
Reinhard-Chlanda Małgorzata (1954- ). Europa w rodzinie Marii Czapskiej w obiektywie prof. Bronisława Kadera
(1)
Rutkowski Tadeusz Paweł (1965- ). Marian Kukiel i Stanisław Kot - rozchodzące się drogi
(1)
Saint-Exupery Antoine de (1900-1944). Pilot wojenny
(1)
Saint-Exupery Antoine de (1900-1944). Poczta na Południe
(1)
Saint-Exupery Antoine de (1900-1944). Ziemia planeta ludzi
(1)
Siewierski Tomasz (1985- )
(1)
Siewierski Tomasz (1985- ). Refleksje nad recepcją twórczości Mariana Kukiela w historiografii krajowej po 1945 r
(1)
Solewski Rafał (1969- ). "Patrząc" i "Wypatrując"
(1)
Stobiecki Rafał (1962- ). Mariana Kukiela wizja dziejów porozbiorowych na tle historiografii emigracyjnej
(1)
Strzałka Jan
(1)
Sucharski Tadeusz (1959- ). Starobielsk parokrotnie czyli Czapski i inni
(1)
Szadkowski Kamil. Marian Kukiel jako badacz epoki napoleońskiej - wybór i zarys zagadnienia
(1)
Tołysz Aldona. Na drodze do publicznej kolekcji narodowej
(1)
Wierzbicki Paweł (1967- ). Marian Kukiel - dyrektor Muzeum i Biblioteki Czartoryskich
(1)
Wojtasik Janusz (1933- ). Młodość i początki działalności polityczno-wojskowej Mariana Kukiela
(1)
Wojtczak Katarzyna Anna
(1)
Wojtczak Katarzyna Anna. Wprowadzenie
(1)
Wołos Mariusz (1968- ). Józef Piłsudski i Marian Kukiel. Skomplikowane relacje w międzywojennym dwudziestoleciu
(1)
Wróbel Józef (1956- ). Czapski i Rudnicki
(1)
Włodarczyk Anna (1981- )
(1)
Włodarczyk Anna (1981- ). Eksponat jako medium
(1)
Zagajewski Adam (1945- )
(1)
Zalewski Kryspin. Gimnazjalne i uniwersyteckie lata Mariana Kukiela (do 1910)
(1)
Zieliński Jan (1952- ). Św. Jan Kasjan "o czystych szatach" nie zbrukanych błotem polityki (Hering) i "stara Żydówka która zapomnieć nie chce i nie może" (Czapski)
(1)
Zielonka Zbigniew
(1)
Zuziak Janusz. Działalność Mariana Kukiela w czasie II wojny światowej
(1)
Łukasiewicz Sławomir (1972- ). Historiografia Mariana Kukiela a polityka w warunkach emigracji
(1)
Świetlik Marta. Trzy argumenty za skutecznością obrazu na przykładzie projektu Joanny Rajkowskiej "Born in Berlin" (2012)
(1)
Żukowski Przemysław Marcin (1978- ). Uniwersyteckie kariery Mariana Kukiela w II Rzeczypospolitej
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(10)
1960 - 1969
(10)
1950 - 1959
(6)
1940 - 1949
(1)
1930 - 1939
(4)
1920 - 1929
(1)
1890 - 1899
(1)
Country
Poland
(30)
France
(5)
United Kingdom
(5)
Switzerland
(1)
Language
Polish
(31)
French
(10)
Subject
Pamiętniki polskie
(13)
Czapska, Maria
(7)
Czapski
(7)
Mickiewicz, Adam
(6)
Ziemiaństwo
(6)
Literatura polska
(5)
Żydzi
(5)
Opowiadanie polskie
(4)
Szkice literackie polskie
(4)
Zakład św. Kazimierza (Paryż)
(4)
Śniadecka Ludwika (1802-1866)
(4)
Czapski, Józef
(3)
Działyński
(3)
Zamoyska, Jadwiga
(3)
Zamoyski
(3)
Czapski Edward (1819-1888)
(2)
Listy polskie
(2)
Opowiadanie francuskie
(2)
Powieść francuska
(2)
Zesłania
(2)
Arystokracja
(1)
Babicowie
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Czapska Maria (1894-1981)
(1)
Dzieduszycka-Herbert, Katarzyna
(1)
Francja a Polska
(1)
Generałowie
(1)
Herbert, Zbigniew
(1)
Historiografia polska
(1)
Historycy
(1)
Holocaust
(1)
Kukiel, Marian
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Mowy polskie
(1)
Obozy pracy
(1)
Polacy za granicą
(1)
Politycy
(1)
Powstanie 1943 r. w getcie warszawskim
(1)
Reformacja
(1)
Rody
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Szadur, Bluma
(1)
Sztuka
(1)
Więziennictwo
(1)
Wojna 1914-1918 r.
(1)
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921
(1)
Subject: work
Powstanie 1825 r. dekabrystów
(1)
Subject: time
1901-
(14)
1801-
(4)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Litwa
(2)
Syberia
(2)
Gdańsk
(1)
Pomorze
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
Listy polskie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Poezja polska
(1)
Publicystyka polska
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
41 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23608 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Czas odmieniony.
Adres wydawniczy: Paryż : Instytut Literacki, 1978.
Opis fizyczny: 157, [5] s. ; 22 cm.
Seria: Biblioteka Kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15197 Cz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Europa w rodzinie / Maria Czapska.
Adres wydawniczy: Paryż : Libella, 1970.
Opis fizyczny: 361 s., [8] s. tabl. ; 20 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Czapski (rodzina) - pamiętniki
Temat: Czapska Maria (1894-1981) - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Ziemiaństwo - historia - 20 w. - pamiętniki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8805, sygn. I 8804 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Ludwika Śniadecka / Maria Czapska.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Rzym : Polski Dom Wydawniczy, 1946.
Opis fizyczny: 259 s. : il. ; 22 cm.
Uwaga: Wydano na emigracji na podstawie pierwszego wydania "Biblioteki Polskiej" w Warszawie.
Temat: Śniadecka Ludwika (1802-1866) - biografia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15203 Cz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Ostatnie odwiedziny i inne szkice / Maria Czapska ; zamiast przedm. Konstanty A. Jeleński: "Marynia" ; oprac. Paweł Kądziela.
Adres wydawniczy: Warszawa : Biblioteka "Więzi", cop. 2006.
Opis fizyczny: 203, [1] s. ; 20 cm.
Seria: Biblioteka Więzi
Temat: Czapska Maria (1894-1981) - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Ziemiaństwo - historia - 20 w. - pamiętniki
ISBN: 83-60356-10-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8436 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Pierwsi przyjaciele Francuzi / Maria Czapska.
Adres wydawniczy: Londyn : Polskie Towarzystwo Naukowe, 1958 (London : Veritas Found. Press).
Opis fizyczny: S. 66-[100] ; 22 cm.
Uwaga: Odb. z: "Adam Mickiewicz 1855-1955".
Temat: Mickiewicz Adam (1798-1855) - szkice
Temat: Francja a Polska - 19 w. - szkice
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23553 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 15204 Cz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Polemika religijna pierwszego okresu reformacji w Polsce / Marja Czapska.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1928 (Kraków : Druk. Literacka).
Opis fizyczny: 53 s. ; 24 cm.
Uwaga: Odb. z: "Reformacja w Polsce".
Temat: Chrześcijaństwo - Polska - 16 w. - szkice
Temat: Reformacja - Polska - szkice
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23777 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Rosyjskie wypadki 1825 r. w listach Ludwiki Śniadeckiej / Marja Czapska.
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1935] (Warszawa : Zakł. Graf. "Druk. Polska").
Opis fizyczny: 23 s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Odb. z: "Przegląd Współczesny". 1935 wrzesień.
Uwaga: Dedyk.: "Jeszcze o Ludwice Śniadeckiej / z pozdrowieniami serdecznymi / MCz". - Na s. tyt. notatki M. Czapskiej: "Mój egz." i "unikat". Zakreślenia na s. 9-10 i 21.
Temat: Śniadecka Ludwika (1802-1866) - korespondencja - szkice
Temat: Powstanie 1825 r. dekabrystów - szkice
Temat: Listy polskie - 19 w
Temat: Ruchy społeczne - Rosja - 19 w. - szkice
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23770 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Stosunek Mickiewicza do religii i Kościoła w świetle jego listów i przemówień / Maria Czapska.
Adres wydawniczy: Rzym : [b. w.], 1955.
Opis fizyczny: [2], 57 s. ; 29 cm.
Uwaga: Na dole okł. przedniej: Sacrum Poloniae Millennium.
Uwaga: Sprostowanie M. Czapskiej na s. 57.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Mickiewicz Adam (1798-1855) - korespondencja
Temat: Mickiewicz Adam (1798-1855) - a Kościół
Temat: Mickiewicz Adam (1798-1855) - a religia
Temat: Listy polskie - tematyka - 19 w
Temat: Mowy polskie - tematyka - 19 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16588 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: A travers la tourmente / Maria Czapska ; trad. du pol. par A. M. Zelenski.
Adres wydawniczy: Lausanne : L'Age d'Homme, 1980.
Opis fizyczny: 140 s. : portr. ; 21 cm.
Seria: Histoire et Témoignages
Temat: Czapski (rodzina) - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 1901-1939 r
Temat: Wojna 1914-1918 r. - pamiętniki
Temat: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Bohomolec, Adela Maria.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23778, sygn. II 15196 Cz (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Ludwika Śniadecka / Maria Czapska ; [w oprac. graf. St. Brzęczkowskiego].
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", 1938 (Bydgoszcz : Zakł. Graficzne ̋Biblioteka Polska").
Opis fizyczny: 280 s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Po s. 224 luzem 2. egz. s. 223-224.
Uwaga: Indeks s. 270-277.
Temat: Śniadecka Ludwika (1802-1866) - biografia
Hasło dodatkowe: Brzęczkowski, St.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23769 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Ludwika Śniadecka / Maria Czapska ; [w oprac. graf. St. Brzęczkowskiego].
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", 1938 (Bydgoszcz : Zakł. Graficzne ̋Biblioteka Polska").
Opis fizyczny: 280 s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Indeks s. 270-277.
Temat: Śniadecka Ludwika (1802-1866) - biografia
Hasło dodatkowe: Brzęczkowski, St.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15202 Cz (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Europa w rodzinie ; Czas odmieniony / Maria Czapska ; wstęp Adam Zagajewski.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2014.
Opis fizyczny: 381, [7] s., [32] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. prac M. Czapskiej s. 359. Indeks.
Temat: Czapska Maria (1894-1981) - pamiętniki
Temat: Czapski (rodzina) - 19-20 w. - pamiętniki
Temat: Arystokracja - Polska - 19-20 w. - pamiętniki
Temat: Rody - Polska - 19-20 w. - pamiętniki
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Czapska, Maria (1894-1981). Czas odmieniony
Hasło dodatkowe: Zagajewski, Adam (1945- ).
Hasło dodatkowe: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
ISBN: 978-83-240-2875-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28373 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: L'huile de la lampe : une siècle de charité au service des exilés polonais / Marie Czapska ; préf. de Robert Garric.
Wariant tytułu: Miłosierdzie na miarę klęsk
Adres wydawniczy: [Paris] : Desclée, De Brouwer, 1955.
Opis fizyczny: 124, [1] s. : il. ; 19 cm.
Uwaga: Tyt. oryg.: "Miłosierdzie na miarę klęsk", Londyn 1954. - Brak okładki przedniej.
Uwaga: W tekście notatki J. Czapskiego. Przed s. tyt. wklej.: wycinek z gazety - recenzja książki aut. H. de Diesbach, na końcu: recenzja maszynop. J. Guittona.
Temat: Zakład św. Kazimierza (Paryż)
Temat: Szkice literackie polskie - 20 w
Hasło dodatkowe: Garric, Robert (1896-1967).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7109 Cz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: L'huile de la lampe : une siècle de charité au service des exilés polonais / Marie Czapska ; préf. de Robert Garric.
Wariant tytułu: Miłosierdzie na miarę klęsk
Adres wydawniczy: [Paris] : Desclée, De Brouwer, 1955.
Opis fizyczny: 124, [1] s. : il. ; 19 cm.
Uwaga: Tyt. oryg.: "Miłosierdzie na miarę klęsk", Londyn 1954. -.
Temat: Zakład św. Kazimierza (Paryż)
Temat: Szkice literackie polskie - 20 w
Hasło dodatkowe: Garric, Robert (1896-1967).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7108 Cz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: L'huile de la lampe : une siècle de charité au service des exilés polonais / Marie Czapska ; préf. de Robert Garric.
Wariant tytułu: Miłosierdzie na miarę klęsk
Adres wydawniczy: [Paris] : Desclée, De Brouwer, 1955.
Opis fizyczny: 124, [1] s. : il. ; 19 cm.
Uwaga: Tyt. oryg.: "Miłosierdzie na miarę klęsk", Londyn 1954.
Temat: Zakład św. Kazimierza (Paryż)
Temat: Szkice literackie polskie - 20 w
Hasło dodatkowe: Garric, Robert (1896-1967).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8807 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Miłosierdzie na miarę klęsk / Maria Czapska ; rys. Józefa Czapskiego.
Wariant tytułu: Huile de la lampe
Adres wydawniczy: Londyn : nakł. Katolickiego Ośrodka Wydawniczego "Veritas", 1954.
Opis fizyczny: 120 s. : il. ; 19 cm.
Uwaga: Tyt. wyd. fr.: "L'huile de la lampe".
Uwaga: Do wyklejki okł. tylnej przyklejony art. Melchiora Wańkowicza "Miłosierdzie Na Miarę Klęsk" z: "Nowy Świat" z 8. 4. 1954.
Temat: Zakład św. Kazimierza (Paryż)
Temat: Szkice literackie polskie - 20 w
Hasło dodatkowe: Czapski, Józef (1896-1993).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8832 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Szkice Mickiewiczowskie / Maria Czapska ; [winieta tyt. Tadeusza Terleckiego, układ i liternictwo Edwarda Warchałowskiego].
Adres wydawniczy: Londyn : B. Świderski, 1963.
Opis fizyczny: 312 s., [12] k. tabl. ; 19 cm.
Seria: Londyńska Biblioteka Literacka
Uwaga: Indeks.
Temat: Mickiewicz Adam (1798-1855) - szkice
Temat: Literatura polska - historia - 19 w
Hasło dodatkowe: Terlecki, Tadeusz.
Hasło dodatkowe: Warchałowski, Edward.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8802 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapska Maria (1894-1981)
Tytuł: Szkice Mickiewiczowskie / Maria Czapska ; [winieta tyt. Tadeusza Terleckiego, układ i liternictwo Edwarda Warchałowskiego].
Adres wydawniczy: Londyn : B. Świderski, 1963.
Opis fizyczny: 312 s., [12] k. tabl. ; 19 cm.
Seria: Londyńska Biblioteka Literacka
Uwaga: Indeks.
Temat: Mickiewicz Adam (1798-1855) - szkice
Temat: Literatura polska - historia - 19 w
Hasło dodatkowe: Terlecki, Tadeusz.
Hasło dodatkowe: Warchałowski, Edward.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7111 Cz (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again