Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(6)
Placówka
Magazyn
(6)
Autor
Cieślikowska Joanna
(7)
Jaworski Marcin (pedagogika)
(6)
Didkowska Bernadeta
(2)
Baranowski Mariusz (pedagog). Nauczyciel muzyki contra kultura muzyczna adolescentów
(1)
Binkowski Damian. Disco re-edit jako taktyka audialna
(1)
Boguszewska Anna. Artur Gołębiowski - absolwent pracowni Janusza Stannego
(1)
Bryła Magdalena. Z ulicy do muzeum - koncepcja muzeum otwartego na przykładzie instytucjonalizacji działań street artu w Europie
(1)
Chilińska Dorota (1975- ). Męski medializm ekspansywny - awangarda lat 80. widziana oczami Iwony Lemke-Konart
(1)
Chołaścińska Joanna. Na co wskazują mistrzowie animacji. O realizacjach Jerzego Kuci i Jurija Norsteina
(1)
Chołaścińska Joanna. W ogrodzie doświadczeń ziemskich. Podróż w filmie Lisy Langseth Euforia
(1)
Cieślikowska Joanna. Od plastyka pedagoga do nauczyciela edukacji wizualnej. Aktualność myśli Stefana Kościeleckiego
(1)
Cieślikowska Joanna. Sztuka w lesie. Edukacja artystyczna poza klasą szkolną
(1)
Cieślikowska Joanna. Wokół sztuki
(1)
Didkowska Bernadeta. Alfabetyzacja wizualna w szkole - potrzeba czy balast?
(1)
Didkowska Bernadeta. Edukacja wizualna w kontekście teorii Stefana Kościeleckiego
(1)
Didkowska Bernadeta. Razem ze słonkiem czyli o sposobach przedstawiania motywu słońca w rysunkach dzieci
(1)
Didkowska Bernadeta. Wykorzystanie teorii Heinricha Wolfflina we współczesnym kształceniu wizualnym
(1)
Drumeva Krasimira Borisova (1974- ). Factors that block creative thinking
(1)
Florczykiewicz Janina. Intertekstualność prac wizualnych - od zapisu rysunkowego do transformacji znaczeń (na przykładzie realizacji artystycznych Eugeniusza Józefowskiego)
(1)
Florczykiewicz Janina. Koncepcja edukacji sztuką - założenia teoretyczne
(1)
Florczykiewicz Janina. Pedagogiczne implikacje sztuki współczesnej (dzieła otwarte jako przestrzeń rozwoju podmiotowego)
(1)
Gorce-Bałut Justyna. Sztuka w lesie. Edukacja artystyczna poza klasą szkolną
(1)
Górska Magda. Mukubangi i ich konotacje ze sztuką najnowszą
(1)
Huczyński Sebastian. Rysunek jako diagram życia - wstęp do rozważań na temat poszukiwania inspiracji w nauczaniu rysunku w plastycznych szkołach średnich
(1)
Jaworski Marcin (pedagogika). Dotrzeć do samych rzeczy. Obrazy świadomości w pracach Aleksandry Sojak-Borodo
(1)
Jaworski Marcin (pedagogika). Humor narysowany. Ludyczny potencjał wybranych komiksów humorystycznych okresu PRL-u
(1)
Jaworski Marcin (pedagogika). Kultura i sztuka w perspektywie kryzysu w kontekście tworzenia i recepcji komiksów
(1)
Jaworski Marcin (pedagogika). Model oporu estetycznego w komiksie polskim okresu PRL-u
(1)
Jaworski Marcin (pedagogika). Od separacji do części wspólnej. Człowiek i zwierzę w twórczości rysunkowej Ewy Bińczyk
(1)
Jaworski Marcin (pedagogika). Pamięć fantomowa i postpamięć jako ważne narracje sztuki współcznej
(1)
Jaworski Marcin (pedagogika). Pamięć fantomowa postpamięć i znaczenie formy dla ich ekspresji w kulturze współczesnej
(1)
Jaworski Marcin (pedagogika). Pedagogika pamięci era upamiętnienia i zdolność do twórczego negocjowania pamięci w kulturze współczesnej
(1)
Jaworski Marcin (pedagogika). Pejzaże kulturowe. Od wizualnych reprezentacji do symulacji
(1)
Jaworski Marcin (pedagogika). Wprowadzenie
(1)
Józefowski Eugeniusz (1956- ). Doświadczenie podmiotowe jako inspiracja do kreowania rzeczywistości w sztuce
(1)
Józefowski Eugeniusz (1956- ). Intertekstualność prac wizualnych - od zapisu rysunkowego do transformacji znaczeń (na przykładzie realizacji artystycznych Eugeniusza Józefowskiego)
(1)
Józefowski Eugeniusz (1956- ). Status artysty realizującego warsztaty twórcze w obszarze sztuki
(1)
Jóźwiak Agata. O podstawach artystów wobec natury. W poszukiwaniu źródeł i przyszłości
(1)
Kasperkiewicz Edyta (1982- ). Sztuka nowoczesna a sztuka tradycyjna. W poszukiwaniu perspektywy duchowej w sztuce
(1)
Kołodziejczyk Agnieszka (1993- ). Aspekt buntu przeciw sytuacji zastanej. Czy poprzez sztuke jest możliwe uwrażliwienie społeczeństwa na sytuację osób głuchych i słabosłyszących
(1)
Kołodziejczyk Agnieszka (1993- ). Społeczność i kultura Głuchych we współczesnych narracjach komiksowych głuchych rysowników
(1)
Krzywka Andrzej (1953- ). Napięcie form
(1)
Krzywka Andrzej (1953- ). Tetrada mediów jako przyczynek dla tworzenia sztuki współczesnej
(1)
Kujawska-Murphy Katarzyna (1970- ). Zobaczone i usłyszane - fale widzialne i słyszalne
(1)
Limont Wiesława (1949- ). Gry komputerowe a wyobraźnia i zdolności twórcze młodzieży w wieku 13-16 lat
(1)
Mechi Aneta. Alternatywny sposób rozwijania zdolności artystycznych uczniów: rola giętkości społeczno-poznawczej
(1)
Mechi Aneta. Dialog rysunków jako narzędzie komunikacji i ekspresji w procesie włączania społecznego uczniów alofonów w aktywne życie klasy
(1)
Muzioł Ewa. Wartość kształcenia w ogólnokształcących szkołach artystycznych w kontekście wyzwań kulturowych i edukacyjnych XXI wieku
(1)
Pacek Mariusz. Gry komputerowe a wyobraźnia i zdolności twórcze młodzieży w wieku 13-16 lat
(1)
Pochylski Witold (1960- ). Praktyka rysunkowa - pytając o notatnik portretowy
(1)
Polny Agata (1990- ). Artysta wobec problemów środowiska naturalnego
(1)
Polny Agata (1990- ). Pejzaże kulturowe. Od wizualnych reprezentacji do symulacji
(1)
Polny Agata (1990- ). Rysunek w pejzażu
(1)
Pręgowski Filip (1973- ). Spektakl zintegrowany? O multimedialnych widowiskach Roberta Longo
(1)
Rzepecka Martyna (1989- ). Rysowałam(-łem) - Rysuję - Będę Rysowała(-ał). Rysowałyśmy(-liśmy) - Rysujemy - Będziemy rysowały(-li)
(1)
Seń Aleksandra. Pamięć fantomowa i postpamięć jako ważne narracje sztuki współcznej
(1)
Seń Aleksandra. Pamięć fantomowa postpamięć i znaczenie formy dla ich ekspresji w kulturze współczesnej
(1)
Siomkajło Barbara. Rola rysunku w kształceniu studentów architektury w dobie narzędzi komputerowych
(1)
Stępak Marian (1957- ). Futuryzm dadaizm i interdyscyplinaria jako naczynia połączone
(1)
Stępak Marian (1957- ). Performance w Toruniu. Inicjatywy Zakładu Plastyki Intermedialnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
(1)
Stępak Marian (1957- ). Pomiędzy sztuką a środowiskiem
(1)
Stępak Marian (1957- ). Zjawiska zauważone
(1)
Łowkajtis Dominika. Intuicyjna metoda nauczania rysunku a rozwój postawy twórczej i samowiedzy estetycznej dziecka w okresie ideoplastyki
(1)
Łowkajtis Dominika. Kompetencje wizualne i medialne ucznia jako element współczesnej edukacji
(1)
Łowkajtis Dominika. Media społecznościowe jako przestrzeń edukacji wizualnej w dobie pandemii
(1)
Łowkajtis Dominika. Odbiór i tworzenie przekazów wizualnych i audiowizualnych przez uczniów klas starszych w świetle koncepcji wychowania plastycznego Stefana Kościeleckiego
(1)
Łowkajtis Dominika. Wyzwania współczesnej edukacji plastycznej uczniów II etapu edukacyjnego
(1)
Łuczewska Dorota. Rola rysunku w kształceniu studentów architektury w dobie narzędzi komputerowych
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(3)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Kultura audiowizualna
(6)
Sztuka
(6)
Wychowanie estetyczne
(6)
Cyberkultura
(1)
7 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Cieślikowska Joanna (hasło formalne)
Książka
W koszyku
Tytuł: Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata : wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. T. 3 / pod redakcją Marcina Jaworskiego i Joanny Cieślikowskiej.
Wariant tytułu: Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
Opis fizyczny: 244 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Temat: Kultura audiowizualna - a nauczanie
Temat: Kultura audiowizualna - a sztuka
Temat: Sztuka - nauczanie
Temat: Wychowanie estetyczne - metody
Hasło dodatkowe: Cieślikowska, Joanna.
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika).
Hasło dodatkowe: Chołaścińska, Joanna. W ogrodzie doświadczeń ziemskich. Podróż w filmie Lisy Langseth Euforia
Hasło dodatkowe: Cieślikowska, Joanna. Od "plastyka pedagoga" do nauczyciela edukacji wizualnej. Aktualność myśli Stefana Kościeleckiego
Hasło dodatkowe: Cieślikowska, Joanna. Sztuka w lesie. Edukacja artystyczna poza klasą szkolną
Hasło dodatkowe: Didkowska, Bernadeta. Edukacja wizualna w kontekście teorii Stefana Kościeleckiego
Hasło dodatkowe: Gorce-Bałut, Justyna. Sztuka w lesie. Edukacja artystyczna poza klasą szkolną
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika). Pamięć fantomowa, postpamięć i znaczenie formy dla ich ekspresji w kulturze współczesnej
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika). Pamięć fantomowa i postpamięć jako ważne narracje sztuki współcznej
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika). Pejzaże kulturowe. Od wizualnych reprezentacji do symulacji
Hasło dodatkowe: Kasperkiewicz, Edyta (1982- ). Sztuka "nowoczesna" a sztuka "tradycyjna". W poszukiwaniu perspektywy duchowej w sztuce
Hasło dodatkowe: Łowkajtis, Dominika. Odbiór i tworzenie przekazów wizualnych i audiowizualnych przez uczniów klas starszych w świetle koncepcji wychowania plastycznego Stefana Kościeleckiego
Hasło dodatkowe: Polny, Agata (1990- ). Pejzaże kulturowe. Od wizualnych reprezentacji do symulacji
Hasło dodatkowe: Seń, Aleksandra. Pamięć fantomowa, postpamięć i znaczenie formy dla ich ekspresji w kulturze współczesnej
Hasło dodatkowe: Seń, Aleksandra. Pamięć fantomowa i postpamięć jako ważne narracje sztuki współcznej
Hasło dodatkowe: Stępak, Marian (1957- ). Performance w Toruniu. Inicjatywy Zakładu Plastyki Intermedialnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-231-4307-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33341/3 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata : wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. T. 2 / pod redakcją Marcina Jaworskiego, Bernadety Didkowskiej i Joanny Cieślikowskiej.
Wariant tytułu: Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
Opis fizyczny: 248 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: Jeden art. w jęz. ang.
Temat: Kultura audiowizualna - a nauczanie
Temat: Kultura audiowizualna - a sztuka
Temat: Sztuka - nauczanie
Temat: Wychowanie estetyczne - metody
Hasło dodatkowe: Cieślikowska, Joanna.
Hasło dodatkowe: Didkowska, Bernadeta.
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika).
Hasło dodatkowe: Baranowski, Mariusz (pedagog). Nauczyciel muzyki contra kultura muzyczna adolescentów
Hasło dodatkowe: Cieślikowska, Joanna. Wokół sztuki
Hasło dodatkowe: Didkowska, Bernadeta. "Razem ze słonkiem", czyli o sposobach przedstawiania motywu słońca w rysunkach dzieci
Hasło dodatkowe: Drumeva, Krasimira Borisova (1974- ). Factors that block creative thinking
Hasło dodatkowe: Florczykiewicz, Janina. Koncepcja edukacji sztuką - założenia teoretyczne
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika). Model oporu estetycznego w komiksie polskim okresu PRL-u
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika). Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Józefowski, Eugeniusz (1956- ). Doświadczenie podmiotowe jako inspiracja do kreowania rzeczywistości w sztuce
Hasło dodatkowe: Krzywka, Andrzej (1953- ). Napięcie form
Hasło dodatkowe: Kujawska-Murphy, Katarzyna (1970- ). Zobaczone i usłyszane - fale widzialne i słyszalne
Hasło dodatkowe: Łowkajtis, Dominika. Wyzwania współczesnej edukacji plastycznej uczniów II etapu edukacyjnego
Hasło dodatkowe: Mechi, Aneta. Alternatywny sposób rozwijania zdolności artystycznych uczniów: rola giętkości społeczno-poznawczej
Hasło dodatkowe: Muzioł, Ewa. Wartość kształcenia w ogólnokształcących szkołach artystycznych w kontekście wyzwań kulturowych i edukacyjnych XXI wieku
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-231-3960-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33341/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33341/6 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata : wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. T. 1 / pod redakcją Marcina Jaworskiego, Bernadety Didkowskiej i Joanny Cieślikowskiej.
Wariant tytułu: Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.
Opis fizyczny: 195 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Temat: Cyberkultura
Temat: Kultura audiowizualna - a nauczanie
Temat: Kultura audiowizualna - a sztuka
Temat: Sztuka - nauczanie
Temat: Wychowanie estetyczne - metody
Hasło dodatkowe: Cieślikowska, Joanna.
Hasło dodatkowe: Didkowska, Bernadeta.
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika).
Hasło dodatkowe: Krzywka, Andrzej (1953- ). Tetrada mediów jako przyczynek dla tworzenia sztuki współczesnej
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika). Kultura i sztuka w perspektywie kryzysu w kontekście tworzenia i recepcji komiksów
Hasło dodatkowe: Stępak, Marian (1957- ). Zjawiska zauważone
Hasło dodatkowe: Chołaścińska, Joanna. Na co wskazują mistrzowie animacji. O realizacjach Jerzego Kuci i Jurija Norsteina
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika). "Pedagogika pamięci", "era upamiętnienia" i zdolność do twórczego negocjowania pamięci w kulturze współczesnej
Hasło dodatkowe: Limont, Wiesława (1949- ). Gry komputerowe a wyobraźnia i zdolności twórcze młodzieży w wieku 13-16 lat
Hasło dodatkowe: Pacek, Mariusz. Gry komputerowe a wyobraźnia i zdolności twórcze młodzieży w wieku 13-16 lat
Hasło dodatkowe: Didkowska, Bernadeta. Alfabetyzacja wizualna w szkole - potrzeba czy balast?
Hasło dodatkowe: Łowkajtis, Dominika. Kompetencje wizualne i medialne ucznia jako element współczesnej edukacji.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-231-4115-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33341/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata : wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. T. 5, #Środowisko / pod redakcją Marcina Jaworskiego i Joanny Cieślikowskiej.
Wariant tytułu: Środowisko
Wariant tytułu: Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022.
Opis fizyczny: 165 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Temat: Kultura audiowizualna - a nauczanie
Temat: Kultura audiowizualna - a sztuka
Temat: Sztuka - nauczanie
Temat: Wychowanie estetyczne - metody
Hasło dodatkowe: Cieślikowska, Joanna.
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika).
Hasło dodatkowe: Bryła, Magdalena. Z ulicy do muzeum - koncepcja muzeum otwartego na przykładzie instytucjonalizacji działań street artu w Europie
Hasło dodatkowe: Chilińska, Dorota (1975- ). Męski medializm ekspansywny - awangarda lat 80. widziana oczami Iwony Lemke-Konart
Hasło dodatkowe: Florczykiewicz, Janina. Pedagogiczne implikacje sztuki współczesnej (dzieła otwarte jako przestrzeń rozwoju podmiotowego)
Hasło dodatkowe: Józefowski, Eugeniusz (1956- ). Status artysty realizującego warsztaty twórcze w obszarze sztuki
Hasło dodatkowe: Kołodziejczyk, Agnieszka (1993- ). Aspekt buntu przeciw sytuacji zastanej. Czy poprzez sztuke jest możliwe uwrażliwienie społeczeństwa na sytuację osób głuchych i słabosłyszących
Hasło dodatkowe: Łowkajtis, Dominika. Media społecznościowe jako przestrzeń edukacji wizualnej w dobie pandemii
Hasło dodatkowe: Polny, Agata (1990- ). Artysta wobec problemów środowiska naturalnego
Hasło dodatkowe: Stępak, Marian (1957- ). Pomiędzy sztuką a środowiskiem
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-231-4777-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33341/5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata : wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. T. 4, #Rysunek / pod redakcją Marcina Jaworskiego i Joanny Cieślikowskiej.
Wariant tytułu: Rysunek
Wariant tytułu: Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022.
Opis fizyczny: 325 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Temat: Kultura audiowizualna - a nauczanie
Temat: Kultura audiowizualna - a sztuka
Temat: Sztuka - nauczanie
Temat: Wychowanie estetyczne - metody
Hasło dodatkowe: Cieślikowska, Joanna.
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika).
Hasło dodatkowe: Boguszewska, Anna. Artur Gołębiowski - absolwent pracowni Janusza Stannego
Hasło dodatkowe: Didkowska, Bernadeta. Wykorzystanie teorii Heinricha Wölfflina we współczesnym kształceniu wizualnym
Hasło dodatkowe: Florczykiewicz, Janina. Intertekstualność prac wizualnych - od zapisu rysunkowego do transformacji znaczeń (na przykładzie realizacji artystycznych Eugeniusza Józefowskiego)
Hasło dodatkowe: Huczyński, Sebastian. "Rysunek jako diagram życia" - wstęp do rozważań na temat poszukiwania inspiracji w nauczaniu rysunku w plastycznych szkołach średnich
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika). Humor narysowany. Ludyczny potencjał wybranych komiksów humorystycznych okresu PRL-u
Hasło dodatkowe: Jaworski, Marcin (pedagogika). Od separacji do części wspólnej. Człowiek i zwierzę w twórczości rysunkowej Ewy Bińczyk
Hasło dodatkowe: Józefowski, Eugeniusz (1956- ). Intertekstualność prac wizualnych - od zapisu rysunkowego do transformacji znaczeń (na przykładzie realizacji artystycznych Eugeniusza Józefowskiego)
Hasło dodatkowe: Jóźwiak, Agata. O podstawach artystów wobec natury. W poszukiwaniu źródeł i przyszłości
Hasło dodatkowe: Łowkajtis, Dominika. Intuicyjna metoda nauczania rysunku a rozwój postawy twórczej i samowiedzy estetycznej dziecka w okresie ideoplastyki
Hasło dodatkowe: Łuczewska, Dorota. Rola rysunku w kształceniu studentów architektury w dobie narzędzi komputerowych
Hasło dodatkowe: Mechi, Aneta. Dialog rysunków jako narzędzie komunikacji i ekspresji w procesie włączania społecznego uczniów alofonów w aktywne życie klasy
Hasło dodatkowe: Pochylski, Witold (1960- ). Praktyka rysunkowa - pytając o notatnik portretowy
Hasło dodatkowe: Polny, Agata (1990- ). Rysunek w pejzażu
Hasło dodatkowe: Rzepecka, Martyna (1989- ). Rysowałam(-łem) - Rysuję - Będę Rysowała(-ał). Rysowałyśmy(-liśmy) - Rysujemy - Będziemy rysowały(-li)
Hasło dodatkowe: Siomkajło, Barbara. Rola rysunku w kształceniu studentów architektury w dobie narzędzi komputerowych
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-231-4483-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33341/4 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej