Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(11)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(12)
Author
Borchert Till-Holger (1967- )
(11)
Chapuis Julien
(2)
Nash Susie
(2)
Adamski Jakub (1985- ). O podobieństwie chórów gotyckich kościołów farnych w Stargardzie i Nysie. Przyczynek do badań nad interregionalnym transferem form w architekturze Europy Środkowej przełomu XIV i XV wieku
(1)
Aikema Bernard (1949- ). Giorgione’s Vecchia: The Northern connection
(1)
Ainsworth Maryan Wynn. The Middendorf altarpiece by a follower of Hugo van der Goes
(1)
Allart Dominique. A case of mistaken identity - a version of the Good Shepherd by Pieter Brueghel the Younger
(1)
Badach Artur (1969- ). Późnorenesansowa plakieta ze sceną sądu nad św. Szczepanem na tle ikonografii męczennika
(1)
Bastek Grażyna (historia sztuki). Caravaggio i iluzja realizmu
(1)
Baum Katja von. Master or assistant? – painted alterations in the Pleydenwurff workshop
(1)
Beyer Andreas (1957- )
(1)
Billinge Rachel. The Beaune last judgement - sorting out Rogier van der Weyden and his assistants
(1)
Borchert Till-Holger (1967- ). A masterly devotional image: Memling paints The Man of Sorrows
(1)
Borchert Till-Holger (1967- ). Mistrzowskie przedstawienie dewocyjne: Memling maluje Chrystusa Boleściwego
(1)
Borchert Till-Holger (1967- ). Pictor Hubertus eeyck maior quo nemo repertus – neue Gedanken zu einem alten Problem
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Książka o dworzaninie Baltazara Castiglionego po niderlandzku i po polsku
(1)
Borusowski Piotr (1980- )
(1)
Borusowski Piotr (1980- ). Nowe spojrzenie na rysunkowe euvre Jana Miense Molenaera
(1)
Brink Peter van den (1956- ). A tale of two drawings: Albrecht Durer and Gossart’s lost Middelburg Altarpiece
(1)
Brink Peter van den (1956- ). Two “new” paintings by Jan de Beer – technical studies connoisseurship and provenance research
(1)
Bucken Veronique. Le Triptyque de l'Adoration des Mages (Turin-Genes) et le mecenat d'Hendrik Keddekin abbe de Ter Doest
(1)
Capron Emma
(1)
Cegielski Tadeusz (1948- ). Cenniejsze niż Sokół maltański - zabytki historycy sztuki i muzealnicy w powieści i filmie kryminalnym PRL
(1)
Chapuis Julien. An almost-impossible acquisition: Michel Erhart’s Virgin and Child at the Bode Museum
(1)
Chorley Claire. Hans Holbein Hans of Antwerp - findings from the recent examination cleaning and restoration
(1)
Christie Nicola. The Calling of Saint Matthew attributed to the Master of the Abbey of Dielegem
(1)
Cieślińska Nawojka. Wystawa której nie było
(1)
Ciulisova Ingrid (1960- ). The Saint Michael altarpiece in Spisska Kapitula - a preliminary report
(1)
Couvert Jacqueline
(1)
Currie Christina. A case of mistaken identity - a version of the Good Shepherd by Pieter Brueghel the Younger
(1)
Czapelski Marek. Nowoczesne budownictwo Holandii w oczach polskiego środowiska architektonicznego dwudziestolecia międzywojennego
(1)
Debaene Marjan. Reading between the lines... - attribution problems regarding early sixteenth century Louvain painters
(1)
Dubois Anne
(1)
Dubois Anne. XRF analysis of pigments in the Donne Hours (Louvain-la-Neuve Archives de l’Universite ms. A2)
(1)
Dumas Charles (1949- ). 18th-century Dutch drawings in the 17th-century manner: examples by Paulus Constantijn la Fargue
(1)
Dyballa Katrin. The oeuvre of Jan Swart van Groningen reconsidered
(1)
Eckstein Lisa. Master or assistant? – painted alterations in the Pleydenwurff workshop
(1)
Eichberger Dagmar (1955- )
(1)
Ewing Dan. Two “new” paintings by Jan de Beer – technical studies connoisseurship and provenance research
(1)
Falque Ingrid (1984- ). Hans Memling a sztuka medytacyjna. O kilku portretach dewocyjnych Mistrza z Brugii
(1)
Falque Ingrid (1984- ). Hans Memling and meditative art. On some devotional portraits of the Bruges master
(1)
Faries Molly (1940- ). Identifying two family members in Jacob Cornelisz's Amsterdam workshop: Cornelis Buys and Cornelis Anthonisz
(1)
Fraiture Pascale. A case of mistaken identity - a version of the Good Shepherd by Pieter Brueghel the Younger
(1)
Fransen Bart (1973- ). The Polyptych of the Seven Sorrows of the Virgin in the Museu Frederic Mares - as unusual altarpiece
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Van Eyck Vermeer i inni. Późnośredniowieczne i nowożytne inspiracje w twórczości ilustratorskiej Wiesława Majchrzaka
(1)
Fucker Beate. Master or assistant? – painted alterations in the Pleydenwurff workshop
(1)
Galassi Maria Clelia (1954- ). Revising Friedlander - the "underdrawing connoisseurship” and the Master of the Turin Adoration
(1)
Gifford E. Melanie. Keynotlecture - Willem van Aelst and the market for still-life painting in Paris - reattribution of an aarly work
(1)
Giltaij Jeroen (1947- ). The painting by Rembrandt and Studio portrait of Marten Soolmans of 1634 in the National Museum in Warsaw reconsidered
(1)
Guze Justyna. Beccafumi czy nie Beccafumi? - rysunek w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Gyalókay Zoltan. Kilka uwag o transgranicznej działalności malarza Jakuba z Sącza
(1)
Hand John Oliver (1941- )
(1)
Harris Jim (1964- )
(1)
Hartwieg Babette (1958- ). The Goldene Tafel from Liineburg c. 1420 - new findings about painting process and characteristics
(1)
Henderiks Valentine. Albrecht Bouts in Sibiu: a unique self-portrait in "Memento mori"
(1)
Herman-Templewicz Zofia. Obraz Maria Służebnica w Świątyni z Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie - dewocja obrazowa a tajemnica Wcielenia
(1)
Hirschfelder Dagmar (1973- ). Master or assistant? – painted alterations in the Pleydenwurff workshop
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). Nieznane dzieła z kręgu Jacoba Beinharta? - glosa do badań nad śląską rzeźbą drewnianą w początku XVI wieku
(1)
Huvenne Paul (1949- )
(1)
Jackson Zofia. The Virgin and Child with St Anne tapestry from the Czartoryski Collection at the National Museum in Cracow. Iconography and worship
(1)
Jackson Zofia. Św. Anna Samotrzeć - tapiseria ze zbiorów Czartoryskich w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ikonografia i kult
(1)
Janiszewska Aleksandra (1983- ). Il Contento Adriaena van Stalbemta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Jurkowlaniec Grażyna. Ptaki reformatorów
(1)
Juszczak Dorota. Obrazy Norblina dla Stanisława Augusta w świetle źródeł
(1)
Kacprzak Dariusz (1971- ). Spełnione marzenie Heinricha Dohrna – kolekcja antyczna dla Muzeum Miejskiego w Szczecinie - współczesne wyzwania badawcze
(1)
Kaleciński Marcin (1969- )
(1)
Kaleciński Marcin (1969- ). Figurka Dzieciątka Jezus z kościoła Mariackiego w Gdańsku
(1)
Kaleciński Marcin (1969- ). The figure of the Infant Jesus from St Mary's Church in Gdańsk
(1)
Kaminska Barbara A. "But for the Voice the Likeness is Alive": portraits of Erasmus of Rotterdam and their reception among Renaissance humanists
(1)
Kasperowicz Ryszard (1968- ). Rembrandt Juliusa Langbehna – fantazmat postaci
(1)
Keck Gabriele (1960- )
(1)
Kemperdick Stephan (1960- ). Philip the Good bare-headed - in search for original and copy
(1)
Kempski Mary. Who is the man in red and who painted him?
(1)
Ketelsen Thomas (1955- )
(1)
Kilian Michieletti Joanna (1965- ). Ukarana lekkomyślność - Gra w karty Caravaggia
(1)
Koppel Greta (1978- )
(1)
Koster Margaret L
(1)
Kozak Anna. Stosunek nazareńczyków do dawnych mistrzów
(1)
Laine David. Reading between the lines... - attribution problems regarding early sixteenth century Louvain painters
(1)
Lejman Beata (1964- ). Tim’s Vermeer – kilka śmiałych słów o filmie malarzu oraz polityce nauce i sztuce
(1)
Limentani Virdis Caterina (1940-2018). A new Virgo Lactans of the Gold Brocade group
(1)
Lipińska Aleksandra. Między kontestacją a nowym początkiem – ołtarz niderlandzki około 1530–1600
(1)
Lorentz Philippe (1961- )
(1)
Lucco Mauro (1947- )
(1)
Majewski Paweł (1978- ). Blizna po Antinousie
(1)
Mand Anu (1968- )
(1)
Marti Susan (1962- )
(1)
Meuwissen Daantje (1970- ). Identifying two family members in Jacob Cornelisz's Amsterdam workshop: Cornelis Buys and Cornelis Anthonisz
(1)
Mieleszkiewicz Stefan. Biurko księdza Antoniego Kanteckiego – pamiątka „wojny kulturalnej” i przykład poznańskiego meblarstwa doby historyzmu
(1)
Mierzejewska Bożena
(1)
Mrozowski Przemysław (1958- ). Tablica fundacyjna zamku w Szamotułach i pierwsze ślady „renesansu” w Wielkopolsce
(1)
Niessen Judith (1971- ). The triptych of the True Cross in Veurne in connection to a drawing in Rotterdam - working process and attribution
(1)
North Michael (1954- )
(1)
Nowak Magdalena Anna (1985- ). Andachtsbilder a potęga empatii - sztuka dewocyjna XV wieku w północnej Europie i współczesne do niej nawiązania
(1)
Nuttall Paula (1957- )
(1)
Oczko Piotr (1973- ). Frisia non cantat? - o dawnej sztuce i kulturze Fryzji niderlandzkiej
(1)
Omilanowska Małgorzata (1960- ). Łańcuckie drzwi z dekoracjami Franciszka Smuglewicza
(1)
Oosterwijk Anne van. The contribution of technical art history to the reconstruction of the oeuvre of Pieter I Claeissens
(1)
Ostrowski Jan K. (1947- ). „Wniebowzięcie Matki Boskiej na wozie tryumfalnym” - przyczynek do ikonografii maryjnej i dziejów historii sztuki
(1)
Oszczanowski Piotr (1965- ). Mistrz Ambony Bolkowskiej domniemany uczeń Gerharda Hendrika z Amsterdamu - przyczynek do historii rzeźby manierystycznej na Śląsku
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
Country
United Kingdom
(4)
Belgium
(3)
Poland
(3)
Germany
(2)
United States
(2)
Estonia
(1)
France
(1)
Netherlands
(1)
Language
English
(7)
Polish
(3)
Dutch
(1)
German
(1)
Subject
Groeningemuseum Brugge
(3)
Malarstwo europejskie
(3)
Malarstwo niderlandzkie
(3)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(2)
Sztuka europejska
(2)
Alabaster
(1)
Bosch, Hieronymus
(1)
Bruggemuseum (Brugia)
(1)
Eyck, Jan van (ca 1390-ca1441)
(1)
Gallery of Richard L. Feigen & Co. (Nowy Jork)
(1)
Historisches Museum (Berno)
(1)
Karol Śmiały
(1)
Kumu Kunstimuuseum (Tallin)
(1)
Kunsthistorisches Museum Wien
(1)
Malarstwo flamandzkie
(1)
Malarstwo sakralne europejskie
(1)
Malarstwo sakralne niderlandzkie
(1)
Memling, Hans
(1)
Nagrobki
(1)
National Gallery of Art (Waszyngton ; 1937- )
(1)
Ołtarze europejskie
(1)
Portrety
(1)
Przedstawienia dewocyjne
(1)
Riemenschneider, Tilman
(1)
Rysunek niderlandzki
(1)
Rzeźba europejska
(1)
Rzeźba niemiecka
(1)
Sittow, Michel
(1)
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Sztuka sakralna niderlandzka
(1)
Van Schoute, Roger
(1)
Ziemba, Antoni
(1)
Subject: time
1401-
(8)
1501-
(7)
2001-
(3)
1301-
(1)
1601-
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(3)
Księgi pamiątkowe
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Domain
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
13 results Filter
Authority data
Borchert Till-Holger (1967- ) (hasło formalne)
No cover
Book
In basket
Autor: Borchert Till-Holger (1967- )
Tytuł: Van Eyck to Dürer : early Netherlandish painting & Central Europe 1430-1530 : [exhibition in the Groeningemuseum, Bruges from 29 October 2010 to 3 January 2011] / Till-Holger Borchert ; with contrib. by Julien Chapuis [et al.].
Adres wydawniczy: Tielt : Lannoo, cop. 2010.
Opis fizyczny: 552 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 533-547. Indeks.
Temat: Groeningemuseum Brugge - wystawy - 2010-2011
Temat: Sztuka sakralna europejska - wystawy - 15-16 w
Temat: Sztuka sakralna niderlandzka - wystawy - 15-16 w
Hasło dodatkowe: Chapuis, Julien.
ISBN: 978-90-209-9341-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 17360, sygn. III 17359 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Das Geheimnis des Jan van Eyck : die frühen niederländischen Zeichnungen und Gemälde in Dresden : Gemäldegalerie Alte Meister, Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden : [13. August bis 31. Oktober 2005 im Residenzschloss Dresden] / Thomas Ketelsen [et al.] ; mit Beitr. von Till-Holger Borchert [et al.].
Adres wydawniczy: München ; Berlin : Deutscher Kunstverlag, cop. 2005.
Opis fizyczny: 264 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 254-261.
Temat: Eyck Jan van (ca 1390-ca1441) - wystawy
Temat: Staatliche Kunstsammlungen Dresden - wystawy - 2005
Temat: Malarstwo niderlandzkie - wystawy - 15-16 w
Temat: Rysunek niderlandzki - wystawy - 15-16 w
Hasło dodatkowe: Borchert, Till-Holger (1967- ).
Hasło dodatkowe: Ketelsen, Thomas (1955- ).
ISBN: 3-422-06566-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. III 13722 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Borchert Till-Holger (1967- )
Tytuł: Bosch : zbliżenia / Till-Holger Borchert ; [wybór ilustracji Ruth Ruyffelaere ; tłumaczenie Bożena Mierzejewska].
Wariant tytułu: Tyt. oryg.: Bosch in detal, 2016
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2018.
Opis fizyczny: 319 s. : il. kolor. ; 33 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 317-318.
Temat: Bosch Hieronymus (ok. 1450-1516) - twórczość
Temat: Malarstwo niderlandzkie - 15-16 w
Hasło dodatkowe: Ruyffelaere, Ruth.
Hasło dodatkowe: Mierzejewska, Bożena.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Arkady
ISBN: 978-83-213-5056-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23836 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Charles the Bold (1433-1477) : splendour of Burgundy : [exhibition - Historisches Museum Berne - 25 April - 24 August 2008, Bruggemuseum and Groeningemuseum Bruges - 27 March - 21 July 2009, Kunsthistorisches Museum Vienna - 15 September 2009 - 10 January 2010] / ed. by Susan Marti, Till-Holger Borchert and Gabriele Keck ; [transl.: Rachel Esner [et al.].
Adres wydawniczy: Brussels : Mercatorfonds, cop. 2009.
Opis fizyczny: 382 s. : il. kolor. ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 364-375. Indeks.
Temat: Karol Śmiały (książę Burgundii ; 1433-1477) - biografia - wystawy
Temat: Historisches Museum (Berno) - wystawy - 2008
Temat: Bruggemuseum (Brugia) - wystawy - 2009
Temat: Groeningemuseum Brugge - wystawy - 2009
Temat: Kunsthistorisches Museum Wien - wystawy - 2009-2010
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - wystawy - 15 w
Temat: Sztuka europejska - wystawy - 15 w
Hasło dodatkowe: Borchert, Till-Holger (1967- ).
Hasło dodatkowe: Keck, Gabriele (1960- ).
Hasło dodatkowe: Marti, Susan (1962- ).
ISBN: 978-90-6153-859-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16835 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Woods Kim W
Tytuł: Cut in alabaster : a material of sculpture and its European traditions 1330-1530 / Kim W. Woods.
Wariant tytułu: Material of sculpture and its European traditions 1330-1530
Adres wydawniczy: London ; Turnhout : Harvey Miller Publishers, cop. 2018.
Opis fizyczny: 418 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Seria: Distinguished Contributions to the Study of the Arts in the Burgundian Netherlands
Uwaga: Bibliogr. s. 367-396. Indeks.
Temat: Alabaster - stosowanie - sztuka - Europa - 14-16 w
Temat: Alabaster - wyroby - 14-16 w
Temat: Nagrobki - Europa - 14-16 w
Temat: Ołtarze europejskie - 14-16 w
Temat: Rzeźba europejska - 14-16 w
Hasło dodatkowe: Borchert, Till-Holger (1967- ).
Hasło dodatkowe: Nash, Susie.
Hasło dodatkowe: Brepols
ISBN: 978-1-909400-26-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Tilman Riemenschneider, c. 1460-1531 / ed. by Julien Chapuis ; contrib. Till-Holger Borchert [et al.].
Adres wydawniczy: Washington : National Gallery of Art, Washington, cop. 2004.
Opis fizyczny: 264 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Seria: Studies in the History of Art
Seria: Studies in the History of Art Symposium Papers
Uwaga: Numeracja ser. gł. : 65.
Uwaga: Bibliogr. s. 235-247. Indeks.
Temat: Riemenschneider Tilman (ca 1460-1531) - biografia - materiały konferencyjne
Temat: Rzeźba niemiecka - 15-16 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Borchert, Till-Holger (1967- ).
Hasło dodatkowe: Chapuis, Julien.
Hasło dodatkowe: National Gallery of Art (Waszyngton ; 1937- )
ISBN: 978-0-300-10134-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 15790 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Nash Susie
Tytuł: Late medieval panel painting : materials, methods, meaning. [Vol. 1] / Susie Nash ; with contributions by Till-Holger Borchert, Emma Capron and Jim Harris.
Adres wydawniczy: London : Paul Holberton Publishing, cop. 2011.
Opis fizyczny: 298 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
Uwaga: Publikacja związana z wystawą w Gallery of Richard L. Feigen & Co. w Nowym Jorku od 4 listopada 2011 do 27 stycznia 2012.
Uwaga: Bibliogr. przy opisach katalogowych.
Temat: Gallery of Richard L. Feigen & Co. (Nowy Jork) - wystawy - 2011-2012
Temat: Malarstwo europejskie - wystawy - 15-16 w
Temat: Malarstwo europejskie - technika - wystawy - 15-16 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Borchert, Till-Holger (1967- ).
Hasło dodatkowe: Capron, Emma.
Hasło dodatkowe: Harris, Jim (1964- ).
Hasło dodatkowe: Paul Holberton Publishing
ISBN: 978-0-955339-34-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 19195/1 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Hand John Oliver (1941- )
Tytuł: Michel Sittow : Estonian painter at the courts of Renaissance Europe / John Oliver Hand and Greta Koppel ; with Till-Holger Borchert, Anu Mänd, Ariane van Suchtelen, Matthias Weniger.
Wariant tytułu: Estonian painter at the courts of Renaissance Europe
Adres wydawniczy: Washington : National Gallery of Art ; Tallinn : Art Museum of Estonia ; New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2017.
Opis fizyczny: XV, 128 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 117-121. Indeks.
Uwaga: Katalog towarzyszy wystawie zorg. przez National Gallery of Art, Washington (28.01 - 13.05.2018) oraz Art Museum of Estonia - Kumu Art Museum, Tallin (8.06-16.09.2018).
Temat: Sittow Michel (ok. 1468-ok. 1525) - wystawy
Temat: Kumu Kunstimuuseum (Tallin) - wystawy - 2018
Temat: National Gallery of Art (Waszyngton ; 1937- ) - wystawy - 2018
Temat: Malarstwo europejskie - wystawy - 15-16 w
Temat: Portrety - wystawy - 15-16 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Borchert, Till-Holger (1967- ).
Hasło dodatkowe: Koppel, Greta (1978- ).
Hasło dodatkowe: Mänd, Anu (1968- ).
Hasło dodatkowe: Suchtelen, Ariane van (1962- ).
Hasło dodatkowe: Weniger, Matthias (1962- ).
Hasło dodatkowe: Kumu Kunstimuuseum
Hasło dodatkowe: National Gallery of Art (Waszyngton ; 1937- )
Hasło dodatkowe: Yale University Press
ISBN: 978-0-300-23286-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23869 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Borchert Till-Holger (1967- )
Tytuł: De eeuw van Van Eyck 1430-1530 : de vlaamse primitieven en het zuiden : [tentoonstelling in het Groeningemuseum, Brugge, van 15 maart tot 30 juni 2002] / Till-Holger Borchert ; met bijdragen van Andreas Beyer, Dagmar Eichberger, Paul Huvenne, Margaret L. Koster, Philippe Lorentz, Mauro Lucco, Michael North, Paula Nuttall, Elena Parma, Jacques Paviot, José Luís Porfírio, Manfred Sellink, Pilar Silva Maroto, Joaquín Yarza Luaces.
Wariant tytułu: Vlaamse primitieven en het zuiden
Adres wydawniczy: Gent ; Amsterdam : Ludion, cop. 2002.
Opis fizyczny: 270 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 273-277. Indeks.
Temat: Groeningemuseum Brugge - wystawy - 2002
Temat: Malarstwo flamandzkie - wystawy - 15-16 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Beyer, Andreas (1957- ).
Hasło dodatkowe: Eichberger, Dagmar (1955- ).
Hasło dodatkowe: Huvenne, Paul (1949- ).
Hasło dodatkowe: Koster, Margaret L.
Hasło dodatkowe: Lorentz, Philippe (1961- ).
Hasło dodatkowe: Lucco, Mauro (1947- ).
Hasło dodatkowe: North, Michael (1954- ).
Hasło dodatkowe: Nuttall, Paula (1957- ).
Hasło dodatkowe: Parma, Elena.
Hasło dodatkowe: Paviot, Jacques (1955- ).
Hasło dodatkowe: Porfírio, José Luís (1943- ).
Hasło dodatkowe: Sellink, Manfred (1961- ).
Hasło dodatkowe: Silva Maroto, Marìa Pilar.
Hasło dodatkowe: Yarza Luaces, Joaquín (1936- ).
Hasło dodatkowe: Uitgeverij Ludion
ISBN: 90-5544-392-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22542 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI wieku : materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej = Hans Memling and the art of private devotion in the 15th- and early 16th-century Netherlands : papers from the First International Memling Conference / pod redakcją naukową Marcina Kalecińskiego ; [tłumaczenie Piot Łuba].
Wariant tytułu: Hans Memling and the art of private devotion in the 15th- and early 16th-century Netherlands
Wariant tytułu: Materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej
Adres wydawniczy: Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2019.
Opis fizyczny: 160, [3] s. : il. kolor. ; 29 cm.
Uwaga: Materiały z konferencji: Muzeum Narodowe w Gdański, grudzień 2017 r.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Memling Hans (ok. 1430-1494) - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo niderlandzkie - 15-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo sakralne niderlandzkie - 15-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Przedstawienia dewocyjne - Niderlandy - 15-19 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kaleciński, Marcin (1969- ).
Hasło dodatkowe: Łuba, Piotr.
Hasło dodatkowe: Borchert, Till-Holger (1967- ). A masterly devotional image: Memling paints The Man of Sorrows
Hasło dodatkowe: Borchert, Till-Holger (1967- ). Mistrzowskie przedstawienie dewocyjne: Memling maluje Chrystusa Boleściwego
Hasło dodatkowe: Falque, Ingrid (1984- ). Hans Memling a sztuka medytacyjna. O kilku portretach dewocyjnych Mistrza z Brugii
Hasło dodatkowe: Falque, Ingrid (1984- ). Hans Memling and meditative art. On some devotional portraits of the Bruges master
Hasło dodatkowe: Jackson, Zofia. Św. Anna Samotrzeć - tapiseria ze zbiorów Czartoryskich w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ikonografia i kult
Hasło dodatkowe: Jackson, Zofia. The Virgin and Child with St Anne tapestry from the Czartoryski Collection at the National Museum in Cracow. Iconography and worship
Hasło dodatkowe: Kaleciński, Marcin (1969- ). Figurka Dzieciątka Jezus z kościoła Mariackiego w Gdańsku
Hasło dodatkowe: Kaleciński, Marcin (1969- ). The figure of the Infant Jesus from St Mary's Church in Gdańsk
Hasło dodatkowe: Płonka-Bałus, Katarzyna. Ciemność jako doświadczenie mistyczne. O miniaturze pasyjnej w Godzinkach Voustre demeure
Hasło dodatkowe: Płonka-Bałus, Katarzyna. Darkness as a mystical experience. On the Passion miniature in the Voustre Demeure Book of Hours
Hasło dodatkowe: Sikorska, Joanna. Obraz grafiki. Forma i funkcja rycin z perspektywy malarzy niderlandzkich XV i początku XVI wieku
Hasło dodatkowe: Sikorska, Joanna. The image of the print. The form and function of graphic art in eyes of Netherlandish painters from the 15th and early 16th century
Hasło dodatkowe: Stanek, Aleksandra (historia sztuki). Flamandzka i hiszpańsko-flamandzka sztuka dewocji osobistej w kolekcji królowej Izabeli Katolickiej
Hasło dodatkowe: Stanek, Aleksandra (historia sztuki). Flemish and Hispano-Flemish personal devotion art in the collection of queen Isabella the Catholic
Hasło dodatkowe: Ziemba, Antoni (1960- ). Pielgrzymka do Ziemi Świętej a malowane panoramy pasyjne XV wieku
Hasło dodatkowe: Ziemba, Antoni (1960- ). Pilgrimage to the Holy Land and the painted passion panoramas of the 15th century
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Gdańsk)
ISBN: 978-83-66433-01-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24924 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting (19 ; 2014 ; Bruges)
Tytuł: Technical studies of paintings : problems of attribution (15th-17th centuries) : papers presented at the Nineteenth Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, held in Bruges, 11-13 September 2014 / edited by Anne Dubois, Jacqueline Couvert and Till-Holger Borchert.
Wariant tytułu: Papers presented at the Nineteenth Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, held in Bruges, 11-13 September 2014
Wariant tytułu: Problems of attribution (15th-17th centuries)
Adres wydawniczy: Paris ; Leuven ; Bristol, CT : Peeters, 2018.
Opis fizyczny: XXI, [1], 376 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
Seria: Dessin Sous Jacent et la Technologie dans la Peinture
Uwaga: Konferencja zorganizowana przez: Université catholique de Louvain, Musée de Louvain-la-Neuve, and Musea Brugge in collaboration with KIK-IRPA, Royal Institute for Cultural Heritage, Illuminare - Centre for Study of Medieval Art - KULeuven - University of Leuven.
Uwaga: Druk. dedyk.: In memoriam Roger Van Schoute.
Uwaga: Bibliogr. s. 351-369.
Temat: Van Schoute Roger (1930-2017) - księga pamiątkowa
Temat: Malarstwo europejskie - 15-17 w. - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo europejskie - technika - 15-17 w. - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo europejskie - technologia - 15-17 w. - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo sakralne europejskie - 15-17 w. - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo sakralne europejskie - technika - 15-17 w. - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo sakralne europejskie - technologia - 15-17 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Borchert, Till-Holger (1967- ).
Hasło dodatkowe: Couvert, Jacqueline.
Hasło dodatkowe: Dubois, Anne.
Hasło dodatkowe: Ainsworth, Maryan Wynn. The Middendorf altarpiece by a follower of Hugo van der Goes
Hasło dodatkowe: Allart, Dominique. A case of mistaken identity - a version of the Good Shepherd by Pieter Brueghel the Younger
Hasło dodatkowe: Baum, Katja von. Master or assistant? – painted alterations in the Pleydenwurff workshop
Hasło dodatkowe: Billinge, Rachel. The Beaune last judgement - sorting out Rogier van der Weyden and his assistants
Hasło dodatkowe: Brink, Peter van den (1956- ). Two “new” paintings by Jan de Beer – technical studies, connoisseurship and provenance research
Hasło dodatkowe: Bücken, Véronique. Le Triptyque de l'Adoration des Mages (Turin-Gênes) et le mecenat d'Hendrik Keddekin, abbe de Ter Doest
Hasło dodatkowe: Ciulisová, Ingrid (1960- ). The Saint Michael altarpiece in Spišská Kapitula - a preliminary report
Hasło dodatkowe: Chorley, Claire. Hans Holbein Hans of Antwerp - findings from the recent examination, cleaning and restoration
Hasło dodatkowe: Christie, Nicola. The Calling of Saint Matthew attributed to the Master of the Abbey of Dielegem
Hasło dodatkowe: Currie, Christina. A case of mistaken identity - a version of the Good Shepherd by Pieter Brueghel the Younger
Hasło dodatkowe: Debaene, Marjan. Reading between the lines... - attribution problems regarding early sixteenth century Louvain painters
Hasło dodatkowe: Dubois, Anne. XRF analysis of pigments in the Donne Hours (Louvain-la-Neuve, Archives de l’Université, ms. A2)
Hasło dodatkowe: Dyballa, Katrin. The oeuvre of Jan Swart van Groningen reconsidered
Hasło dodatkowe: Eckstein, Lisa. Master or assistant? – painted alterations in the Pleydenwurff workshop
Hasło dodatkowe: Ewing, Dan. Two “new” paintings by Jan de Beer – technical studies, connoisseurship and provenance research
Hasło dodatkowe: Faries, Molly (1940- ). Identifying two family members in Jacob Cornelisz's Amsterdam workshop: Cornelis Buys and Cornelis Anthonisz
Hasło dodatkowe: Fraiture, Pascale. A case of mistaken identity - a version of the Good Shepherd by Pieter Brueghel the Younger
Hasło dodatkowe: Fransen, Bart (1973- ). The Polyptych of the Seven Sorrows of the Virgin in the Museu Frederic Mares - as unusual altarpiece
Hasło dodatkowe: Fücker, Beate. Master or assistant? – painted alterations in the Pleydenwurff workshop
Hasło dodatkowe: Galassi, Maria Clelia (1954- ). Revising Friedländer - the "underdrawing connoisseurship” and the Master of the Turin Adoration
Hasło dodatkowe: Gifford, E. Melanie. Keynotlecture - Willem van Aelst and the market for still-life painting in Paris - reattribution of an aarly work
Hasło dodatkowe: Hartwieg, Babette (1958- ). The Goldene Tafel from Liineburg, c. 1420 - new findings about painting process and characteristics
Hasło dodatkowe: Henderiks, Valentine. Albrecht Bouts in Sibiu: a unique self-portrait in "Memento mori"
Hasło dodatkowe: Hirschfelder, Dagmar (1973- ). Master or assistant? – painted alterations in the Pleydenwurff workshop
Hasło dodatkowe: Kemperdick, Stephan (1960- ). Philip the Good bare-headed - in search for original and copy
Hasło dodatkowe: Kempski, Mary. Who is the man in red and who painted him?
Hasło dodatkowe: Lainé, David. Reading between the lines... - attribution problems regarding early sixteenth century Louvain painters
Hasło dodatkowe: Limentani Virdis, Caterina (1940-2018). A new Virgo Lactans of the Gold Brocade group
Hasło dodatkowe: Meuwissen, Daantje (1970- ). Identifying two family members in Jacob Cornelisz's Amsterdam workshop: Cornelis Buys and Cornelis Anthonisz
Hasło dodatkowe: Niessen, Judith (1971- ). The triptych of the True Cross in Veurne in connection to a drawing in Rotterdam - working process and attribution
Hasło dodatkowe: Oosterwijk, Anne van. The contribution of technical art history to the reconstruction of the oeuvre of Pieter I Claeissens
Hasło dodatkowe: Périer-D'Ieteren, Catheline (1944- ). The painted wings of the Passion Altarpiece of Giistrow - a vast collective enterprise
Hasło dodatkowe: Sandalinas Linares, Carmen. The Polyptych of the Seven Sorrows of the Virgin in the Museu Frederic Mares - as unusual altarpiece
Hasło dodatkowe: Saverwyns, Steven. A case of mistaken identity - a version of the Good Shepherd by Pieter Brueghel the Younger
Hasło dodatkowe: Steyaert, Griet (1965- ). The Beaune last judgement - sorting out Rogier van der Weyden and his assistants
Hasło dodatkowe: Van Eyck, Elisabeth. The Polyptych of the Seven Sorrows of the Virgin in the Museu Frederic Marés - as unusual altarpiece
Hasło dodatkowe: Waterman, Joshua P. (1974- ). Master or assistant? – painted alterations in the Pleydenwurff workshop
Hasło dodatkowe: Whitaker, Lucy. The Calling of Saint Matthew attributed to the Master of the Abbey of Dielegem
Hasło dodatkowe: Whitaker, Lucy. Who is the man in red and who painted him?
Hasło dodatkowe: Wolters, Margreet (1958- ). The triptych of the True Cross in Veurne in connection to a drawing in Rotterdam - working process and attribution
Hasło dodatkowe: Uitgeverij Peeters (Leuven)
ISBN: 978-90-429-3532-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24321 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Ingenium et labor : studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Ziembie z okazji 60. urodzin / redakcja naukowa Piotr Borusowski, Agnieszka Rosales Rodríguez, Zuzanna Sarnecka, Joanna Sikorska, Aleksandra Sulikowska-Bełczowska.
Wariant tytułu: Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Ziembie z okazji 60. urodzin
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2020.
Opis fizyczny: 417 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do art.
Uwaga: Teksty w jęz. pol., ang. lub niem.
Temat: Ziemba Antoni (1960- ) - księga pamiątkowa
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - księga pamiątkowa
Temat: Sztuka europejska - księga pamiątkowa
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Borusowski, Piotr (1980- ).
Hasło dodatkowe: Rosales Rodríguez, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Sarnecka, Zuzanna.
Hasło dodatkowe: Sikorska, Joanna.
Hasło dodatkowe: Sulikowska-Bełczowska, Aleksandra (1974- ).
Hasło dodatkowe: Adamski, Jakub (1985- ). O podobieństwie chórów gotyckich kościołów farnych w Stargardzie i Nysie. Przyczynek do badań nad interregionalnym transferem form w architekturze Europy Środkowej przełomu XIV i XV wieku
Hasło dodatkowe: Aikema, Bernard (1949- ). Giorgione’s Vecchia: The Northern connection
Hasło dodatkowe: Badach, Artur (1969- ). Późnorenesansowa plakieta ze sceną sądu nad św. Szczepanem na tle ikonografii męczennika
Hasło dodatkowe: Bastek, Grażyna (historia sztuki). Caravaggio i iluzja realizmu
Hasło dodatkowe: Borchert, Till-Holger (1967- ). Pictor Hubertus eeyck maior quo nemo repertus – neue Gedanken zu einem alten Problem
Hasło dodatkowe: Borowski, Andrzej (1945- ). Książka o dworzaninie Baltazara Castiglionego po niderlandzku i po polsku
Hasło dodatkowe: Borusowski, Piotr (1980- ). Nowe spojrzenie na rysunkowe œuvre Jana Miense Molenaera
Hasło dodatkowe: Brink, Peter van den (1956- ). A tale of two drawings: Albrecht Dürer and Gossart’s lost Middelburg Altarpiece
Hasło dodatkowe: Cegielski, Tadeusz (1948- ). Cenniejsze niż Sokół maltański - zabytki, historycy sztuki i muzealnicy w powieści i filmie kryminalnym PRL
Hasło dodatkowe: Chapuis, Julien. An almost-impossible acquisition: Michel Erhart’s Virgin and Child at the Bode Museum
Hasło dodatkowe: Cieślińska, Nawojka. Wystawa, której nie było
Hasło dodatkowe: Czapelski, Marek. Nowoczesne budownictwo Holandii w oczach polskiego środowiska architektonicznego dwudziestolecia międzywojennego
Hasło dodatkowe: Dumas, Charles (1949- ). 18th-century Dutch drawings in the 17th-century manner: examples by Paulus Constantijn la Fargue
Hasło dodatkowe: Friedrich, Jacek (1965- ). Van Eyck, Vermeer i inni. Późnośredniowieczne i nowożytne inspiracje w twórczości ilustratorskiej Wiesława Majchrzaka
Hasło dodatkowe: Giltaij, Jeroen (1947- ). The painting by Rembrandt and Studio, portrait of Marten Soolmans, of 1634, in the National Museum in Warsaw, reconsidered
Hasło dodatkowe: Gyalókay, Zoltán. Kilka uwag o transgranicznej działalności malarza Jakuba z Sącza
Hasło dodatkowe: Guze, Justyna. Beccafumi, czy nie Beccafumi? - rysunek w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
Hasło dodatkowe: Herman-Templewicz, Zofia. Obraz Maria Służebnica w Świątyni z Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie - dewocja obrazowa a tajemnica Wcielenia
Hasło dodatkowe: Horzela, Dobrosława (1976- ). Nieznane dzieła z kręgu Jacoba Beinharta? - glosa do badań nad śląską rzeźbą drewnianą w początku XVI wieku
Hasło dodatkowe: Janiszewska, Aleksandra (1983- ). Il Contento Adriaena van Stalbemta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna. Ptaki reformatorów
Hasło dodatkowe: Juszczak, Dorota. Obrazy Norblina dla Stanisława Augusta w świetle źródeł
Hasło dodatkowe: Kacprzak, Dariusz (1971- ). Spełnione marzenie Heinricha Dohrna – kolekcja antyczna dla Muzeum Miejskiego w Szczecinie - współczesne wyzwania badawcze
Hasło dodatkowe: Kaminska, Barbara A. "But for the Voice, the Likeness is Alive": portraits of Erasmus of Rotterdam and their reception among Renaissance humanists
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ). Rembrandt Juliusa Langbehna – fantazmat postaci
Hasło dodatkowe: Kilian Michieletti, Joanna (1965- ). Ukarana lekkomyślność - Gra w karty Caravaggia
Hasło dodatkowe: Kozak, Anna. Stosunek nazareńczyków do dawnych mistrzów
Hasło dodatkowe: Lejman, Beata (1964- ). Tim’s Vermeer – kilka śmiałych słów o filmie, malarzu oraz polityce, nauce i sztuce
Hasło dodatkowe: Lipińska, Aleksandra. Między kontestacją a nowym początkiem – ołtarz niderlandzki około 1530–1600
Hasło dodatkowe: Majewski, Paweł (1978- ). Blizna po Antinousie
Hasło dodatkowe: Mieleszkiewicz, Stefan. Biurko księdza Antoniego Kanteckiego – pamiątka „wojny kulturalnej” i przykład poznańskiego meblarstwa doby historyzmu
Hasło dodatkowe: Mrozowski, Przemysław (1958- ). Tablica fundacyjna zamku w Szamotułach i pierwsze ślady „renesansu” w Wielkopolsce
Hasło dodatkowe: Nowak, Magdalena Anna (1985- ). Andachtsbilder a potęga empatii - sztuka dewocyjna XV wieku w północnej Europie i współczesne do niej nawiązania
Hasło dodatkowe: Oczko, Piotr (1973- ). Frisia non cantat? - o dawnej sztuce i kulturze Fryzji niderlandzkiej
Hasło dodatkowe: Omilanowska, Małgorzata (1960- ). Łańcuckie drzwi z dekoracjami Franciszka Smuglewicza
Hasło dodatkowe: Ostrowski, Jan K. (1947- ). „Wniebowzięcie Matki Boskiej na wozie tryumfalnym” - przyczynek do ikonografii maryjnej i dziejów historii sztuki
Hasło dodatkowe: Oszczanowski, Piotr (1965- ). Mistrz Ambony Bolkowskiej, domniemany uczeń Gerharda Hendrika z Amsterdamu - przyczynek do historii rzeźby manierystycznej na Śląsku
Hasło dodatkowe: Patała, Agnieszka (1986-). „Stary śląski mistrz w nowym blasku” – manipulacje i konteksty konserwacji Poliptyku Zwiastowania z Jednorożcem w latach trzydziestych XX wieku
Hasło dodatkowe: Pieńkos, Andrzej (1962- ). Malarze w poszukiwaniu pracy? - nadal nierozpoznane narodziny profesji muzealnika
Hasło dodatkowe: Płonka-Bałus, Katarzyna. Surge […] et transfer me ultra flumen…” - Święty Julian w Godzinkach 3025 I z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie
Hasło dodatkowe: Płuciniczak, Marek. Między imitacją a interpretacją - rysunkowe i malarskie powtórzenia miedziorytu Adam i Ewa Albrechta Dürera
Hasło dodatkowe: Pokorny, Erwin (1959- ). "Vnnd ain Trumytarj sol das ziehen" - zur Bedeutung der ungewöhnlichen Zugtiere im Triumphzug Kaiser Maximilians I.
Hasło dodatkowe: Pomian, Krzysztof (1934- ). Museums’ art exhibitions between aesthetics and history
Hasło dodatkowe: Poprzęcka, Maria (1942- ). „…Podobała się nam jako przedmiot…”
Hasło dodatkowe: Ptaszyński, Maciej (1978- ). Ptaki reformatorów
Hasło dodatkowe: Rosales Rodríguez, Agnieszka. Miłość, śmierć, sztuka – modernistyczny Narcyz Ludwiga von Hofmanna
Hasło dodatkowe: Sarnecka, Zuzanna. Dewocja i sprawczość - interakcje z rzeźbami we włoskim domu 1450–1550
Hasło dodatkowe: Seelig, Gero (1960- ). Quizzing the sentry: Cues, Clues, and connotations in Carel Fabritius
Hasło dodatkowe: Seifert, Christian Tico (1968- ). A rediscovered italianate landscape by Pieter Lastman
Hasło dodatkowe: Sikorska, Joanna. Nicolò Nelli i (przewrotne?) wybory szesnastowiecznego wydawcy rycin
Hasło dodatkowe: Skwierczyński, Krzysztof (1971- ). Bose, nagie, udręczone - ciało w duchowości jedenastowiecznych eremitów
Hasło dodatkowe: Sulewska, Renata. Kamienne zawieszenie - o zaskakującej recepcji wzorów w Bejscach?
Hasło dodatkowe: Sulikowska-Bełczowska, Aleksandra (1974- ). Święte miasto – góra, krzyż i ogień - przyczynek do ikonografii Jerozolimy
Hasło dodatkowe: Sutkowska, Dorota. Ad Illustrissimum et Magnificum Dominum
Hasło dodatkowe: Szymański, Wojciech (1932- ). Powrót do Strawberry Hill - księżna Izabela Czartoryska w gościnie u Horace’a Walpole’a?
Hasło dodatkowe: Talbierska, Jolanta (1956- ). Rysunki niderlandzkie z kolekcji Józefa Sierakowskiego w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Hasło dodatkowe: Tomicka, Joanna A. Catalepton – drobiazgi - między Boschem a Brueglem
Hasło dodatkowe: Tylicki, Jacek (1962- ). Nieznana martwa natura Florisa van Schooten w zbiorach prywatnych
Hasło dodatkowe: Verschoor, Gerdien (1963- ). Oda do szala
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). Nieznane dzieła z kręgu Jacoba Beinharta? - glosa do badań nad śląską rzeźbą drewnianą w początku XVI wieku
Hasło dodatkowe: Wardzyński, Michał (1975- ). Uczeń Polikleta znad Amstel w Wilanowie? - o holenderskich korzeniach twórczości rzeźbiarskiej Stephana (?) Schwanera
Hasło dodatkowe: Weniger, Matthias (1962- ). Some additional notes on Crucifixi Dolorosi and 14th-century Pietàs: works in Nonnberg, Fulpmes, Freising, and Zürich
Hasło dodatkowe: Wetering, Ernst van de (1938- ). Rembrandt’s demonstration of the genera dicendi
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Warszawa)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Warszawski
ISBN: 978-83-7100-458-2
Spis treści : http://archiwalna.ihs.uw.edu.pl/ingenium-et-labor-studia-ofiarowane-profesorowi-antoniemu-ziembie-z-okazji-60-urodzin/
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 25370 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again