Form of Work
Książki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Magazyn
(1)
Author
Benesovska Klara (1950- ). Zabori a Olomouc: vandrujici umelci skicare kopie vzorniky a uloha uvedomelych stavebniku
(1)
Blaha Josef (1946- ). Dva nalezy drobne hrncirske plastiky Madony s ditetem z Olomouce. Nekolik doplnku ke studiu devocionalii a lidove zboznosti ve stredoveku
(1)
Blahova Zdenka (1951- )
(1)
Blahova Zdenka (1951- ). Zapadni portal kostela sv. Morice v Olomouci a prenaseni vzoru v pozdne goticke architektonicke tvorbe
(1)
Bregantova Polana (1954- ). Bibliografie praci Ivo Hlobila
(1)
Bukovinska Beket. Terra sigillata v rudolfinske kunstkomore
(1)
Cerny Pavol. Zobrazeni Zvestovani Panny Marie v Kodexu vysehradskem z Kodexu hnezdenskem. Pokus o jejich ikonografickou interpretaci
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Poznamka o nahrobku cisare Friedricha III. a reflexe sepulchralniho socharstviv ceskych cestopisech 1450-1550
(1)
Chupik Frantisek. Fortifikacni stavitelstvimezi gotikou a renesanci
(1)
Czajkowski Petr (1969-). Jonass Drentwert a Leopold knize z Dietrichsteina. Sonda do vztahu objednavatele a tvurce na prelomu 17. a 18. stoleti
(1)
Daniel Ladislav (1950- ). Pet vezi. Giovan Battista Marino a gonzagovske poesie Francesca Albaniho
(1)
Danova Helena. Chram sv. Ducha v Hradci Kralove. Prispevek k poznani vyvoje architektury kostela ve stredoveku
(1)
Gruza Antonin (1931- ). K historii byvaleho dominikanskeho kostela sv. Vaclava v Opave
(1)
Hlavackova Hana (1940- ). Herzogenburska Moralia. Rehnor Veliky Moralia sive expositio in librum B. Job
(1)
Homolka Jaromir (1926-2017). Kralovska kaple Vsech svatych na Prazskem hrade
(1)
Hrbacova Jana (1974- ). Zobrazeni celenek v ceske deskove malbe 14. stoleti
(1)
Jakubec Ondrej (1976- ). Olomoucti biskupove jako renesancni mecenasi?
(1)
Kaplanova Kristina. Babiccino udoli - areal spravovany Narodni kulturni komisi
(1)
Kohout Stepan (1969- ). Dalsi bernardinske slunce alezeno
(1)
Konecny Lubomir (1946- ). Andrea Alciato a Jan Zizka i po smrti straslivy
(1)
Koran Ivo (1934- ). Romanska Kalvarie ze Strakonic
(1)
Kouril Pavel (1950- ). Menasova ampule z hradu Rychleby (?) ve Slezsku
(1)
Kourilova Dana (1949- ). Byvaly kostel sv. Vaclava v Opave - vysledky pruzkumu fasad
(1)
Kratochvil Petr (1950- ). Kontextualismus v soudobe architekture. Reflexe teoretickych vychodisek
(1)
Kropacek Jiri (1930-2009). Jacob Burckhardt a dejiny ideji
(1)
Kuthan Jiri (1945- ). K Parlerovu chóru kostela sv. Bartolomeje v Koline nad Labem
(1)
Lahoda Vojtech (1955-2019). Modernismus starych mistru. Antonin Prochazka Kromeriz a otisky vizualni pameti
(1)
Merhautova-Livorova Anezka (1919-2015). Tema z minulosti s vizi budoucnosti
(1)
Mezerova Lubica (1954- ). Renesancni nahrobniky v kostele sv. Martina v Bohusove
(1)
Mezihorakova Klara (1975- ). Architektura stredovekeho kostela dominikanek sv. Kateriny v Olomouci
(1)
Muller Karel (1958- ). Heraldicka vyzdoba stavovske snemovny v Opave ze 2. poloviny 16. stoleti
(1)
Neslehova Mahulena (1944- ). Koblasuv cyklus Plazit jazyk
(1)
Pavlicek Martin (1974- ). Nezname dilo Matyase Bernarda Brauna
(1)
Platovska Marie. Vyvoj stavebnich dispozic na Kralovskych Vinohradech
(1)
Prix Dalibor (1961- )
(1)
Prix Dalibor (1961- ). Kostel nanebevzeti Panny Marie v Andelske Hore (okr. Bruntal) a jeho renesancni podoba
(1)
Prixova Dvorska Hana. Kostel nanebevzeti Panny Marie v Andelske Hore (okr. Bruntal) a jeho renesancni podoba
(1)
Rohacek Jiri (1962- ). K sepulkralni plastice v Corpusu insriptorium Bohemiae
(1)
Royt Jan (1955- ). Utrakvisticka ikonografie v Cechach 15. a prvni poloviny 16. stoleti
(1)
Sopak Pavel (1970- ). Pacov Vaclava Wagnera
(1)
Sronek Michal (1952- ). Obrazy u soudu
(1)
Stepanek Pavel (1942- ). Dedictvi spanelsko-arabske tradice za Vaclac IV. Ziva tradice Alfonsovych tabulek
(1)
Studnickova Milada (1955- ). Uvodni iluminace Sniskovskeho gradualu jako klic k interpretaci rukopisu
(1)
Svacha Rostislav (1952- ). Co se stalo s Prahou 1948-1989? Bitva o devatenacte stoleti
(1)
Svobodova Marketa (1971- ). Vecny ruch a vecna nespokojensot nad strahovskym stadionem (Prispevek k historii sportovnich staveb)
(1)
Teryngerova Hana. Stredoveke poutnictvi a jeho odraz v archeologickem materialu. K nalezu poutniho odznaku z Opavy
(1)
Togner Milan (1938-2011). Jacopo Confortini v olomoucke sbirce kreseb
(1)
Varhanik Jiri (1954- ). Predpoklady pamatkove ochrany mestskych pamatkovych rezervaci prohlasenych v letech 1970-1982
(1)
Vlcek Pavel (1948- ). Urbanisticke zasady a novy typ renesancniho domu na Male Strane v Praze
(1)
Vojtal Petr. Hacknerovska variace na pomezi Moravy a Slezska
(1)
Vseteckova Zuzana (1949- ). Goticke nastenne malby v kostele sv. Apolinare v Praze
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
Country
Czech Republic
(1)
Language
Czech
(1)
Subject
Architektura czeska
(1)
Architektura europejska
(1)
Architektura sakralna czeska
(1)
Architektura sakralna europejska
(1)
Hlobil, Ivo
(1)
Sztuka czeska
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka sakralna czeska
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
2 results Filter
Authority data
Bláhová Zdeňka (1951- ) (hasło formalne)
Book
In basket
Tytuł: Pro arte : sborník k poctě Ivo Hlobila / editor: Dalibor Prix.
Wariant tytułu: Sborník k poctě Ivo Hlobila
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2002.
Opis fizyczny: 432 s. : il. ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. prac. I. Hlobila s. 409-425.
Uwaga: Finansowanie: Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
Uwaga: Streszcz. w jęz. niem.
Temat: Hlobil Ivo 1942-2021 - księga pamiątkowa
Temat: Architektura czeska - księga pamiątkowa
Temat: Architektura europejska - księga pamiątkowa
Temat: Architektura sakralna czeska - księga pamiątkowa
Temat: Architektura sakralna europejska - księga pamiątkowa
Temat: Sztuka czeska - księga pamiątkowa
Temat: Sztuka europejska - księga pamiątkowa
Temat: Sztuka sakralna czeska - księga pamiątkowa
Temat: Sztuka sakralna europejska - księga pamiątkowa
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Prix, Dalibor (1961- ).
Hasło dodatkowe: Benešovská, Klára (1950- ). Záboří a Olomouc: vandrující umělci, skicáře, kopie, vzorníky a úloha uvědomělých stavebníků
Hasło dodatkowe: Bláha, Josef (1946- ). Dva nálezy drobné hrnčířské plastiky Madony s dítětem z Olomouce. Několik doplňků ke studiu devocionálií a lidové zbožnosti ve středověku
Hasło dodatkowe: Bláhová, Zdeňka (1951- ). Západní portál kostela sv. Mořice v Olomouci a přenášení vzorů v pozdně gotické architektonické tvorbě
Hasło dodatkowe: Bukovinská, Beket. Terra sigillata v rudolfinské kunstkomoře
Hasło dodatkowe: Bregantová, Polana (1954- ). Bibliografie prací Ivo Hlobila
Hasło dodatkowe: Černý, Pavol. Zobrazení Zvěstování Panny Marie v Kodexu vyšehradském z Kodexu hnězdenském. Pokus o jejich ikonografickou interpretaci
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Poznámka o náhrobku císaře Friedricha III. a reflexe sepulchrálního sochařstvív českých cestopisech 1450-1550
Hasło dodatkowe: Chupík, František. Fortifikační stavitelstvímezi gotikou a renesancí
Hasło dodatkowe: Czajkowski, Petr (1969-). Jonass Drentwert a Leopold kníže z Dietrichsteina. Sonda do vztahu objednavatele a tvůrce na přelomu 17. a 18. století
Hasło dodatkowe: Daniel, Ladislav (1950- ). Pět věží. Giovan Battista Marino a gonzagovské "poesie" Francesca Albaniho
Hasło dodatkowe: Dáňová, Helena. Chrám sv. Ducha v Hradci Králové. Příspěvek k poznání vývoje architektury kostela ve středověku
Hasło dodatkowe: Grůza, Antonín (1931- ). K historii bývalého dominikánského kostela sv. Václava v Opavě
Hasło dodatkowe: Hlaváčkova, Hana (1940- ). Herzogenburská Moralia. Řehnoř Veliký, Moralia sive expositio in librum B. Job
Hasło dodatkowe: Homolka, Jaromír (1926-2017). Královská kaple Všech svatých na Pražském hradě
Hasło dodatkowe: Hrbáčová, Jana (1974- ). Zobrazení čelenek v české deskové malbě 14. století
Hasło dodatkowe: Jakubec, Ondřej (1976- ). Olomoučtí biskupové jako renesanční mecenáši?
Hasło dodatkowe: Kaplanová, Kristina. Babiččino údolí - areál spravovaný Národní kulturní komisí
Hasło dodatkowe: Kohout, Štěpán (1969- ). Další "bernardinské slunce" alezeno
Hasło dodatkowe: Konečný, Lubomír (1946- ). Andrea Alciato a Jan Žižka" i po smrti strašlivý"
Hasło dodatkowe: Kořán, Ivo (1934- ). Románská Kalvárie ze Strakonic
Hasło dodatkowe: Kouřil, Pavel (1950- ). Menasova ampule z hradu Rychleby (?) ve Slezsku
Hasło dodatkowe: Kouřilová, Dana (1949- ). Bývalý kostel sv. Václava v Opavě - výsledky průzkumu fasád
Hasło dodatkowe: Kratochvíl, Petr (1950- ). Kontextualismus v soudobé architektuře. Reflexe teoretických východisek
Hasło dodatkowe: Kropáček, Jiří (1930-2009). Jacob Burckhardt a dějiny idejí
Hasło dodatkowe: Kuthan, Jiří (1945- ). K Parléřovu chóru kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem
Hasło dodatkowe: Lahoda, Vojtěch (1955-2019). Modernismus starých mistrů. Antonín Procházka, Kroměříž a otisky vizuální paměti
Hasło dodatkowe: Merhautová-Livorová, Anežka (1919-2015). Téma z minulosti s vizí budoucnosti
Hasło dodatkowe: Mezerová, Ľubica (1954- ). Renesanční náhrobníky v kostele sv. Martina v Bohušově
Hasło dodatkowe: Mezihoráková, Klára (1975- ). Architektura středověkého kostela dominikánek sv. Kateřiny v Olomouci
Hasło dodatkowe: Müller, Karel (1958- ). Heraldická výzdoba stavovské sněmovny v Opavě ze 2. poloviny 16. století
Hasło dodatkowe: Nešlehová, Mahulena (1944- ). Koblasův cyklus Plazit jazyk
Hasło dodatkowe: Pavlíček, Martin (1974- ). Neznámé dílo Matyáše Bernarda Brauna
Hasło dodatkowe: Platovská, Marie. Vývoj stavebních dispozic na Královských Vinohradech
Hasło dodatkowe: Prix, Dalibor (1961- ). Kostel nanebevzetí Panny Marie v Andělské Hoře (okr. Bruntál) a jeho renesanční podoba
Hasło dodatkowe: Prixová Dvorská, Hana. Kostel nanebevzetí Panny Marie v Andělské Hoře (okr. Bruntál) a jeho renesanční podoba
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). K sepulkrální plastice v Corpusu insriptorium Bohemiae
Hasło dodatkowe: Royt, Jan (1955- ). Utrakvistická ikonografie v Čechách 15. a první poloviny 16. století
Hasło dodatkowe: Šopák, Pavel (1970- ). Pacov Václava Wagnera
Hasło dodatkowe: Šroněk, Michal (1952- ). Obrazy u soudu
Hasło dodatkowe: Štěpánek, Pavel (1942- ). Dědictví španělsko-arabské tradice za Václac IV. Živá tradice Alfonsových tabulek
Hasło dodatkowe: Studničková, Milada (1955- ). Úvodní iluminace Sníškovského graduálu jako klíč k interpretaci rukopisu
Hasło dodatkowe: Švácha, Rostislav (1952- ). Co se stalo s Prahou 1948-1989? Bitva o devatenácté století
Hasło dodatkowe: Svobodová, Markéta (1971- ). Věčný ruch a věčná nespokojensot nad strahovským stadionem (Příspěvek k historii sportovních staveb)
Hasło dodatkowe: Teryngerová, Hana. Středověké poutnictví a jeho odraz v archeologickém materiálu. K nálezu poutního odznaku z Opavy
Hasło dodatkowe: Togner, Milan (1938-2011). Jacopo Confortini v olomoucké sbírce kreseb
Hasło dodatkowe: Varhaník, Jiří (1954- ). Předpoklady památkové ochrany městských památkových rezervací prohlášených v letech 1970-1982
Hasło dodatkowe: Vlček, Pavel (1948- ). Urbanistické zásady a nový typ renesančního domu na Malé Straně v Praze
Hasło dodatkowe: Vojtal, Petr. Hacknerovská variace na pomezí Moravy a Slezska
Hasło dodatkowe: Všetečková, Zuzana (1949- ). Gotické nástěnné malby v kostele sv. Apolináře v Praze
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 80-903230-1-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24727 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again