Forma i typ
Książki
(46)
Artykuły
(2)
Czasopisma
(2)
Dostępność
dostępne
(35)
tylko na miejscu
(10)
nieokreślona
(3)
Placówka
Magazyn
(36)
Księgozbiór podręczny
(10)
Dział
(2)
Autor
Biłyk Anna
(8)
Grzeszczuk Stanisław (1934-1999)
(6)
Bromowicz Danuta (1941- )
(5)
Serczyk Władysław Andrzej (1935-2014)
(5)
Pietrzyk Zdzisław (1957- )
(4)
Tabeau Ludwika (1921-1995)
(4)
Kowalik Jan (1910-2001)
(3)
Paruch Józef (1929-2002)
(3)
Bator Iwona (1960- )
(2)
Hordyński Piotr (1939- )
(2)
Jaglarz Monika
(2)
Malicka Ewa (1949- )
(2)
Peters Lesław (1953- )
(2)
Turowska-Barowa Irena (1909-1997)
(2)
Abramczyk Aleksandra. Rynek doznań na przykładzie juwenaliów
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Kolorowanki dla dorosłych jako nowa forma książki
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). The colouring book for adults as a new form of the book
(1)
Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des Guten Regenten von Frans Francken dem Jungeren
(1)
Augustyn Kamila
(1)
Bahlawan Natalia
(1)
Banach Andrzej Kazimierz (1944-2019). Narodziny Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego
(1)
Bar Adam (1895-1955)
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Architektura antyczna w reakcji na barok. Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn
(1)
Barycz Henryk (1901-1994)
(1)
Basiul Elżbieta. Próba określenia autentyczności obrazu pt. Nicea przypisywanego J. K. Ajwazowskiemu na podstawie badań techniki technologii oraz stanu zachowania dzieła malarskiego
(1)
Baster Joanna (1977- )
(1)
Baster Marcin
(1)
Baszko Agnieszka (1979- ). Sixteenth-century bindings for early printed materials in the Raczyński Library collection
(1)
Baszko Agnieszka (1979- ). Szesnastowieczne oprawy starych druków w zbiorach Biblioteki Raczyńskich
(1)
Bator Dagmara. Rynek doznań na przykładzie juwenaliów
(1)
Bernacki Paweł. Book objects as examples of the Polish artists' book after 1989
(1)
Bernacki Paweł. Book objects jako przykład funkcjonowania książki artystycznej w Polsce po 1989 roku
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu
(1)
Bełtowska Lucyna
(1)
Białas Andrzej (1936- ). Wstęp
(1)
Biliński Piotr (1974- ). Zerwanie więzów łączących Towarzystwo Naukowe Krakowskie z Uniwersytetem Jagiellońskim w 1856 roku
(1)
Birkenmajer Aleksander (1890-1967)
(1)
Bisaga Ewelina. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(1)
Blaschke Kinga. Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym czasów ostatnich. Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji
(1)
Bober Anna (1956- )
(1)
Bohmuller Lothar (1924- )
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Komisja Bibliograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Borsuk Ewa. Książki niebezpieczne książki zakazane: wpływ ideologicznej kontroli państwa na gromadzenie zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej w okresie PRL
(1)
Borysowska Agnieszka. Główne zespoły proweniencyjne w zabytkowych zbiorach Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- )
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej
(1)
Brzuska-Kępa Alina. Cała Polska (nie tylko) czyta (nie tylko) dzieciom - czyli o książkach obrazkowych które warto mieć w bibliotece
(1)
Burda Elżbieta
(1)
Bęczkowska Urszula
(1)
Carnegie Elizabeth. Okupacja Krainy Gdziekolwiek
(1)
Całek Agnieszka. Muzeum jako narzędzie w procesie opowiadania transmedialnego o trudnym dziedzictwie
(1)
Chachulska Irina (1984- ). Najstarsze pasje chorałowe w rękopiśmiennych źródłach polskich
(1)
Chlebus Ewa. Jak franciszkanie pruscy utylizowali rękopisy czyli o znaczeniu badań makulaturowych dla oprawoznawstwa
(1)
Chlebus Ewa. Late Gothic bindings in the collection of Elbląg Library
(1)
Chlebus Ewa. Oprawy późnogotyckie w zbiorach Biblioteki Elbląskiej
(1)
Chlebus Ewa. Pomiędzy drukiem a oprawą. Planirowanie papieru jako istotna czynność w produkcji książki w dobie inkunabułów
(1)
Chmielewska Katarzyna (1967- ). Bibliotheca libri et potestas. Średniowieczne kroniki klasztorne o bibliotekach księgach i dbających o nie zakonnikach
(1)
Chmielewska Katarzyna (1967- ). Książka i jej rola w życiu zakonnika w relacji autorów średnioweicznych kronik klasztornych
(1)
Ciechańska Marzenna. To czego Europa zapragnie - czyli bogactwo technik materiałów i treści w formie eksportowego orientalnego albumu fotograficznego
(1)
Cybulska-Jędraszek Katarzyna A. Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych
(1)
Czajkowska-Wagner Ludmiła. Henryk Nitschmann - elbląski polonofil
(1)
Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Bindings of the 16th century books in the collection of the University of Warsaw Library. An attempt at characterisation
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Kolekcje historyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Oprawy druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Próba charakterystyki
(1)
Czechowska Joanna (archiwistyka). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872)
(1)
Czuczko Jolanta
(1)
Czuczko Jolanta. Bliżej prawdy o foksingu?
(1)
Czuczko Jolanta. Różnorodność podłoży papierowych
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego
(1)
Czyżak Marta (1972- )
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Compendium historiae in genealogia Christi Piotra z Poitiers (Pictavienis) w rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Textus et pictura: słowo wstępne
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich)
(1)
Danowska Ewa (1962- ). Władysław Seredyński i pierwszy katalog rękopisów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
David Daniel
(1)
Della Rocca de Candal Geri (1983- ). 15cBooktrade project and the Material Evidence in Incunabula database
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Ołtarz główny kolegiaty w Wojniczu
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wawel i Podhorce - spotkania z barokiem w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza
(1)
Dobrowolska Dorota (konserwacja zabytków). Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(1)
Dobrowolski Piotr (bibliotekarstwo). Biblioteki wojskowe i ich zbiory w życiu żołnierzy polskich w latach 1918-1939
(1)
Dobrowolski Piotr (bibliotekarstwo). Military libraries and their collections in the lives of Polish soldiers 1918-1939
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Wstępne badania podłoży w malarstwie olejnym Józefa Szermentowskiego (1833-1976)
(1)
Duda Jerzy (1942- )
(1)
Durcansky Marek (1973- ). Rola Josefa i Hermenegilda Jirecków w straraniach o przekształcenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności
(1)
Dworsatschek Mariusz (1965- ). Biblioteka Ossolineum w dziejach książki polskiej - przegląd zagadnień
(1)
Dworsatschek Mariusz (1965- ). The Ossolineum Library in historic and contemporary book culture
(1)
Dworzak Agata (1988- )
(1)
Dworzak Agata (1988- ). ...in hoc altari stant duo angeli magni deaurati... Uwagi o ołtarzach w kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu
(1)
Dybiec Julian (1940- ). Komisja Historyczna
(1)
Dymarek Anna. Ocena stanu zachowania zbioru fotografii autorstwa Alojzego Czarneckiego z Archiwum Państwowego w Toruniu
(1)
Dzendzeluk Lesa Stepanivna. Metody konserwacji-restauracji oleodruków
(1)
Dąbrowska Ewa (1965- ). Amerykańska oprawa płócienna z przełomu XIX i XX w. z księgozbioru Szymona Deptuły w Bibliotece Jagiellońskiej
(1)
Dąbrowska Ewa (1965- ). Książki niebezpieczne książki zakazane: wpływ ideologicznej kontroli państwa na gromadzenie zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej w okresie PRL
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(9)
1970 - 1979
(7)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(3)
1920 - 1929
(1)
Kraj wydania
Polska
(50)
Język
polski
(48)
francuski
(1)
niemiecki
(1)
Temat
Biblioteka Jagiellońska
(32)
Czasopisma polskie
(10)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
(3)
Stare druki
(3)
Zbiory biblioteczne
(3)
Archiwa prywatne
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Bibliotekoznawstwo
(2)
Edytorstwo
(2)
Heweliusz, Jan
(2)
Introligatorstwo
(2)
Konserwatorstwo
(2)
Oprawy książkowe
(2)
Pawlikowski
(2)
Rękopisy polskie
(2)
Sztuka polska
(2)
Uniwersytet Jagielloński
(2)
Zbiory specjalne
(2)
Behem, Balthazar
(1)
Bibliofilstwo
(1)
Bibliologia
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki naukowe
(1)
Biblioteki wirtualne
(1)
Budownictwo
(1)
Cardillo, Rimer
(1)
Etnografia
(1)
Fotografia
(1)
Hausa (lud)
(1)
Historycy
(1)
Historycy sztuki
(1)
Iluminatorstwo europejskie
(1)
Inkunabuły
(1)
Instrumenty muzyczne
(1)
Instytucje kultury
(1)
Introligatorzy
(1)
Jachimecka, Zofia
(1)
Jachimecki, Zdzisław
(1)
Jan
(1)
Konstantinovski-Puntos, Jani
(1)
Kopernik, Mikołaj
(1)
Kot, Stanisław
(1)
Kraszewski, Józef Ignacy
(1)
Kremer
(1)
Kremer, Józef
(1)
Książka
(1)
Kultura
(1)
Lanckorońska Karolina (1898-2002)
(1)
Malarstwo
(1)
Medycyna
(1)
Mortkowicz, Jakub
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzykologia
(1)
Nauka
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Ostrowski, Jan K.
(1)
Oyrzanowski, Bronisław
(1)
Papier
(1)
Plater, Władysław
(1)
Polska Akademia Umiejętności
(1)
Proweniencja (bibliot.)
(1)
Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka (Kraków)
(1)
Rękopisy
(1)
Rękopisy illuminowane europejskie
(1)
Rękopisy iluminowane łacińskie
(1)
Rękopisy łacińskie
(1)
Skóry
(1)
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
(1)
Szarffenberg, Maciej
(1)
Szkło
(1)
Sztuka amerykańska
(1)
Sztuka europejska
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Towarzystwo Miłośników Książki (Kraków)
(1)
Towarzystwo Naukowe Krakowskie
(1)
Ungler, Florian
(1)
Universitätsbibliothek (Jena)
(1)
Wirzbięta, Maciej
(1)
Wydawnictwo J. Mortkowicza
(1)
Zbiory archiwalne
(1)
Zbiory muzyczne
(1)
Temat: dzieło
Codex picturatus Balthasaris Behem
(1)
Temat: czas
1901-
(10)
1801-
(7)
1501-
(6)
1601-
(6)
1701-
(5)
2001-0
(3)
1401-
(2)
1201-
(1)
1301-
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(6)
Gatunek
Katalogi wystaw
(11)
Materiały konferencyjne
(6)
Czasopisma bibliologiczne polskie
(2)
Czasopisma bibliotekarskie polskie
(2)
Czasopisma polskie
(2)
Inwentarze archiwalne
(2)
Inwentarze biblioteczne
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
Listy polskie
(1)
52 wyniki Filtruj
Rekord wzorcowy
Biblioteka Jagiellońska (hasło formalne)
Biblioteka Jagiellońska (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka ; Kraków - Biblioteka Jagiellońska
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Zdzisław Jachimecki (1882-1953) - twórca muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim : katalog wystawy : 24 listopada - 7 grudnia 2011, Biblioteka Jagiellońska / [red. katalogu: Małgorzata Woźna-Stankiewicz [...].
Adres wydawniczy: Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 2011.
Opis fizyczny: 38, [1] s. ; 21 cm.
Temat: Jachimecki Zdzisław 1882-1953 - pamiątki - wystawy
Temat: Uniwersytet Jagielloński - nauczanie - biografie - wystawy - 20 w
Temat: Biblioteka Jagiellońska - wystawy - 2011
Temat: Muzykologia - szkolnictwo wyższe - biografie - wystawy - Polska - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Sitarz, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. II 26177 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Bromowicz Danuta (1941- )
Tytuł: Cywilizacja antycznej i średniowiecznej Italii : informator : Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 3-31 października 1989 / Danuta Bromowicz.
Adres wydawniczy: Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 1989.
Opis fizyczny: [4] s. ; 21 cm.
Seria: Informator o Wystawie Biblioteka Jagiellońska
Temat: Biblioteka Jagiellońska - wystawy - 1989
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 13385 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Pod znakiem kłoska : stulecie założenia wydawnictwa Jakuba Mortkowicza : wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej, 16 luty - 23 marca 2004 / [oprac. informatora o wystawie: Danuta Bromowicz].
Wariant tytułu: Stulecie założenia wydawnictwa Jakuba Mortkowicza
Adres wydawniczy: Kraków : [Biblioteka Jagiellońska], 2004.
Opis fizyczny: 19, [1] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 7.
Temat: Mortkowicz Jakub 1876-1931 - biografia - wystawy
Temat: Biblioteka Jagiellońska - wystawy - 2004
Temat: Wydawnictwo J. Mortkowicza - historia - wystawy
Temat: Edytorstwo - zakłady - wystawy - Polska - 1901-1939 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bromowicz, Danuta (1941- ).
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
ISBN: 83-909081-9-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 23510 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Pietrzyk Zdzisław (1957- )
Tytuł: Stanisław Kot - uczony i polityk : katalog wystawy : [wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej od 11 do 23 grudnia 1997 r. oraz od 2 do 30 stycznia 1998 r.] / Zdzisław Pietrzyk.
Adres wydawniczy: Kraków : [Biblioteka Jagiellońska], 1997.
Opis fizyczny: 23, [2] s., [4] s. tabl. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Kot Stanisław 1885-1975 - biografia - wystawy
Temat: Biblioteka Jagiellońska - wystawy - 1997-1998
Temat: Historycy - biografie - wystawy - Polska - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
ISBN: 83-909081-0-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 23504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Sobańska Anna (1955- )
Tytuł: Kodeks Baltazara Behema : komentarz kodykologiczny / Anna Sobańska.
Adres wydawniczy: Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 2007.
Opis fizyczny: 39 s. : il. kolor. ; 33 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 20-22.
Temat: Behem Balthazar ?-1508. Codex picturatus Balthasaris Behem
Temat: Biblioteka Jagiellońska - zbiory - 16 w
Temat: Rękopisy iluminowane łacińskie - historia - 16 w
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
ISBN: 83-921946-6-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 15756, sygn. III 15398 (2 egz.)
Rekord wzorcowy
Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Jagiellońskiej (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Towarzystwo Przyjaciół Bibljoteki Jagiellońskiej ; Tow. Przyjaciól Bibljoteki Jagiellońskiej
Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Jagiellońskiej powstało 1923.
Książka
W koszyku
Autor: Bęczkowska Urszula
Tytuł: W kręgu Józefa Kremera : wkład rodziny Kremerów w kulturę i naukę Krakowa : katalog wystawy : Sala Wystawowa Biblioteki Jagiellońskiej, 4 - 26 lutego 2016] / [opracowanie tekstu katalogu: Urszula Bęczkowska, Jacek Maj].
Adres wydawniczy: Kraków : [Biblioteka Jagiellońska], 2016.
Opis fizyczny: [50] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. [36].
Temat: Kremer Józef 1806-1875 - biografia - wystawy
Temat: Kremer rodzina - biografie - wystawy
Temat: Biblioteka Jagiellońska - wystawy - 2016
Temat: Kraków - kultura - biografie - wystawy - 18-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Maj, Jacek.
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
ISBN: 978-83-943816-3-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 30100, sygn. II 30099 (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autor: Friedberg Helena (1908-1982)
Tytuł: Polonica XVI w. w Bibliotece Jagiellońskiej : (stan prac nad katalogiem) / Helena Friedberg.
Wariant tytułu: Polonica szesnastego wieku w Bibliotece Jagiellońskiej : (stan prac nad katalogiem)
Adres wydawniczy: [Kraków : Biblioteka Jagiellońska], 1962.
Opis fizyczny: S. 13-19 ; 25 cm.
Uwaga: Nadb. z: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. R. 16 (1962), nr 2.
Temat: Biblioteka Jagiellońska - zbiory - 16 w
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 7335 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autor: Tabeau Ludwika (1921-1995)
Tytuł: Dwa nieznane druki z oficyny Marka Szarffenberga w Krakowie z roku 1545 i 1546 / Ludwika Tabeau.
Adres wydawniczy: [Kraków : Biblioteka Jagiellońska, ok. 1963].
Opis fizyczny: S. 55-60, [2] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. 15 (1963), 1-2.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Szarffenberg Maciej ?-1547
Temat: Kraków - drukarstwo i edytorstwo - 16 w
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 7326 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Kocot Anna
Tytuł: Artyści "czarnej sztuki" : typografia druków Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty / Anna Kocot.
Wariant tytułu: Typografia druków Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka : Biblioteka Jagiellońska, 2014.
Opis fizyczny: 413, [2] s., [20] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Seria: Bibliotheca Iagellonica Fontes et Studia
Uwaga: Bibliogr. s. 377-401. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Ungler Florian -1536
Temat: Wirzbięta Maciej 1523-1605
Temat: Stare druki - historia - Polska - 16-17 w
Temat: Kraków - drukarstwo i edytorstwo - 16-17 w
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
Hasło dodatkowe: Księgarnia Akademicka (Kraków)
ISBN: 978-83-7638-460-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 29063 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Krzysztonek Jakub
Tytuł: Nowa Huta w latach siedemdziesiątych XX wieku : życie socjalistycznego miasta / Jakub Krzysztonek.
Wariant tytułu: Życie socjalistycznego miasta
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska ; Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022.
Opis fizyczny: 365 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Bibliotheca Iagellonica Fontes et Studia
Uwaga: Praca doktorska. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2019.
Uwaga: Bibliogr. s. 331-344. Indeks.
Hasło dodatkowe: Księgarnia Akademicka (Kraków)
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
ISBN: 978-83-67127-28-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 35818
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Katalog wystawy polskiej książki renesansowej / [wstęp A. Lewicka-Kamińska].
Adres wydawniczy: Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 1953.
Opis fizyczny: [2], 48 s. ; 31 cm.
Temat: Biblioteka Jagiellońska - wystawy
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Lewicka-Kamińska, Anna (1906-1979).
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 4960 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Biblioteka Jagiellońska
Tytuł: Katalog czasopism polskich Biblioteki Jagiellońskiej. Z. 6 cz. 1, O - Praca Strzelecka / oprac. zespół: Anna Biłyk [i in.] ; pod red. Stanisława Grzeszczuka.
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1980.
Opis fizyczny: 298 s. ; 24 cm.
Temat: Biblioteka Jagiellońska - zbiory
Temat: Czasopisma polskie - katalog
Hasło dodatkowe: Biłyk, Anna.
Hasło dodatkowe: Grzeszczuk, Stanisław (1934-1999).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (A 018.1 <2>) sygn. Kat. 6252/6/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Biblioteka Jagiellońska
Tytuł: Katalog czasopism polskich Biblioteki Jagiellońskiej. Z. 7, R - S / oprac. zespół: Anna Biłyk [i in.] ; pod red. Stanisława Grzeszczuka.
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1981.
Opis fizyczny: 468 s. ; 24 cm.
Temat: Biblioteka Jagiellońska - zbiory
Temat: Czasopisma polskie - katalog
Hasło dodatkowe: Biłyk, Anna.
Hasło dodatkowe: Grzeszczuk, Stanisław (1934-1999).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (A 018.1 <2>) sygn. Kat. 6252/7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Biblioteka Jagiellońska
Tytuł: Katalog czasopism polskich Biblioteki Jagiellońskiej. Z. 8, T - Wiadomości Żeglarskie / oprac. zespół: Anna Biłyk [i in.] ; pod red. Stanisława Grzeszczuka.
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1982.
Opis fizyczny: 263 s. ; 24 cm.
Temat: Biblioteka Jagiellońska - zbiory
Temat: Czasopisma polskie - katalog
Hasło dodatkowe: Biłyk, Anna.
Hasło dodatkowe: Grzeszczuk, Stanisław (1934-1999).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (A 018.1 <2>) sygn. Kat. 6252/8 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Biblioteka Jagiellońska
Tytuł: Katalog czasopism polskich Biblioteki Jagiellońskiej. Z. 9, Wiadukt - Żywienie / oprac. zespół: Anna Biłyk [i in.] ; pod red. Stanisława Grzeszczuka.
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1986.
Opis fizyczny: 457, [1] s. ; 24 cm.
Temat: Biblioteka Jagiellońska - zbiory
Temat: Czasopisma polskie - katalog
Hasło dodatkowe: Biłyk, Anna.
Hasło dodatkowe: Grzeszczuk, Stanisław (1934-1999).
ISBN: 83-233-0088-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (A 018.1 <2>) sygn. Kat. 6252/9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Peters Lesław (1953- )
Tytuł: Jan Heweliusz 1611-1687 : wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej w 300-lecie śmierci astronoma, Kraków, styczeń - marzec 1987 / [Lesław Peters].
Adres wydawniczy: Kraków : [Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka Jagiellońska : Muzeum Narodowe w Krakowie, 1987] (Kraków : PZG).
Opis fizyczny: [4] s. ; 21 cm.
Temat: Heweliusz Jan 1611-1687 - wystawy
Temat: Biblioteka Jagiellońska - wystawy - 1987
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 12811 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Porębska Maria (1973- )
Tytuł: Zofia Jachimecka (1886-1973) : życie i twórczość / Maria Porębska.
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022.
Opis fizyczny: 383 s., [6] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Bibliotheca Iagellonica Fontes et Studia
Uwaga: Bibliogr. s. 363-367. Indeks.
Temat: Jachimecka Zofia 1886-1973
Hasło dodatkowe: Księgarnia Akademicka (Kraków)
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
ISBN: 978-83-6712730-1
ISBN: 978-83-8138264-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 35829
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka Jagiellońska : Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa : www.jbc.bj.uj.edu.pl / [oprac. i red.: Krystyna Sanetra ; aut.: Małgorzata Mrożek-Buksa i in.].
Wariant tytułu: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
Adres wydawniczy: Kraków : Biblioteka Jagiellońska, cop. 2013.
Opis fizyczny: 241 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Uwaga: Spis treści również w jęz. ang.
Uwaga: Streszcz. przy rozdz. również w jęz. ang.
Temat: Biblioteka Jagiellońska
Temat: Biblioteki wirtualne - organizacja - Polska
Temat: Zbiory biblioteczne - digitalizacja - Polska
Hasło dodatkowe: Sanetra, Krystyna (1951- ).
Hasło dodatkowe: Mrożek-Buksa, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Biblioteka Jagiellońska
ISBN: 978-83-934926-2-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 28144 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej