Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(5)
Branch
Magazyn
(4)
Dział
(1)
Author
Bagińska Jolanta
(4)
Piotrowski Marcin (1950- )
(2)
Wołoszyn Marcin (1970- )
(2)
Łyp Katarzyna
(2)
Bagińska J
(1)
Bagińska Jolanta. A sword fragment from Nowosiółki Kardynalskie Tomaszów Lubelski District. Materials and conservation remarks
(1)
Bagińska Jolanta. Cherven' Towns in the public space: state and perspectives
(1)
Bagińska Jolanta. Grody Czerwieńskie w przestrzeni publicznej: stan i perspektywy
(1)
Barakszyn Mikołaj
(1)
Baraniecka-Olszewska Kamila (1981- ). In-between reality and fiction. Particpation in historical reenactments
(1)
Baraniecka-Olszewska Kamila (1981- ). Pomiędzy rzeczywistością a fikcją. Uczestnictwo w rekonstrukcjach historycznych
(1)
Barta Patrick (1971- ). Dussacks with broad blades and a probable method of their manufacturing
(1)
Bartecki Bartłomiej
(1)
Bienia Mieczysław
(1)
Bołdyrew Aleksander. The changes of offensive armament of the Polish mercenary infantry in the first part of the 16th century and their Influence on the Tactics of the Unit
(1)
Byszewska-Łasińska Agata. Obraz przeszłości. Standary prezentacji i rekonstrukcji archeologicznych z perspektywy zarządzania dziedzictwem archeologicznym
(1)
Byszewska-Łasińska Agata. The image of the past. Standards of reconstruction and presentation of archaeological heritage from the persepective of archaeological heritage management
(1)
D'Amato Raffaele. The betrayal: military iconography and archaeology in the Byzantine paintings of the 11th - 15th c. AD representing the Arrest of Our Lord
(1)
Gancarski Jan (1956- )
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Przyczyny budowy Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Podstawy rekonstrukcji
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Reasons for building The Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica. Grounds for reconstruction
(1)
Glinianowicz Marcin. The brigandine from the Polish Army Museum in Warsaw - some thoughts about its provenance and chronology
(1)
Grabarczyk Tadeusz (1946- ). With or without a helmet. Some remarks on equipment analysis of the mercenary troops in Poland in the late 15th century
(1)
Gupalo Vira Dionizivna (1958- ). Ancient Zvenyhorod historical and cultural reserve: research and promotion of the forgotten princely capital
(1)
Gupalo Vira Dionizivna (1958- ). Historyczno-kulturowy rezerwat Dawny Dźwinogród: badania i promocja zapomnianej stolicy książęcej
(1)
Gładysz-Juścińska Monika
(1)
Hanejko Sabina
(1)
Hosek Jiri (1972- ). Dussacks with broad blades and a probable method of their manufacturing
(1)
Hosek Jiri (1972- ). Swords uncovered at the burial ground of the Stara Kourim stronghold (9th century) from the perspective of archaeology and metallography
(1)
Hyrchała Anna
(1)
Kokowski Andrzej (1953- )
(1)
Koperwas Małgorzata
(1)
Kosta Jiri (archeologia). Swords uncovered at the burial ground of the Stara Kourim stronghold (9th century) from the perspective of archaeology and metallography
(1)
Kotorova-Jencova Maria. Parl archeologiczny Żywa archeologiaw Hanuszowcach nad Toplą - miejsce eksperymentów nauki i zabawy
(1)
Kotorova-Jencova Maria. The Archaeological Park 'Living Archaeology' in Hanusovce nad Topiou - a place for experimentation aquiring knowledge and entertainment
(1)
Kotowicz Piotr N. A sword fragment from Nowosiółki Kardynalskie Tomaszów Lubelski District. Materials and conservation remarks
(1)
Kotowicz Piotr N. The sign of the cross on the early medieval axes - a symbol of power magic or religion?
(1)
Kucypera Paweł. A sword fragment from Nowosiółki Kardynalskie Tomaszów Lubelski District. Materials and conservation remarks
(1)
Kuna Jakub (1988- )
(1)
Kunicka-Zyzman Agata. Interpretational problems in the reconstruction of the Bronze Age buildings as exemplified in Experimental Settlement at Wola Radziszowska
(1)
Kunicka-Zyzman Agata. Problematyka rekonstrukcji budynków z epoki brązu na przykładzie eksperymentalnej osady w Woli Radziszowskiej
(1)
Kuś Grzegorz
(1)
Legut-Pintal Maria. A study of the defensive system of Jelenia Góra in the light of archaeological finds and topographic landscape archaeology
(1)
Lis Paweł
(1)
Lityńska-Zając Maria (1956- ). Archaeobotany as a source of information on old economics and landscape - opportunities and limitations
(1)
Lityńska-Zając Maria (1956- ). Archeobotanika jako źródło informacji o dawnej ekonomii i krajobrazie - możliwości i ograniczenia
(1)
Lityńska-Zając Maria (1956- ). Użycie surowców drzewnych - działalność człowieka prehistorycznego oraz rekonstrukcja wegetacji leśnej na przykładzie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy (południowa Polska)
(1)
Lityńska-Zając Maria (1956- ). Wood resouce use - tracking prehictoric human activity and reconstructing woodland vegetation. Case study of the Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica (South Poland)
(1)
Madej Paweł (archeologia). Przyczyny budowy Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Podstawy rekonstrukcji
(1)
Madej Paweł (archeologia). Reasons for building The Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica. Grounds for reconstruction
(1)
Marek Lech (1978- )
(1)
Marek Lech (1978- ). A short note on the crossbow bolt head from the siege of the castle of Kolno in Silesia
(1)
Marginean Florin. Medieval and early modern military items discovered in the village of Taut (Arad County West Romania)
(1)
Markiewicz Tomasz (1964- )
(1)
Mazackova Jana (1979- ). Rokstejn Castle (Czech Republic): archaeological evidence of military activities
(1)
Mazurek Teresa
(1)
Michalak Arkadiusz. Swords and falchions from the Polish-Silesian-Brandenburg borderland (2nd half of the 13th - 1st half of the 16th cent.). Preliminary thoughts
(1)
Moskal-del Hoyo Magdalena. Użycie surowców drzewnych - działalność człowieka prehistorycznego oraz rekonstrukcja wegetacji leśnej na przykładzie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy (południowa Polska)
(1)
Moskal-del Hoyo Magdalena. Wood resouce use - tracking prehictoric human activity and reconstructing woodland vegetation. Case study of the Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica (South Poland)
(1)
Mucha Anna (archeologia)
(1)
Mueller-Bieniek Aldona (1972- ). Archaeobotany as a source of information on old economics and landscape - opportunities and limitations
(1)
Mueller-Bieniek Aldona (1972- ). Archeobotanika jako źródło informacji o dawnej ekonomii i krajobrazie - możliwości i ograniczenia
(1)
Myzgin Kirill Valerʹevic (1983- )
(1)
Mączyńska Magdalena (1945- )
(1)
Niezabitowska-Wiśniewska Barbara
(1)
Nitoi Anca. Medieval and early modern military items discovered in the village of Taut (Arad County West Romania)
(1)
Pelillo Alessia. Evocative or educational? The case of the Archaeological Park and Open-Air Muzeum of Terramara Montale (Italy)
(1)
Pelillo Alessia. Ewokacyjny czy edukacyjny? Przykład Parku Archeologicznego i Skansenu Archeologicznego Terramara Montale (Włochy)
(1)
Pisarek Ewelina
(1)
Pisarek Tomasz (muzeologia)
(1)
Przychodni Andrzej. Przedstawienie musi trwać. Subiektywne refleksje na temat rekonstrukcji życia codziennego starożytnych hutników żelaza w regionie świętokrzyskim w Polsce Środkowej
(1)
Przychodni Andrzej. The show must go on. Subjective reflections on the reconstruction of everyday life of ancient iron smelters in the Świętokrzyskie region Central Poland
(1)
Pudło Piotr. Arms and armour analysis of a Judas Maccabeus` miniature in The Płock Bible
(1)
Rajski Paweł (archeologia). Fortifications made of wood and earth in late medieval castles of the Sudety mountains
(1)
Rybka Krzysztof. A sword fragment from Nowosiółki Kardynalskie Tomaszów Lubelski District. Materials and conservation remarks
(1)
Sadowski Sylwester (1977- )
(1)
Serdon Valerie. The constitution of artillery parks and fortifications for defending cities during the late middle ages. The dukes of Lorraine in Nancy: a case study
(1)
Smoleń Katarzyna. Conservation of selected artefacts from Stare Kolnie site
(1)
Stasiak-Cyran Marta
(1)
Stąpór Michał. Early medieval arrowheads with twisted sockets discovered in Poland - the concepts of purpose
(1)
Tunia Krzysztof. A few remarks on the histroy state of preservation contemporary presentations and forms of protection of megalithic tombs from the Neolithic period
(1)
Tunia Krzysztof. Kilka uwag do historii stanu zachowania oraz współczesnej prezentacji i formy ochrony megalitycznych grobowców z okresu neolitu
(1)
Valde-Nowak Paweł. Epoka kamienia u stóp tatr - Park Archeologiczny w Obłazowej
(1)
Valde-Nowak Paweł. The Stone Age at the foot of the Tatra Mountains - Obłazowa Archaeological Park
(1)
Williams Alan (archeologia). What can scientific analysis tell us about the effectiveness of medieval arms and armour?
(1)
Wołoszyn Marcin (1970- ). Cherven' Towns in the public space: state and perspectives
(1)
Wołoszyn Marcin (1970- ). Grody Czerwieńskie w przestrzeni publicznej: stan i perspektywy
(1)
Zakovsky Petr (1975- ). Dussacks with broad blades and a probable method of their manufacturing
(1)
Zanasi Cristiana. Evocative or educational? The case of the Archeological Park and Open-Air Muzeum of Terramara Montale (Italy)
(1)
Zanasi Cristiana. Ewokacyjny czy edukacyjny? Przykład Parku Archeologicznego i Skansenu Archeologicznego Terramara Montale (Włochy)
(1)
Zawadzki Mateusz (kartografia)
(1)
Zyzman Armand. Interpretational problems in the reconstruction of the Bronze Age buildings as exemplified in Experimental Settlement at Wola Radziszowska
(1)
Zyzman Armand. Problematyka rekonstrukcji budynków z epoki brązu na przykładzie eksperymentalnej osady w Woli Radziszowskiej
(1)
Ławrynowicz Olgierd. With or without a helmet. Some remarks on equipment analysis of the mercenary troops in Poland in the late 15th century
(1)
Łuczkiewicz Piotr (1969- )
(1)
Żabiński Grzegorz. Das Grosse Amterbuch des Deutschen Ordens - remarks on its value for arms and armour research
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(5)
Language
English
(2)
Polish
(2)
German
(1)
Subject
Grody
(2)
Archeologia
(1)
Broń
(1)
Fortyfikacje
(1)
Muzea archeologiczne
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera (Tomaszów Lubelski)
(1)
Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera (Tomaszów Lubelski)
(1)
Skarby
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Subject: place
Lublin (okręg)
(1)
Polska
(1)
Rzym (państwo)
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
6 results Filter
Authority data
Bagińska Jolanta (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Bagińska J
No cover
Book
In basket
Tytuł: Czerwień - gród między Wschodem a Zachodem : katalog wystawy = Červen' - eine Burg zwischen Ost und West= Červen' - un castrum tra Oriente e Occidente= Červen" - grad mìž Shodom ì Zahodom : Ausstellungskatalog : catalogo della mostra : katalog vistavki / [red.: Jolanta Bagińska, Marcin Piotrowski, Marcin Wołoszyn; tł.: Katarzyna Łyp [i in.].
Wariant tytułu: Červen' - eine Burg zwischen Ost und West
Wariant tytułu: Červen' - un castrum tra Oriente e Occidente
Wariant tytułu: Červen" - grad mìž Shodom ì Zahodom : Ausstellungskatalog : catalogo della mostra : katalog vistavki
Adres wydawniczy: Tomaszów Lubelski : Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim ; Leipzig : Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Archeologii ; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012.
Opis fizyczny: 448, [68] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., niem., wł., ukr.
Uwaga: Bibliogr. s. 445-446.
Temat: Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera Tomaszów Lubelski - wystawy - 2012
Temat: Grody - archeologia - wystawy - Polska
Hasło dodatkowe: Bagińska, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Łyp, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Piotrowski, Marcin (1950- ).
Hasło dodatkowe: Wołoszyn, Marcin (1970- ).
ISBN: 978-83-936100-0-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 19140 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Czerwień - gród między Wschodem a Zachodem : katalog wystawy = Červen' - eine Burg zwischen Ost und West= Červen' - un castrum tra Oriente e Occidente= Červen" - grad mìž Shodom ì Zahodom : Ausstellungskatalog : catalogo della mostra : katalog vistavki / [red.: Jolanta Bagińska, Marcin Piotrowski, Marcin Wołoszyn; tł.: Katarzyna Łyp [i in.].
Wariant tytułu: Červen' - eine Burg zwischen Ost und West
Wariant tytułu: Červen' - un castrum tra Oriente e Occidente
Wariant tytułu: Červen" - grad mìž Shodom ì Zahodom : Ausstellungskatalog : catalogo della mostra : katalog vistavki
Adres wydawniczy: Tomaszów Lubelski : Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim ; Leipzig : Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Archeologii ; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012.
Opis fizyczny: 448, [68] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 445-446.
Uwaga: Tekst równol. pol., niem., wł., ukr.
Temat: Muzeum Regionalne im. Janusza Petera Tomaszów Lubelski - wystawy - 2012
Temat: Grody - archeologia - wystawy - Polska
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bagińska, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Łyp, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Piotrowski, Marcin (1950- ).
Hasło dodatkowe: Wołoszyn, Marcin (1970- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Regionalne im. Janusza Petera (Tomaszów Lubelski)
Hasło dodatkowe: Universität Leipzig. Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des Östlichen Europa GWZO
ISBN: 978-83-936100-0-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. (O 2012 (30)) sygn. III 19139 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Bd. 4, Lubliner Land / bearbeitet von Monika Gładysz-Juścińska, Andrzej Kokowski und Barbara Niezabitowska-Wiśniewska ; unter Mitarbeit von Jolanta Bagińska, Mikołaj Barakszyn, Bartłomiej Bartecki, Mieczysław Bienia, Sabina Hanejko, Anna Hyrchała, Małgorzata Koperwas, Jakub Kuna, Grzegorz Kuś, Paweł Lis, Piotr Łuczkiewicz, Tomasz Markiewicz, Teresa Mazurek, Anna Mucha, Kirill Myzgin, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran und Mateusz Zawadzki ; Übertragung ins Deutsche: Magdalena Mączyńska und Andrzej Kokowski.
Wariant tytułu: Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum. T. 4, Polska. Lubelszczyzna
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętności : Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie. Instytut Archeologii : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii : Uniwersytet Warszawski. Wydział Archeologii, 2021.
Opis fizyczny: 435 s., 57 s. tabl., Taf. A1-42, [1] k. tabl. kolor. złoż. : il. kolor. ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 50-93 i przy notach katalogowych. Indeks.
Temat: Archeologia - Polska
Temat: Skarby - archeologia - Polska
Temat: Lublin okręg - archeologia - zabytki
Temat: Polska - archeologia
Temat: Rzym państwo - kultura - zabytki - Polska
Hasło dodatkowe: Bagińska, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Barakszyn, Mikołaj.
Hasło dodatkowe: Bartecki, Bartłomiej.
Hasło dodatkowe: Bienia, Mieczysław.
Hasło dodatkowe: Gładysz-Juścińska, Monika.
Hasło dodatkowe: Hanejko, Sabina.
Hasło dodatkowe: Hyrchała, Anna.
Hasło dodatkowe: Kokowski, Andrzej (1953- ).
Hasło dodatkowe: Koperwas, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Kuna, Jakub (1988- ).
Hasło dodatkowe: Kuś, Grzegorz.
Hasło dodatkowe: Lis, Paweł.
Hasło dodatkowe: Łuczkiewicz, Piotr (1969- ).
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Tomasz (1964- ).
Hasło dodatkowe: Mazurek, Teresa.
Hasło dodatkowe: Mączyńska, Magdalena (1945- ).
Hasło dodatkowe: Mucha, Anna (archeologia).
Hasło dodatkowe: Myzgin, Kirill Valerʹevič (1983- ).
Hasło dodatkowe: Niezabitowska-Wiśniewska, Barbara.
Hasło dodatkowe: Sadowski, Sylwester (1977- ).
Hasło dodatkowe: Stasiak-Cyran, Marta.
Hasło dodatkowe: Zawadzki, Mateusz (kartografia).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Wrocław)
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Umiejętności (1990- )
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie (Lublin). Instytut Archeologii
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Warszawski. Wydział Archeologii
ISBN: 978-83-7676-338-5
ISBN: 978-83-227-9539-2
ISBN: 978-83-956708-5-5
ISBN: 978-83-66210-21-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. III 23303/4 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Archaeological open-air museums : reconstruction and re-enactment - reality or fiction? / [redakcja Jan Gancarski ; tłumaczenia Ewelina Pisarek, Tomasz Pisarek].
Adres wydawniczy: Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 2022.
Opis fizyczny: 362, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Materiały konferencyjne: Skansen Archeologiczny Karpacka Troja, Trzcinica, 18-19 października 2018 r.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Temat: Muzea archeologiczne - Europa - materiały konferencyjne
Temat: Muzealnictwo - Europa - materiały konferencyjne
Temat: Wystawiennictwo - Europa - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Gancarski, Jan (1956- ).
Hasło dodatkowe: Pisarek, Ewelina.
Hasło dodatkowe: Pisarek, Tomasz (muzeologia).
Hasło dodatkowe: Bagińska, Jolanta. Cherven' Towns in the public space: state and perspectives
Hasło dodatkowe: Bagińska, Jolanta. Grody Czerwieńskie w przestrzeni publicznej: stan i perspektywy
Hasło dodatkowe: Baraniecka-Olszewska, Kamila (1981- ). In-between reality and fiction. Particpation in historical reenactments
Hasło dodatkowe: Baraniecka-Olszewska, Kamila (1981- ). Pomiędzy rzeczywistością a fikcją. Uczestnictwo w rekonstrukcjach historycznych
Hasło dodatkowe: Byszewska-Łasińska, Agata. Obraz przeszłości. Standary prezentacji i rekonstrukcji archeologicznych z perspektywy zarządzania dziedzictwem archeologicznym
Hasło dodatkowe: Byszewska-Łasińska, Agata. The image of the past. Standards of reconstruction and presentation of archaeological heritage from the persepective of archaeological heritage management
Hasło dodatkowe: Gancarski, Jan (1956- ). Przyczyny budowy Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Podstawy rekonstrukcji
Hasło dodatkowe: Gancarski, Jan (1956- ). Reasons for building The Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica. Grounds for reconstruction
Hasło dodatkowe: Gupalo, Vìra Dìonìzìvna (1958- ). Ancient Zvenyhorod historical and cultural reserve: research and promotion of the forgotten princely capital
Hasło dodatkowe: Gupalo, Vìra Dìonìzìvna (1958- ). Historyczno-kulturowy rezerwat "Dawny Dźwinogród": badania i promocja zapomnianej stolicy książęcej
Hasło dodatkowe: Kunicka-Zyzman, Agata. Interpretational problems in the reconstruction of the Bronze Age buildings as exemplified in Experimental Settlement at Wola Radziszowska
Hasło dodatkowe: Kunicka-Zyzman, Agata. Problematyka rekonstrukcji budynków z epoki brązu na przykładzie eksperymentalnej osady w Woli Radziszowskiej
Hasło dodatkowe: Kotorová-Jenčová, Mária. Parl archeologiczny "Żywa archeologia"w Hanuszowcach nad Toplą - miejsce eksperymentów, nauki i zabawy
Hasło dodatkowe: Kotorová-Jenčová, Mária. The Archaeological Park 'Living Archaeology' in Hanušovce nad Topľou - a place for experimentation, aquiring knowledge, and entertainment
Hasło dodatkowe: Lityńska-Zając, Maria (1956- ). Archeobotanika jako źródło informacji o dawnej ekonomii i krajobrazie - możliwości i ograniczenia
Hasło dodatkowe: Lityńska-Zając, Maria (1956- ). Archaeobotany as a source of information on old economics and landscape - opportunities and limitations
Hasło dodatkowe: Lityńska-Zając, Maria (1956- ). Użycie surowców drzewnych - działalność człowieka prehistorycznego oraz rekonstrukcja wegetacji leśnej na przykładzie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy (południowa Polska)
Hasło dodatkowe: Lityńska-Zając, Maria (1956- ). Wood resouce use - tracking prehictoric human activity and reconstructing woodland vegetation. Case study of the Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica (South Poland)
Hasło dodatkowe: Madej, Paweł (archeologia). Przyczyny budowy Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Podstawy rekonstrukcji
Hasło dodatkowe: Madej, Paweł (archeologia). Reasons for building The Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica. Grounds for reconstruction
Hasło dodatkowe: Moskal-del Hoyo, Magdalena. Użycie surowców drzewnych - działalność człowieka prehistorycznego oraz rekonstrukcja wegetacji leśnej na przykładzie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy (południowa Polska)
Hasło dodatkowe: Moskal-del Hoyo, Magdalena. Wood resouce use - tracking prehictoric human activity and reconstructing woodland vegetation. Case study of the Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica (South Poland)
Hasło dodatkowe: Mueller-Bieniek, Aldona (1972- ). Archeobotanika jako źródło informacji o dawnej ekonomii i krajobrazie - możliwości i ograniczenia
Hasło dodatkowe: Mueller-Bieniek, Aldona (1972- ). Archaeobotany as a source of information on old economics and landscape - opportunities and limitations
Hasło dodatkowe: Pelillo, Alessia. Evocative or educational? The case of the Archaeological Park and Open-Air Muzeum of Terramara Montale (Italy)
Hasło dodatkowe: Pelillo, Alessia. Ewokacyjny czy edukacyjny? Przykład Parku Archeologicznego i Skansenu Archeologicznego Terramara Montale (Włochy)
Hasło dodatkowe: Przychodni, Andrzej. Przedstawienie musi trwać. Subiektywne refleksje na temat rekonstrukcji życia codziennego starożytnych hutników żelaza w regionie świętokrzyskim, w Polsce Środkowej
Hasło dodatkowe: Przychodni, Andrzej. The show must go on. Subjective reflections on the reconstruction of everyday life of ancient iron smelters in the Świętokrzyskie region, Central Poland
Hasło dodatkowe: Tunia, Krzysztof. A few remarks on the histroy, state of preservation contemporary presentations, and forms of protection of megalithic tombs from the Neolithic period
Hasło dodatkowe: Tunia, Krzysztof. Kilka uwag do historii, stanu zachowania oraz współczesnej prezentacji i formy ochrony megalitycznych grobowców z okresu neolitu
Hasło dodatkowe: Valde-Nowak, Paweł. Epoka kamienia u stóp tatr - Park Archeologiczny w Obłazowej
Hasło dodatkowe: Valde-Nowak, Paweł. The Stone Age at the foot of the Tatra Mountains - Obłazowa Archaeological Park.
Hasło dodatkowe: Wołoszyn, Marcin (1970- ). Cherven' Towns in the public space: state and perspectives
Hasło dodatkowe: Wołoszyn, Marcin (1970- ). Grody Czerwieńskie w przestrzeni publicznej: stan i perspektywy
Hasło dodatkowe: Zanasi, Cristiana. Evocative or educational? The case of the Archeological Park and Open-Air Muzeum of Terramara Montale (Italy)
Hasło dodatkowe: Zanasi, Cristiana. Ewokacyjny czy edukacyjny? Przykład Parku Archeologicznego i Skansenu Archeologicznego Terramara Montale (Włochy)
Hasło dodatkowe: Zyzman, Armand. Interpretational problems in the reconstruction of the Bronze Age buildings as exemplified in Experimental Settlement at Wola Radziszowska
Hasło dodatkowe: Zyzman, Armand. Problematyka rekonstrukcji budynków z epoki brązu na przykładzie eksperymentalnej osady w Woli Radziszowskiej
Hasło dodatkowe: Muzeum Podkarpackie (Krosno)
ISBN: 978-83-963219-2-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 35877 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Weapons bring peace? : warfare in medieval and early modern Europe / Lech Marek (editor).
Wariant tytułu: Warfare in medieval and early modern Europe
Adres wydawniczy: Wrocław : University of Wrocław. Institute of Archeology, 2013.
Opis fizyczny: 302 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Seria: Wratislavia Antiqua
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Temat: Broń - archeologia - Europa
Temat: Broń - Europa - 9-16 w
Temat: Fortyfikacje - archeologia - Europa
Temat: Fortyfikacje - Europa - 9-16 w
Hasło dodatkowe: Marek, Lech (1978- ).
Hasło dodatkowe: Bagińska, Jolanta. A sword fragment from Nowosiółki Kardynalskie, Tomaszów Lubelski District. Materials and conservation remarks
Hasło dodatkowe: Bárta, Patrick (1971- ). Dussacks with broad blades and a probable method of their manufacturing
Hasło dodatkowe: Bołdyrew, Aleksander. The changes of offensive armament of the Polish mercenary infantry in the first part of the 16th century and their Influence on the Tactics of the Unit
Hasło dodatkowe: D'Amato, Raffaele. The betrayal: military iconography and archaeology in the Byzantine paintings of the 11th - 15th c. AD representing the Arrest of Our Lord
Hasło dodatkowe: Glinianowicz, Marcin. The brigandine from the Polish Army Museum in Warsaw - some thoughts about its provenance and chronology
Hasło dodatkowe: Grabarczyk, Tadeusz (1946- ). With or without a helmet. Some remarks on equipment analysis of the mercenary troops in Poland in the late 15th century
Hasło dodatkowe: Hošek, Jiří (1972- ). Dussacks with broad blades and a probable method of their manufacturing
Hasło dodatkowe: Hošek, Jiří (1972- ). Swords uncovered at the burial ground of the Stará Kouřim stronghold (9th century) from the perspective of archaeology and metallography
Hasło dodatkowe: Košta, Jiří (archeologia). Swords uncovered at the burial ground of the Stará Kouřim stronghold (9th century) from the perspective of archaeology and metallography
Hasło dodatkowe: Kotowicz, Piotr N. A sword fragment from Nowosiółki Kardynalskie, Tomaszów Lubelski District. Materials and conservation remarks
Hasło dodatkowe: Kotowicz, Piotr N. The sign of the cross on the early medieval axes - a symbol of power, magic or religion?
Hasło dodatkowe: Kucypera, Paweł. A sword fragment from Nowosiółki Kardynalskie, Tomaszów Lubelski District. Materials and conservation remarks
Hasło dodatkowe: Legut-Pintal, Maria. A study of the defensive system of Jelenia Góra in the light of archaeological finds and topographic landscape archaeology
Hasło dodatkowe: Ławrynowicz, Olgierd. With or without a helmet. Some remarks on equipment analysis of the mercenary troops in Poland in the late 15th century
Hasło dodatkowe: Marek, Lech (1978- ). A short note on the crossbow bolt head from the siege of the castle of Kolno in Silesia
Hasło dodatkowe: Mărginean, Florin. Medieval and early modern military items discovered in the village of Taut (Arad County, West Romania)
Hasło dodatkowe: Mazáčková, Jana (1979- ). Rokštejn Castle (Czech Republic): archaeological evidence of military activities
Hasło dodatkowe: Michalak, Arkadiusz. Swords and falchions from the Polish-Silesian-Brandenburg borderland (2nd half of the 13th - 1st half of the 16th cent.). Preliminary thoughts
Hasło dodatkowe: Niţoi, Anca. Medieval and early modern military items discovered in the village of Taut (Arad County, West Romania)
Hasło dodatkowe: Pudło, Piotr. Arms and armour analysis of a Judas Maccabeus` miniature in The Płock Bible
Hasło dodatkowe: Rajski, Paweł (archeologia). Fortifications made of wood and earth in late medieval castles of the Sudety mountains
Hasło dodatkowe: Rybka, Krzysztof. A sword fragment from Nowosiółki Kardynalskie, Tomaszów Lubelski District. Materials and conservation remarks
Hasło dodatkowe: Serdon, Valérie. The constitution of artillery parks and fortifications for defending cities during the late middle ages. The dukes of Lorraine in Nancy: a case study
Hasło dodatkowe: Smoleń, Katarzyna. Conservation of selected artefacts from Stare Kolnie site
Hasło dodatkowe: Stąpór, Michał. Early medieval arrowheads with twisted sockets discovered in Poland - the concepts of purpose
Hasło dodatkowe: Williams, Alan (archeologia). What can scientific analysis tell us about the effectiveness of medieval arms and armour?
Hasło dodatkowe: Žákovský, Petr (1975- ). Dussacks with broad blades and a probable method of their manufacturing
Hasło dodatkowe: Żabiński, Grzegorz. Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens - remarks on its value for arms and armour research
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii
ISBN: 978-83-61416-96-8
Wersja elektroniczna: http://wratislavia.archeo.uni.wroc.pl/index.php?sw=181
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24702 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again