Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(2)
Branch
Magazyn
(2)
Author
Antosova Jana
(1)
Babik Michal (1980- )
(1)
Balazova Barbara (1976- ). Erinnerungsmal fur Christoph Fussl aus dem Jahr 1561 und andere Wiener Sepulkralkunstwerke fur die Burger der mittelslowakischen Bergbaustadte
(1)
Balazova Barbara (1976- ). Pamatnik pro Christopha Fussla z roku 1561 a dalsi videnska sepulkralni dila pro mestany stredoslovenskych hornich mest
(1)
Balounova Helena. Kurcpachovske pohrebiste ve Stvolinkach
(1)
Balounova Helena. The Kurcpach cementary in Stvolinky
(1)
Barina Miloslav (1947- )
(1)
Bekova Martina
(1)
Bornschlegel Franz-Albrecht. Eingeweideinschrift fur Kaiser Otto III. von 1513/14 im Augsburger Dom und ihre epigrapische Bedeutung
(1)
Bornschlegel Franz-Albrecht. Napis na hrobu vnitrnosti pro cisare Otu III. z 1513/14 v augsburskem dómu a jeho epigraficky vyznam
(1)
Brokesova Gabriela
(1)
Cermanova Jana
(1)
Coleman Steve
(1)
Covan Miroslav. "...nam quia Tu vivis vivemus"
(1)
Doubrava David
(1)
Dusek Libor
(1)
Ekrt Boris (1977- )
(1)
Fajstauerova Hana (1975- )
(1)
Fidlerova Ilona
(1)
Goeth Mirjam. Detske nahrobky v Bavorsku od pozdniho stredoveku do poloviny 17. stoleti
(1)
Goeth Mirjam. Kindergrabmaler in Bayern von ausgehenden Mittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts
(1)
Hamrlova Anna (1988- ). Renaissance tombstone of Anna Magdalena Vencelikova from Malovice in Kamenice nad Lipou: a unique work on the border of the Bohemian-Moravian Highlands
(1)
Hamrlova Anna (1988- ). Renesancni nahrobek Anny Magdaleny Vencelikove z Malovic v Kamenici nad Lipou - odjedinele dilo na pomezi Ceskomoravske vysociny
(1)
Havlik Vlastimil (1956- )
(1)
Heinrich Mikulas
(1)
Hladik Jiri
(1)
Hlinomaz Milan (1959- ). K nahrobniku Perchty z Rozmberka
(1)
Hlinomaz Milan (1959- ). On the tombstone of Perchta of Rozmberg (Rosenberg)
(1)
Horky Milan (1967- )
(1)
Humlova Dana
(1)
Hylmarova Eva
(1)
Jahnova Petra
(1)
Jakubec Ondrej (1976- ). Vanished words and images: memory loss and the Sepulchral Monuments in the Czech Lands circa 1600
(1)
Jakubec Ondrej (1976- ). Zmizela slova a obrazy: Ztrata pameti a sepulkralni pamatky v ceskych zemich kolem roku 1600
(1)
Janacova Eva (1981- ). Svedek zaslych casu: Stary zidovsky hrbitov v Libni
(1)
Janacova Eva (1981- ). Witness of Times Past: The Old Jewish Cementary in Liben
(1)
Jaros Karel
(1)
Jirak Matous (1981- ). Epitaf Kaspara Nusse (1606) a jeho graficka predloha
(1)
Jirak Matous (1981- ). Epitaph of Kaspar Nuss (1606) and its graphic model
(1)
Jirasek Vaclav (1943- )
(1)
Kalinova Gabriela. Malostransky hrbitov v Praze a jeho rekonstrukce
(1)
Kalinova Gabriela. The Lesser Town Cementarty in Prague and its reconstruction
(1)
Kessler Vojtech (1985- ). "Kdybychom na ty padle zapomneli je to jako by zemreli podruhe"
(1)
Kessler Vojtech (1985- ). "Should the fallen be fortotten it is as if they died for the second time"
(1)
Kilian Jan (1976- ). Early modern sepulchral monuments in the church of. St. Anna in Krupka
(1)
Kilian Jan (1976- ). Rane novoveke sepulkralni pamatky v kostele sv. Anny v Krupce
(1)
Klapetek Martin (1977- ). Muslim gravestones in contemporary Germany and Austria
(1)
Klapetek Martin (1977- ). Muslimske nahrobky v soucasnem Nemecku a Rakousku
(1)
Klenovsky Jaroslav (1954- ). Budovy na zidovskych hrbitovech v ceskych zemich
(1)
Klenovsky Jaroslav (1954- ). Buildings at Jewish cementeries in the Czech lands
(1)
Kohout Jan
(1)
Kratka Helena
(1)
Krejci Irena
(1)
Krzemińska-Szołtysek Sylwia (1976- ). Production of the Master of the Tomb slab of Dluhomil as the culminating point of Upper Silesian sculpture of the period of the Renaissance and Mannerism
(1)
Krzemińska-Szołtysek Sylwia (1976- ). Twórczość Mistrza Płyty Dluhomila jako punkt kulminacyjny górnośląskiej plastyki doby renesansu i manieryzmu
(1)
Landr Petr (1974- )
(1)
Louda Jiri (1920-2015)
(1)
Machackova Jana (1988- )
(1)
Malek Vlastimil (1976- )
(1)
Nesnerova Jana
(1)
Novak Miroslav
(1)
Novak Radek
(1)
Petrusova Lucie B. (1981- ). The Jewish Cementary in Drevnikov
(1)
Petrusova Lucie B. (1981- ). Zidovsky hrbitov v Drevikove
(1)
Pospisilova Jaroslava (1953- )
(1)
Prazakova Marketa (1976- )
(1)
Rennerova Eva
(1)
Resl Jaroslav (1951- )
(1)
Rohacek Jiri (1962- )
(1)
Rohacek Jiri (1962- ). Dve "alternativni" epigraficke soupisove akce a jejich vyznam pro studium sepulkralnich pamatek
(1)
Rohacek Jiri (1962- ). Introduction
(1)
Rohacek Jiri (1962- ). K sepulkralni memorii v epigraficke kampani. Prazska mesta po udalostech roku 1648
(1)
Rohacek Jiri (1962- ). On the sepulchral memory in an epigraphic campaign: the towns of Prague after the events of 1648
(1)
Rohacek Jiri (1962- ). Two "alternative" epigraphic inventory acts and their significance for the study of sepulchral monuments
(1)
Rohacek Jiri (1962- ). Uvodem
(1)
Schovankova Jana
(1)
Simurda Jakub
(1)
Skalova Jana
(1)
Skruzna Jarmila. The depiction of mandrake (Mandragora officinarum) on the tombstone of Elisabeth Jane Weston in an interdisciplinary context
(1)
Skruzna Jarmila. Vyobrazeni mandragory lekarske (Mandragora officinarum) na nahrobku Alzbety Johanny Westonie v mezioborovych souvislostech
(1)
Soukup Daniel (1976- ). K sekundarnimu uziti zidovskych nahrobku v Olomouci: kapitola z dejin protizidovskych perzekuci v pozdnim stredoveku
(1)
Soukup Daniel (1976- ). The secondary use of Jewish tombstone in Olomouc: a chapter on the history of anti-Jewish persecutions in the late Middle Ages
(1)
Soukupova Blanka (1965- ). Jewish cementeries in the Czech lands after World War II
(1)
Soukupova Blanka (1965- ). Zidovske hrbitovy v ceskych zemich po druhe svetove valce
(1)
Sramek Josef (1982- )
(1)
Sramek Josef (1982- ). "Kdybychom na ty padle zapomneli je to jako by zemreli podruhe"
(1)
Sramek Josef (1982- ). "Should the fallen be fortotten it is as if they died for the second time"
(1)
Stehnova Lenka
(1)
Steinova Iva (1952- ). Symbolika vyzdoby zidovskych nahrobku v Cechach
(1)
Steinova Iva (1952- ). Symbolism of the decoration of the Jewish tombstones in Bohemia and Moravia
(1)
Svandova Pavlina (1977- )
(1)
Svoboda Lukas. Documentation of Jewish cementeries in the Karlovy Vary region
(1)
Svoboda Lukas. Dokumentace zidovskych hrbitovu v Karlovarskem kraji
(1)
Svoboda Milan. Cementeries of the Frydlant district
(1)
Svoboda Milan. Hrbitovy Frydlantska
(1)
Tomickova Oldriska (1961- )
(1)
Tuma Jan
(1)
Valaskova Ladislava (1975- )
(1)
Vejnarova Lenka
(1)
Vinterova Tereza (1985- )
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(1)
Country
Czech Republic
(2)
Language
English
(2)
Subject
Archeologia
(1)
Architektura sepulkralna
(1)
Epigrafika
(1)
Epitafia
(1)
Muzealnictwo
(1)
Nagrobki
(1)
Rękopisy iluminowane
(1)
Sztuka czeska
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Sztuka stosowana czeska
(1)
Subject: place
Czechy
(1)
Genre/Form
Informatory
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
2 results Filter
Book
In basket
Tytuł: The gems of Eastern Bohemian museums / [editors: Michal Babík, Gabriela Brokešová ; texts by: Milan Horký, Vlastimil Havlík, Lenka Stehnová, Dana Humlová, Oldřiška Tomíčková, Jana Cermanová, Ladislava Valášková, Jaroslav Zámečník, Markéta Pražáková, Jaroslava Pospíšilová, Miroslav Novák, Martina Vlčková, Josef Šrámek, Helena Krátká, David Doubrava, Hana Fajstauerová, Gabriela Brokešková, Petra Zíková, Jana Macháčková, Radek Novák, Eva Hylmarová, Jan Tůma, Pavlína Švandová, Petr Landr, Boris Ekrt, Miloslav Bařina, Jiří Hladík, Jaroslav Resl, Jan Kohout, Jana Schovánková, Mikuláš Heinrich, Tereza Vinterová, Irena Krejčí, Martina Beková, Karel Jaroš, Tomáš Zelenka, Vlastimil Málek, Petra Jahnová, Jana Nešněrová, Lenka Vejnarová, Blanka Zázvorková, Libor Dušek, Jana Skálová, Jana Antošová, Jiří Louda, Jakub Šimurda, Václav Jirásek, Ilona Fidlerová, Eva Rennerová ; translation: Hynek Zlatník & Steve Coleman].
Adres wydawniczy: Jičín : Regional Museum and Gallery in Jičín, 2020.
Opis fizyczny: 143 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Uwaga: Finansowanie: Komisja Europejska.
Temat: Archeologia - zabytki - Czechy
Temat: Muzealnictwo - Czechy - 21 w. - informator
Temat: Muzealnictwo - historia - Czechy - informator
Temat: Rękopisy iluminowane - 16 w
Temat: Sztuka czeska - 16-20 w
Temat: Sztuka stosowana czeska - 16-20 w
Temat: Czechy - zabytki
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Babík, Michal (1980- ).
Hasło dodatkowe: Brokešová, Gabriela.
Hasło dodatkowe: Coleman, Steve.
Hasło dodatkowe: Zlatnik, Hynek (1969- ).
Hasło dodatkowe: Antošová, Jana.
Hasło dodatkowe: Bařina, Miloslav (1947- ).
Hasło dodatkowe: Beková, Martina.
Hasło dodatkowe: Cermanová, Jana.
Hasło dodatkowe: Doubrava, David.
Hasło dodatkowe: Dušek, Libor.
Hasło dodatkowe: Ekrt, Boris (1977- ).
Hasło dodatkowe: Fajstauerová, Hana (1975- ).
Hasło dodatkowe: Fidlerová, Ilona.
Hasło dodatkowe: Havlík, Vlastimil (1956- ).
Hasło dodatkowe: Heinrich, Mikuláš.
Hasło dodatkowe: Hladík, Jiří.
Hasło dodatkowe: Horký, Milan (1967- ).
Hasło dodatkowe: Humlová, Dana.
Hasło dodatkowe: Hylmarová, Eva.
Hasło dodatkowe: Jahnová, Petra.
Hasło dodatkowe: Jaroš, Karel.
Hasło dodatkowe: Jirásek, Václav (1943- ).
Hasło dodatkowe: Kohout, Jan.
Hasło dodatkowe: Krátká, Helena.
Hasło dodatkowe: Krejčí, Irena.
Hasło dodatkowe: Landr, Petr (1974- ).
Hasło dodatkowe: Louda, Jiří (1920-2015).
Hasło dodatkowe: Macháčková, Jana (1988- ).
Hasło dodatkowe: Málek, Vlastimil (1976- ).
Hasło dodatkowe: Nešněrová, Jana.
Hasło dodatkowe: Novák, Miroslav.
Hasło dodatkowe: Novák, Radek.
Hasło dodatkowe: Pospíšilová, Jaroslava (1953- ).
Hasło dodatkowe: Pražáková, Markéta (1976- ).
Hasło dodatkowe: Rennerová, Eva.
Hasło dodatkowe: Resl, Jaroslav (1951- ).
Hasło dodatkowe: Schovánková, Jana.
Hasło dodatkowe: Šimurda, Jakub.
Hasło dodatkowe: Skálová, Jana.
Hasło dodatkowe: Šrámek, Josef (1982- ).
Hasło dodatkowe: Stehnová, Lenka.
Hasło dodatkowe: Švandová, Pavlína (1977- ).
Hasło dodatkowe: Tomíčková, Oldřiška (1961- ).
Hasło dodatkowe: Tůma, Jan.
Hasło dodatkowe: Valášková, Ladislava (1975- ).
Hasło dodatkowe: Vejnarová, Lenka.
Hasło dodatkowe: Vinterová, Tereza (1985- ).
Hasło dodatkowe: Vlčková, Martina (1983- ).
Hasło dodatkowe: Zámečník, Jaroslav.
Hasło dodatkowe: Zázvorková, Blanka (1961- ).
Hasło dodatkowe: Zelenka, Tomáš.
Hasło dodatkowe: Zíková, Petra.
Hasło dodatkowe: Regionální muzeum a galerie (Jičín)
ISBN: 978-80-87486-15-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34432 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Sborník 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 19.-21. října 2016 = The proceedings of the 15th International Session of the Issue of Sepulchral Monuments, Prague, 19-21 October 2016 / editor Jiří Roháček.
Wariant tytułu: Proceedings of the 15th International Session of the Issue of Sepulchral Monuments, Prague, 19-21 October 2016
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2019.
Opis fizyczny: 530 s. : il. ; 21 cm.
Seria: Epigraphica & Sepulcralia
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Teksty czes., ang., niem. i pol. Streszcz. ang. i czes.
Temat: Architektura sepulkralna - materiały konferencyjne
Temat: Epigrafika - materiały konferencyjne
Temat: Epitafia - materiały konferencyjne
Temat: Nagrobki - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Balážová, Barbara (1976- ). Erinnerungsmal für Christoph Füssl aus dem Jahr 1561 und andere Wiener Sepulkralkunstwerke für die Bürger der mittelslowakischen Bergbaustädte
Hasło dodatkowe: Balážová, Barbara (1976- ). Památník pro Christopha Füssla z roku 1561 a další vídeňská sepulkrální díla pro měšťany středoslovenských horních měst
Hasło dodatkowe: Balounová, Helena. Kurcpachovské pohřebiště ve Stvolínkách
Hasło dodatkowe: Balounová, Helena. The Kurcpach cementary in Stvolínky
Hasło dodatkowe: Bornschlegel, Franz-Albrecht. Eingeweideinschrift für Kaiser Otto III. von 1513/14 im Augsburger Dom und ihre epigrapische Bedeutung
Hasło dodatkowe: Bornschlegel, Franz-Albrecht. Nápis na hrobu vnitřností pro císaře Otu III. z 1513/14 v augsburském dómu a jeho epigrafický význam
Hasło dodatkowe: Čovan, Miroslav. "...nam quia Tu vivis, vivemus"
Hasło dodatkowe: Goeth, Mirjam. Dětské náhrobky v Bavorsku od pozdního středověku do poloviny 17. století
Hasło dodatkowe: Goeth, Mirjam. Kindergrabmäler in Bayern von ausgehenden Mittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts
Hasło dodatkowe: Hamrlová, Anna (1988- ). Renaissance tombstone of Anna Magdalena Vencelikova from Malovice in Kamenice nad Lipou: a unique work on the border of the Bohemian-Moravian Highlands
Hasło dodatkowe: Hamrlová, Anna (1988- ). Renesanční náhrobek Anny Magdaleny Vencelíkové z Malovic v Kamenici nad Lipou - odjedinělé dílo na pomezí Českomoravské vysočiny
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). K náhrobníku Perchty z Rožmberka
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). On the tombstone of Perchta of Rožmberg (Rosenberg)
Hasło dodatkowe: Jakubec, Ondřej (1976- ). Vanished words and images: memory loss and the Sepulchral Monuments in the Czech Lands, circa 1600
Hasło dodatkowe: Jakubec, Ondřej (1976- ). Zmizelá slova a obrazy: Ztráta paměti a sepulkrálni památky v českých zemích kolem roku 1600
Hasło dodatkowe: Janáčová, Eva (1981- ). Svědek zašlých časů: Starý židovský hŕbitov v Libni
Hasło dodatkowe: Janáčová, Eva (1981- ). Witness of Times Past: The Old Jewish Cementary in Libeň
Hasło dodatkowe: Jirák, Matouš (1981- ). Epitaf Kašpara Nusse (1606) a jeho grafická předloha
Hasło dodatkowe: Jirák, Matouš (1981- ). Epitaph of Kašpar Nuss (1606) and its graphic model
Hasło dodatkowe: Kalinová, Gabriela. Malostranský hřbitov v Praze a jeho rekonstrukce
Hasło dodatkowe: Kalinová, Gabriela. The Lesser Town Cementarty in Prague and its reconstruction
Hasło dodatkowe: Kessler, Vojtěch (1985- )."Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé"
Hasło dodatkowe: Kessler, Vojtěch (1985- ). "Should the fallen be fortotten it is as if they died for the second time"
Hasło dodatkowe: Kilián, Jan (1976- ). Early modern sepulchral monuments in the church of. St. Anna in Krupka
Hasło dodatkowe: Kilián, Jan (1976- ). Raně novověké sepulkrální památky v kostele sv. Anny v Krupce
Hasło dodatkowe: Klapetek, Martin (1977- ). Muslim gravestones in contemporary Germany and Austria
Hasło dodatkowe: Klapetek, Martin (1977- ). Muslimské náhrobky v současném Německu a Rakousku
Hasło dodatkowe: Klenovský, Jaroslav (1954- ). Budovy na židovských hřbitovech v českých zemích
Hasło dodatkowe: Klenovský, Jaroslav (1954- ). Buildings at Jewish cementeries in the Czech lands
Hasło dodatkowe: Krzemińska-Szołtysek, Sylwia (1976- ). Production of the Master of the Tomb slab of Dluhomil as the culminating point of Upper Silesian sculpture of the period of the Renaissance and Mannerism
Hasło dodatkowe: Krzemińska-Szołtysek, Sylwia (1976- ). Twórczość Mistrza Płyty Dluhomila jako punkt kulminacyjny górnośląskiej plastyki doby renesansu i manieryzmu
Hasło dodatkowe: Petrusová, Lucie B. (1981- ). The Jewish Cementary in Dřevníkov
Hasło dodatkowe: Petrusová, Lucie B. (1981- ). Židovský hřbitov v Dřevíkově
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Introduction
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Dvě "alternativní" epigrafické soupisové akce a jejich význam pro studium sepulkrálních památek
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). K sepulkrální memorii v epigrafické kampani. Pražská města po událostech roku 1648
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). On the sepulchral memory in an epigraphic campaign: the towns of Prague after the events of 1648
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Two "alternative" epigraphic inventory acts and their significance for the study of sepulchral monuments
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Úvodem
Hasło dodatkowe: Soukupová, Blanka (1965- ). Jewish cementeries in the Czech lands after World War II
Hasło dodatkowe: Soukupová, Blanka (1965- ). Židovské hřbitovy v českých zemích po druhé světove válce
Hasło dodatkowe: Soukup, Daniel (1976- ). K sekundárnímu užití židovských náhrobků v Olomouci: kapitola z dějin protižidovských perzekucí v pozdním středověku
Hasło dodatkowe: Soukup, Daniel (1976- ). The secondary use of Jewish tombstone in Olomouc: a chapter on the history of anti-Jewish persecutions in the late Middle Ages
Hasło dodatkowe: Skružná, Jarmila. The depiction of mandrake (Mandragora officinarum) on the tombstone of Elisabeth Jane Weston in an interdisciplinary context
Hasło dodatkowe: Skružná, Jarmila. Vyobrazení mandragory lékařské (Mandragora officinarum) na náhrobku Alžběty Johanny Westonie v mezioborových souvislostech
Hasło dodatkowe: Šrámek, Josef (1982- ). "Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé"
Hasło dodatkowe: Šrámek, Josef (1982- ). "Should the fallen be fortotten it is as if they died for the second time"
Hasło dodatkowe: Steinová, Iva (1952- ). Symbolika výzdoby židovských náhrobků v Čechách
Hasło dodatkowe: Steinová, Iva (1952- ). Symbolism of the decoration of the Jewish tombstones in Bohemia and Moravia
Hasło dodatkowe: Svoboda, Lukáš. Documentation of Jewish cementeries in the Karlovy Vary region
Hasło dodatkowe: Svoboda, Lukáš. Dokumentace židovských hřbitovů v Karlovarském kraji
Hasło dodatkowe: Svoboda, Milan. Cementeries of the Frýdlant district
Hasło dodatkowe: Svoboda, Milan. Hřbitovy Frŷdlantska
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-88283-17-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33646 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again