Forma i typ
Książki
(35)
Dostępność
dostępne
(30)
tylko na miejscu
(9)
wypożyczone
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(32)
Księgozbiór podręczny
(9)
Autor
Łopatkiewicz Piotr (1965- )
(28)
Łopatkiewicz Tadeusz (1958- )
(12)
Tomkowicz Stanisław (1850-1933)
(7)
Lempart-Geratowska Marta (1962- )
(4)
Leśniak Franciszek (1953- )
(4)
Nowalińska Małgorzata
(4)
Schuster-Gawłowska Małgorzata (1938- )
(4)
Sękowska Anna (1975- )
(4)
Kornecki Marian (1924-2001)
(3)
Łopatkiewiczowie Piotr i Tadeusz
(2)
Adamowicz Jarosław. Warsztat Mistrza Rodziny Marii a Hodegetrie Krakowskie
(1)
Adamowicz Jarosław. Workshop of the Holy Kinship and Cracovian Hodegetria
(1)
Antos Janusz (1966- ). Przetworzenia monogramu wiązanego Stanisława Wyspiańskiego w projektach graficznych Władysława Pluty
(1)
Babnis Tomasz (1992- ). Humanista niesłusznie zapomniany
(1)
Bajda Justyna. Czy Wyspiański znał Grasseta? La plante et ses applications ornementales Eugene'a Grasseta a stylizacje roślinne Stanisława Wyspiańskiego
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Twórczość Antonia Gherardiego jako pomost między Rzymem a Europą Środkową
(1)
Baron Olga. Specjalista od tematów historycznych
(1)
Belcik Wanda. Dziełalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w XV kadencji (2011-2014)
(1)
Belcik Wanda. Wincenty Pol i jego związki z Podkarpaciem
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Castrum doloris repetitum
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Giacomo Baston - nieznany architekt na usługach Janusza Ostrogskiego
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Profesor
(1)
Bogdanowska Monika (1962- )
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Pałac w Perespie w świetle inwentarza z końca osiemnastego wieku
(1)
Bęben Artur. Początki i pierwsze trzydzieści lat Oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
(1)
Bęczkowska Urszula. Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza a sposób zakopański Edgara Kovatsa – o dziedziczeniu stereotypów i strategiach deprecjonowania zjawisk artystycznych
(1)
Czuba Mariusz (1969- )
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Nieznany obraz o. Wenantego z Subiaco OCam w kościele Dominikanów w Krakowie (?)
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Metamorfozy świętych: o tym jak Piotr z Werony stał się Stanisławem ze Szczepanowa. Jeszcze jeden przyczynek do roli grafiki w malarstwie
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Kilka spostrzeżeń o planie kościoła Dominikanów w Gidlach
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Kilka spostrzeżeń o planie kościoła Dominikanów w Gidlach
(1)
Dworzak Agata (1988- )
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Niebawem będą mieli Przemyślanie miłą sposobność oglądania podziwiania no i krytykowania odnowionej głównej nawy kościoła czyli karta z dziejów prac konserwatorskich w kościele Franciszkanów w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Facchin Laura. Dinastia dei Falconi di Rovio tra gli stati della penisola italiana e la Polonia
(1)
Fałtynowicz Zbigniew (1954- ). Maria Konopnicka w Żarnowcu
(1)
Fryc Stanisław (1953- ). Z dziejów lotniska w Krośnie w latach 1915-1939
(1)
Gadomski Jerzy (1934-2015)
(1)
Gadomski Jerzy (1934-2015). Dzieła pojedyncze
(1)
Gadomski Jerzy (1934-2015). Grupa Hodegetrii Boreckich
(1)
Gadomski Jerzy (1934-2015). Grupa Hodegetrii Poznańskich
(1)
Gadomski Jerzy (1934-2015). Map of the Cracow diocese (until 1786) with the location of the currently known Cracovian Hodegetria panels of 1400-1550
(1)
Gadomski Jerzy (1934-2015). Mapa diecezji krakowskiej (do roku 1786) z rozmieszczeniem rozpoznanych obecnie obrazów Hodegetrii Krakowskich z lat 1400-1550
(1)
Gajdziszewska Adrianna. Obraz Stanisława Bergmana Stanisław Oświęcim przy zwłokach Anny Oświęcimówny
(1)
Gawłowski Janusz
(1)
Gawłowski Tomasz
(1)
Gawłowski Tomasz. Mapa Wielkopolski z rozmieszczeniem rozpoznanych obecnie obrazów Hodegetrii
(1)
Gawłowski Tomasz. Tabela wszystkich obrazów Hodegetrii uwzględnionych w tomach I-V (fotografie i miejscowości)
(1)
Gawłowski Tomasz. Zestawienie fotografii obrazów Hodegetri Krakowskich z grupy dzieł pojedynczych (1550-1750)
(1)
Gawłowski Tomasz. Zestawienie fotografii obrazów Hodegetri z grupy dzieł pojedynczych (1750-2018)
(1)
Gawłowski Tomasz. Zestawienie fotografii obrazów z grupy Hodegetrii Boreckich (1550-1750)
(1)
Gawłowski Tomasz. Zestawienie fotografii obrazów z grupy Hodegetrii Piekarskich (1550-1750)
(1)
Gawłowski Tomasz. Zestawienie fotografii obrazów z grupy Hodegetrii Piekarskich (1570-2018)
(1)
Gawłowski Tomasz. Zestawienie fotografii obrazów z grupy Hodegetrii Poznańskich (1550-1750)
(1)
Gil Zdzisław (1949- ). Ars longa - vita brevis. Pracownia artystyczno-rzeźbiarska Andrzeja Lenika w Kroośnie w latach 1887-1929
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. Źródła ikonograficzne do rysunków Stanisława Wyspiańskiego na temat sztuki ruskiej
(1)
Gruchała Janusz Stanisław (1954- ). Pieśń polska Balinta Balassiego - historia tekstu i dzieje przyjaźni
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o statusie malarstwa tablicowego w XIV wieku
(1)
Haduch Bartosz. Biblioteka Wyspiańskiego
(1)
Hajduk Olga M. Santi Gucci Fiorentino - włoska proweniencja a pierwsze realizacje rzeźbiarskie na ziemiach polskich
(1)
Hordyński Piotr (1939- ). Gdy przyrodnicy bywali artystami. Michał Siedlecki i sztuka książki
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). Z badań nad zaginionymi witrażami kościoła Mariackiego w Chojnie: idea dobrowolnego ubóstwa w cyklu św. Aleksego
(1)
Iwaniec Joanna (filologia). Franciszek Waligórski - zapomniany poeta z Krosna
(1)
Iwaniec Joanna (filologia). Józef Bliziński w Galicji
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku
(1)
Jakubus Marek. Oświata dukielska w latach 1772-1918
(1)
Kaczmarek Romuald (1959- ). Obraz i kult
(1)
Kalandyk Mariusz (1963- ). Przywracanie pamięci - gest nie tylko rytualny
(1)
Kałwak Wiktoria. Najnowsze ustalenia dotyczące historii zamku w Łańcucie w związku z pracami konserwatorskimi w latach 2014-2016
(1)
Kobos Andrzej M. (1943- ). O asymilacji sztuki europejskiej i o polskiej historii sztuki
(1)
Kosiek Andrzej. Krosno i okolice przed powstaniem styczniowym w świetle Dziennika Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej
(1)
Kosiek Andrzej. Rodzinne Wietrzno i podkrośnieńskie okolice w Pamiętnikach Kazimierza Chłędowskiego
(1)
Kowalski Waldemar (1957- ). Znaczenie szkockiej diaspory w społeczeństwie staropolskim : zarys problemu
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Na marginesie przemyśleń Profesora Adama Małkiewicza - krakowska historia sztuki i jej związki z ochroną zabytków
(1)
Krasny Piotr (1966- ). O architektonicznej oprawie kultu relikwii Krzyża Świętego w Bresci i w Lublinie. Przyczynek do badań nad relacjami artystycznymi w epoce nowożytnej
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Profesor
(1)
Kraus Franciszek. 22 lata działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
(1)
Kruczek Zygmunt. Szlaki winne na pograniczu polsko-węgierskim w XVI i XVII stuleciu oraz ich współczesna projekcja na terenie Podkarpacia i Małopolski
(1)
Krupski Leszek Kalikst (1923-2012). Józef Szmyd (1907-1963) miłośnik regionalnej twórczości ludowej w muzyce pieśni i tańcu w krośnieńskiem zaangażowany w życie kraju żołnierz i wzorowy wychowawca młodego pokolenia
(1)
Krzanowski Adam (1941- ). Z historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie (1866-1976)
(1)
Krzanowski Adam (1941- ). Zdzisław Deneka (1910-1969) - animator kultury i sportu w Krośnie
(1)
Kubit Janusz. Krośnieński Batalion Obrony Narodowej
(1)
Kubit Janusz. Listopad 1918 na Podkarpaciu : wyprawa Grupy podpułkownika Józefa Swobody z Krosna na odsiecz Lwowa
(1)
Kucharski Łukasz. Franciszek Pik-Mirandola na Tropach fantastyki
(1)
Kunińska Magdalena. Flat iconology ikonografia architektury i model idealnej świątyni renesansowej według Rudolfa Wittkowera - miniatura z historii metod badania historii architektury
(1)
Kupcins'ka Larisa. Mało znane projekty grafiki książkowej Stanisława Mieczysława Dębickiego
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Stan badań nad twórczością Pawła Rzymianina
(1)
Kłosowski Stanisław. Antonio Pelacini budowniczy bazyliki i klasztoru w Leżajsku
(1)
Labuda Adam Stanisław (1946- ). Świadectwo źródła pisanego świadectwo formy artystycznej
(1)
Lagutenko Oiga Andriivna (1961- ). The influence of Stanisław Wyspiański on Ukrainian graphics through the work of Mykhailo Zhuk
(1)
Laskowska Magdalena. Cudze zbiory. Zespół luźnych reprodukcji kart książkowych wycinków oraz fotografii ze spuścizny po Stanisławie Wyspiańskim w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). Wokół budowy gmachu Sądu Powiatowego w Krośnie
(1)
Lempart-Geratowska Marta (1962- ). Introduction
(1)
Lempart-Geratowska Marta (1962- ). Wstęp
(1)
Leszczyński Tomasz. Pierzeja zachodnia krośnieńskiego Rynku w świetle badań archeologicznych
(1)
Leśniak Franciszek (1953- ). Elita intelektualna miasta. Pisarze miejscy i nauczyciele w Krośnie (do 1630 r.)
(1)
Leśniak Franciszek (1953- ). Pitawal krośnieński
(1)
Leśniak Franciszek (1953- ). Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie. Muzeum Narodowe w Krakowie Kraków 2005 ss. 422 il. 253; ISBN 83-87312-92-4 (Recenzja)
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(4)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(9)
Kraj wydania
Polska
(35)
Język
polski
(35)
Temat
Malarstwo sakralne polskie
(9)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(8)
Sztuka
(8)
Architektura sakralna polska
(5)
Hodegetria
(4)
Maria (Matka Jezusa Chrystusa)
(4)
Wizerunki maryjne
(4)
Wyspiański, Stanisław (1869-1907)
(4)
Architektura polska
(3)
Inwentaryzacja
(3)
Kościoły i kaplice
(3)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
(3)
Rysunek polski
(3)
Łuszczkiewicz, Władysław (1828-1900)
(3)
Budownictwo drewniane
(2)
Malarstwo monumentalne polskie
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Rzeźba sakralna polska
(2)
Sztuka sakralna polska
(2)
Architektura
(1)
Artyści włoscy
(1)
Budownictwo drewniane polskie
(1)
Chłopi
(1)
Farmaceuci
(1)
Gadomski, Jerzy (1934-2015)
(1)
Gotyk
(1)
Historycy sztuki
(1)
Kamieniecki (rodzina)
(1)
Książka
(1)
Książki artystyczne
(1)
Malarstwo sakralne
(1)
Małkiewicz, Adam (1936-2021)
(1)
Mecenat
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Diecezjalne (Rzeszów)
(1)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(1)
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza (Bóbrka)
(1)
Muzeum-Dworek Wincentego Pola (Lublin)
(1)
Nagrobki
(1)
Portius de Lanxeth, Robert Wojciech (1600-1661)
(1)
Procesy sądowe
(1)
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
(1)
Szkoci za granicą
(1)
Sztuka gotycka
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Sztuka włoska
(1)
Włosi za granicą
(1)
Temat: czas
1801-
(16)
1501-
(10)
1401-
(8)
1301-
(6)
1601-
(5)
1701-
(5)
1901-
(5)
2001-0
(2)
Temat: miejsce
Krosno
(11)
Kraków
(4)
Grybów (k. Nowego Sącza ; okręg)
(2)
Nowy Sącz (okręg)
(2)
Trzcinica
(2)
Gorlice (okręg)
(1)
Haczów
(1)
Krosno (okręg)
(1)
Opoczno (okręg)
(1)
Tarnów (okręg)
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(4)
Katalogi zbiorów
(3)
Księgi pamiątkowe
(2)
Dziedzina i ujęcie
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
37 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Łopatkiewicz Piotr (1965- )
Tytuł: Malarstwo w Krośnie w pierwszej połowie XVI wieku / Piotr Łopatkiewicz.
Adres wydawniczy: Krosno : Muzeum Rzemiosła, 2007.
Opis fizyczny: 268, [2] s., 62 s. tabl. (gł. kolor.) ; 26 cm + 1 mapa kolor., złoż.
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 225-238. Indeksy.
Temat: Malarstwo polskie - historia - 16 w
Temat: Malarstwo monumentalne polskie - historia - 16 w
Temat: Malarstwo sakralne polskie - historia - 16 w
Temat: Krosno - sztuka - historia - 16 w
ISBN: 978-83-89921-12-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 15850 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Łopatkiewicz Piotr (1965- )
Tytuł: Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie / [oprac. tekstu Piotr Łopatkiewicz].
Adres wydawniczy: Rzeszów : [Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie], 1999.
Opis fizyczny: 15 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Temat: Muzeum Diecezjalne Rzeszów - informator
Temat: Muzealnictwo - Polska - od 1989 r
Temat: Sztuka sakralna - zbiory - Polska - 14-20 w
ISBN: 83-88120-09-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 17418 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Łopatkiewicz Piotr (1965- )
Tytuł: Zabytki plastyki gotyckiej województwa krośnieńskiego : rzeźba drewniana, malarstwo tablicowe.
Adres wydawniczy: Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1996.
Opis fizyczny: 148, [1] s., [54] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 25 cm.
Uwaga: Summ. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 124-128. Indeks.
Temat: Gotyk - sztuka - historia - Polska
Temat: Malarstwo sakralne polskie - historia - 14-16 w
Temat: Rzeźba sakralna polska - historia - 14-16 w
Temat: Krosno okręg - sztuka - historia - 14-16 w
ISBN: 83-905720-0-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 14760 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Łopatkiewicz Piotr (1965- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Łopatkiewiczowie Piotr i Tadeusz
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 14762 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Kościół farny w Krośnie : pomnik kultury artystycznej miasta : materiały sesji naukowej, Krosno, listopad 1996 / [red. nauk. Piotr Łopatkiewicz ; aut. Ewa Mańkowska [et al.].
Adres wydawniczy: Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1997.
Opis fizyczny: 237 s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 231-236.
Temat: Architektura sakralna polska - 14-17 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna polska - 15-17 w. - materiały konferencyjne
Temat: Krosno
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ).
Hasło dodatkowe: Mańkowska-Grin, Ewa.
ISBN: 83-905920-2-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 15727 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Łopatkiewicz Piotr (1965- )
Tytuł: Krośnieńska fara w wiekach średnich : przemiany architektoniczne i uchwytne elementy wyposażenia kościoła do połowy XVI wieku / Piotr Łopatkiewicz.
Adres wydawniczy: Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1994.
Opis fizyczny: 32 s. : il. ; 21 cm.
Seria: Biblioteka Krośnieńska Zabytki
Temat: Architektura sakralna polska - historia - 14-16 w
Temat: Malarstwo sakralne polskie - historia - 14-16 w
Temat: Rzeźba sakralna polska - historia - 14-16 w
Temat: Krosno - kościół św. Trójcy
Hasło dodatkowe: Muzeum Rzemiosła (Krosno)
ISBN: 83-902057-0-X
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 13530 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 13531 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Tomkowicz Stanisław (1850-1933)
Tytuł: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego / z rękopisów autora wyd. i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2001.
Opis fizyczny: 237 s. : il. (w tym 1 kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 116-117. Indeksy.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Sztuka - zabytki - Polska
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ).
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ).
ISBN: 83-87312-72-X
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. sygn. III 11387 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2001 (5)) sygn. III 11386 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Tomkowicz Stanisław (1850-1933)
Tytuł: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego / z rękopisów autora wyd. i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2005.
Opis fizyczny: 421 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 160-164. Indeksy.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Sztuka - zabytki - Polska
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ).
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ).
ISBN: 83-87312-92-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2005 (24)) sygn. III 13839 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Tomkowicz Stanisław (1850-1933)
Tytuł: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego / z rękopisów autora wyd. i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2005.
Opis fizyczny: 421 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 160-164. Indeksy.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Sztuka - zabytki - Polska
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ).
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ).
ISBN: 83-87312-92-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 13840 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Tomkowicz Stanisław (1850-1933)
Tytuł: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu limanowskiego / z rękopisów autora wyd. i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2008.
Opis fizyczny: 357 s. : il. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 139-140. Skróty bibliogr. s. 141-144. Indeksy.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Sztuka - zabytki - Polska
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ).
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ).
ISBN: 978-83-7581-020-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2008 (19)) sygn. III 15937 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Tomkowicz Stanisław (1850-1933)
Tytuł: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu limanowskiego / z rękopisów autora wyd. i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2008.
Opis fizyczny: 357 s. : il. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 139-140. Skróty bibliogr. s. 141-144. Indeksy.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Sztuka - zabytki - Polska
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ).
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ).
ISBN: 978-83-7581-020-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 15938 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Tomkowicz Stanisław (1850-1933)
Tytuł: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. [T. 1] / z rękopisów autora wyd. i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2007.
Opis fizyczny: 381 s. : il. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 295-306. Indeksy.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Sztuka - zabytki - Polska
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ).
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ).
ISBN: 978-83-89424-71-6
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 14938/1 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2007 (5)) sygn. III 14937/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Tomkowicz Stanisław (1850-1933)
Tytuł: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. [T. 2] / z rękopisów autora wyd. i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2007.
Opis fizyczny: s. 383-804 : il. ; 26 cm.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Sztuka - zabytki - Polska
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ).
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ).
ISBN: 978-83-89424-71-6
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 14938/2 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2007 (5)) sygn. III 14937/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23279/1 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2018 (2)) sygn. III 23278/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Łopatkiewicz Piotr (1965- )
Tytuł: Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889 : ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z. 1 / Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz.
Wariant tytułu: Ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie : Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
Opis fizyczny: 307 s. : il. kolor. ; 32 cm.
Seria: Szkicowniki Uczniów Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych z Naukowo Artystycznych Wycieczek Władysława Łuszczkiewicza 1888 1891
Uwaga: Z. 2-3 pt.: Szkicowniki Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Grybowskie, Sądeckie i Tarnowskie z roku 1889.
Uwaga: Bibliogr. s. 286-296. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Łuszczkiewicz Władysław 1828-1900
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Architektura polska - zabytki - dokumentacja
Temat: Inwentaryzacja - sztuka
Temat: Rysunek polski - 19 w
Temat: Rysunek polski - zbiory - Polska - 19 w
Temat: Gorlice okręg - zabytki - dokumentacja
Temat: Grybów k. Nowego Sącza ; okręg - zabytki - dokumenatcja
Temat: Nowy Sącz okręg - zabytki - dokumentacja
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Hasło dodatkowe: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
ISBN: 978-83-7581-258-9
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23281/1 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2018 (3)) sygn. III 23280/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Łopatkiewicz Piotr (1965- )
Tytuł: Szkicowniki Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Grybowskie, Sądeckie i Tarnowskie z roku 1889 : ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie. Z. 2-3 / Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie : Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.
Opis fizyczny: 492 s., [1] k. tabl. kolor. złoż. : il. kolor. ; 32 cm.
Seria: Szkicowniki Uczniów Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych z Naukowo Artystycznych Wycieczek Władysława Łuszczkiewicza 1888 1891
Uwaga: Z. 1 pt.: Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889.
Uwaga: Bibliogr. s. 459-475. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Łuszczkiewicz Władysław 1828-1900
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Muzeum Narodowe Warszawa - zbiory - 19 w
Temat: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Architektura polska - zabytki - dokumentacja
Temat: Inwentaryzacja - sztuka
Temat: Rysunek polski - 19 w
Temat: Rysunek polski - zbiory - Polska - 19 w
Temat: Grybów k. Nowego Sącza ; okręg - zabytki - dokumenatcja
Temat: Nowy Sącz okręg - zabytki - dokumentacja
Temat: Tarnów okręg - zabytki - dokumentacja
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Hasło dodatkowe: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
ISBN: 978-83-7581-369-2
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23281/2-3 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2021 (7)) sygn. III 23280/2-3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Kościół parafialny Świętej Trójcy w Krośnie w panoramie dziejów miasta : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 500 rocznicę konsekracji kościoła, przeprowadzonej przez Macieja Drzewickiego w 1512 roku, Krosno, 21 września 2012 / pod red. Piotra Łopatkiewicza.
Adres wydawniczy: Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 2012.
Opis fizyczny: 239, [1] s., [18] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowo Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Stanisława Pigonia w Krośnie
Uwaga: Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Temat: Kościoły i kaplice - Polska
Temat: Sztuka sakralna polska - historia - 14-20 w
Temat: Krosno - kościół św. Trójcy
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ).
Hasło dodatkowe: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia (Krosno)
ISBN: 978-83-89295-89-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 27716 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19485 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej