Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
Placówka
Magazyn
(1)
Autor
Belcakova Ingrid (1963- ). Neogoticke hrobky aristokratickych rodov na Slovensku alebo: Kult predkov stredoveka inspiracia a fenomen krajiny
(1)
Belova Jana (1977- ). Litinove krize v 19. stoleti na Podbrdsku. Kratka zprava o probihajicim vyzkumu
(1)
Boldan Kamil (1966- ). Epitaf Puty Svihovskeho z Ryzmberka od Bohuslava Hasistejnskeho z Lobkovic
(1)
Cemus Petronilla. Bl. Karel Spinola SJ a jeho vztah Cecham ve svetle epigrafickych pamatek
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Italske typy funeralnich monumentu v ceske a moravske sepulkralni skulpture konce 15. - pocatku 17. stoleti
(1)
Dobalova Sylva (1973- ). Pametni deska Matouse Collina z Choteriny: poznamky jeji ikonografii
(1)
Donath Gunter (1950- ). Der Meisner Dom als Grablege
(1)
Hlinomaz Milan (1959- ). Napisy na rakvi Petra Voka z Rozmberka a rodove funeralni konsekvence (ke 400. jubileu vymreni rodu)
(1)
Hlobil Ivo (1942-2021). Nastenny nahrobnik Burjana Osovskeho (t 1563) s podobiznou sochare Mikulase Krka
(1)
Hnidkova Vendula (1978- ). Architekt Pavel Janak a idea kremacni
(1)
Horak Petr (1984- ). Chronos v baroknim socharstvi Cech
(1)
Horova Veronika. Nahrobek Budka z Cemovic
(1)
Jakubec Ondrej (1976- ). Renesancni epitafy v ceskych zemich a jejich "konfesionalita"
(1)
Jirak Matous (1981- ). Obtize typologicke specifikace rane novovekych figuralnich sepulkralnich pamatek
(1)
Kuchtova Vladislava. "Atribut" zesnuleho jako vyzdoba nahrobku v 19. a 20. stoleti
(1)
Kuchtova Vladislava. Firemni a umelecka produkce nahrobku konce 19. stoleti a prvni tretiny 20. stoleti v Praze
(1)
Kudlacova Marketa (1974- ). Pribeh dvou hrobek. Mista posledniho odpocinku Ringhofferovych a Daubku a jejich umelecke zpracovani
(1)
Kudlacova Marketa (1974- ). Sepulkralni umeni posledni tretiny 19. stoleti ve strednich Cechach
(1)
Kudlikova Martina (1981- ). Sepulcra sub fornicibus: Stredoveke krizove chodby a jejich pohrebni funkce
(1)
Muller Karel (1958- ). "Slezske vyvody erbovni." K problematice erbovnich vyvodu na slechtickych nahrobnicich ceskeho Slezska
(1)
Mysliveckova Hana (1948- ). Nahrobek Matyase Dobse z Olbramic (+ 30. 1. 1579) v Cemikovicich. Pokus o rekonstrukci jeho puvodni podoby a zarazeni do autorskych a objednavatelskych souvislosti
(1)
Mysliveckova Hana (1948- ). Nahrobni deska Jindricha Supa z Fulstejna (+ 1538) v kostele sv. Martina v Bohusove
(1)
Neslehova Mahulena (1944- ). Pojeti nahrobku v socharske tvorbe Jana Koblasy
(1)
Pavlickova Radmila (1974- ). (Jeste jednou) pohrebni kazani Mateje Cyra nad Petrem Vokem z Rozmberka roku 1612. Jednota bratrska a medialni propagace
(1)
Pohanicova Jana (1966- ). Ignatz Feigler ml. a bratislavske cintoriny
(1)
Pohanicova Jana (1966- ). Neogoticke hrobky aristokratickych rodov na Slovensku alebo: Kult predkov stredoveka inspiracia a fenomen krajiny
(1)
Rihova Vladislava (1978- ). Mistr nahrobku rodiny Littwitzu v Moravske Trebove
(1)
Rohacek Jiri (1962- )
(1)
Rohacek Jiri (1962- ). Narodni jazyky v teritorialne ceskych nahrobnich napisech
(1)
Rohacek Jiri (1962- ). Projekt soupisu sekundarniho dochovani epigrafickych a sepulkralnich pamatek ve fondech a sbirkach archivu Ceske republiky
(1)
Soukupova Helena (1946- ). Nahrobky v klastere sv. Anezky a erbovni deska diplomata a biskupa Petra Filarga (minority a od roku 1409 papeze Alexandra V.) z roku 1396
(1)
Vseteckova Zuzana (1949- ). Kratky prispevek ke stredovekym krizovym nahrobkum
(1)
Walanus Wojciech (1976- ). Die Grabplatte des Plocker Suffragans Piotr Lubart in der Marienkirche zu Krakau und die Frage der Bestattungen von Weihbischofen
(1)
Walczak Marek (1965- ). Die Grabplatte des Plocker Suffragans Piotr Lubart in der Marienkirche zu Krakau und die Frage der Bestattungen von Weihbischofen
(1)
Woitschova Klara (1977- ). Nakresy sepulkralnich pamatek ve Wunschwitzove genealogicke a heraldicke sbirce
(1)
Zahorka Jindrich (1972- ). Hrobka hrabat Chotku v Novych Dvorech u Kutne Hory
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
Kraj wydania
Czechy
(1)
Język
czeski
(1)
Temat
Epigrafika
(1)
Epitafia (szt. plast.)
(1)
Nagrobki
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Sztuka sepulkralna
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
1 wynik Filtruj
Książka
W koszyku
Tytuł: Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v. v. i., v letech 2008-2010 / editor: Jiří Roháček.
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2011.
Opis fizyczny: 575 s. : il. ; 21 cm.
Seria: Epigraphica & Sepulcralia
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Finansowanie: Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
Uwaga: Teksty w jęz. czes. i niem., streszcz. w jęz. niem. i czes.
Temat: Epigrafika - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Epitafia (szt. plast.) - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Nagrobki - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sepulkralna - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Belčaková, Ingrid (1963- ). Neogotické hrobky aristokratických rodov na Slovensku, alebo: Kult predkov, stredoveká inšpirácia a fenomén krajiny
Hasło dodatkowe: Bělová, Jana (1977- ). Litinové kříže v 19. století na Podbrdsku. Krátká zpráva o probíhajícím výzkumu
Hasło dodatkowe: Boldan, Kamil (1966- ). Epitaf Půty Švihovského z Rýzmberka od Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
Hasło dodatkowe: Čemus, Petronilla. Bl. Karel Spinola SJ a jeho vztah Čechám ve světle epigrafických památek
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Italské typy funerálních monumentu v české a moravské sepulkrální skulptuře konce 15. - počátku 17. století
Hasło dodatkowe: Dobalová, Sylva (1973- ). Pamětní deska Matouše Collina z Chotěřiny: poznámky její ikonografii
Hasło dodatkowe: Donath, Günter (1950- ). Der Meißner Dom als Grablege
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). Nápisy na rakvi Petra Voka z Rožmberka a rodové funerální konsekvence (ke 400. jubileu vymření rodu)
Hasło dodatkowe: Hlobil, Ivo (1942-2021). Nástěnný náhrobník Burjana Osovského (t 1563) s podobiznou sochaře Mikuláše Krká
Hasło dodatkowe: Hnídková, Vendula (1978- ). Architekt Pavel Janák a idea kremační
Hasło dodatkowe: Horák, Petr (1984- ). Chronos v barokním sochařství Čech
Hasło dodatkowe: Horová, Veronika. Náhrobek Budka z Čemovic
Hasło dodatkowe: Jakubec, Ondřej (1976- ). Renesanční epitafy v českých zemích a jejich "konfesionalita"
Hasło dodatkowe: Jirák, Matouš (1981- ). Obtíže typologické specifikace raně novověkých figurálních sepulkrálních památek
Hasło dodatkowe: Kudláčová, Markéta (1974- ). Příběh dvou hrobek. Místa posledního odpočinku Ringhofferových a Daubků a jejich umělecké zpracování
Hasło dodatkowe: Kudláčová, Markéta (1974- ). Sepulkrální umění poslední třetiny 19. století ve středních Čechách
Hasło dodatkowe: Kudlíková, Martina (1981- ). Sepulcra sub fornicibus: Středověké křížové chodby a jejich pohřební funkce
Hasło dodatkowe: Kuchtová, Vladislava. "Atribut" zesnulého jako výzdoba náhrobku v 19. a 20. století
Hasło dodatkowe: Kuchtová, Vladislava. Firemní a umělecká produkce náhrobků konce 19. století a první třetiny 20. století v Praze
Hasło dodatkowe: Müller, Karel (1958- ). "Slezské vývody erbovní." K problematice erbovních vývodů na šlechtických náhrobnících českého Slezska
Hasło dodatkowe: Myslivečková, Hana (1948- ). Náhrobní deska Jindřicha Supa z Fulštejna (+ 1538) v kostele sv. Martina v Bohušové
Hasło dodatkowe: Myslivečková, Hana (1948- ). Náhrobek Matyáše Dobše z Olbramic (+ 30. 1. 1579) v Čemíkovicích. Pokus o rekonstrukci jeho původní podoby a zařazení do autorských a objednavatelských souvislostí
Hasło dodatkowe: Nešlehová, Mahulena (1944- ). Pojetí náhrobku v sochařské tvorbě Jana Koblasy
Hasło dodatkowe: Pavlíčkova, Radmila (1974- ). (Ještě jednou) pohřební kázání Matěje Cyra nad Petrem Vokem z Rožmberka roku 1612. Jednota bratrská a mediální propagace
Hasło dodatkowe: Pohaničová, Jana (1966- ). Ignatz Feigler ml. a bratislavské cintoríny
Hasło dodatkowe: Pohaničová, Jana (1966- ). Neogotické hrobky aristokratických rodov na Slovensku, alebo: Kult predkov, stredoveká inšpirácia a fenomén krajiny
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Národní jazyky v teritoriálně českých náhrobních nápisech
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Projekt soupisu sekundárního dochování epigrafických a sepulkrálních památek ve fondech a sbírkách archivů České republiky
Hasło dodatkowe: Říhová, Vladislava (1978- ). Mistr náhrobku rodiny Littwitzů v Moravské Třebové
Hasło dodatkowe: Soukupová, Helena (1946- ). Náhrobky v klášteře sv. Anežky a erbovní deska diplomata a biskupa Petra Filarga (minority a od roku 1409 papeže Alexandra V.) z roku 1396
Hasło dodatkowe: Všetečková, Zuzana (1949- ). Krátký příspěvek ke středověkým křížovým náhrobkům
Hasło dodatkowe: Walanus, Wojciech (1976- ). Die Grabplatte des Plocker Suffragans Piotr Lubart in der Marienkirche zu Krakau und die Frage der Bestattungen von Weihbischöfen
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). Die Grabplatte des Plocker Suffragans Piotr Lubart in der Marienkirche zu Krakau und die Frage der Bestattungen von Weihbischöfen
Hasło dodatkowe: Woitschová, Klara (1977- ). Nákresy sepulkrálních památek ve Wunschwitzové genealogické a heraldické sbírce
Hasło dodatkowe: Záhorka, Jindřich (1972- ). Hrobka hrabat Chotků v Nových Dvorech u Kutné Hory
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-86890-35-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34252 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej