Forma i typ
Książki
(76)
Czasopisma
(4)
Filmy i seriale
(1)
Dostępność
dostępne
(65)
nieokreślona
(8)
wypożyczone
(3)
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Magazyn
(71)
Księgozbiór podręczny
(2)
Dział
(5)
Autor
Kowalski Jacek (1964- )
(5)
Jurek Tomasz (1962- )
(4)
Hilczer-Kurnatowska Zofia (1932-2013)
(3)
Jakimowicz Teresa (1931-2005)
(3)
Kara Michał (1964- )
(3)
Michałowski Andrzej (1971- )
(3)
Rębkowski Marian (1960- )
(3)
Czekalski Stanisław (1967- )
(2)
Dembiński Paweł
(2)
Erzepki Bolesław (1852-1932)
(2)
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- )
(2)
Juszkiewicz Piotr (1959- )
(2)
Karłowska-Kamzowa Alicja (1935-1999)
(2)
Kostrzewski Józef (1885-1969)
(2)
Miedziak Witold (1990- )
(2)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- )
(2)
Stankowska Agata
(2)
Strzelczyk Jerzy (1941- )
(2)
Telicki Marcin (1981- )
(2)
Teska Milena (1984- )
(2)
Topolski Jerzy (1928-1998)
(2)
Łuczak Czesław (1922-2002)
(2)
Adamczyk Dariusz (historia). Caravans Tributes and Transformations: The Political Economy of Dirham Redistribution Networks in Eastern Europe - Three Patterns from the Khazars to the Kievan Rus’ (800-965)
(1)
Adamowski Janusz Włodzimierz (1952- ). Pani prof. Elżbiecie Barbarze Zybert - z wielką estymą oraz podziękowaniami
(1)
Adamska Magdalena. Nurty europejskiego kolekcjonerstwa grafiki w wieku XIX. Casus kolekcji Macieja Wodzińskiego
(1)
Adamska Magdalena. The trends in European print collecting in the 19th century. The case study of Maciej Wodziński’s Collection
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Gotycka architektura katedry poznańskiej i jego śląskiej genezy
(1)
Al'mes Ivan. Ex Libris Patrum Basilianorum: z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w
(1)
Al'mes Ivan. Spisy ksiąg prywatnych księgozbiorów mnichów prawosławnych i bazylianów eparchii lwowskiej od końca XVII do XVIII w
(1)
Amblard Louis
(1)
Antczak Mariola. Inicjacja literacka - rozważania nad definicją etapami i podziałem działań inicjacyjnych
(1)
Antoniuk Mateusz (1980- ). Veraikon - falsyfikat
(1)
Antowska Olga (1976- ). Ryte i wydrapywane motywy na wczesnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych naczyniach z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
(1)
Babik Wiesław (1956- ). Ekologia informacji w projektowaniu edukacyjnej przestrzeni informacyjnej
(1)
Bajer Jakub. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
(1)
Bajer Michał (1981- ). Fedra dla Antoniny Hoffmannowej. Adnotowany egzemplarz tragedii Jeana Racine'a z 1873 roku
(1)
Bakuła Julian. Synteza sztuk a polypragmosyne
(1)
Bartkowiak Zbigniew (numizmatyka). Czy pomiar wagi pozwala na rozróżnienie mennic? Przykład denarów brandenburskich typu HDD 88 i HDD 89 ze skarbu z Wojcieszyc
(1)
Basiński Wincenty
(1)
Batorowska Hanna. Umiejętność strukturalizacji treści przez podmiot uczący się
(1)
Bańdo Adam Andrzej. Techniki prezentowania informacji - przygotowanie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do realizacji multimedialnych form informacji bibliotecznej
(1)
Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki
(1)
Bednarek Magdalena (filologia). Sztuka stwarzania możliwości czyli o Matrioszce Marty Dzido w kontekście powieści hipertekstowej
(1)
Beleckij Sergej Vasil'evic (1953- ). Neskoiko zamecanij o dvuzubce iz mogiinika bodza v centranoj casti Poisi
(1)
Białek Aleksandra (1993- )
(1)
Białek Aleksandra (1993- ). Harmonia rond - Baudelaire i Miriam
(1)
Białek Aleksandra (1993- ). Orka i Przy robocie - motyw pracy w wybranych nowelach Władysława Reymonta
(1)
Biermann Felix (1969- ). Uber eine Gruppe hochmittelalterlicher Prunksporen im Sudwesten der Ostsee
(1)
Bikowska Katarzyna. Funkcjonalność komunikatów na Facebooku - analiza profili bibliotek uniwersyteckich w Polsce
(1)
Bilińska Irena. Stary człowiek w młodej literaturze (Exemplum Sama Bohdana Hrobonia słowackiego poety romantycznego)
(1)
Billert Andreas. Śródmieście Poznania. Probelmy rewitalizacji
(1)
Binkowska Dagmara. Księgozbiór Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Danziger Stadtbibliothek a walka o zachowanie gdańskiej tożsamości kulturowej po zaborze pruskim
(1)
Binkowska Dagmara. The book collection of Krzysztof Celestyn Mrongowiusz in the Danziger Stadtbibliothek and the struggle to preserve Gdańsk’s cultural identity after the Prussian partition
(1)
Bitka Stanisław. Wokół motywu wsi i pracy w wybranych filmach Irańskiej Noweh Fali
(1)
Bobilewicz-Bryś Grażyna (1951- ). Music in Russian avant-garde painting
(1)
Bobilewicz-Bryś Grażyna (1951- ). Muzyka w malarstwie awangardy rosyjskiej
(1)
Bodzek Jarosław. Byzantine coins from the Jagiellonian University excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011-2014)
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka)
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka). O fragmentaryzacji srebra wczesnośredniowiecznego: na ile wiarygodne są dane metrologiczne? - przypadek skarbu z Mózgowa na Warmii (t.p.q. 1009)
(1)
Borek Piotr. Nad rękopiśmiennymi wariantami Płaczu grobowego na sławnej pamięci... Stanisława Żółkiewskiego... (1621)
(1)
Borkowska-Rychlewska Alina
(1)
Borkowska-Rychlewska Alina. Wprowadzenie do dziewiętnastowiecznych korrespondencji
(1)
Borodihin Andrej Urʹevic (1960- ). Facecii skazki pol'skie poslovicy v sobranii V. N. Peretca i V. P. Andrianovoj-Peretc
(1)
Borodihin Andrej Urʹevic (1960- ). Facecje bajki przysłowia polskie w księgozbiorze Władimira Nikołajewicza Peretza i Warwary Pawłowny Adrianowej-Peretz
(1)
Borodihin Andrej Urʹevic (1960- ). Facetiae fairy tales and Polish proverbs in the book collection of Vladimir Nikolaevich Peretz and Varvara Pavlovna Adrianova-Peretz
(1)
Borsuk Błażej. Epifenomeny industralizacji - o konwersji chłopa w robotnika
(1)
Borwiński Jerzy (1963- ). Renesansowy strop kamienicy przy Starym Rynku 41
(1)
Brandys Iwona. Wincenty Drabik - kreacja scenograficzna między awangardą a romantyzmem
(1)
Brillowski Wojciech (1976- ). Negotino (Antigoneia?) w Macedonii
(1)
Broniewski Maciej. Neoklsycystyczna fasada katedry poznańskiej
(1)
Brzostowicz Michał (1961- ). Problematyka zachodniosłowiańskich grodów plemiennych w świetle badań archeologicznych w dorzeczu dolnej Parsęty
(1)
Brzóska Robert. Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa w latach 2000-2021 na Uniwersytecie Warszawskim
(1)
Brzóstowicz-Klajn Monika. Kryształowe pałace i szklane domy
(1)
Buczyński Bartosz. Henryk Stażewski and his earliest works. Analysis of his style in relation to unknown composition dated ca. 1920
(1)
Buczyński Bartosz. Wczesna twórczość Henryka Stażewskiego. Analiza i dynamika przemian na podstawie nowo odkrytej kompozycji malarskiej z początku lat 20
(1)
Budzałek Anna. Na ratunek ostatniej polskiej przedwojennej awangardzie. Leon Chwistek i I Grupa Krakowska
(1)
Budzałek Anna. Saving the last Polish pre-war avant-garde. Leon Chwistek and the Krakow Group
(1)
Bugaj Ewa
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Mauzoleum przekształcone w elitarny cmentarz? o początkach nekropoli w Bodzi
(1)
Burszta Józef (1914-1987)
(1)
Buszewiczowa Elwira (1962- ). Biskup i Muzy. Konterfekty Filipa Padniewskiego w poezji nowołacińskiej
(1)
Butent-Stefaniak Barbara. Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości
(1)
Błaszczyk Iwona. Konserwacja zabytków ruchomych w Poznaniu w latach 2000-2001
(1)
Błaszczyk Iwona. Poznańskie witraże Wacława Taranczewskiego
(1)
Błaszczyk Iwona. Wacław Taranczewski i jego aranżacja wnętrza kościoła pw. Najświętszej Marii Panny in Summo
(1)
Błaszczyk Stanisław (1906-1989)
(1)
Błaszczyński Michał (historia sztuki). Skarbiec katedry poznańskiej
(1)
Calma Clarinda E. Zapiski studenckie Mikołaja Kopernika w Super feudis ... (1498) Jacoba de Alvarottis
(1)
Cervonnaa Svetlana Mihajlovna (1936- ). Der Blaue Reiter (Błękitny Jeździec) i echo jego tryumfalnego marszu w narodowych szkołach artystycznych Europy Wschodniej
(1)
Cervonnaa Svetlana Mihajlovna (1936- ). Der Blaue Reiter and the echo of his triumphal flight in national artistic schools of the East-Europa
(1)
Chabrzyk Piotr. Denary książęce Władysława Hermana
(1)
Chat Izabela. Kopiarz klasztoru mstowskiego przechowywany w bibliotece uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Chilińska Milena. Anielica Eloe - bohaterka poematu Anhelli Juliusza Słowackiego w malarstwie modernistów
(1)
Chmielowski Stanisław (1922-2002)
(1)
Chojecki Dariusz K. „Volk ohne Jugend”
(1)
Choromański Michał (1904-1972)
(1)
Chrościcki Wojciech. Druki XIX-wieczne - wciąż nowe wyzwania dla konserwatorów
(1)
Chrościcki Wojciech. Nineteenth-century books - constantly new challenges for conservators
(1)
Chrząstowska Małgorzata (1966- )
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(10)
2010 - 2019
(33)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(8)
1960 - 1969
(7)
1950 - 1959
(1)
1940 - 1949
(1)
1920 - 1929
(1)
1910 - 1919
(2)
1900 - 1909
(1)
Kraj wydania
Polska
(80)
Stany Zjednoczone
(1)
Język
polski
(78)
francuski
(2)
Temat
Literatura polska
(7)
Sztuka
(7)
Zbiory biblioteczne
(4)
Fotografia polska
(3)
Ikonografia
(3)
Jagiellonowie
(3)
Malarstwo polskie
(3)
Muzealnictwo
(3)
Muzeum im. Mielżyńskich (Poznań)
(3)
Osadnictwo
(3)
Stare druki
(3)
"Dziewica Orleańska"
(2)
Archeologia
(2)
Architektura sakralna polska
(2)
Biblioteki prywatne
(2)
Bibliotekoznawstwo
(2)
Dwory
(2)
Historycy
(2)
Joanna d'Arc
(2)
Kolekcjonerstwo
(2)
Konserwatorstwo
(2)
Książka
(2)
Księgozbiory domowe
(2)
Literatura
(2)
Malarstwo (szt.plast.)
(2)
Nazwy miejscowe polskie
(2)
Oprawy książkowe
(2)
Rękopisy
(2)
Sztuka sakralna
(2)
Twierdze i fortyfikacje miejskie
(2)
Władcy
(2)
Zamki i pałace
(2)
Łosiński, Władysław
(2)
Abbasydzi
(1)
Arabowie
(1)
Archeolodzy
(1)
Archeologia prahistoryczna
(1)
Archeologia średniowieczna
(1)
Archeologia śródziemnomorska
(1)
Architektura
(1)
Architektura europejska
(1)
Architektura obronna niemiecka
(1)
Architektura polska
(1)
Bibliofilstwo
(1)
Bibliologia
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki kościelne
(1)
Biblioteki wirtualne
(1)
Budownictwo
(1)
Chłopi
(1)
Czasopisma literackie polskie
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Digitalizacja
(1)
Duchamp, Marcel
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Ekfraza
(1)
Ekslibrisy
(1)
Elita władzy
(1)
Estetyka
(1)
Fotografia
(1)
Fundacja Muzeów Wielkopolskich
(1)
Groby
(1)
Grody
(1)
Herling-Grudziński, Gustaw
(1)
Historia
(1)
Historia średniowieczna
(1)
Hodegetria
(1)
Holocaust
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Ikonoklazm
(1)
Iluminatorstwo europejskie
(1)
Informacja naukowa
(1)
Inkunabuły
(1)
Internet
(1)
Islam
(1)
Jacobus de Cessolis
(1)
Język francuski
(1)
Kanonicy Regularni
(1)
Kawaleria
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kraje socjalistyczne
(1)
Krasicki, Ignacy
(1)
Ludzie starzy
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Malczewski, Jacek
(1)
Marginalia
(1)
Maria
(1)
Mecenat
(1)
Mediewistyka
(1)
Mieszko
(1)
Monety
(1)
Monety rzymskie
(1)
Multimedia
(1)
Muzeum Archeologiczne (Poznań)
(1)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(1)
Muzeum w Grudziądzu
(1)
Muzyka
(1)
Nagrobki
(1)
Obyczaje
(1)
Opaliński, Andrzej
(1)
Temat: dzieło
De ludo scachorum
(1)
Melancholia
(1)
Zdrój (czasop.)
(1)
Temat: czas
1801-
(16)
1501-
(14)
1901-
(11)
1401-
(10)
1301-
(9)
1201-
(8)
1701-
(8)
1001-
(6)
1101-
(6)
1601-
(6)
2001-0
(6)
901-
(6)
401-
(3)
701-
(3)
801-
(3)
601-
(2)
100-1 p.n.e.
(1)
501-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(8)
Wielkopolska
(7)
Poznań
(6)
Poznań (okręg)
(2)
Bałtycki, region
(1)
Bliski Wschód
(1)
Bretania
(1)
Europa
(1)
Gniezno
(1)
Grudziądz (okręg)
(1)
Koszalin
(1)
Kraków
(1)
Litwa
(1)
Mezopotamia
(1)
Mstów (k. Częstochowy)
(1)
Pomorze
(1)
Pomorze Zachodnie
(1)
Radlin
(1)
Rzym
(1)
Słowiańszczyzna
(1)
Warszawa
(1)
Śródziemnomorski, region
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(15)
Księgi pamiątkowe
(7)
Albumy
(3)
Biografie
(2)
Czasopisma historyczne polskie
(2)
Czasopisma muzealne polskie
(2)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(2)
Czasopisma archeologiczne polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Kalendarium
(1)
Opowiadanie polskie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Słowniki
(1)
86 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Wielkopolska / [oprac. i układ Stanisław Cozaś].
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1966.
Opis fizyczny: 241 s. : il. ; 26 cm.
Hasło dodatkowe: Cozaś, Stanisław.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 2976 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 3618 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992) (hasło formalne)
Wydawnictwo Poznańskie 1956-1992 (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wydawnictwo Poznańskie Przedsiębiorstwo Państwowe ; Przedsiębiorstwo Państwowe Wydawnictwo Poznańskie ; Wydawnictwo Poznańskie Sp z oo ; Wydawnictwo Poznańskie
Przedsiębiorstwo Państwowe Wydawnictwo Poznańskie istniało w latach 1956-1992. W marcu 1993 z inicjatywy Wojewody Poznańskiego i Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w nawiązaniu do tradycji Wydawnictwa Poznańskiego Przedsiębiorstwo Państwowe, powstało Wydawnictwo Poznańskie Sp. z oo. W 2012 zakończono proces całkowitej prywatyzacji.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Strzelczyk Jerzy (1941- )
Tytuł: Szkice średniowieczne / Jerzy Strzelczyk.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1987.
Opis fizyczny: 365, [3] s., [62] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Wskazówki bibliogr. s. 351-358.
Temat: Historia średniowieczna
Temat: Europa - 5-15 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
ISBN: 83-210-0681-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 8635 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Choromański Michał (1904-1972)
Tytuł: Kobieta i mężczyzna : opowiadania / Michał Choromański.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1959.
Opis fizyczny: 358, [3] s. ; 20 cm.
Gatunek, rodzaj, forma: Opowiadanie polskie - 20 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 1190 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jakimowicz Teresa (1931-2005)
Tytuł: Pałac Górków w Poznaniu / Teresa Jakimowicz.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1971.
Opis fizyczny: 135, [4] s. : il. ; 18 cm.
Uwaga: Bibliogr.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Muzeum Archeologiczne Poznań - historia
Temat: Archeologia - zbiory - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Zamki i pałace - Polska - 16-20 w
Temat: Poznań - pałac Górków - historia
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 3153 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Z dziejów Koszalina / [Henryk Janocha i in.]
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1960.
Opis fizyczny: 114, [1] s. : il., mapy ; 24 cm.
Seria: Biblioteka Słupska
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Koszalin - historia
Hasło dodatkowe: Janocha, Henryk (1931-2016).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9054 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Łopatka Adam (1928-2003)
Tytuł: Państwo socjalistyczne a związki zawodowe : studium z teorii państwa socjalistycznego / Adam Łopatka.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1962.
Opis fizyczny: 306, [2] s. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 290-[303].
Temat: Kraje socjalistyczne - ustrój
Temat: Związki zawodowe - kraje socjalistyczne
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 4392 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Natanson Wojciech (1904-1996)
Tytuł: Stanisław Wyspiański : próba nowego spojrzenia / Wojciech Natanson.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1969.
Opis fizyczny: 259, [4] s., 15 k. tabl. : il. ; 23 cm.
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907
Temat: Literatura polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 10846 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ratajczak Józef (1932-1999)
Tytuł: Zagasły "brzask epoki" : szkice z dziejów czasopisma "Zdrój" 1917-1922 / Józef Ratajczak.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1980.
Opis fizyczny: 342, [2] s. : il. ; 22 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Zdrój czasop
Temat: Czasopisma literackie polskie - 1901-1939 r
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
ISBN: 83-210-0108-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 6705 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Topolski Jerzy (1928-1998)
Tytuł: Gniezno : zarys dziejów / Jerzy Topolski.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1979.
Opis fizyczny: 174, [6] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Temat: Gniezno - historia
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
ISBN: 83-210-0074-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 6515 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Wasilewski Andrzej (1928-2009)
Tytuł: Jacy jesteśmy / Andrzej Wasilewski.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1980.
Opis fizyczny: 236, [2] s. ; 18 cm.
Seria: Kolekcja Polskiej Literatury Współczesnej
Temat: Wasilewski Andrzej 1928-2009 - twórczość
Gatunek, rodzaj, forma: Publicystyka polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
ISBN: 83-210-0184-X
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 10453 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Poznań / [zdjęcia Wincenty Basiński et al. ; oprac. graf. Maria Dolna].
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1960.
Opis fizyczny: 238, [3] s. : il. ; 29 cm.
Hasło dodatkowe: Basiński, Wincenty.
Hasło dodatkowe: Dolna, Maria (1922-2012).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 2340 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Lenard Barbara (1925-1999)
Tytuł: Sieraków / Barbara Lenard, Aniela Sławska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1973.
Opis fizyczny: 67, [4] s. : il. ; 17x17 cm
Uwaga: Bibliogr. s. 65-[66].
Temat: Architektura polska
Hasło dodatkowe: Sławska, Aniela (1918-1997).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 3337 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Dzieje Wielkopolski. T. 2 : Lata 1793-1918 / kom. red. Czesław Łuczak [i in.] ; pod red. Witolda Jakóbczyka.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1973.
Opis fizyczny: 996, [2] s., 16 k. tabl. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Wielkopolska - historia - 18-19 w
Temat: Wielkopolska - historia - 1901-1918 r
Hasło dodatkowe: Łuczak, Czesław (1922-2002).
Hasło dodatkowe: Jakóbczyk, Witold (1909-1986).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 4156/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Poznańskie fortyfikacje : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Polaka ; [aut. Tadeusz Adam Jakubiak i in.].
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1988.
Opis fizyczny: 301, [3] s., [2] k. tabl. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 285-291. Indeks.
Temat: Twierdze i fortyfikacje miejskie - Polska
Temat: Poznań - budownictwo - historia
Hasło dodatkowe: Polak, Bogusław (1945- ).
Hasło dodatkowe: Jakubiak, Tadeusz A. (1950-1996).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
ISBN: 83-210-0514-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 8641 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Wydawnictwo Poznańskie (1993- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wydawnictwo Poznańskie Sp z oo ; Wydawnictwo Poznańskie ; Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego ; Grupa WP ; Wydawnictwo Poznańskie (1993- ). Czwarta Strona ; Grupa Wydawnictwa Poznańskiego ; Czwarta Strona ; Grupa Wydawnictwa Poznańskiego - Czwarta Strona ; Czwarta Strona - Wydawnictwo Poznańskie
Przedsiębiorstwo Państwowe Wydawnictwo Poznańskie istniało w l. 1956-1992. W marcu 1993 z inicjatywy Wojewody Poznańskiego i Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w nawiązaniu do tradycji Wydawnictwa Poznańskiego Przedsiębiorstwo Państwowe, powstało Wydawnictwo Poznańskie Sp. z oo. W 2012 zakończono proces całkowitej prywatyzacji. Od 2014 w ramach Wydawnictwa Poznańskiego, często określanego także jako Grupa Wydawnictwa Poznańskiego istnieje imprint: Czwarta Strona, publikujący beletrystykę.
Rekord wzorcowy
Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Poznańskie Studia Polonistyczne ; PSP ; Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych ; Wydawnictwo PSP
Wydawnictwo zostało zał. w 1994 przez Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu; wydaje czasopismo "Poznańskie Studia Polonistyczne" w dwóch redagowanych osobno seriach: literackiej i językoznawczej. W ramach obydwu serii publikowane są również książki o charakterze monografii.
Brak okładki
Film
Blu-ray
W koszyku
Tytuł: Faras 3D.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2015.
Opis fizyczny: 1 dysk blu-ray (min) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1993- )
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. El
Rekord wzorcowy
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydawnictwo (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej