Forma i typ
Książki
(15)
Dostępność
dostępne
(14)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(13)
Dział
(2)
Autor
Jaroszewski Tadeusz Stefan (1931-2000)
(3)
Arszyńska Joanna. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu
(1)
Babicki Krzysztof. As impartial as possible (?) - Czeslaw Milosz as a literary historian
(1)
Babicki Krzysztof. Możliwie bezstronny (?) - Czesław Miłosz jako historyk literatury
(1)
Babik Wiesław (1956- ). Ekologia informacji w projektowaniu edukacyjnej przestrzeni informacyjnej
(1)
Baby Nethu Tessa. Of memory and modernity: cultural identity in the writings of Czeslaw Milosz
(1)
Bajer Jakub. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- )
(1)
Basiul Elżbieta. Próba określenia autentyczności obrazu pt. Nicea przypisywanego J. K. Ajwazowskiemu na podstawie badań techniki technologii oraz stanu zachowania dzieła malarskiego
(1)
Batorowska Hanna. Umiejętność strukturalizacji treści przez podmiot uczący się
(1)
Bałdyga Katarzyna. Thomas Aquinas in the work of Czeslaw Milosz - aesthetic inspirations and reference points
(1)
Bałdyga Katarzyna. Tomasz z Akwinu w twórczości Czesława Miłosza - estetyczne nawiązania i punkty odniesienia
(1)
Bańdo Adam Andrzej. Techniki prezentowania informacji - przygotowanie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do realizacji multimedialnych form informacji bibliotecznej
(1)
Bellen Natalia
(1)
Bernacki Marek (1965- )
(1)
Bernacki Marek (1965- ). Introduction
(1)
Bernacki Marek (1965- ). Wstęp
(1)
Beulig Gerhard
(1)
Bikowska Katarzyna. Funkcjonalność komunikatów na Facebooku - analiza profili bibliotek uniwersyteckich w Polsce
(1)
Bisaga Ewelina. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(1)
Brenskott Krzysztof. Gnostycyzm Jonasa kabała Scholema zen Suzukiego?
(1)
Brenskott Krzysztof. Jona's Gnosticism Scholem's Kabbala Suzuki's Zen?
(1)
Brzóstowicz Anna Cecylia. Konserwator malarstwa w krainie Fakturowców. Wybrane zagadnienia porblematyki konserwatorskiej prac Bronisława Kierzkowskiego
(1)
Ciechańska Marzenna. To czego Europa zapragnie - czyli bogactwo technik materiałów i treści w formie eksportowego orientalnego albumu fotograficznego
(1)
Cierniak-Nielub Idalia. Czeslaw Milosz - demiurge of longed-for world
(1)
Cierniak-Nielub Idalia. Czesław Miłosz - demiurg światów wytęsknionych
(1)
Ciupka Stanisław. Milosz corresponds with Peloponnesian War of Thucydides
(1)
Ciupka Stanisław. Miłosza spotkanie z Wojną peloponeską Tukidydesa
(1)
Cybulska-Jędraszek Katarzyna A. Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych
(1)
Cyrklaff-Gorczyca Magdalena. Grywalizacja jako metoda komunikacji i edukacji
(1)
Czajkowska-Wagner Ludmiła. Henryk Nitschmann - elbląski polonofil
(1)
Czuczko Jolanta
(1)
Czuczko Jolanta. Bliżej prawdy o foksingu?
(1)
Czuczko Jolanta. Możliwości i ograniczenia w badaniu papierów zabytkowych z perspektywy konserwatora
(1)
Czuczko Jolanta. Różnorodność podłoży papierowych
(1)
Czyżewski Krzysztof (1958- ). A boy in the aperture of existence
(1)
Czyżewski Krzysztof (1958- ). Chłopiec w szczelinie istnienia
(1)
Dobrogowska-Schlebusch Ewa. Metodologia badania potrzeb informacyjnych nieformalnych opiekunów osób chorych lub niepełnosprawnych
(1)
Dobrowolska Dorota (konserwacja zabytków). Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Wstępne badania podłoży w malarstwie olejnym Józefa Szermentowskiego (1833-1976)
(1)
Dymarek Anna. Ocena stanu zachowania zbioru fotografii autorstwa Alojzego Czarneckiego z Archiwum Państwowego w Toruniu
(1)
Dzendzeluk Lesa Stepanivna. Metody konserwacji-restauracji oleodruków
(1)
Foltyniak-Pękala Anna (1980- ). Festiwal Miłosza - nowe rozpoznania
(1)
Foltyniak-Pękala Anna (1980- ). Milosz Festival - new explorations
(1)
Franaszek Andrzej (1971- ). Tobie właściwie chodzi o zbawienie świata
(1)
Franaszek Andrzej (1971- ). What you really mean is the salvation of the world
(1)
Gajda Jarosław (bibliotekarstwo). Dobre praktyki w otwartym publikowaniu książek naukowych podręczników i czasopism na Politechnice Lubelskiej
(1)
Garczewska-Semka Katarzyna. Sztambuchy - albumy romantyczne na przykładzie Marii Wodzińskiej i Zofii Ossolińskiej
(1)
Gierlach Marek (1955- )
(1)
Gmiterek Grzegorz. Tworzenie wystaw cyfrowych w praktyce
(1)
Gołąb Maria (1955- ). Historia technologia i technika dwóch obrazów autorstwa Marcella Bacciarellego (1731-1818) pt. Portret Konstancji i Stanisława Poniatowskich oraz Portret wnuczki Bacciarellego z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu
(1)
Grabowska Danuta (bibliotekarstwo). Bibliotekarz systemowy architektem informacji
(1)
Gralińska-Grubecka Aleksandra. Badania oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy XIX-wiecznej szafce w stylu Boulle'a
(1)
Gralińska-Grubecka Aleksandra. Badania technologiczne oraz konserwacja-restauracja chińskiej rzeźby bodhisattwy wykonanej z polichromowanej gliny suszonej na słońcu (XI/XII w.)
(1)
Gralińska-Grubecka Aleksandra. Zabezpieczenie i scalanie kolorystyczne powierzchni zabytków wykonanych z betonu betonu i zapraw cementowych
(1)
Gutorska Alicja
(1)
Gąsecka Gaja. Historia technologia i technika dwóch obrazów autorstwa Marcella Bacciarellego (1731-1818) pt. Portret Konstancji i Stanisława Poniatowskich oraz Portret wnuczki Bacciarellego z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu
(1)
Hoły Joanna. Biblioteka cyfrowa Zygmunta Wróblewskiego jako przykład skatalogowanego fragmentu Internetu
(1)
Iwanicka Magdalena. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu
(1)
Jabłońska Elżbieta (1958- )
(1)
Janas Magdalena. Aspekt emocjonalny obsługi użytkowników bibliotek akademickich
(1)
Jankowska Anna (tłumacz)
(1)
Jarmiłko Joanna. Bliżej prawdy o foksingu?
(1)
Jaros Aleksandra. Badania technologiczne oraz konserwacja-restauracja chińskiej rzeźby bodhisattwy wykonanej z polichromowanej gliny suszonej na słońcu (XI/XII w.)
(1)
Jastrzębiowska Nel. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(1)
Jutrzenka-Supryn Dorota. Henryk Nitschmann - elbląski polonofil
(1)
Kafel Mieczysław (1912-1971)
(1)
Kamińska-Czubała Barbara (1955- )
(1)
Kamińska-Czubała Barbara (1955- ). Projektowanie informacji w perspektywie nauki o informacji i praktyki informacyjnej
(1)
Kamiński Sławomir A. Konserwator malarstwa w krainie Fakturowców. Wybrane zagadnienia porblematyki konserwatorskiej prac Bronisława Kierzkowskiego
(1)
Kamiński Sławomir A. Obrazy kaligraficzne Aleksandra Kobzdeja w świetle prac i badań prowadzonych przy cyklu Pejzaże abstrakcyjne
(1)
Karbowska-Berent Joanna (1965- ). Bliżej prawdy o foksingu?
(1)
Kaźmierczyk Zbigniew (1961- ). Native Realm as Czeslaw Milosz's periphery
(1)
Kaźmierczyk Zbigniew (1961- ). Rodzinna Europa jako peryferie Czesława Miłosza
(1)
Konkol Sławomir
(1)
Korzystka Beata. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
(1)
Kosek Hubert
(1)
Kosińska Agnieszka (1967- ). Abyssus pod stopami a tulipany
(1)
Kosińska Agnieszka (1967- ). Abyssus under my feet and a tulip
(1)
Kozielec Tomasz (1976- ). Autochromy - kolorowe fotografie na szkle - zagadnienia technologiczne i konserwatorskie
(1)
Kozielec Tomasz (1976- ). Ocena stanu zachowania zbioru fotografii autorstwa Alojzego Czarneckiego z Archiwum Państwowego w Toruniu
(1)
Kozielec Tomasz (1976- ). Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych
(1)
Kozik Regina. Obrazy olejne na tekturze
(1)
Krasińska Barbara. Przestrzeń informacyjna w plakacie
(1)
Krupa Zenona. Usatysfakcjonowany czy sfrustrowany użytkownik biblioteki ( na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego)
(1)
Liubov Loda. Metody konserwacji-restauracji oleodruków
(1)
Maciaszczyk Mirosław. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(1)
Malinowska Tekla
(1)
Maniakowska-Jazownik Zofia (1976-). Papier ulotny papier wartościowy obraz na papierze - jakość funkcja masowość w dziełach sztuki
(1)
Markowski Dariusz (1964- ). Introduction
(1)
Markowski Dariusz (1964- ). Sztuka nowoczesna kogo to obchodzi?
(1)
Markowski Dariusz (1964- ). Wstęp
(1)
Matczuk Ewa (1970- ). Działalność publikacyjna bibliotekarzy wyższych uczelni technicznych w Polsce
(1)
Merecka-Wykrętowicz Zenobia
(1)
Milc Piotr. Emotikony czyli emocje w dwóch znakach
(1)
Mocyk Agnieszka (1972- ). Portret podwójny
(1)
Mocyk Agnieszka (1972- ). The double portrait
(1)
Morawiec Barbara Maria. Projektowanie informacji i identyfikacja wizualna bibliotek na przykładzie polskich biblioblogów na platformie Blogger
(1)
Mrugalski Zdzisław (1930-2017)
(1)
Nawrocki Michał (1974- ). Czeslaw Milosz: the Author of Winnie the Pooh
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(1)
Kraj wydania
Polska
(15)
Język
polski
(15)
Temat
Zamki i pałace
(4)
Dwory
(3)
Mazowsze
(3)
Drukarstwo
(2)
Edytorstwo
(2)
Fotografia
(2)
Konserwatorstwo
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Budownictwo
(1)
Chemia
(1)
Informacja naukowa
(1)
Internet
(1)
Laboratoria
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo
(1)
Metaloplastyka
(1)
Miłosz, Czesław
(1)
Modniarstwo
(1)
Multimedia
(1)
Oprawy książkowe
(1)
Papier
(1)
Skóry
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkło
(1)
Sztuka
(1)
Zbiory archiwalne
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Zbiory specjalne
(1)
Zegary i zegarki
(1)
Temat: czas
1801-
(4)
1901-
(4)
1701-
(3)
1601-
(2)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Liw
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki
(1)
Poradniki
(1)
17 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (hasło formalne)
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Państwowe Wydawnictwa Techniczne (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Państwowe Wydawnictwa Techniczne (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: WNT ; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Sp z oo
Państwowe Wydawnictwa Technicze powstały w 1949. W 1961 zmieniły nazwę na: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 21.07.2008 zarejestrowane jako Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Sp. o.o. w Likwidacji. Zlikwidowane w 2011. W dniu 16.02.2012 w KRS zarejestrowano nowy podmiot o nazwie Wydawnictwo WNT, kontynuujący tradycje zlikwidowanych Wydawnictw Naukowo-Technicznych.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Postek Roman
Tytuł: Liw : miasto i zamek / Roman Postek.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Opis fizyczny: 61, [3] s. : il. ; 25 cm.
Seria: Zabytki Polski
Uwaga: Bibliogr. s. 60-61.
Temat: Zamki i pałace - Polska - 14-18 w
Temat: Liw - historia
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
ISBN: 978-83-204-3429-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 22925 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Merecka-Wykrętowicz Zenobia
Tytuł: Modniarstwo / Zenobia Merecka-Wykrętowicz.
Wydanie: Wyd. 3.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1973.
Opis fizyczny: 219, [1] s. : il. ; 21 cm.
Temat: Modniarstwo
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. sygn. II 32521 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Bellen Natalia
Tytuł: Poradnik laboranta-chemika / N. Bellen, A. Gutorska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1961.
Opis fizyczny: 230, [2] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Na okł. kolejność aut.: A. Gutorska, N. Bellen.
Uwaga: Bibliogr.
Uwaga: Dla laborantów i uczniów techników chemicznych.
Temat: Chemia - doświadczalnictwo
Temat: Laboratoria
Gatunek, rodzaj, forma: Poradniki
Hasło dodatkowe: Gutorska, Alicja.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 5744 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kafel Mieczysław (1912-1971)
Tytuł: Zarys techniki wydawniczej / Mieczysław Kafel.
Wydanie: 2 wyd. przer.
Adres wydawniczy: Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1971.
Opis fizyczny: 571, [1] s., 12 tabl. : il. ; cm.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Drukarstwo - technika
Temat: Edytorstwo - metody
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 5376 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Malinowska Tekla
Tytuł: Redagowanie techniczne książki / Tekla Malinowska, Ludwik Syta.
Wydanie: Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1981.
Opis fizyczny: 275, [1] s. : il. ; 25 cm.
Seria: Biblioteka Wydawcy Wydawnictwa Naukowo Techniczne
Uwaga: Bibliogr. s. 263.
Temat: Drukarstwo
Temat: Edytorstwo
Hasło dodatkowe: Syta, Ludwik.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
ISBN: 83-204-0319-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 6963 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Mrugalski Zdzisław (1930-2017)
Tytuł: Mechanizmy zegarowe / Zdzisław Mrugalski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1972.
Opis fizyczny: 399, [1] s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 390-395. Indeks.
Temat: Zegary i zegarki - budowa i konstrukcje
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 9701 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Pallai Sándor
Tytuł: Metaloplastyka użytkowa / Sándor Pallai ; tł. z węg. Hubert Kosek.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1990.
Opis fizyczny: 215, [1] s. : il. ; 19 x 20 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. [216].
Temat: Metaloplastyka
Hasło dodatkowe: Kosek, Hubert.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
ISBN: 83-204-1149-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dział Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej sygn. I 6798 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Akademia Techniczno-Humanistyczna (Bielsko-Biała). Wydawnictwo Naukowe (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ; Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ; Wydawnictwo Naukowe ATH ; Wydawnictwa ATH ; ATH. Wydawnictwo Naukowe ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wydawnictwo Naukowe ; Wydawnictwo ATH ; University of Bielsko-Biala Press
Wydawnictwo istnieje od 1974, kiedy to powstała Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Dopiero w 2001, gdy powstała Akademia Techniczno-Humanistyczna, wydawnictwo przybrało formę instytucjonalną.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jaroszewski Tadeusz Stefan (1931-2000)
Tytuł: Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 2 / Tadeusz S. Jaroszewski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.
Opis fizyczny: XXXIII, 120 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Mapa złoż. na okł. Indeks.
Temat: Dwory - historia - Polska - 17-20 w
Temat: Mazowsze - budownictwo - zabytki - 17-20 w
Temat: Zamki i pałace - historia - Polska - 17-20 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
ISBN: 83-204-2041-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 14057/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Fototechnika / pod red. Gerharda Teichera ; aut. Gerhard Beulig [i in.] ; tł. z niem. Anna Jankowska [i in.].
Wariant tytułu: Tyt. oryg.: Handbuch der Fototechnik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1982.
Opis fizyczny: XXVIII, 650, [2] s., [72] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 639-640. Indeks.
Temat: Fotografia - technika
Hasło dodatkowe: Beulig, Gerhard.
Hasło dodatkowe: Jankowska, Anna (tłumacz).
Hasło dodatkowe: Teicher, Gerhard.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
ISBN: 83-204-0176-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 7038 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jaroszewski Tadeusz Stefan (1931-2000)
Tytuł: Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. [Cz. 1] / Tadeusz S. Jaroszewski, Waldemar Baraniewski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 1995.
Opis fizyczny: 235 s. pag. varia : il. ; 25 cm.
Uwaga: Mapa złoż. na okł.
Temat: Dwory - historia - Polska - 17-20 w
Temat: Mazowsze - budownictwo - zabytki - 17-20 w
Temat: Zamki i pałace - historia - Polska - 17-20 w
Hasło dodatkowe: Baraniewski, Waldemar (1953- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
ISBN: 83-204-1908-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 14057/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jaroszewski Tadeusz Stefan (1931-2000)
Tytuł: Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 3 / Tadeusz S. Jaroszewski, Marek Gierlach.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 1998.
Opis fizyczny: XXIII, [132] s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Dwory - historia - Polska - 18-20 w
Temat: Mazowsze - budownictwo - zabytki - 18-20 w
Temat: Zamki i pałace - historia - Polska - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Gierlach, Marek (1955- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
ISBN: 83-204-2273-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 14057/3 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki / redakcja naukowa Barbara Kamińska-Czubała, Stanisław Skórka ; współpraca Ewa Piotrowska.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2017.
Opis fizyczny: 291, [3] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Materiały z konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 21-22 maja 2015 r.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Uwaga: Streszcz. ang. przy ref.
Temat: Bibliotekarstwo - informacja - organizacja - Polska - 21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Informacja naukowa - zarządzanie - materiały konferencyjne
Temat: Internet - stosowanie - bibliotekarstwo - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Internet - stosowanie - nauczanie - materiały konferencyjne
Temat: Multimedia - stosowanie - bibliotekarstwo - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Multimedia - stosowanie - nauczanie - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Społeczeństwo informacyjne - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kamińska-Czubała, Barbara (1955- ).
Hasło dodatkowe: Piotrowska, Ewa (bibliotekarstwo).
Hasło dodatkowe: Skórka, Stanisław (1970- ).
Hasło dodatkowe: Babik, Wiesław (1956- ). Ekologia informacji w projektowaniu edukacyjnej przestrzeni informacyjnej
Hasło dodatkowe: Bajer, Jakub. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
Hasło dodatkowe: Bańdo, Adam Andrzej. Techniki prezentowania informacji - przygotowanie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do realizacji multimedialnych form informacji bibliotecznej
Hasło dodatkowe: Batorowska, Hanna. Umiejętność strukturalizacji treści przez podmiot uczący się
Hasło dodatkowe: Bikowska, Katarzyna. Funkcjonalność komunikatów na Facebooku - analiza profili bibliotek uniwersyteckich w Polsce
Hasło dodatkowe: Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena. Grywalizacja jako metoda komunikacji i edukacji
Hasło dodatkowe: Dobrogowska-Schlebusch, Ewa. Metodologia badania potrzeb informacyjnych nieformalnych opiekunów osób chorych lub niepełnosprawnych
Hasło dodatkowe: Gajda, Jarosław (bibliotekarstwo). Dobre praktyki w otwartym publikowaniu książek naukowych, podręczników i czasopism na Politechnice Lubelskiej
Hasło dodatkowe: Gmiterek, Grzegorz. Tworzenie wystaw cyfrowych w praktyce
Hasło dodatkowe: Grabowska, Danuta (bibliotekarstwo). Bibliotekarz systemowy architektem informacji
Hasło dodatkowe: Hoły, Joanna. Biblioteka cyfrowa Zygmunta Wróblewskiego jako przykład skatalogowanego fragmentu Internetu
Hasło dodatkowe: Janas, Magdalena. Aspekt emocjonalny obsługi użytkowników bibliotek akademickich
Hasło dodatkowe: Kamińska-Czubała, Barbara (1955- ). Projektowanie informacji w perspektywie nauki o informacji i praktyki informacyjnej
Hasło dodatkowe: Korzystka, Beata. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
Hasło dodatkowe: Krasińska, Barbara. Przestrzeń informacyjna w plakacie
Hasło dodatkowe: Krupa, Zenona. Usatysfakcjonowany czy sfrustrowany użytkownik biblioteki ( na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego)
Hasło dodatkowe: Matczuk, Ewa (1970- ). Działalność publikacyjna bibliotekarzy wyższych uczelni technicznych w Polsce
Hasło dodatkowe: Milc, Piotr. Emotikony, czyli emocje w dwóch znakach
Hasło dodatkowe: Morawiec, Barbara Maria. Projektowanie informacji i identyfikacja wizualna bibliotek na przykładzie polskich biblioblogów na platformie Blogger
Hasło dodatkowe: Niedźwiecka-Ambroziak, Julita. Wyszukiwarki wizualne - wizualizacja wyników poszukiwań informacyjnych w Internecie i bibliotekach
Hasło dodatkowe: Ober, Krzysztof. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
Hasło dodatkowe: Ochmański, Mikołaj. Tworzenie wystaw cyfrowych w praktyce
Hasło dodatkowe: Pichola, Monika. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni edukacyjno-kulturalnej XXI wieku - między tradycją a nowoczesnością
Hasło dodatkowe: Pielat, Aleksandra. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni edukacyjno-kulturalnej XXI wieku - między tradycją a nowoczesnością
Hasło dodatkowe: Skórka, Stanisław (1970- ). Projektowanie informacji w perspektywie nauki o informacji i praktyki informacyjnej
Hasło dodatkowe: Walczak-Niewiadomska, Agata (1977- ). Usługi informacyjne i edukacyjne dla rodziców w polskich bibliotekach dziecięcych
Hasło dodatkowe: Wichman, Jadwiga. Biblioteka cyfrowa Zygmunta Wróblewskiego jako przykład skatalogowanego fragmentu Internetu
Hasło dodatkowe: Zając, Renata M. (1965- ). Aspekt emocjonalny obsługi użytkowników bibliotek akademickich
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-8084-057-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33194 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : zagadnienia konserwatorskie = Art, craft, industry in the 19th and 20th century : conservation-restoration issues / pod redakcją Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko.
Wariant tytułu: Art, craft, industry in the 19th and 20th century
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
Opis fizyczny: 412 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Wstęp także ang. Streszcz. ang. przy art.
Temat: Budownictwo - ochrona i konserwacja - Polska - 19-20 w
Temat: Fotografia - ochrona i konserwacja - Polska - 19-20 w
Temat: Konserwatorstwo - Polska - 19-20 w
Temat: Malarstwo - konserwacja - Polska - 19-20 w
Temat: Oprawy książkowe - konserwacja - Polska - 19-20 w
Temat: Papier - ochrona i konserwacja - Polska - 19-20 w
Temat: Skóry - ochrona i konserwacja - Polska - 19-20 w
Temat: Szkło - ochrona i konserwacja - Polska - 19-20 w
Temat: Zbiory archiwalne - ochrona i konserwacja - Polska - 19-20 w
Temat: Zbiory specjalne - ochrona i konserwacja - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Elżbieta (1958- ).
Hasło dodatkowe: Czuczko, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Markowski, Dariusz (1964- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Markowski, Dariusz (1964- ). Introduction
Hasło dodatkowe: Basiul, Elżbieta. Próba określenia autentyczności obrazu pt. "Nicea", przypisywanego J. K. Ajwazowskiemu na podstawie badań techniki, technologii oraz stanu zachowania dzieła malarskiego
Hasło dodatkowe: Rogóż, Jarosław (1965- ). Próba określenia autentyczności obrazu pt. "Nicea", przypisywanego J. K. Ajwazowskiemu na podstawie badań techniki, technologii oraz stanu zachowania dzieła malarskiego
Hasło dodatkowe: Czuczko, Jolanta. Różnorodność podłoży papierowych
Hasło dodatkowe: Doleżyńska-Sewerniak, Ewa (1977- ). Wstępne badania podłoży w malarstwie olejnym Józefa Szermentowskiego (1833-1976)
Hasło dodatkowe: Dymarek, Anna. Ocena stanu zachowania zbioru fotografii autorstwa Alojzego Czarneckiego z Archiwum Państwowego w Toruniu
Hasło dodatkowe: Kozielec, Tomasz (1976- ). Ocena stanu zachowania zbioru fotografii autorstwa Alojzego Czarneckiego z Archiwum Państwowego w Toruniu
Hasło dodatkowe: Dzendzelûk, Lesâ Stepanìvna. Metody konserwacji-restauracji oleodruków
Hasło dodatkowe: Liubov, Loda. Metody konserwacji-restauracji oleodruków
Hasło dodatkowe: Garczewska-Semka, Katarzyna. Sztambuchy - albumy romantyczne na przykładzie Marii Wodzińskiej i Zofii Ossolińskiej
Hasło dodatkowe: Jastrzębiowska, Nel. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Hasło dodatkowe: Bisaga, Ewelina. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Hasło dodatkowe: Dobrowolska, Dorota (konserwacja zabytków). Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Hasło dodatkowe: Maciaszczyk, Mirosław. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Hasło dodatkowe: Jutrzenka-Supryn, Dorota. Henryk Nitschmann - elbląski polonofil
Hasło dodatkowe: Czajkowska-Wagner, Ludmiła. Henryk Nitschmann - elbląski polonofil
Hasło dodatkowe: Kamiński, Sławomir A. Obrazy kaligraficzne Aleksandra Kobzdeja w świetle prac i badań prowadzonych przy cyklu "Pejzaże abstrakcyjne"
Hasło dodatkowe: Karbowska-Berent, Joanna (1965- ). Bliżej prawdy o foksingu?
Hasło dodatkowe: Jarmiłko, Joanna. Bliżej prawdy o foksingu?
Hasło dodatkowe: Czuczko, Jolanta. Bliżej prawdy o foksingu?
Hasło dodatkowe: Kozielec, Tomasz (1976- ). Autochromy - kolorowe fotografie na szkle - zagadnienia technologiczne i konserwatorskie
Hasło dodatkowe: Kozik, Regina. Obrazy olejne na tekturze
Hasło dodatkowe: Maniakowska-Jazownik, Zofia (1976-). Papier ulotny, papier wartościowy, obraz na papierze - jakość, funkcja, masowość w dziełach sztuki
Hasło dodatkowe: Markowski, Dariusz (1964- ). Sztuka nowoczesna, kogo to obchodzi?
Hasło dodatkowe: Okrągła, Dorota. Niezbędny drobiazg
Hasło dodatkowe: Olszewska-Świetlik, Justyna. Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych
Hasło dodatkowe: Cybulska-Jędraszek, Katarzyna A. Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych
Hasło dodatkowe: Kozielec, Tomasz (1976- ). Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych
Hasło dodatkowe: Popławska, Sylwia (1988- ). Nietypowe wykorzystanie technologii XIX-wiecznego albumu na przykładzie artystycznego Zielnika Elizy Orzeszkowej
Hasło dodatkowe: Zając, Izabela (konserwatorstwo). Nietypowe wykorzystanie technologii XIX-wiecznego albumu na przykładzie artystycznego Zielnika Elizy Orzeszkowej
Hasło dodatkowe: Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. Obiekty kolekcjonerskie i antykwaryczne w rękach konserwatora zabytków
Hasło dodatkowe: Rosa, Halina (1946-2018). Zniszczenia XIX-wiecznych skór garbowanych roślinnie oraz tradycyjne i nowe środki w zabiegach ich stabilizacji
Hasło dodatkowe: Sitkiewicz, Magdalena Aleksandra. Analiza wybranych aspektów technologii i techniki malarskiej czterech portretów autorstwa Konrada Krzyżanowskiego z Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Hasło dodatkowe: Subocz, Dariusz. Prasy do złoceń w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
Hasło dodatkowe: Supruniuk, Monika. Poruszyć przeszłość
Hasło dodatkowe: Szalla-Kleemann, Aleksandra. Program konserwacji i kompleksowego zabezpieczenia unikatowych zbiorów specjalnych i czasopism XIX- i XX- wiecznych ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w ramach projektu "Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa"
Hasło dodatkowe: Wachowiak, Mirosław. Okres symboliczny w twórczości Józefa Pankiewicza - zagadnienia warsztatowe
Hasło dodatkowe: Wiercińska, Magdalena. XX-wieczne archiwalia jako obiekty "multitechnologiczne"
Hasło dodatkowe: Witkowska, Karolina. XIX-wieczne materiały budowlane i ich wpływ na efektywność działań konserwatorskich
Hasło dodatkowe: Łukaszewicz, Jadwiga W. (1952- ). XIX-wieczne materiały budowlane i ich wpływ na efektywność działań konserwatorskich
Hasło dodatkowe: Wyszomirska-Noga, Zofia. Zastosowanie funori w konserwacji sztuki współczesnej, na przykładzie konserwacji obrazu-tapety wykonanego przez Damiena Hirsta
Hasło dodatkowe: Zych, Karolina. To, czego Europa zapragnie - czyli bogactwo technik, materiałów i treści w formie eksportowego orientalnego albumu fotograficznego
Hasło dodatkowe: Ciechańska, Marzenna. To, czego Europa zapragnie - czyli bogactwo technik, materiałów i treści w formie eksportowego orientalnego albumu fotograficznego
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-231-3478-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 30505 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Peryferie Miłosza : nieznane konteksty, głosy, nowe rozpoznania / pod redakcją Marka Bernackiego ; [tłumaczenie na język angielski: Sławomir Konkol].
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej ; Kraków : przy współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2020.
Opis fizyczny: 419, [4] s. ; 24 cm.
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Część tekstów w jęz. ang. Spis treści równol. w jęz. pol. i ang. Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Miłosz Czesław 1911-2004
Temat: Literatura polska - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Bernacki, Marek (1965- ).
Hasło dodatkowe: Konkol, Sławomir.
Hasło dodatkowe: Babicki, Krzysztof. As impartial as possible (?) - Czeslaw Milosz as a literary historian
Hasło dodatkowe: Babicki, Krzysztof. Możliwie bezstronny (?) - Czesław Miłosz jako historyk literatury
Hasło dodatkowe: Baby, Nethu Tessa. Of memory and modernity: cultural identity in the writings of Czeslaw Milosz
Hasło dodatkowe: Bałdyga, Katarzyna. Thomas Aquinas in the work of Czeslaw Milosz - aesthetic inspirations and reference points
Hasło dodatkowe: Bałdyga, Katarzyna. Tomasz z Akwinu w twórczości Czesława Miłosza - estetyczne nawiązania i punkty odniesienia
Hasło dodatkowe: Bernacki, Marek (1965- ). Introduction
Hasło dodatkowe: Bernacki, Marek (1965- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Brenskott, Krzysztof. Gnostycyzm Jonasa, kabała Scholema, zen Suzukiego?
Hasło dodatkowe: Brenskott, Krzysztof. Jona's Gnosticism, Scholem's Kabbala, Suzuki's Zen?
Hasło dodatkowe: Cierniak-Nielub, Idalia. Czeslaw Milosz - demiurge of longed-for world
Hasło dodatkowe: Cierniak-Nielub, Idalia. Czesław Miłosz - demiurg światów wytęsknionych
Hasło dodatkowe: Ciupka, Stanisław. Milosz corresponds with "Peloponnesian War" of Thucydides
Hasło dodatkowe: Ciupka, Stanisław. Miłosza spotkanie z "Wojną peloponeską" Tukidydesa
Hasło dodatkowe: Czyżewski, Krzysztof (1958- ). A boy in the aperture of existence
Hasło dodatkowe: Czyżewski, Krzysztof (1958- ). Chłopiec w szczelinie istnienia
Hasło dodatkowe: Foltyniak-Pękala, Anna (1980- ). Festiwal Miłosza - nowe rozpoznania
Hasło dodatkowe: Foltyniak-Pękala, Anna (1980- ). Milosz Festival - new explorations
Hasło dodatkowe: Franaszek, Andrzej (1971- ). "Tobie właściwie chodzi o zbawienie świata"
Hasło dodatkowe: Franaszek, Andrzej (1971- ). "What you really mean is the salvation of the world"
Hasło dodatkowe: Kaźmierczyk, Zbigniew (1961- ). "Native Realm" as Czeslaw Milosz's periphery
Hasło dodatkowe: Kaźmierczyk, Zbigniew (1961- ). Rodzinna Europa jako peryferie Czesława Miłosza
Hasło dodatkowe: Kosińska, Agnieszka (1967- ). Abyssus pod stopami a tulipany
Hasło dodatkowe: Kosińska, Agnieszka (1967- ). Abyssus under my feet and a tulip
Hasło dodatkowe: Mocyk, Agnieszka (1972- ). Portret podwójny
Hasło dodatkowe: Mocyk, Agnieszka (1972- ). The double portrait
Hasło dodatkowe: Nawrocki, Michał (1974- ). Czeslaw Milosz: the Author of "Winnie the Pooh"
Hasło dodatkowe: Nawrocki, Michał (1974- ). Czesław Miłosz, autor Kubusia Puchatka
Hasło dodatkowe: Pilichiewicz, Kamil K. (1986- ). "In a dazzle, in a vision"
Hasło dodatkowe: Pilichiewicz, Kamil K. (1986- ). "W olśnieniu, widzeniu, na obcy spójrz świat"
Hasło dodatkowe: Putzlacher, Renata (1966- ). Powroty Czesława Miłosza do Pragi i Ołomuńca
Hasło dodatkowe: Putzlacher, Renata (1966- ). The returns of Czeslaw Milosz to Prague and Olomouc
Hasło dodatkowe: Rawski, Jakub (1988- ). Tadeusz Borowski in the literary work of Czeslaw Milosz
Hasło dodatkowe: Rawski, Jakub (1988- ). Tadeusz Borowski w twórczości Czesława Miłosza
Hasło dodatkowe: Sebastian, George. Parables of the past: the political chronotopes in Czesław Milosz's poems
Hasło dodatkowe: Sieroń-Galusek, Dorota. Prawda jako wartość międzyludzka - budująca rozmowa Czesława Miłosza z Thomasem Mertonem
Hasło dodatkowe: Sieroń-Galusek, Dorota. Truth as an interhuman value -the uplifting conversation between Milosz and Merton
Hasło dodatkowe: Siwor, Dorota. "Poistnieć chwilę wspólnie"
Hasło dodatkowe: Siwor, Dorota. "Together for a moment"
Hasło dodatkowe: Szóstak, Anna (1965- ). Clothing and nakedness as the components of a poetic world vision in Czeslaw Milosz's late poetry
Hasło dodatkowe: Szóstak, Anna (1965- ). Szata i nagość jako składniki poetyckiej wizji świata w późnej poezji Czesława Miłosza
Hasło dodatkowe: Wilkus-Wyrwa, Aleksandra. Droga na północ
Hasło dodatkowe: Wilkus-Wyrwa, Aleksandra. Road to the North
Hasło dodatkowe: Wojan, Katarzyna (1964- ). Na tropach Miłosza w Finlandii - przekład, recepcja, odzwierciedlenia bibliograficzne
Hasło dodatkowe: Wojan, Katarzyna (1964- ). On the trail of Milosz in Finland - translation, reception, bibliographic reflections
Hasło dodatkowe: Zarębianka, Zofia (1958- ). Katastrofizm metafizyczny w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza
Hasło dodatkowe: Zarębianka, Zofia (1958- ). Metaphysical catastrophism in the poetic output of Czeslaw Milosz
Hasło dodatkowe: Żmijowska, Paulina. Poszukiwania Miłosza w nowych mediach - perspektywa pogranicza
Hasło dodatkowe: Żmijowska, Paulina. Searching for Milosz in the New Media - a borderland perspective
Hasło dodatkowe: Akademia Techniczno-Humanistyczna (Bielsko-Biała). Wydawnictwo Naukowe
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki. Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza
ISBN: 978-83-66249-47-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34793 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Dzieła sztuki : konserwacja i badania / pod redakcją Justyny Olszewskiej-Świetlik.
Adres wydawniczy: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Sztuk Pięknych : Wydawnictwo Naukowe UMK, cop. 2021.
Opis fizyczny: 361 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Seria: Konserwacja Nauka i Sztuka
Uwaga: Bibliogr., netografie przy pracach.
Temat: Konserwatorstwo
Temat: Sztuka - ochrona i konserwacja
Temat: Zbiory muzealne - ochrona i konserwacja
Hasło dodatkowe: Olszewska-Świetlik, Justyna.
Hasło dodatkowe: Arszyńska, Joanna. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu
Hasło dodatkowe: Brzóstowicz, Anna Cecylia. Konserwator malarstwa w krainie Fakturowców. Wybrane zagadnienia porblematyki konserwatorskiej prac Bronisława Kierzkowskiego
Hasło dodatkowe: Czuczko, Jolanta. Możliwości i ograniczenia w badaniu papierów zabytkowych z perspektywy konserwatora
Hasło dodatkowe: Gąsecka, Gaja. Historia, technologia i technika dwóch obrazów autorstwa Marcella Bacciarellego (1731-1818) pt. Portret Konstancji i Stanisława Poniatowskich oraz Portret wnuczki Bacciarellego z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu
Hasło dodatkowe: Gołąb, Maria (1955- ). Historia, technologia i technika dwóch obrazów autorstwa Marcella Bacciarellego (1731-1818) pt. Portret Konstancji i Stanisława Poniatowskich oraz Portret wnuczki Bacciarellego z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu
Hasło dodatkowe: Gralińska-Grubecka, Aleksandra. Badania oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy XIX-wiecznej szafce w stylu Boulle'a
Hasło dodatkowe: Gralińska-Grubecka, Aleksandra. Badania technologiczne oraz konserwacja-restauracja chińskiej rzeźby bodhisattwy wykonanej z polichromowanej gliny suszonej na słońcu (XI/XII w.)
Hasło dodatkowe: Gralińska-Grubecka, Aleksandra. Zabezpieczenie i scalanie kolorystyczne powierzchni zabytków wykonanych z betonu betonu i zapraw cementowych
Hasło dodatkowe: Iwanicka, Magdalena. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu
Hasło dodatkowe: Jaros, Aleksandra. Badania technologiczne oraz konserwacja-restauracja chińskiej rzeźby bodhisattwy wykonanej z polichromowanej gliny suszonej na słońcu (XI/XII w.)
Hasło dodatkowe: Kamiński, Sławomir A. Konserwator malarstwa w krainie Fakturowców. Wybrane zagadnienia porblematyki konserwatorskiej prac Bronisława Kierzkowskiego
Hasło dodatkowe: Łękawa-Wysłouch, Teresa. Gotyckie malowidła ścienne w części wschodniej nawy południowej katedry Świętego Jana Ewangelisty w Kwidzynie - weryfikacja zakresu występowania i stanu zachowania
Hasło dodatkowe: Olszewska-Świetlik, Justyna. Historia, technologia i technika dwóch obrazów autorstwa Marcella Bacciarellego (1731-1818) pt. Portret Konstancji i Stanisława Poniatowskich oraz Portret wnuczki Bacciarellego z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu
Hasło dodatkowe: Olszewska-Świetlik, Justyna. Technologia i technika malarska wybranych ikon szkoły rybotyckiej ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Hasło dodatkowe: Porzyć, Ewa. Badania oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy XIX-wiecznej szafce w stylu Boulle'a
Hasło dodatkowe: Prarat, Maciej (1982- ). XVII-wieczny kościół przysłupowy pod wezwaniem św. Bartłomieja w Kalsku. Jego pierwotna architektura i technika budowlana w świetle badań architektonicznych
Hasło dodatkowe: Pronobis-Brzezińska, Małgorzata. Refleksja konserwatora nad wartościowaniem jako kluczowym zagadnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego - historia, metodologia, perspektywa współczesności
Hasło dodatkowe: Rouba, Bogumiła Jadwiga (1947- ). Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu
Hasło dodatkowe: Schaaf, Ulrich (1960- ). XVII-wieczny kościół przysłupowy pod wezwaniem św. Bartłomieja w Kalsku. Jego pierwotna architektura i technika budowlana w świetle badań architektonicznych
Hasło dodatkowe: Sitkiewicz, Magdalena Aleksandra. Obrazy Konrada Krzyżanowskiego z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu - zagadnienia technologiczno-techniczne
Hasło dodatkowe: Stachera, Jacek. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu
Hasło dodatkowe: Szczepińska, Kinga. Gotyckie malowidła ścienne w części wschodniej nawy południowej katedry Świętego Jana Ewangelisty w Kwidzynie - weryfikacja zakresu występowania i stanu zachowania
Hasło dodatkowe: Szczepińska, Kinga. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu
Hasło dodatkowe: Szmit-Naud, Elżbieta. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu
Hasło dodatkowe: Śwituszak, Paula K. Konserwacja astrografu Drapera
Hasło dodatkowe: Tomaszewska-Szewczyk, Alina (1970-2021). Konserwacja astrografu Drapera
Hasło dodatkowe: Wachowiak, Mirosław. Pielęgnacja, aranżacja, opieka? Wybrane aspekty "rozszerzonych" pół działalności konserwatora dzieł sztuki współczesnej
Hasło dodatkowe: Zapolska, Katarzyna. Problematyka integralności historycznych napraw z oryginalną materią tkanin zabytkowych na przykładzie osiemnastowicznych ornatów z parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. szczepana Męczennika w Choroszczy - projekt konserwacji-restauracji
Hasło dodatkowe: Żywica, Szymon. Konserwacja astrografu Drapera
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydział Sztuk Pięknych
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-231-4573-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 26250 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej