Forma i typ
Książki
(21)
Artykuły
(1)
Dostępność
dostępne
(23)
tylko na miejscu
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(15)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(9)
Autor
Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
(20)
Antos Janusz (1966- ). O haiku i księgach Janiny Kraupe
(1)
Benesz Hanna (1947-2019). O darczyńcach dawnego malarstwa europejskiego na ekspozycji Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Białonowska Magdalena
(1)
Białonowska Magdalena. Darczyńca dar muzeum
(1)
Białonowska Magdalena. Darczyńcy Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
(1)
Białonowska Magdalena. Każdy bez mała kąt w Zamku nosi dziś piętno zbiorów Andrzeja Ciechanowieckiego
(1)
Borusowski Piotr (1980- ). Iluminacje i książki z daru Stanisława Neymana
(1)
Chałupnik Agata. Gabriela Zapolska Moralność pani Dulskiej
(1)
Ciechowicz Jan (1949-2017)
(1)
Czarnecka Aneta (historia sztuki). Kalendermacher
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Antyczne motywy numizmatyczne w emblematach Andresa Alciatusa w kontekście źródeł literackich
(1)
Czubińska Magdalena (1957- ). Alina Kalczyńska
(1)
Deluga Waldemar (1961- ). O drukach lwowskich z przełomu XVII i XVIII wieku ilustrowanych drzeworytami Nikodema Zubrzyckiego
(1)
Dobesz Janusz L. (1944- ). Miejsce książki w krajobrazie kultury
(1)
Dragońska Urszula. Artyści kolekcjonerzy instytucje - darczyńcy Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie a zbiór grafiki nowoczesnej
(1)
Dzik Janina. Ryciny z Menologium (1698) Fortunata Huebera i ich recepcja w malarstwie lwowskim XVIII w
(1)
Długopolska Iwona. Druk jako sztuka - szata typograficzna inkunabułów
(1)
Fałkowski Wojciech (1952- ). Wstęp
(1)
Fiećko Jerzy (1960- ). Zygmunt Krasińcki Nie-Boska komedia
(1)
Frąckowiak Ewa. Buchkunstbewegung
(1)
Gaweł Łukasz (1970- ). Wstęp
(1)
Grochala Anna. Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza i ich rola w kształtowaniu wizji dziejów narodowych
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. Niderlandzkie źródła obrazowe kijowskiego wzornika - Triodionu Kwietnego (Kijów 1631)
(1)
Gutkowska Dorota. O wybranych darczyńcach sztuki zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie: kolekcje sreber i metali ceramiki mebli i tkanin
(1)
Guze Justyna. Benedykt Tyszkiewicz jako darczyńca Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Głombiowska Zofia (1949- ). Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich
(1)
Hanula Justyna. Darczyńcy Muzeum Pamięci Sybiru
(1)
Hordyński Piotr (1939- ). Czy istnieje książka artystyczna?
(1)
Ignaczak Paweł (1978- ). Kazimierz Filip Wize: zapomniany darczyńca - niewykorzystany wzór
(1)
J. U. N
(1)
Janisz Monika. O wybranych darczyńcach sztuki zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie: kolekcje sreber i metali ceramiki mebli i tkanin
(1)
Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Książka jako biografia współczesnego artysty
(1)
Jaworski Piotr (archeologia). Początki europejskiej literatury numizmatycznej i jej rola w upowszechnianiu antycznej ikonografii monetarnej w Polsce XVI wieku
(1)
Judkowiak Barbara (1958- ). Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
(1)
Kaczmarek Wojciech (1954- ). Stanisław Wyspiański Sędziowie
(1)
Kalinowska Maria (1954- ). Julisz Słowacki Kordian
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- ). Muzeum Feliksa Jasieńskiego - z prywatnej kolekcji do narodowych zbiorów
(1)
Kossak Juliusz (1824-1899)
(1)
Kostkiewiczowa Teresa (1936- ). Franciszek Zabłocki Fircyk w zalotach
(1)
Kowalski Wojciech (1950- ). Problematyka prawna darów dla muzeów
(1)
Kozica Kazimierz (1965-2019). Tomasz Niewodniczański i jego kolekcja
(1)
Kraushar Aleksander (1843-1931)
(1)
Kubacki Łukasz (historia). Zbiórka pamiątek Małe Wielkie Historie jako jedna ze strategii budowy kolekcji Muzeum Historii Polski
(1)
Kulig-Janarek Krystyna. Xięga bałwochwalcza Brunona Schulza raz jeszcze
(1)
Kurant Karolina. O wybranych darczyńcach sztuki zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie: kolekcje sreber i metali ceramiki mebli i tkanin
(1)
Kurek Krzysztof (1970- ). Julian Ursyn Niemcewicz Powrót posła
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Rozterki polskich kolekcjonerów prywatnych i ich donacje dla muzeów na ziemiach polskich do 1918 roku
(1)
Lang Joanna. Fenomen kolekcji Muzeum Powstania Warszawskiego - dary tworzące pamięć zbiorowego doświadczenia
(1)
Laskowska Elżbieta (1969- ). Ojej! Książka!
(1)
Laskowska Magdalena. Witold Chomicz - sługa książki
(1)
Lasocka Barbara (1933-2007). Aleksander Fredro Zemsta
(1)
Lessel Franciszek (ok. 1780-1838)
(1)
Litwin Jerzy (1944- ). Rola darczyńców w utworzeniu i rozwoju Muzeum Morskiego w Gdańsku
(1)
Maga Anna (1957- ). Dar jako geneza Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Majcherek Janusz (1959- ). Michał Bałucki Ciężkie czasy
(1)
Majchrowski Zbigniew (1955- )
(1)
Majchrowski Zbigniew (1955- ). Adam Mickiewicz Dziady. Część IV
(1)
Matwiejczuk Monika. Zbiórka pamiątek Małe Wielkie Historie jako jedna ze strategii budowy kolekcji Muzeum Historii Polski
(1)
Miatkowska-Gołdyn Agata. Baśniowa rewolucja
(1)
Mieleszkiewicz Stefan. O wybranych darczyńcach sztuki zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie: kolekcje sreber i metali ceramiki mebli i tkanin
(1)
Miodońska-Brookes Ewa (1939- ). Stanisław Wyspiański Wesele
(1)
Mitzner Piotr (1955- ). Wojciech Bogusławski Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale
(1)
Miś Paulina. Iluminacje i książki z daru Stanisława Neymana
(1)
Myszor-Ciecieląg Monika. Królewski dar Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum - dzieła sztuki archiwalia i pamiątki osobiste
(1)
Mączewska Katarzyna
(1)
Mączewska Katarzyna. Darczyńca dar muzeum
(1)
Mączewska Katarzyna. Od filiżanki po kamienicę. Ku chwale dawnych i współczesnych darczyńców Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Nawarecki Aleksander (1955- ). Tragedia o bogaczu i Łazarzu
(1)
Niemcewicz
(1)
Niemcewicz J. U
(1)
Niemcewicz Jul. Ur
(1)
Niemcewicz Jul. Urs
(1)
Niemcewicz Jul. Ursyn
(1)
Niemcewicz Julian
(1)
Niemcewicz Julien
(1)
Niemcewicz Julien Ursin
(1)
Niemcewicz Julius Ursinus
(1)
Niemcewicz Juliusz Ursyn
(1)
Niemcewicz Juljan
(1)
Niemcewicz Juljan Ursyn
(1)
Nowak Alicja (1972- ). Materiały niekoniecznie w księgach liturgicznych: objaśnienia dla kapłanów na przykładzie antimensionu
(1)
Nowak Monika. Darczyńcy i zbiory Muzeum Polskiego w Ameryce a system wspierania instytucji kultury w Stanach Zjednoczonych
(1)
Orlińska-Mianowska Ewa. O wybranych darczyńcach sztuki zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie: kolekcje sreber i metali ceramiki mebli i tkanin
(1)
Owczarski Wojciech (1970- ). Adam Mickiewicz Dziady. Część II
(1)
Perzanowska Agnieszka. Orientalne inspiracje w introligatorstwie krakowskim XVI wieku
(1)
Petrus Anna. Wielcy ofiarodawcy zbiorów sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Pijanowska Kamilla. Wytworność i taniość
(1)
Pillati Henryk (1832-1894)
(1)
Piwińska Marta (1937- ). Juliusz Słowacki Lilla Weneda
(1)
Podniesińska Katarzyna (1961- ). Kolekcja ekslibrisów bibliotek polskich w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Krakowie - wybrane problemy dotyczące proweniencji w latach 1900-1914
(1)
Pokorska-Primus Małgorzata (1946- ). Od Spektaklu Cnót Sztuk i Nauk do Monument du costume
(1)
Pomian Krzysztof (1934- ). Muzeum - między krążeniem darów a gospodarką pieniężną
(1)
Pomian Krzysztof (1934- ). The museum: between the circulation of gifts and market economy
(1)
Połujan Katarzyna. Teresa Sahakian i jej fundacja
(1)
Prussak Maria (1949- ). Stanisław Wyspiański Wyzwolenie
(1)
Przezdziecki Karol (1818-1883)
(1)
Przezdziecki Karol. Poetes illustres de la Pologne au XIX siecle
(1)
Przeździecka-Kujałowicz Aleksandra. Programy Zbierania Pamiątek jako metody wzbogacania kolekcji muzealnej
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
1950 - 1959
(1)
1900 - 1909
(1)
1880 - 1889
(1)
1870 - 1879
(5)
1860 - 1869
(4)
1850 - 1859
(2)
1840 - 1849
(2)
1810 - 1819
(3)
Kraj wydania
Polska
(17)
Rosja
(2)
Francja
(1)
Niemcy
(1)
Ukraina
(1)
Język
polski
(21)
francuski
(1)
Temat
Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
(7)
Niemcewicz, Julian Ursyn (1758-1841)
(6)
Pamiętniki polskie
(4)
Podróżnictwo
(3)
Literatura polska
(2)
Pisarze polscy
(2)
Poezja polska
(2)
Darowizna
(1)
Dramat polski
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Książka
(1)
Księstwo Warszawskie
(1)
Medale
(1)
Muzyka polska
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Temat: czas
1501-
(7)
1601-
(7)
1801-
(5)
1901-
(2)
1701-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(10)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Pamiętniki polskie
(2)
Poezja polska
(2)
Partytura
(1)
Pieśń (głos i fortepian)
(1)
23 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1490/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1490/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1490/3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego itd. T. 1 / przez J. U. Niemcewicza.
Wariant tytułu: Dzieie panowania Zygmunta III
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 1860.
Opis fizyczny: LVIII, 281 s. ; 20 cm.
Uwaga: Wyd. 1819 pt.: "Dzieie panowania Zygmunta III".
Temat: Zygmunt III Waza król Polski ; 1566-1632
Temat: Polska - historia - 16-17 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 5595/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego itd. T. 1-3 / przez J. U. Niemcewicza.
Wariant tytułu: Dzieie panowania Zygmunta III
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 1860.
Opis fizyczny: 3 t. w 1 wol. (LVIII, 281 s. ; V, 335, [1] s. ; V, [1], 348, XX, VIII s.) ; 20 cm.
Uwaga: Wyd. 1819 pt.: "Dzieie panowania Zygmunta III".
Temat: Zygmunt III Waza król Polski ; 1566-1632
Temat: Polska - historia - 16-17 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 5071/1-3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego itd.. T. 2 / przez J. U. Niemcewicza.
Wariant tytułu: Dzieie panowania Zygmunta III
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 1860.
Opis fizyczny: V, 335, [1] s. ; 20 cm.
Uwaga: Wyd. 1819 pt.: "Dzieie panowania Zygmunta III".
Temat: Zygmunt III Waza król Polski ; 1566-1632
Temat: Polska - historia - 16-17 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 5595/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego itd. T. 3 / przez J. U. Niemcewicza.
Wariant tytułu: Dzieie panowania Zygmunta III
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 1860.
Opis fizyczny: V, [1], 348, XX, VIII s. ; 20 cm.
Uwaga: Wyd. 1819 pt.: "Dzieie panowania Zygmunta III".
Temat: Zygmunt III Waza król Polski ; 1566-1632
Temat: Polska - historia - 16-17 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 5595/3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Juljana Ursyna Niemcewicza Podróże historyczne po ziemiach polskich od 1811 do 1828 roku / Julian Ursyn Niemcewicz.
Wariant tytułu: Tyt. na s. przedtyt.: Podróże historyczne
Wariant tytułu: Podróże historyczne po ziemiach polskich od 1811 do 1828 roku
Wariant tytułu: Juliana Ursyna Niemcewicza Podróże historyczne po ziemiach polskich od 1811 do 1828 roku
Wydanie: Wyd. 2 ozdobione 38 rycinami na stali.
Adres wydawniczy: Petersburg : nakł. Bolesława Maurycego Wolffa, 1859 (Petersburg : druk. Bolesława Maurycego Wolffa).
Opis fizyczny: VII, 456, [4] s., [38] k. tabl. : il. ; 28 cm.
Temat: Niemcewicz Julian Ursyn 1758-1841
Temat: Pamiętniki polskie - 19 w
Temat: Podróżnictwo - Polska - 19 w
Temat: Polska - relacje z podróży - 19 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 855 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Podróże po Ameryce 1797-1807 / Julian Ursyn Niemcewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1959.
Opis fizyczny: s. ; cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 2912 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Spiewy historyczne / przez J. U. Niemcewicza.
Wariant tytułu: Śpiewy historyczne
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Wadowice : Jan Sabiński, 1852 ([Wadowice] : Józefa Pokornego wdowa).
Opis fizyczny: [4], 160 s., [1] k. tabl. ; 15 cm.
Temat: Poezja polska - 19 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 812 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Śpiewy historyczne : z muzyką, rycinami i krótkim dodatkiem zbioru historyi polskiej / przez J. U. Niemcewicza.
Wydanie: Wyd. 5.
Adres wydawniczy: Lwów : nakładem Kajetana Jabłońskiego, 1849 (Tłocznia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich).
Opis fizyczny: XVI, 320 s., [33] k. nut, 29 k. tabl. : il. ; 23 cm.
Cytata bibliogr.: Estr. XIX t. 3, s. 231.
Temat: Muzyka polska - 19 w
Temat: Polska - do 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśń głos i fortepian - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Poezja polska - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Partytura
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 756 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Rozprawa o medalach / Julian Ursyn Niemcewicz.
Adres wydawniczy: [Berlin : nakładem A. Aszera i Spółki, 1845 (Berlin : Trowicz i Syn)].
Opis fizyczny: S. XXI-XXXV ; 26 cm.
Uwaga: Fragm. z: Gabinet medalów polskich oraz tych które się dziejów Polski tyczą począwszy od najdawniejszych aż do końca panowania Jana III (1513-1696). T. 1 / przez Edwarda Raczyńskiego. Berlin, 1845.
Temat: Medale
Hasło dodatkowe: A. Asher & Co. (Berlin)
Hasło dodatkowe: Trowitzsch & Sohn
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 228 s.z. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Pamiętnik Juliana Ursyna Niemcewicza o czasach Księztwa [!] Warszawskiego (1807-1809) / z autografu Biblioteki Cesarskiej Publicznej w Petersburgu wyd. Alexander Kraushar.
Wariant tytułu: Pamiętnik Juliana Ursyna Niemcewicza o czasach Księstwa Warszawskiego (1807-1809)
Adres wydawniczy: Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : Gebethner i Ska, 1902 (Warszawa : J. Cotta).
Opis fizyczny: X, 196, [IV] s. : il. ; 20 cm.
Uwaga: Na okł. podpis: "Stanisław Wyspiański 1903". Karty w większości nie rozcięte. Podkreślenia w spisie treści i na s. 24 i 35.
Temat: Niemcewicz Julian Ursyn 1758-1841
Temat: Księstwo Warszawskie - historia - źródła
Temat: Pamiętniki polskie - 19 w
Hasło dodatkowe: Kraushar, Aleksander (1843-1931).
Hasło dodatkowe: Gebethner i Wolff
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. W 36 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841) (hasło formalne)
Niemcewicz Julian Ursyn 1758-1841 (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: J. U. N ; Niemcewicz J. U ; Niemcewicz Juljan Ursyn ; Niemcewicz Juljan ; Niemcewicz Juliusz Ursyn ; Niemcewicz Julian ; Wasilewicz Iwan ; Niemcewicz Jul. Urs ; Niemcewicz ; Niemcewicz Jul. Ursyn ; Niemcéwicz Julien ; Niemcewicz Jul. Ur ; Niemcewicz Julien Ursin ; Niemcewicz Julius Ursinus
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Pamiętniki Juljana Ursyna Niemcewicza 1811(!)-1820 po raz pierwszy z autografów wydane. T. 1, 1811(!)-1813.
Wariant tytułu: Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza 1809-1820 po raz pierwszy z autografów wydane
Adres wydawniczy: Poznań : J. K. Żupański, 1871 (Drezno : J. I. Kraszewski).
Opis fizyczny: XV, 436 s. ; 23 cm.
Uwaga: Błąd druk. w tyt. - ma być: 1809 (nie: 1811).
Uwaga: Na grzbiecie daty: 1809-1813. - K. nie rozcięte. - Brak okł. przedniej, luźne składki.
Temat: Niemcewicz Julian Ursyn 1758-1841
Temat: Literatura polska - historia - 19 w. - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 19 w
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: Drukarnia J. I. Kraszewskiego Dr W. Łebiński (Poznań)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. W 131/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Pamiętniki Juljana Ursyna Niemcewicza 1811(!)-1820 po raz pierwszy z autografów wydane. T. 2, 1813-1820.
Wariant tytułu: Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza 1809-1820 po raz pierwszy z autografów wydane
Adres wydawniczy: Poznań : J. K. Żupański, 1871 (Drezno : J. I. Kraszewski).
Opis fizyczny: 453 s. ; 23 cm.
Uwaga: Na okł. podpis: "Stanisław Wyspiański 1903". - Na grzbiecie daty: 1813-1820. - K. w większości nie rozcięte. - Brak okł. przedniej, podarte k., luźne składki.
Temat: Niemcewicz Julian Ursyn 1758-1841
Temat: Literatura polska - historia - 19 w. - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 19 w
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: Drukarnia J. I. Kraszewskiego Dr W. Łebiński (Poznań)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. W 131/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Pamiętniki Juljana Ursyna Niemcewicza : dziennik pobytu za granicą od dnia 21 [!] lipca 1831 r. do 20 maja 1841 r. T. 1, 1831-1832.
Wariant tytułu: Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza
Wariant tytułu: Dziennik pobytu za granicą od dnia 21 lipca 1831 r. do 20 maja 1841 r.
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1876 (Poznań : J. I. Kraszewski (W. Łebiński)).
Opis fizyczny: 583 s. ; 22 cm.
Uwaga: W tytule błędna data dzienna 21 lipca zamiast 12 lipca.
Uwaga: Na s. tyt.: "Według autografu w Bibliotece Towarz. Histor.-Literackiego w Paryżu".
Temat: Niemcewicz Julian Ursyn 1758-1841 - pamiętniki
Temat: Pisarze polscy - 19 w
Temat: Podróżnictwo - Polska - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 19 w
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: Drukarnia J. I. Kraszewskiego Dr W. Łebiński (Poznań)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1479/1 s.z. (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. W 145/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Pamiętniki Juljana Ursyna Niemcewicza : dziennik pobytu za granicą od dnia 21 [!] lipca 1831 r. do 20 maja 1841 r. T. 2, 1833-1834.
Wariant tytułu: Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza
Wariant tytułu: Dziennik pobytu za granicą od dnia 21 lipca 1831 r. do 20 maja 1841 r.
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1877 (Poznań : J. I. Kraszewski (W. Łebiński)).
Opis fizyczny: 521 s. ; 22 cm.
Uwaga: W tytule błędna data dzienna 21 lipca zamiast 12 lipca.
Uwaga: Na s. tyt.: "Według autografu w Bibliotece Towarz. Histor.-Literackiego w Paryżu".
Temat: Niemcewicz Julian Ursyn 1758-1841 - pamiętniki
Temat: Pisarze polscy - 19 w
Temat: Podróżnictwo - Polska - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 19 w
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: Drukarnia J. I. Kraszewskiego Dr W. Łebiński (Poznań)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1479/2 s.z. (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. W 145/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
Tytuł: Śpiewy historyczne / Juljana Ursyna Niemcewicza ; z il. wg rys. Juljana Kossaka i Henryka Pillatego i muz. F. Lessla [i in.].
Adres wydawniczy: Petersburg ; Moskwa : nakładem Bolesława Maurycego Wolffa, 1876 (Lipsk : B. G. Teubner).
Opis fizyczny: XV, [1], 296, 40 s. tabl. ; 28 cm.
Uwaga: Rok wyd. nut: 1860, drukiem Breitkopfa i Härtla w Lipsku.
Temat: Polska - do 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Poezja polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Wolff, Bolesław Maurycy (1826-1883).
Hasło dodatkowe: Kossak, Juliusz (1824-1899).
Hasło dodatkowe: Pillati, Henryk (1832-1894).
Hasło dodatkowe: Lessel, Franciszek (ok. 1780-1838).
Hasło dodatkowe: B. G. Teubner (Lipsk)
Hasło dodatkowe: Breitkopf & Härtel
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 1164 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Przezdziecki Karol (1818-1883)
Tytuł: Cycle lithuanien. P. 2, Ladislas Syrokomla, Julien Niemcéwicz. Appendice: Marathon / poeme d'Ujejski.
Adres wydawniczy: Nice : chez Visconti, Libraire ; Paris : Marpon et Flammarion, 1880 (Nice : Malvano-Mignon).
Opis fizyczny: 343, [1] s. ; 18 cm.
Temat: Poezja polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Niemcewicz, Julian Ursyn (1758-1841).
Hasło dodatkowe: Syrokomla, Władysław (1823-1862).
Hasło dodatkowe: Ujejski, Kornel (1823-1897).
Hasło dodatkowe: Flammarion
Hasło dodatkowe: Visconti Libraire
Hasło dodatkowe: Malvano-Mignon
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 785/2 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej