Form of Work
Książki
(93)
Artykuły
(1)
Status
unavailable
(45)
available
(40)
unknown
(13)
Branch
Magazyn
(57)
Dział
(41)
Author
Lelewel Joachim (1786-1861)
(88)
Straszewicz Józef (1801-1838)
(6)
Zoern Michał
(5)
Kamieński Napoleon Ludwik Felicjan (1806-1873)
(4)
Merzbach Ludwik (1820-1890)
(4)
Lelewel Joachim (1786-1861). Rozpatrzenie niektórych względów i pomników prawodawstwa wiślickiemu uprzedniego
(3)
Rykaczewski Erazm (1803-1873)
(3)
Lelewel Joachim (1786-1861). Bolesława Szczodrego czyli Śmiałego upadek
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dostojności i urzędy
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Drzwi kościelne płockie i gnieźnieńskie z lat 1133 1155
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Grobowe królów polskich pomniki
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Grobowy napis Bolesława Wielkiego w Poznaniu tudzież grobowiec Bolesława Śmiałego w Ossjaku
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Herby w Polszcze
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). O związkach z Niemcami królów polskich i tytule ich królewskim
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Ocalenie Polski za króla Łokietka
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Opisanie Polski i jej sąsiedztwa za czasu Bolesława Krzywoustego
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Ostatnie spojrzenie na Polskę średnich wieków
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Oświecenie i nauki w Polsce aż do czasu wprowadzenia do niej druku
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pieniądze Piastów
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pojedynki w Polszcze
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pszczoły i bartnictwo w Polszcze
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Wyrazy prawne i zakończenie
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Zdobycze Bolesława Wielkiego
(2)
Adamczyk Dariusz (historia). Caravans Tributes and Transformations: The Political Economy of Dirham Redistribution Networks in Eastern Europe - Three Patterns from the Khazars to the Kievan Rus’ (800-965)
(1)
Bartkowiak Zbigniew (numizmatyka). Czy pomiar wagi pozwala na rozróżnienie mennic? Przykład denarów brandenburskich typu HDD 88 i HDD 89 ze skarbu z Wojcieszyc
(1)
Biernacka Maria Magdalena (1941- ). "...Na publiczny użytek"
(1)
Bieńkowska Barbara (1934- ). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Bodzek Jarosław. Byzantine coins from the Jagiellonian University excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011-2014)
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka)
(1)
Butent-Stefaniak Barbara. Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości
(1)
Chabrzyk Piotr. Denary książęce Władysława Hermana
(1)
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- )
(1)
Coupland Simon. On good and bad coin in Carolingian Europe
(1)
Dehou Jean-Henri (1814- )
(1)
Derelkowski Andrzej
(1)
Folwarniak Marek
(1)
Garbaczewski Witold
(1)
Garbaczewski Witold. Sacrum palatium na denarze królewskim Bolesława Śmiałego
(1)
Giesen Klaus (1934- ). Die EILARD-Denare
(1)
Grabski Andrzej Feliks (1934-2000)
(1)
Grabski Andrzej Feliks (1934-2000). Joachim Lelewel (1786-1861)
(1)
Grimalauskaite Dalia. A mid-18th-century hoard of copper solidi of John II Casimir from the Polotsk district of the region of Vitebsk (Belarus)
(1)
Hahn Wolfgang (1945- ). Vom Kupfersolidus zum Silberdenar - Die Munzstatte Rom im letzten Viertel des 8. Jahrhunderts und die papstliche Munzhoheit
(1)
Hoffmann S. F. W. (1803-1872)
(1)
Ilisch Peter (1947- ). Beobachtungen zu fruhen Otto-Adelheid-Pfennigen
(1)
Januszkiewicz Eustachy (1805-1874)
(1)
Jaroczyński Marian (1819-1901)
(1)
Jonsson Kenneth (1950- ). The turn of the tide - the 2009 Gandarve hoard
(1)
Kaczmarek Łukasz (archeologia). Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa gm. Pyzdry pow. Września woj. wielkopolskie
(1)
Kałussowski Henryk (1806-1894)
(1)
Kiudsoo Mauri (1973- ). Dbg. 1304 - die erste in Schleswig gepragte Munze
(1)
Kobierska-Maciuszko Ewa (1958- ). Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1981-2012
(1)
Kuźmina Dariusz. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017
(1)
Kędzierski Adam (archeologia). Skarb placków srebrnych z Kalisza-Dobrzeca. Nowe możliwości badawcze problemu srebra lanego
(1)
Lannoy Ghillerbert de (1386-1462)
(1)
Leimus Ivar (1953- ). Dbg. 1304 - die erste in Schleswig gepragte Munze
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Abecadłowy rozkład znamienitych ludzi
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Bałwochwalstwo słowiańskie
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Chronologia dziesięć upłynionych wieków dawnej Polski czyli Chronologia do obrazu dziejów
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dodatek do pisma Daniłowicza o katalogu biblioteki Tołstowa
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dodatki do niej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dwie tablice starych pieniędzy w roku 1824 w Trzebuniu blisko Płocka wykopanych
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską w Lublinie 1569 zawartej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dziejopisarstwo polskie
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Geografia opisanie krajów polskich
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Historia geografii i odkryć
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Historia obraz dziejów polskich
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w wieku XVI XVII XVIII
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Kultura nauki i światło piśmiennictwo
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Mogiła pod wsią Ruszcza Płaszczyzna w Sandomirskim
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Nauki dające poznawać zrzódła historyczne
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Nowosilcow w Wilnie
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). O monecie polskiej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Objaśnienie trzech pieniędzy kufickich sammanidów w zbiorze Król. Warszawskiego Przyjaciół Nauk Towarzystwa znajdujących się
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pisarze dziejów w Polsce przed Długoszem
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Polityka stan i urządzenie rzeczypospolitej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Polska dzieje i rzeczy jej rozpatrywane
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Porównanie dwu powstań narodu polskiego w 1794 i 1830-1831
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Projekt utrzymania i urządzenia biblioteki
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Przypiski
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Przypiski do Dziejów polskich potocznie opowiadanych (pol.)
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Rozmaitości
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Spis bogów żmudzkich i litewskich
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Trzy konstytucje
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Uprzednia myśl czyli Słowa do poszukiwań wstępne
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Urządzenie biblioteki
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Uwagi nad Mateuszem herbu Cholewa polskim XII wieku dziejopisem a w szczególności nad pierwszą dziejów jego księgą
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Wiadomość o narodach litewskich
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Winulska Słowiańszczyzna z geografa bawarskiego dziesiątego wieku
(1)
Letronne Antoine Jean (1787-1848). Untersuchung uber die Erdmessungen der Alten und dessen Beurtheilung der Ansicht des Hipparchos uber die sudliche Verbindung Afrika's mit Asien (niem.)
(1)
Malarczyk Dorota (1966- ). Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości
(1)
Marik Jan (1975- ). Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa gm. Pyzdry pow. Września woj. wielkopolskie
(1)
Maruszak Elżbieta. Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Matwijów Maciej (1958- ). Rękopiśmienne zbiory materiałów życia publicznego XVII-XVIII w. w bibliotekach i archiwach wileńskich
(1)
Mercier
(1)
Mieczkowska Halina (1951- )
(1)
Mielczarek Mariusz (1945- ). Wiktoria. Islamski epizod antycznego motywu
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1920 - 1929
(1)
1880 - 1889
(2)
1870 - 1879
(3)
1860 - 1869
(14)
1850 - 1859
(39)
1840 - 1849
(10)
1830 - 1839
(12)
1820 - 1829
(6)
Country
Poland
(67)
Belgium
(19)
France
(6)
Germany
(1)
Language
Polish
(66)
French
(27)
German
(1)
Subject
Monety polskie
(12)
Geografia historyczna
(9)
Historiografia polska
(9)
Kartografia historyczna
(9)
Prawo
(8)
Lelewel, Joachim
(6)
Mennictwo
(6)
Numizmatyka
(6)
Majątek kościelny
(5)
Monety
(5)
Monety francuskie
(5)
Własność
(5)
Listy polskie
(4)
Monety europejskie
(4)
Drzwi gnieźnieńskie
(3)
Drzwi płockie
(3)
Bandtkie, Jerzy Samuel
(2)
Bibliofilstwo
(2)
Bibliologia
(2)
Biblioteka Jagiellońska
(2)
Biblioteki
(2)
Brąz
(2)
Celtowie
(2)
Lannoy, Ghillerbert de
(2)
Monety arabskie
(2)
Nauka
(2)
Pamiętniki francuskie
(2)
Powstanie 1830 r. listopadowe
(2)
Statuty Kazimierza Wielkiego
(2)
Archeolodzy
(1)
Architektura sakralna
(1)
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa)
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki naukowe
(1)
Biskupi
(1)
Bolesław Chrobry
(1)
Bolesław Śmiały
(1)
Błazen
(1)
Działyński, Tytus
(1)
Fiałek, Walenty
(1)
Geografia
(1)
Grafika europejska
(1)
Hagiografia
(1)
Historia
(1)
Historiografia rosyjska
(1)
Historycy
(1)
Język polski
(1)
Karol Ferdynand Waza
(1)
Kraków
(1)
Książka
(1)
Leclercqz
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Medale
(1)
Medale polskie
(1)
Monety angielskie
(1)
Monety belgijskie
(1)
Monety holenderskie
(1)
Mowy polskie
(1)
Nagrobki
(1)
Napisy nagrobne łacińskie
(1)
Nauki pomocnicze historii
(1)
Odkrycia geograficzne
(1)
Plakiety europejskie
(1)
Podróżnictwo
(1)
Polacy za granicą
(1)
Portrety
(1)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Pytheas Marsiliensis
(1)
Rebusy
(1)
Religia Słowian
(1)
Roach Smith, Charles
(1)
Sienkiewicz, Karol Kazimierz
(1)
Stanisław August Poniatowski
(1)
Suchodolski, Stanisław
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Słowianie
(1)
Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
(1)
Zamek Królewski (Warszawa)
(1)
Źródłoznawstwo
(1)
Subject: work
Statuty Kazimierza Wielkiego
(2)
Drzwi gnieźnieńskie
(1)
Drzwi płockie
(1)
Subject: time
1101-
(19)
1401-
(18)
1301-
(17)
1201-
(15)
1701-
(13)
901-
(11)
1001-
(10)
1501-
(10)
1601-
(7)
801-
(6)
1801-
(5)
401-
(5)
501-
(5)
601-
(5)
701-
(5)
1901-
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
2001-0
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
Subject: place
Polska
(23)
Małopolska
(3)
Franków, państwo
(2)
Gniezno
(2)
Litwa
(2)
Płock
(2)
Autun
(1)
Hiszpania
(1)
Kraków
(1)
Ossiach
(1)
Pays-Bas
(1)
Pikardia
(1)
Poznań
(1)
Rosja
(1)
Ruś
(1)
Tournai
(1)
Warszawa
(1)
Genre/Form
Albumy
(1)
Bibliografia
(1)
Kalendarium
(1)
Katalogi numizmatyczne
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Źródła historyczne
(1)
95 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Numismatique du moyen-âge, considéré sous le rapport du type : accompagnée d'un atlas, composé de tables chronologiques, de cartes géographiques et de figures de monnaies, gravées sur cuivre. Ptie 1, Monnaie de France, des Mérovingiens, des Carlovingiens et des barons : précédé de celle des peuples qui ďémembrèrent ľEmpire Romaine en Occident / par Joachim Lelewel ; ouvrage publié par Joseph Straszéwicz.
Wariant tytułu: Tyt. na k. przedtyt.: Numismatique du moyen-âge
Wariant tytułu: Numismatique du moyen-âge
Adres wydawniczy: Paris : chez l'éditeur: et à la Librairie Polonaise, 1835 ([Paris] : Imprimerie de Bourgogne et Martinet, successeurs de Lachevardière).
Opis fizyczny: [4], 15, XXIII, 229 s. : il ; 22 cm.
Uwaga: Tyt. części na dodatkowej k. tyt.
Uwaga: Współopr. z: II 11368/2 (Ptie 2).
Uwaga: Indeks.
Temat: Monety europejskie - 5-10 w
Temat: Monety francuskie - 5-10 w
Temat: Numizmatyka - historia - Europa - 5-10 w
Hasło dodatkowe: Straszewicz, Józef (1801-1838).
Hasło dodatkowe: Imprimerie de Bourgogne et Martinet
Hasło dodatkowe: Księgarnia Polska (Paryż)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 11368/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Numismatique du moyen-âge, considéré sous le rapport du type : accompagnée d'un atlas, composé de tables chronologiques, de cartes géographiques et de figures de monnaies, gravées sur cuivre. Ptie 3, Monnaies ďAllemagne, ďEspagne, ďItalie, des croisés, et quelques-unes des kufiques, de Scandinavie, de Bohème, de Hongrie, de Pologne, suivirs ďund digression historique du commerce des Slaves et de ľÉtat de Pologne, depuis sa naissance jusqu'a la chute de Maslav / par Joachim Lelewel ; ouvrage publié par Joseph Straszéwicz.
Wariant tytułu: Tyt. na k. przedtyt.: Numismatique du moyen-âge
Wariant tytułu: Numismatique du moyen-âge
Adres wydawniczy: Paris : chez l'éditeur : et à la Librairie Polonaise, 1835 ([Paris] : Imprimerie de Bourgogne et Martinet, successeurs de Lachevardière).
Opis fizyczny: [4], 331 s., 2 k. tabl. (w tym kolor. i złoż.) : il. ; 22 cm.
Uwaga: Tyt. części na dodatkowej k. tyt.
Uwaga: Indeks.
Temat: Monety europejskie - 9-15 w
Temat: Numizmatyka - historia - Europa - 9-15 w
Hasło dodatkowe: Straszewicz, Józef (1801-1838).
Hasło dodatkowe: Imprimerie de Bourgogne et Martinet
Hasło dodatkowe: Księgarnia Polska (Paryż)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 11368/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Numismatique du moyen-âge, considéré sous le rapport du type. [Ptie 4], Atlas composé des tables chronologiques et des planches numismatiques / par Joachim Lelewel ; publié par Joseph Straszewicz.
Adres wydawniczy: Paris : chez l'éditeur : et à la Librairie Polonaise, 1835 ([Paris] : Imprimerie de Bourgogne et Martinet, successeurs de Lachevardière).
Opis fizyczny: [45] s., 25 k. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 28x22 cm.
Uwaga: Na k. 21, 22, 24, 25 zakreślenia E. Hutten-Czapskiego czerwonym atramentem.
Temat: Monety europejskie - 5-15 w. - album
Temat: Numizmatyka - historia - Europa - 5-15 w. - album
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Straszewicz, Józef (1801-1838).
Hasło dodatkowe: Imprimerie de Bourgogne et Martinet
Hasło dodatkowe: Księgarnia Polska (Paryż)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 11368/4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Numismatique du moyen-âge, considérée sous le rapport du type : accompagnée d'un atlas, composé de tables chronologiques, de cartes géographiques et de figures de monnaies, gravées sur cuivre. Ptie 2, Monnaie des Anglosaxons, et de ľinfluence du type anglais sur celui du continent / par Joachim Lelewel ; ouvrage publié par Joseph Straszéwicz.
Wariant tytułu: Tyt. na k. przedtyt.: Numismatique du moyen-âge
Wariant tytułu: Numismatique du moyen-âge
Adres wydawniczy: Paris : chez l'éditeur : et à la Librairie Polonaise, 1835 ([Paris] : Imprimerie de Bourgogne et Martinet, successeurs de Lachevardière).
Opis fizyczny: [2], 126 s. ; 22 cm.
Uwaga: Tyt. części na dodatkowej k. tyt.
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 11368/1 (Ptie 1).
Uwaga: Indeks.
Temat: Monety angielskie - 8-12 w
Temat: Monety europejskie - 8-12 w
Temat: Numizmatyka - historia - Europa - 8-12 w
Hasło dodatkowe: Straszewicz, Józef (1801-1838).
Hasło dodatkowe: Imprimerie de Bourgogne et Martinet
Hasło dodatkowe: Księgarnia Polska (Paryż)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 11368/2 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 1251/2 s.z.
No cover
Book
In basket
Autor: Derelkowski Andrzej
Tytuł: Lelewel : w dwusetną rocznicę urodzin : katalog wystawy Zamku Królewskiego w Warszawie, lipiec - październik 1986 / [oprac. katalogu Andrzej Derelkowski i Agnieszka Moczulska].
Wariant tytułu: Tyt. ze s. przedtyt.: Joachim Lelewel
Wariant tytułu: Bicentenaire de la naissance de Joachim Lelewel
Wariant tytułu: Joachim Lelewel on the 200th anniversary of his birth
Adres wydawniczy: Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie, 1986.
Opis fizyczny: 111, [4] s., [41] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Współwydane: Zawiera także: Joachim Lelewel (1786-1861) : działacz i uczony / Andrzej Feliks Grabski.
Uwaga: Bibliogr. s. 105-107.
Uwaga: Tekst częśc. równol. ang., fr., pol.
Temat: Lelewel Joachim (1786-1861) - biografia
Temat: Lelewel Joachim (1786-1861) - wydawnictwa i rękopisy - wystawy - 18-19 w
Temat: Zamek Królewski (Warszawa) - wystawy - 1986
Temat: Grafika europejska - wystawy - 18-19 w
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 18-19 w
Temat: Portrety - wystawy - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Grabski, Andrzej Feliks (1934-2000).
Hasło dodatkowe: Moczulska, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Grabski, Andrzej Feliks (1934-2000). Joachim Lelewel (1786-1861).
ISBN: 83-7022-006-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 12586 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Polska dzieje i rzeczy jej rozpatrywane przez Joachima Lelewela. T. 19, Rozmaitości.
Wariant tytułu: Tyt. na k. przedtyt.: Polska dzieje i rzeczy jej
Adres wydawniczy: Poznań : Nakładem Księgarni Jana Konstanego Żupańskiego, 1865 (Poznań : czcionkami M. Zoerna).
Opis fizyczny: XI, 296 s., [3] k. tabl. złoż. ; 23 cm.
Uwaga: Współopr. z: II 1054/20.
Uwaga: Tabl. "Abecadło runickie" wykonana w litografii przez M. Jaroczyńskiego.
Uwaga: Na k. tyt. ołówkiem oznaczenie t., ręką W. Lasockiego: "19-20".
Temat: Szkolnictwo wyższe - historia - Polska - publicystyka
Temat: Historiografia polska - 19 w
Temat: Język polski - historia - publicystyka
Temat: Publicystyka polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Jaroczyński, Marian (1819-1901).
Hasło dodatkowe: Zoern, Michał.
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: Litografia M. Jaroczyńskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
All copies are currently on loan: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 1054/19 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Pieniądze Piastów / [Joachim Lelewel].
Adres wydawniczy: [Poznań : J. K. Żupański, 1851] ([Poznań : L. Merzbach]).
Opis fizyczny: S. 333-392, [4] k. tabl. złoż. ; 22 cm.
Uwaga: Wyd. anon.
Uwaga: Nadb. z: Polska wieków średnich. T. 4 / Joachim Lelewel. - Poznań 1851.
Uwaga: Il. sygn.: JL.
Uwaga: Druk. tabl. 4: Bruxelles : Imp. de J.-H. De Hou.
Temat: Mennictwo - Polska - 10-14 w
Temat: Monety polskie - 10-14 w
Hasło dodatkowe: Merzbach, Ludwik (1820-1890).
Hasło dodatkowe: Lelewel, Joachim (1786-1861).
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: Imprimerie de J.-H. De Hou
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 1254 s.z.
No cover
Book
In basket
Autor: Lannoy Ghillerbert de (1386-1462)
Tytuł: Guillebert de Lannoy et ses voyages en 1413, 1414 et 1421 = Gilbert de Lannoy i jego podróże / commentés en français et en polonais par Joachim Lelewel.
Wariant tytułu: Tyt. na s. przedtyt.: Guillebert de Lannoy et ses voyages
Wariant tytułu: Gilbert de Lannoy i jego podróże
Adres wydawniczy: Bruxelles : A. Vandale ; Poznań : nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1844 ([Poznań] : czcionkami W. Deckera i Spółki).
Opis fizyczny: 91, 3-46 s., [2] k. tabl. złoż. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Nakł. 100 egz.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i fr.
Temat: Lannoy Ghillerbert de (1386-1462) - pamiętniki
Temat: Pamiętniki francuskie - 15 w
Hasło dodatkowe: Lelewel, Joachim (1786-1861).
Hasło dodatkowe: Vandale, A.
Hasło dodatkowe: W. Decker i Spółka (Poznań)
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 1686 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Pytheas und die Geographie seiner Zeit / von Joachim Lelewel ; hrsg. von Joseph Straszéwicz ; nebst A. J. Letronne's Untersuchung über die Erdmessungen der Alten und dessen Beurtheilung der Ansicht des Hipparchos über die südliche Verbindung Afrika's mit Asien ; aus dem franz. übers. und mit einigen Anmerkungen vermehrt von S. F. W. Hoffmann.
Wariant tytułu: Ueber die Erdmessungen der alexandrinischen Mathematiker
Wariant tytułu: Über die Erdmessungen der alexandrinischen Mathematiker
Adres wydawniczy: Leipzig : Verlag von C. L. Fritzsche, 1838 (Leipzig : J. H. Nagel).
Opis fizyczny: XVIII, 150 s., 3 k. tabl. kolor. złoż. ; 23 cm.
Uwaga: Tyt. drugiej pracy na s. 79: Ueber die Erdmessungen der alexandrinischen Mathematiker.
Temat: Pytheas Marsiliensis
Temat: Geografia - historia - Grecja - 4-2 w. p.n.e
Hasło dodatkowe: Hoffmann, S. F. W. (1803-1872).
Hasło dodatkowe: Straszewicz, Józef (1801-1838).
Hasło dodatkowe: Letronne, Antoine Jean (1787-1848). Untersuchung über die Erdmessungen der Alten und dessen Beurtheilung der Ansicht des Hipparchos über die südliche Verbindung Afrika's mit Asien
Hasło dodatkowe: Nagel, J. H.
Hasło dodatkowe: C. L. Fritzsche (Lipsk)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 1256 s.z.
Book
In basket
Tytuł: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1817-2017 : miscellanea / [redaktorzy naukowi Jolanta Talbierska, Zbigniew Olczak].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.
Opis fizyczny: 557 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816 2016
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Uwaga: Dyrektorzy BUW w latach 1817-2017
Temat: Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa) - historia
Temat: Biblioteki akademickie - Polska - 19-21 w
Temat: Biblioteki naukowe - Polska - 19-21 w
Temat: Warszawa - bibliotekarstwo - 19-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Kalendarium
Hasło dodatkowe: Olczak, Zbigniew (1975- ).
Hasło dodatkowe: Talbierska, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Biernacka, Maria Magdalena (1941- ). "...Na publiczny użytek"
Hasło dodatkowe: Kobierska-Maciuszko, Ewa (1958- ). Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1981-2012
Hasło dodatkowe: Lelewel, Joachim (1786-1861). Projekt utrzymania i urządzenia biblioteki
Hasło dodatkowe: Lelewel, Joachim (1786-1861). Urządzenie biblioteki
Hasło dodatkowe: Olczak, Zbigniew (1975- ). Kalendarium Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1803-2017
Hasło dodatkowe: Olczak, Zbigniew (1975- ). Źródła do dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w archiwach Petersburga
Hasło dodatkowe: Piskurewicz, Ewa (1953- ). Kalendarium Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1803-2017
Hasło dodatkowe: Ptaszyk, Marian. Biblioteka publiczna przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim w latach 1817-1831
Hasło dodatkowe: Świeżewski, Marek. Kalendarium Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1803-2017
Hasło dodatkowe: Talbierska, Jolanta. Kalendarium Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1803-2017 - uzupełnienia
Hasło dodatkowe: Talbierska, Jolanta. Wprowadzenie - 200 lat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Hasło dodatkowe: Wirkus, Anna. Kalendarium Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1803-2017
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-3168-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 31825 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pietrykowski Tadeusz (1895-1940)
Tytuł: Walenty Fiałek : senjor bibljofilów pomorskich / Tadeusz Pietrykowski.
Wariant tytułu: Walenty Fiałek : senior bibliofilów pomorskich
Adres wydawniczy: Toruń : nakł. Towarzystwa Bibljofilów im. Lelewela, 1929 (Poznań : Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa).
Opis fizyczny: 28, [3] s., [6] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Temat: Fiałek Walenty (1852-1932)
Temat: Bibliofilstwo - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela (Toruń)
Hasło dodatkowe: Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6942 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Folwarniak Marek
Tytuł: Monety i medale Karola Ferdynanda Wazy / Marek Folwarniak.
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2017.
Opis fizyczny: 84 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 72-77.
Uwaga: Publikację wydano dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Oddziału PTN im. Joachima Lelewela we Wrocławiu.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Karol Ferdynand Waza (królewicz ; 1613-1655) - biografia
Temat: Medale polskie - 17 w
Temat: Mennictwo - historia - Polska - 17 w
Temat: Monety polskie - 17 w
Hasło dodatkowe: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1991- )
Hasło dodatkowe: Województwo Dolnośląskie (Polska). Urząd Marszałkowski
Hasło dodatkowe: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1991- ). Oddział im. Joachima Lelewela (Wrocław)
ISBN: 978-83-945110-2-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 31193 (1 egz.)
Authority data
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1991- ). Oddział im. Joachima Lelewela (Wrocław) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: PTN. Oddział we Wrocławiu ; Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział we Wrocławiu ; Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego ; Wrocławski Oddział PTN
Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego powstał w 1991. Poprzednio działał w ramach Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego.
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polonika w zbiorach obcych / pod redakcją naukową Jacka Puchalskiego, Agnieszki Chamery-Nowak i Doroty Pietrzkiewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, 2017.
Opis fizyczny: 597 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 1897 0788
Uwaga: Tekst częśc. w jęz. pol., ang., ros. lub niem. Streszcz. w jęz. ang. przy art.
Hasło dodatkowe: Puchalski, Jacek (1964- ).
Hasło dodatkowe: Chamera-Nowak, Agnieszka (1968- ).
Hasło dodatkowe: Pietrzkiewicz, Dorota.
Hasło dodatkowe: Mieczkowska, Halina (1951- ).
Hasło dodatkowe: Bieńkowska, Barbara (1934- ). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
Hasło dodatkowe: Maruszak, Elżbieta. Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
Hasło dodatkowe: Puchalski, Jacek (1964- ). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
Hasło dodatkowe: Potkowski, Edward (1934-2017). Średniowieczne polonika rękopiśmienne w zbiorach obcych
Hasło dodatkowe: Paszkiewicz, Urszula (1940- ). Źródła do zawartości bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku
Hasło dodatkowe: Wagner, Arkadiusz (1976- ). Dzieła dawnych polskich introligatorów w zbiorach zagranicznych
Hasło dodatkowe: Tadeusiewicz, Hanna (1939- ). Słownik pracowników książki polskiej - wydawnictwo z zakresu biografistyki bibliologicznej - jako źródło do badań nad dziejami instytucji książki za granicą
Hasło dodatkowe: Kuźmina, Dariusz. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017
Hasło dodatkowe: Sypuła, Paweł. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017
Hasło dodatkowe: Matwijów, Maciej (1958- ). Rękopiśmienne zbiory materiałów życia publicznego XVII-XVIII w. w bibliotekach i archiwach wileńskich
Hasło dodatkowe: Vaitkevičiūtė-Verbickienė, Viktorija (1975- ). Kolekcja Joachima Lelewela w Dziale Druków Rzadkich Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego
Hasło dodatkowe: Pacevičius, Arvydas (1961- ). Dar carski z 1829 r. - książki Uniwersytetu Wileńskiego przekazane Bibliotece Abowskiej w Helsinkach
Hasło dodatkowe: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 2793/2017/specj.
Book
In basket
Tytuł: Nummi et humanitas : studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin / [redakcja Mateusz Bogucki, Witold Garbaczewski, Grzegorz Śnieżko].
Wariant tytułu: Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017.
Opis fizyczny: 620, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art. Bibliogr. podmiotowo-przedmiotowa S. Suchodolskiego za lata 2001-2016 z uzup. z lat wcześniejszych s. 17-38.
Uwaga: Współfinansowanie: Narodowy Bank Polski ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN ; Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
Uwaga: Wstęp również ang. Teksty art. pol., ang., niem., czes. Streszcz. ang., pol. przy art.
Temat: Suchodolski Stanisław (1936- ) - księga pamiątkowa
Temat: Archeolodzy - Polska - od 1944 r
Temat: Historycy - Polska - od 1944 r
Temat: Monety - historia - Europa - 5-15 w
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Adamczyk, Dariusz (historia). Caravans, Tributes and Transformations: The Political Economy of Dirham Redistribution Networks in Eastern Europe - Three Patterns from the Khazars to the Kievan Rus’ (800-965)
Hasło dodatkowe: Bartkowiak, Zbigniew (numizmatyka). Czy pomiar wagi pozwala na rozróżnienie mennic? Przykład denarów brandenburskich typu HDD 88 i HDD 89 ze skarbu z Wojcieszyc
Hasło dodatkowe: Bodzek, Jarosław. Byzantine coins from the Jagiellonian University excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011-2014)
Hasło dodatkowe: Bogucki, Mateusz (numizmatyka).
Hasło dodatkowe: Butent-Stefaniak, Barbara. Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości
Hasło dodatkowe: Chabrzyk, Piotr. Denary książęce Władysława Hermana
Hasło dodatkowe: Coupland, Simon. On good and bad coin in Carolingian Europe
Hasło dodatkowe: Garbaczewski, Witold.
Hasło dodatkowe: Garbaczewski, Witold. Sacrum palatium na denarze królewskim Bolesława Śmiałego
Hasło dodatkowe: Giesen Klaus (1934- ). Die EILARD-Denare
Hasło dodatkowe: Grimalauskaitė, Dalia. A mid-18th-century hoard of copper solidi of John II Casimir from the Polotsk district of the region of Vitebsk (Belarus)
Hasło dodatkowe: Hahn, Wolfgang (1945- ). Vom Kupfersolidus zum Silberdenar - Die Münzstätte Rom im letzten Viertel des 8. Jahrhunderts und die päpstliche Münzhoheit
Hasło dodatkowe: Ilisch, Peter (1947- ). Beobachtungen zu frühen Otto-Adelheid-Pfennigen
Hasło dodatkowe: Jonsson, Kenneth (1950- ). The turn of the tide - the 2009 Gandarve hoard
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Łukasz (archeologia). Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa, gm. Pyzdry, pow. Września, woj. wielkopolskie
Hasło dodatkowe: Kędzierski, Adam (archeologia). Skarb placków srebrnych z Kalisza-Dobrzeca. Nowe możliwości badawcze problemu srebra lanego
Hasło dodatkowe: Kiudsoo, Mauri (1973- ). Dbg. 1304 - die erste in Schleswig geprägte Münze
Hasło dodatkowe: Leimus, Ivar (1953- ). Dbg. 1304 - die erste in Schleswig geprägte Münze
Hasło dodatkowe: Malarczyk, Dorota (1966- ). Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości
Hasło dodatkowe: Mařik, Jan (1975- ). Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa, gm. Pyzdry, pow. Września, woj. wielkopolskie
Hasło dodatkowe: Męclewska, Marta (1943- ). Bibliografia prac prof. Stanisława Suchodolskiego za lata 2001-2016 z uzupełnieniami z lat wcześniejszych
Hasło dodatkowe: Mielczarek, Mariusz (1945- ). Wiktoria. Islamski epizod antycznego motywu
Hasło dodatkowe: Moesgaard, Jens Christian (1963- ). Charlemagne’s and Louis the Pious’ portrait coinage: a special ceremonial or an ordinary currency issue?
Hasło dodatkowe: Murawska, Agnieszka. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Kleszczewa (pow. poznański) w świetle odnalezionej korespondencji
Hasło dodatkowe: Musiałowski, Adam. Czy „Helena” to Helena. Jeszcze o brakteacie typu Stronczyński nr 161
Hasło dodatkowe: Nakielski, Witold (1939- ). Wrocławskie denary krzyżowe z głową św. Jana Chrzciciela
Hasło dodatkowe: Paszkiewicz, Borys (1959- ). O miłości wrocławian ku rzeczypospolitej i kłodzkiej monecie Jerzyka
Hasło dodatkowe: Polanský, Luboš (1972- ). Denáry BOLESLAVS DVX / MOGILN CIVITAS z Národního muzea v Praze
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930- ). Światy gospodarcze Europy we wczesnym średniowieczu. Współzależne czy osobne?
Hasło dodatkowe: Sìnčuk, Ìvan Ìvanavìč (1956- ). A mid-18th-century hoard of copper solidi of John II Casimir from the Polotsk district of the region of Vitebsk (Belarus)
Hasło dodatkowe: Steen Jensen, Jørgen (1938- ). The piefort of Eric of Pomerania, the first Danish medieval gold coin
Hasło dodatkowe: Szczurek, Tadeusz (1944- ). Brakteaty cysterskie (?) z połowy XIII wieku z badań archeologiczno-architektonicznych kościoła pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim
Hasło dodatkowe: Śnieżko, Grzegorz (1987- ). Denary Bolesława Krzywoustego typu 1
Hasło dodatkowe: Tabaka, Arkadiusz. Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa, gm. Pyzdry, pow. Września, woj. wielkopolskie
Hasło dodatkowe: Talvio, Tuukka (1948- ). Joachim Lelewel and the coins of Æthelred II
Hasło dodatkowe: Videman, Jan (1964- ). The Moravian denier of Otto, Bishop of Prague (1140-1148)
Hasło dodatkowe: Wyczółkowski, Dariusz. Skarb placków srebrnych z Kalisza-Dobrzeca. Nowe możliwości badawcze problemu srebra lanego
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955- ). Brakteaty cysterskie (?) z połowy XIII wieku z badań archeologiczno-architektonicznych kościoła pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-63760-93-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 31158 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again