Forma i typ
Książki
(34)
Dostępność
dostępne
(36)
tylko na miejscu
(9)
nieokreślona
(5)
wypożyczone
(2)
Placówka
Magazyn
(32)
Księgozbiór podręczny
(11)
Dział
(9)
Autor
Komorowski Waldemar (1952- )
(31)
Kęder Iwona (1955- )
(10)
Klinke Michał
(6)
Banach Jerzy (1922-2005)
(2)
Dworzak Agata (1988- )
(2)
Gwiazda Tomasz (1990- )
(2)
Kęder Iwona (1955- ). Przedmowa
(2)
Kęder Iwona (1955- ). Przegląd twórców widoków
(2)
Kęder Iwona (1955- ). Streszczenie
(2)
Kęder Iwona (1955- ). Summary
(2)
Kęder Iwona (1955- ). Uwagi wstępne
(2)
Małecki Jan Marian (1926-2017)
(2)
Sudacka Aldona
(2)
Walczak Marek (1965- )
(2)
Zbroja Barbara (1978- )
(2)
Łepkowski Mateusz
(2)
Adamowicz Jarosław. Obcowanie z dziełami Michaela Willmanna
(1)
Adamska Magdalena. O złotym kielichu Błażeja Szeligowskiego
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Kim był Heynricus parlirer zatrudniony przy wznoszeniu kościoła Mariackiego? Uwagi o architekturze korpusu fary i przemianach w organizacji prac budowlanych w późnośredniowiecznym Krakowie
(1)
Aderhold Stephan (1976- ). Esej na temat myśli o miłości płynących z obrazu Wizja św. Ludgardy
(1)
Augustyn Aneta. Mistrz baroku wciąż aktualny
(1)
Bagniuk Jacek. Badania sześciu obrazów Hansa Sussa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej: przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Gdy się ściemnia horyzont. O malarstwie Jana Dobkowskiego w latach osiemdziesiątych
(1)
Barbaruk Magdalena (1981- ). Ożywianie mumii
(1)
Baron Justyna
(1)
Bastek Grażyna (historia sztuki). Czy sztuka Willmanna jest anachroniczna i czy może dziś budzić emocje?
(1)
Bała Sonia. Maswerki kościoła Mariackiego w Krakowie w świetle zachowanej ikonografii
(1)
Bebenow Filip. Disneyizacja turystyki kolejowej w Polsce
(1)
Bednarek Anna (muzealnictwo). „Rzecz to zapewne niełatwa gdzie mało światła słonecznego a pełno zawsze pobożnych”. O najstarszych fotografiach ołtarza mariackiego Wita Stwosza
(1)
Bednarek Bogusław (1950-2020). Przechadzka po kulturze z dziełami Willmanna
(1)
Bereszyński Zbigniew. Architektura kolejowa w historii krajobrazie i układzie przestrzennym Opola
(1)
Biedrońska-Słotowa Beata. Niekonwencjonalne dary dla kościoła Mariackiego i sposoby ich zastosowania
(1)
Bielec-Maciejewska Beata. Portret szczęśliwego artysty
(1)
Bieniek Michał. Michael Willmann - malarz na nowe czasy
(1)
Bromboszcz Agnieszka
(1)
Bruder Małgorzata. Salome w Krzeszowie
(1)
Bubnicki Rafał (1956- ). Z zagranicy do Polski
(1)
Buśko Cezary
(1)
Chybicka Alicja (1951- ). ***
(1)
Ciechański Ariel. Utracone szanse - bardzo trudna droga do polskiego sektora dziedzictwa kulturowego transportu kolejowego w turystyce
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Przyczynek do biografii artystycznej ks. Bronisława Mazura ostatniego projektanta witraży do kościoła Mariackiego w Krakowie
(1)
Czekaj-Słowikowski Maciej. Remonty dworców kolejowych w Polsce w XXI w. na przykładzie dworców: Wrocław Główny Tarnów i Warszawa Centralna
(1)
Czyczyło Łukasz
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Early Modern art against Mediaeval tradition. Determinants - motivations - implementations
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Sztuka nowożytna wobec tradycji średniowiecza : uwarunkowania motywacje realizacje
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). „Jako serce pośrodku ciała”. Wprowadzenie do problematyki historycznoartystycznej kościoła Mariackiego w Krakowie
(1)
Danilczyk Leszek (1952- )
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Źródła dekoracji stropu w pomieszczeniu reprezentacyjnym na drugim piętrze kamienicy penitencjarzy mariackich w Krakowie
(1)
Dehnel Jacek (1980-). Męczeństwo męczeństw
(1)
Dobrzyniecki Arkadiusz (1966- )
(1)
Drewnowski Arkadiusz. Przemiany architektoniczne dworca kolejowego Szczecin Główny
(1)
Dumanowski Jarosław (1967- ). Drozdy pawie i szczupaki. Sieniawscy od kuchni
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Uroczystości rocznicowe fundacji kościoła Mariackiego w 1726 roku
(1)
Dygdała Jerzy (1945- ). Kontakty Elżbiety Sieniawskiej z królem Stanisławem Leszczyńskim w latach 1706-1709
(1)
Dąbrosz-Drewnowska Paulina. Przemiany architektoniczne dworca kolejowego Szczecin Główny
(1)
Fedorowicz Szymon (1958- ). Służba Boża w kościele Mariackim w Krakowie na przestrzeni wieków na przykładzie wybranych zagadnień
(1)
Felczyńska Agata. Dzwony bazyliki Mariackiej - pozornie dobrze znany zespół dzieł dawnego ludwisarstwa
(1)
Firlet Elżbieta Maria
(1)
Follprecht Kamila (1968- )
(1)
Franków-Żelazny Agnieszka. Willmann dzisiaj inspirujący
(1)
Glińska Agnieszka (1975- ). Rękopisy nie płoną
(1)
Godek Andrzej Edward. Repertuar osiemnastowiecznych mansjonarskich ksiąg liturgicznych z Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie
(1)
Grygiel Elżbieta (1955- )
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). O inscenizacji przeszłości w czasach cesarza Karola IV Luksemburskiego : uwagi o nagrobku św. Ludmiły w bazylice św. Jerzego w Pradze
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). On staging the past during the reign of emperor Charles IV of Luksembourg. Comments on the tomb of St Ludmila in the Basilica of St. George in Prague
(1)
Gwiazda Tomasz (1990- ). Historia budowy fortyfikacji
(1)
Gwiazda Tomasz (1990- ). Przemiany postaci fortyfikacji na podstawie widoków. Część niezachowana
(1)
Gyalókay Zoltan. Rzeźby apostołów w zwieńczeniu retabulum głównego ołtarza św. Jakuba Starszego w Lewoczy : przykład tradycjonalizmu w późnogotyckim warsztacie snycerskim
(1)
Gyalókay Zoltan. The sculptures of the apostles in the adornment of the retable of the main altar of St. James the Eldein Levoca. An example of traditionalism in the Late Gothic woodcarving workshop
(1)
Gzowska Alicja (1986- ). Karol Fojcik - nieznany projektant architektury kolejowej
(1)
Głuszcz-Zwolińska Elżbieta (1945- ). Salve sancta Parens. O dźwiękowej oprawie liturgii w krakowskiej świątyni Mariackiej w pierwszej połowie XVI wieku
(1)
Hola Aleksandra. Badania sześciu obrazów Hansa Sussa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej: przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu
(1)
Hola Aleksandra. Konserwacja cyklu obrazów z ołtarza z kamienicy księży penitencjarzy
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). „Szyby kolorowe”. Akwarelowa dokumentacja średniowiecznych witraży kościoła Mariackiego
(1)
Houszka Ewa. Katalog dzieł eksponowanych na wystawie
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Średniowieczne fary wielkich miast pruskich - współczesne problemy badawcze i konserwatorskie
(1)
Jaworska Monika. Barokowe kino akcji
(1)
Jelonek-Litewka Krystyna
(1)
Jurzak Bartłomiej. Ks. Andrzej Herman z Kóz (ok. 1581-1630) - chłopski kaznodzieja krakowskich ewangelików
(1)
Jóźwiak-Moskal Katarzyna (1960- ). „Krzyż staroświeckiey roboty szyty”. Gotyckie haftowane preteksty w skarbcu kościoła Mariackiego w Krakowie jako źródło informacji o parafii i mieszczanach
(1)
Kapias Michał
(1)
Kaufmann Thomas DaCosta (1948- ). Czas i miejsce Willmanna
(1)
Keller Dawid (1981- )
(1)
Kicińska Urszula (1983- ). Funkcyi mojej dosyć czynić jakom zwykł dotąd - współpraca Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej z urzędnikami jako przejaw działalności gospodarczej kasztelanowej krakowskiej
(1)
Kido Ewa Maria. Aesthetics and design of local railway stations in Japan
(1)
Kiedroń Stefan (1956- ). Michael Willmann - w świetle niderlandzkim
(1)
Kiss Csaba G. (1945- ). Co węgierska reformacja zawdzięcza Krakowowi?
(1)
Klimczak Piotr (1961- ). Michael Willmann: Krajobraz z Tobiaszem i aniołem
(1)
Klimczak Piotr (1961- ). Michael Willmann: Melchidezek
(1)
Klimczak Piotr (1961- ). Michael Willmann: Pocałunek Józefa
(1)
Knapek Elżbieta. Świętosław Milczący i jego ikonografia w świetle nowych źródeł
(1)
Komorowska Maja (1937- ). Jak odbieram Willmanna dziś?
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Elżbieta Sieniawska a krakowskie środowisko architektoniczne pierwszej połowy XVIII wieku. Nieznana rezydencja hetmanowej w Krakowie
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Gotyk w architekturze Małopolski XVI wieku : artykuł przeglądowy
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Historia układu przestrzennego omawianego terenu i jego głównych budowli
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Kamienica spowiedników i inne domy duchowieństwa mariackiego
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Najstarsze widoki kolei żelaznej w Krakowie
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Protestanckie miejsca w Krakowie w XVI wieku - zbory domy cmentarze
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Przemiany postaci fortyfikacji na podstawie widoków. Część zachowana
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Przemiany postaci ulic i ważniejszych budowli na podstawie widoków
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(7)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(9)
Kraj wydania
Polska
(39)
Język
polski
(39)
Temat
Budownictwo miejskie
(7)
Rysunek polski
(7)
Architektura polska
(6)
Fotografia polska
(6)
Grafika polska
(4)
Malarstwo polskie
(4)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(4)
Stacje kolejowe
(4)
Sztuka polska
(4)
Architektura
(2)
Architektura europejska
(2)
Kolejnictwo
(2)
Zamki i pałace
(2)
Architektura austriacka
(1)
Architektura obronna polska
(1)
Architektura sakralna
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Archiwum Państwowe (Kraków)
(1)
Arystokracja
(1)
Budownictwo handlowo-usługowe
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Dobkowski, Jan
(1)
Dom Aukcyjny "Desa Unicum"
(1)
Dworzec (Kraków)
(1)
Fotografia
(1)
Fotografia niemiecka
(1)
Fotografowie
(1)
Grafika
(1)
Kamienica Gładyszowska (Kraków)
(1)
Kobieta
(1)
Lamche L. A.
(1)
Malarstwo
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Malarstwo niemieckie
(1)
Malarstwo sakralne niemieckie
(1)
Mecenat
(1)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
(1)
Oświetlenie
(1)
Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej (Wrocław)
(1)
Protestantyzm
(1)
Ratusze
(1)
Reformacja
(1)
Rzeźba europejska
(1)
Rzeźba sakralna
(1)
Sieniawska, Elżbieta
(1)
Socjalizm (ideologia i ruch społ.)
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Sztuka średniowieczna
(1)
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
(1)
Twierdze i fortyfikacje miejskie
(1)
Urbanistyka
(1)
Willmann Michael (1630-1706)
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Światło
(1)
Temat: czas
1801-
(20)
1901-
(18)
1601-
(11)
1701-
(9)
1501-
(8)
1301-
(7)
1401-
(5)
1201-
(3)
2001-0
(2)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(30)
Katowice
(1)
Gatunek
Dokumenty elektroniczne
(4)
Materiały konferencyjne
(3)
Katalogi wystaw
(2)
Źródła historyczne
(1)
40 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Komorowski Waldemar (1952- ) (hasło formalne)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Komorowski Waldemar (1952- )
Tytuł: Domy Rynku krakowskiego w XVI i XVII wieku (do pierwszego najazdu szwedzkiego) / Waldemar Komorowski.
Adres wydawniczy: [Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997].
Opis fizyczny: S. 23-53 : il. ; 20 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Między gotykiem a barokiem : sztuka Krakowa XVI i XVII wieku".
Temat: Architektura - Polska - 16-17 w
Temat: Budownictwo miejskie - Polska - 16-17 w
Temat: Kraków - Rynek Główny - budownictwo - 16-17 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. sygn. I 8070 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Komorowski Waldemar (1952- )
Tytuł: Kamienice i pałace Rynku krakowskiego w średniowieczu / Waldemar Komorowski.
Adres wydawniczy: [Wrocław : Akme : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2000].
Opis fizyczny: S. 313-329, [1] k. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Uwaga: Odb. kserograf. z: "Średniowieczny Śląsk i Czechy : centrum średniowiecznego miasta : Wrocław a Europa Środkowa".
Temat: Architektura - Polska - 14-17 w
Temat: Budownictwo miejskie - Polska - 14-17 w
Temat: Zamki i pałace - Polska - 14-17 w
Temat: Kraków - Rynek Główny - budownictwo - 14-17 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 12210 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Komorowski Waldemar (1952- )
Tytuł: Koleje prawobrzeżnego Krakowa.
Adres wydawniczy: [Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2002].
Opis fizyczny: S. 91-109 : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rocznik Krakowski" ; T. 67: 2001. - Summ.
Temat: Kolejnictwo - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - kolejnictwo - historia - 19-20 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 12209 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Komorowski Waldemar (1952- )
Tytuł: Krakowski ratusz w średniowieczu i domniemany dwór Artusa w Krakowie / Waldemar Komorowski.
Adres wydawniczy: [Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1998].
Opis fizyczny: S. 7-34, [1] k. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Uwaga: Nadb. z: Rocznik Krakowski. T. 64 (1998).
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Architektura polska - zabytki - 13-15 w
Temat: Budownictwo miejskie - Polska - 13-15 w
Temat: Ratusze - Polska - 13-15 w
Temat: Kraków - ratusz - historia - 13-15 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 12207 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Komorowski Waldemar (1952- )
Tytuł: Najstarsze kamienice krakowskie.
Adres wydawniczy: [Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komisja Architektury i Urbanistyki, 1997].
Opis fizyczny: S. 107-119 : il. ; 30 cm.
Uwaga: Odb. kserograf. z: "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki"; T. 42: 1997 z. 2. - Summ.
Temat: Architektura polska - zabytki - 14 w
Temat: Budownictwo miejskie - zabytki - 14 w
Temat: Kraków - budownictwo - historia - 14 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 12204 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 18735 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Komorowski Waldemar (1952- )
Tytuł: Pierwszy krakowski dworzec kolejowy : (w stopięćdziesiątą rocznicę budowy).
Adres wydawniczy: [Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1994].
Opis fizyczny: S. 75-94 ; 29 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rocznik Krakowski" ; T. 60: 1994. - Summ.
Temat: Dworzec Kraków - historia - 19 w
Temat: Architektura europejska - zagadnienia - 19 w
Temat: Stacje kolejowe - Polska - 19 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 12205 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Komorowski Waldemar (1952- )
Tytuł: Przemiany Rynku Głównego w Krakowie : wystawa : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Pałac Krzysztofory) [...], 8 IX - 15 XI 2002 / [scenariusz wystawy, tekst folderu: Waldemar Komorowski].
Adres wydawniczy: [Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2002].
Opis fizyczny: 12, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
Temat: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - wystawy - 2002
Temat: Kraków - Rynek Główny - ikonografia - wystawy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19147 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Komorowski Waldemar (1952- )
Tytuł: Sgraffito Kamienicy Gładyszowskiej : komunikat.
Adres wydawniczy: [Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2001].
Opis fizyczny: S. 153-159 : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rocznik Krakowski" ; T. 65-66: 1999-2000.
Temat: Kamienica Gładyszowska Kraków - historia - 14-19 w
Temat: Architektura polska - zabytki - 14-19 w
Temat: Malarstwo monumentalne polskie - zabytki - 17 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 12208 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 12206 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: 24 widoki Katowic : fotografie L. A. Lamchego z początku lat siedemdziesiątych XIX w. = 24 Ansichten von Kattowitz : Fotografien von L. A. Lamche aus den frühen 70er Jahren des 19. Jahrhunderts / [koncepcja wydawnicza, oprac. i tekst Leszek Danilczyk, Waldemar Komorowski; fot. współczesne Jerzy Doraczek, Tomasz Kalarus].
Wariant tytułu: 24 Ansichten von Kattowitz : Fotografien von L. A. Lamche aus den frühen 70er Jahren des 19. Jahrhunderts
Wariant tytułu: Vierundzwanzig Ansichten von Kattowitz
Adres wydawniczy: Katowice : Urząd Miasta ; Kraków : Arkona, 1996.
Opis fizyczny: 127 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Seria: Biblioteka Katowicka
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
Uwaga: Nota bibliogr. s. 127.
Temat: Lamche L. A
Temat: Fotografia niemiecka - tematyka - 19-20 w
Temat: Fotografia polska - tematyka - 20 w
Temat: Fotografowie - Niemcy - 19 w
Temat: Katowice - budownictwo - 19-20 w
Temat: Katowice - ikonografia - 19-20 w. - album
Hasło dodatkowe: Danilczyk, Leszek (1952- )
Hasło dodatkowe: Komorowski, Waldemar (1952- ).
ISBN: 83-905166-0-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 12202 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Komorowski Waldemar (1952- )
Tytuł: Architektura linii kolejowej Karola Ludwika / Waldemar Komorowski, Aldona Sudacka.
Adres wydawniczy: [Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komisja Architektury i Urbanistyki, 1995].
Opis fizyczny: K. 129-146, [1] : il. ; 30 cm.
Uwaga: Odb. kserograficzna z: "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki"; T. 40: 1995 z. 5. - Summ.
Temat: Architektura austriacka - zagadnienia - 19 w
Temat: Stacje kolejowe - historia - Polska - 19 w
Temat: Stacje kolejowe - historia - Polska - 1901-1939 r
Hasło dodatkowe: Sudacka, Aldona.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 12203 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Komorowski Waldemar (1952- )
Tytuł: Rynek Główny w Krakowie / Waldemar Komorowski, Aldona Sudacka.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2008.
Opis fizyczny: 415 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Seria: Nasze Pamiątki i Krajobrazy
Uwaga: Bibliogr. s. 354-367. Indeksy.
Temat: Kraków - Rynek Główny - historia
Temat: Kraków - Rynek Główny - ikonografia
Hasło dodatkowe: Sudacka, Aldona.
ISBN: 978-83-04-04992-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. sygn. II 23409 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 21296 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Komorowski Waldemar (1952- )
Tytuł: Architektoniczny pejzaż Krakowa około roku 1400 / Waldemar Komorowski, Bogusław Krasnowolski.
Adres wydawniczy: [Warszawa : "Arx Regia" : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1996].
Opis fizyczny: S. 105-124, [2] : il. ; 25 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Sztuka około 1400" ; T. 1. - Summ.
Temat: Architektura polska - historia - 13-14 w
Temat: Budownictwo miejskie - historia - Polska - 13-14 w
Temat: Kraków - budownictwo - historia - 13-14 w
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Bogusław (1943- ).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 18719 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kęder Iwona (1955- )
Tytuł: Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie / Iwona Kęder, Waldemar Komorowski.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas : Muzeum Narodowe w Krakowie, cop. 2005.
Opis fizyczny: 487 s. : il. ; 30 cm.
Seria: Katalog Widoków Krakowa
Uwaga: Skróty bibliogr. s. 32-42.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków. Pracownia Ikonografii Krakowa - zbiory
Temat: Sztuka polska - tematyka - 17-20 w
Temat: Kraków - kościół św. Trójcy Stolarska - ikonografia
Temat: Kraków - ulica Grodzka - ikonografia
Hasło dodatkowe: Banach, Jerzy (1922-2005).
Hasło dodatkowe: Komorowski, Waldemar (1952- ).
ISBN: 83-242-0493-8
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2005 (17)) sygn. III 10000/3 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Pracownia Ikonografii Krakowa sygn. III 11040/3 (1 egz.)
Brak okładki
Pozostałe zbiory
W koszyku
Autor: Gwiazda Tomasz (1990- )
Tytuł: Ikonografia murów miejskich Krakowa / Tomasz Gwiazda, Michał Klinke, Waldemar Komorowski.
Cechy pliku: Dane graficzne.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2023.
Opis fizyczny: 1 karta USB : kolor. ; 8,5x5,5 cm.
Seria: Katalog Widoków Krakowa
Uwaga: Karta USB zawiera pliki graficzne stanowiące część ilustracyjną książki.
Uwaga: Pliki graficzne w formacie .jpg.
Uwaga: Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2014-2019. Projekt nr 11H 13 0427 82.
Temat: Kraków - ikonografia
Gatunek, rodzaj, forma: Dokumenty elektroniczne
Hasło dodatkowe: Klinke, Michał.
Hasło dodatkowe: Komorowski, Waldemar (1952- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
ISBN: 978-83-7581-433-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. El 766, sygn. El 765
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2016 (11)) sygn. III 10000/5 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Pracownia Ikonografii Krakowa sygn. III 11040/5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2018 (4)) sygn. III 10000/6 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Pracownia Ikonografii Krakowa sygn. III 11040/6 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej