Forma i typ
Książki
(85)
Czasopisma
(3)
Artykuły
(2)
Dostępność
dostępne
(68)
tylko na miejscu
(11)
nieokreślona
(5)
wypożyczone
(3)
Placówka
Magazyn
(75)
Księgozbiór podręczny
(11)
Dział
(1)
Autor
Lachowski Marcin (1975- )
(9)
Rolska Irena (1958- )
(8)
Gigilewicz Edward (1965- )
(7)
Kitowska-Łysiak Małgorzata (1953-2012)
(7)
Pastwa Marcin (1970- )
(7)
Przylicki Krzysztof (1981- )
(7)
Adamczuk Arkadiusz (1974- )
(5)
Jaźwierski Jacek (1970- )
(5)
Kasperowicz Ryszard (1968- )
(5)
Majewski Piotr (1970- )
(5)
Chlebowska Edyta
(4)
Mazurczak Urszula (1948- )
(4)
Bender Agnieszka (1962- )
(3)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(3)
Dobrowolski Radosław
(3)
Kramiszewska Aneta
(3)
Kudelska Dorota (1958- )
(3)
Lameński Lechosław (1949- )
(3)
Zemło Mariusz
(3)
Abramowicz Maciej (1954- )
(2)
Adamko Ratislav
(2)
Bednarek Antoni (1948- )
(2)
Białonowska Magdalena
(2)
Chlebowski Piotr
(2)
Gombin Krzysztof (1974- )
(2)
Kulesza Monika (literaturoznawca)
(2)
Lekan-Mrzewka Joanna
(2)
Marzec Sławomir (1962- )
(2)
Palusińska Anna (filozofia)
(2)
Rolska Irena (1958- ). Wprowadzenie
(2)
Studziżba Beata
(2)
Szlązak Anna (historia sztuki)
(2)
Tołoczko Marek
(2)
Ziemann Eugeniusz (1957- )
(2)
Żak-Kulesza Małgorzata
(2)
Abdalla Michael (1952- )
(1)
Adamczewski Karol K. Sąd nad św. Franciszkiem z Asyżu Giotta - próba prawniczej egzegezy
(1)
Adamowicz Jarosław
(1)
Adamowicz Leszek (1960- )
(1)
Aleksandrovic Volodimir Stepanovic (1956- ). Ikonograficzna tradycja Chełmskiej ikony Bogurodzicy
(1)
Antos Janusz (1966- ). Współzawodnictwo sztuk w twórczości Bogusława Bachorczyka
(1)
Arciszewska Barbara (1962- ). Between Dutch embarrassment and English pride: Barbon Mandeville and the ascendancy of classicism
(1)
Badach Artur (1969- ). Fenomen obecności malarstwa manierystycznego w kilku wczesnorenesansowych kościołach we Florencji
(1)
Badach Artur (1969- ). Naśladownictwo inspiracja kompilacja
(1)
Badach Artur (1969- ). The phenomenon of the presence of Mannerist painting in a few Early Renaissance church in Florence
(1)
Bagłajewski Arkadiusz (1962- ). Kajety i dzienniki Józefa Czapskiego
(1)
Bagłajewski Arkadiusz (1962- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Nowe propozycje analizy formy zamku krzyżtoporskiego
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rzeźba - sztuka zbędna?
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Sculpture From Twenty Nations i dwóch rzeźbiarzy z Polski
(1)
Baranowski Andrzej Józef
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Kontekst społeczny i kulturowy oraz forma artystyczna kościołów pielgrzymkowych w Europie Środkowej w okresie baroku
(1)
Barczyk Alina. Program funkcjonalno-ideowy zamku w Laszkach Murowanych w XVIII wieku
(1)
Bauchrowicz-Tocka Maria. Kobiety kultury międzywojennej Łomży - wybrane przykłady
(1)
Baziak Jolanta (1956- )
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Meble dekorowane techniką pietra dura scagliola i pietra paesina
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Wtórne wykorzystanie wzorzystych tkanin jedwabnych i haftowanych w szatach liturgicznych w XVII-XVIII wieku
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Zofia Katarzyna Branicka Odescalchi - the first Polish pope
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Zofia Katarzyna Branicka Odescalchi zwana pierwszym polskim papieżem
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Jan Reisner in Accademia di San Luca
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Jan Reisner w Akademii św. Łukasza
(1)
Białek-Kostecka Dorota
(1)
Bielak Włodzimierz
(1)
Bieniaszkiewicz Hanna
(1)
Bińkowska Anna (1987- ). Wspomnienia ze świata
(1)
Blaschke Kinga. Barbarzyńskie starożytności
(1)
Blaschke Kinga. Z badań nad sztuką ludową i nieludową
(1)
Bober Monika. Środowisko plastyczne Strzyżowa
(1)
Borkowski Robert (historia). Ostatnie lata twórczego życia Franciszka Kotuli (1900-1983) w świetle jego listów do Stanisława Liszcza
(1)
Borowik Przemysław. Aktywność instytucjonalna w Goniądzu w końcu XIX i początkach XX wieku (do 1939 r.)
(1)
Borowska Magdalena (sztuka). Easel painting on canvas Madonna with the Child from the collection of the Museum of the John Paul II Catholic University of Lublin
(1)
Borowska Magdalena (sztuka). Obraz sztalugowy na płótnie Matka Boża z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). Duchy książek
(1)
Budzik Stanisław (1952- ). Letter of Stanisław Budzik archbishop of the Metropolitan Archidiocese of Lublin
(1)
Budzik Stanisław (1952- ). List arcybiskupa metropolity lubelskiego Stanisława Budzika
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Mecenat na ziemiach polskich w XIX w
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Between optic and haptic seeing. The dynamics of Adam Marczyński's works in space and time
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Kreowanie przyjaznej przestrzeni - Lubelskie Spotkania Plastyczne '76
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Rzeźba - linia w przestrzeni
(1)
Cech Barbara (1970- )
(1)
Chlebek Zdzisław. Antoni Rząsa - artysta rzeźbiarz z Futomy (1919-1980)
(1)
Chodacka Magdalena. An attempt to reconstruct the technology and technique of the 15th century Venetian panel painting through creating a copy of the painting presenting St. Anthony the Great
(1)
Chodacka Magdalena. Próba rekonstrukcji technologii i techniki XV-wiecznego weneckiego malarstwa tablicowego poprzez wykonanie kopii malowidła z przedstawieniem św. Antoniego Pustelnika
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942- ). Kolumna Zygmunta III w Warszawie
(1)
Chuchla Antoni (1957- ). Niebyleckie tradycje muzyczne
(1)
Cichoń Krzysztof. Awangarda i pomniki
(1)
Cichoń Krzysztof. Hazy borderlands of art. Art as a liminal form of thinking
(1)
Cichoń Krzysztof. Między patosem i ironią. Rzeźba pomnikowa jako wyraz mentalności na przełomie XX i XXI wieku
(1)
Cichoń Krzysztof. Pogranicze zamglone i bezludne. Sztuka jako graniczna forma myślenia
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara
(1)
Ciepielewska Dominika. Conservation and reconstruction of the missing fragments of the 19th century painting on canvas
(1)
Ciepielewska Dominika. Konserwacja wraz z rekonstrukcją utraconych fragmentów XIX-wiecznego malowidła na podobraziu płóciennym
(1)
Ciesielska Tanita. Problematyka konserwacji rzeźby alabastrowej na przykładzie Zwiastowania Jana Michałowicza z Muzeum XX. Czartoryskich
(1)
Ciesielska Tanita. The issue of conservation treatment of alabaster sculpture as exemplified by Jan Michalowicz's The Annunciation from the XX Czartoryscy Museum
(1)
Cieślińska Barbara. Kreowanie lokalnych tradycji na przykładzie Święta Ziemniaka w Mońkach
(1)
Czapski Józef (1896-1993). Moje życie było przecież polskie jak najbardziej
(1)
Czarnecka Aneta (historia sztuki). Włoska podróż śląskiego malarza
(1)
Czech-Jezierska Bożena Anna. Rzym i prawo rzymskie w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Symptom Galatei
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(9)
2010 - 2019
(58)
2000 - 2009
(20)
1980 - 1989
(1)
1950 - 1959
(1)
Kraj wydania
Polska
(90)
Włochy
(1)
Język
polski
(87)
angielski
(2)
niemiecki
(1)
Temat
Sztuka
(18)
Sztuka polska
(14)
Chrześcijaństwo
(9)
Religioznawstwo
(9)
Sztuka europejska
(8)
Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
(6)
Norwid, Cyprian Kamil
(5)
Sztuka baroku
(5)
Sztuka renesansu
(5)
Ikony
(4)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(4)
Krytyka artystyczna polska
(4)
Rysunek polski
(4)
Rzeźba polska
(4)
Architektura polska
(3)
Architektura sakralna polska
(3)
Artyści polscy
(3)
Ikonografia chrześcijańska
(3)
Kolekcjonerstwo
(3)
Literatura polska
(3)
Malarstwo polskie
(3)
Miasta
(3)
Polacy za granicą
(3)
Rzemiosło artystyczne
(3)
Barok
(2)
Estetyka
(2)
Konserwatorstwo polskie
(2)
Kościoły i kaplice
(2)
Kościół katolicki
(2)
Malarstwo niderlandzkie
(2)
Maria
(2)
Mecenat
(2)
Pisarze polscy
(2)
Prawo
(2)
Rośliny
(2)
Rzeźba
(2)
Sztuka sakralna
(2)
Sztuka sakralna polska
(2)
Zamki i pałace
(2)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(1)
Archiwa kościelne
(1)
Artyści plastycy polscy
(1)
Awangarda (lit., szt.)
(1)
Bazylianie
(1)
Biblioteki kościelne
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Cerkwie
(1)
Chlebowski, Stanisław
(1)
Chronologia
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Ciechanowiecki, Andrzej Stanisław
(1)
Czapski, Józef
(1)
Czas
(1)
Detal architektoniczny
(1)
Dramat polski
(1)
Drzeworyt japoński
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Filozofia niemiecka
(1)
Fotografia
(1)
Giedroyc, Jerzy
(1)
Grafika polska
(1)
Hansen, Oskar
(1)
Historycy sztuki
(1)
Ikonoklazm
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje kultury
(1)
Jan Paweł
(1)
Judasz Iskariota
(1)
Kalendarz
(1)
Kitowska-Łysiak, Małgorzata
(1)
Kościół greckokatolicki
(1)
Krytycy sztuki
(1)
Kuczyńska, Jadwiga
(1)
Kultura
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Lenartowicz, Teofil
(1)
Lileyko, Jerzy
(1)
Malarstwo bizantyjskie
(1)
Malarstwo bizantyńskie
(1)
Malarstwo francuskie
(1)
Malarstwo holenderskie
(1)
Malarstwo niemieckie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Meble gięte
(1)
Musiał, Krzysztof
(1)
Muzea kościelne
(1)
Muzeum (Przeworsk)
(1)
Muzeum Zamkowe (Malbork)
(1)
Muzyka polska
(1)
Nicefor
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Oświecenie
(1)
Palestyna
(1)
Parki i ogrody
(1)
Pietkiewicz, Antoni
(1)
Poeci polscy
(1)
Polski Przemysł Drzewny - Czerski i Jakimowicz (Bondyrz)
(1)
Porcelana
(1)
Portrety
(1)
Prace dyplomowe
(1)
Temat: dzieło
Grupa Zamek
(2)
Album Orbis
(1)
Unia Brzeska
(1)
Temat: czas
1801-
(18)
1901-
(18)
1701-
(17)
1501-
(12)
1601-
(11)
1401-
(8)
1201-
(4)
2001-0
(4)
1001-
(3)
1101-
(3)
1301-
(3)
901-
(3)
501-
(2)
601-
(2)
701-
(2)
801-
(2)
1918-
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Lublin
(2)
Polska
(2)
Bondyrz
(1)
Chełm
(1)
Lwów
(1)
Niepołomice (k. Krakowa)
(1)
Wizerunki maryjne
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(12)
Encyklopedie polskie
(9)
Katalogi wystaw
(5)
Księgi pamiątkowe
(5)
Katalogi twórczości
(2)
Biografie
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Informatory
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Listy polskie
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo włoskie
(1)
Słowniki biograficzne
(1)
Słowniki terminologiczne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Architektura i budownictwo
(2)
Historia
(2)
97 wyników Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Tytuł: Roczniki Humanistyczne = Annales de Lettres et Sciences Humaines = Annals of Arts / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Wariant tytułu: Annales de Lettres et Sciences Humaines
Wariant tytułu: Annals of Arts
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Opis fizyczny: 24 cm.
Częstotliwość: Niereg.
Uwaga: Numeracja pierwszego zeszytu: T. 1 (1949).
Uwaga: Opis na podstawie: T. 56-57 (2008-2009).
Uwaga: Red. T. 58 (2010): Marcin Pastwa.
Uwaga: Od T. 59 (2011) red.: Irena Rolska.
Uwaga: Streszcz. mul.
Uwaga: Od t. 54, z. 1 (2006): Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Uwaga: T. 58, z. 4 (2010), od t. 59, z. 7 (2011): Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych.
Temat: Sztuka - historia - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma o sztuce polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Pastwa, Marcin (1970- ).
Hasło dodatkowe: Rolska, Irena (1958- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych
ISSN: 0035-7707
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 716
T. 56-57 (2008-2009) [T. 56-57 (2008-2009)]
T. 58 (2010) [T. 58 (2010)]
T. 59 (2011) [T. 59 (2011)]
T. 60 (2012) [T. 60 (2012)]
T. 61 (2013) [T. 61 (2013)]
T. 62 (2014) [T. 62 (2014)]
T. 63 (2015) [T. 63 (2015)]
T. 64 (2015) [T. 64 (2015)]
T. 65 (2017) [T. 65 (2017)]
T. 66 (2018) [T. 66 (2018)]
T. 67 (2019) [T. 67 (2019)]
T. 68 (2020) [T. 68 (2020)]
T. 68 (2020) z. specj. [T. 68 (2020) z. specj.]
T. 69 (2021) [T. 69 (2021)]
T. 69 (2021), z. specj. [T. 69 (2021), z. specj.]
T. 70 (2022) [T. 70 (2022)]
Książka
W koszyku
Tytuł: Kolekcja Mistrzów Krzysztofa Musiała : Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni.
Wariant tytułu: Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017.
Opis fizyczny: 34, [2] s. : il. kolor. ; 23x23 cm. + Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : [karta pocztowa]
Uwaga: Opis wg okł.
Uwaga: Publikacja towarzysząca wystawie "Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni. Kolekcja Mistrzów Krzysztofa Musiała" zorganizowanej przez Muzeum KUL w okresie 27 X 2017 - 17 VI 2018.
Uwaga: Bibliogr. s. 34.
Temat: Musiał Krzysztof 1949- - zbiory
Temat: Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - wystawy - 2017-2018
Temat: Kolekcjonerstwo - Polska - 19-20 w
Temat: Malarstwo polskie - 19-20 w
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19-20 w
Temat: Rzeźba polska - 19-20 w
Temat: Rzeźba polska - wystawy - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-463-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 32080 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Rogowski Paweł
Tytuł: Przysięga w średniowiecznym prawie polskim / Paweł Rogowski.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.
Opis fizyczny: 234 s. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 219-234.
Temat: Prawo - Polska - 10-16 w
Temat: Przysięga - historia - Polska - 10-16 w
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-381-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31654 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku / red. Irena Rolska-Boruch ; [aut. Andrzej J. Baranowski i in.].
Wariant tytułu: Pamięci Profesora Jerzego Lileyki
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2010.
Opis fizyczny: 546, [3] s., [6] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku
Seria: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Uwaga: Materiały z sesji naukowej, 22-24 czerwca 2009 r., Kazimierz nad Wisłą.
Uwaga: Na s. przedtyt.: Pamięci Profesora Jerzego Lileyki.
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang. przy ref.
Temat: Lileyko Jerzy 1932-2009 - księga pamiątkowa
Temat: Sztuka - 16-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka baroku - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka baroku - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka polska - 16-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka renesansu - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka renesansu - Polska - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Rolska, Irena (1958- ).
Hasło dodatkowe: Baranowski, Andrzej Józef.
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7306-489-8 (TN KUL)
ISBN: 978-83-7702-047-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 28494/10, sygn. II 9922/10 (2 egz.)
Rekord wzorcowy
Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (hasło formalne)
Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzeum KUL
Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstało 1 września 2016.
Rekord wzorcowy
Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (hasło formalne)
Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzeum KUL
Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstało 1 września 2016.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Chlebowski Piotr
Tytuł: Romantyczna silva rerum o Norwidowym "Albumie Orbis" / Piotr Chlebowski.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.
Opis fizyczny: 471, [3], 62 s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Streszcz. fr. Spis treści także fr.
Temat: Norwid Cyprian Kamil 1821-1883. Album Orbis
Temat: Sztuka polska - historia - 19 w
Temat: Literatura polska - historia - 19 w
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7363-805-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 27802 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kramiszewska Aneta
Tytuł: Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba! : opowieść etiologiczna miejsc świętych w zwierciadle sztuki / Aneta Kramiszewska.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.
Opis fizyczny: 502, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 457-472. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Sztuka sakralna polska - historia
Temat: Sanktuaria - Polska
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7702-371-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 27793 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Chlebowska Edyta
Tytuł: Cyprian Norwid : katalog prac plastycznych. Dział 2, Prace zaginione. T. 6, Prace w albumach. 1 / Edyta Chlebowska.
Wariant tytułu: Prace w albumach 1
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL, 2022.
Opis fizyczny: 467 s. : il. ; 22 cm.
Seria: Źródła i Monografie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Uwaga: Bibliogr. s. 429-442. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Norwid Cyprian Kamil 1821-1883
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida
ISBN: 978-83-66647-10-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 29661/2/6
Rekord wzorcowy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (hasło formalne)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (hasło przedmiotowe)
zob. też Towarzystwo Absolwentów KUL (hasło przedmiotowe) ; Towarzystwo Uniwersytetu Lubelskiego (hasło przedmiotowe)
zob. też Towarzystwo Absolwentów KUL (hasło formalne) ; Towarzystwo Uniwersytetu Lubelskiego (hasło formalne)
zob. też Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: KUL ; Uniwersytet Lubelski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski pw Najświętszego Serca Jezusa ; Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II ; Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
powst. w 1918 r. jako Uniwersytet Lubelski; od 1928 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski; od 2005 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Białonowska Magdalena
Tytuł: Andrzej Stanisław Ciechanowiecki : kolekcjoner, marszand i mecenas / Magdalena Białonowska.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2012.
Opis fizyczny: 371, [7] s., [134] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Źródła i Monografie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Uwaga: Bibliogr. s. 293-330. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Ciechanowiecki Andrzej Stanisław 1924-2015 - biografia
Temat: Historycy sztuki - Polska - 20 w
Temat: Kolekcjonerstwo - Polska - 20 w
Temat: Mecenat - Polska - 20 w
Temat: Sztuka europejska - historia - 16-19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7306-597-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 27812 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Bieniaszkiewicz Hanna
Tytuł: Architektura secesyjna w Lublinie / Hanna Bieniaszkiewicz.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2019.
Opis fizyczny: 199 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Źródła i Monografie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Uwaga: Na s. red.: Projekt zrealizowany dzięki wsparciu miasta Lublin.
Uwaga: Bibliogr. s. 99-105.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Architektura polska - 19-20 w
Temat: Budownictwo miejskie - Polska - 19-20 w
Temat: Detal architektoniczny - Polska - 19-20 w
Temat: Secesja - budownictwo - Polska - 19-20 w
Temat: Lublin - budownictwo - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7306-845-2
ISBN: 978-83-65133-33-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33342 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Gombin Krzysztof (1974- )
Tytuł: Trybunał Koronny ceremoniał i sztuka / Krzysztof Gombin.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.
Opis fizyczny: 295 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 255-279. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Trybunał Koronny
Temat: Sądownictwo - Polska - 16-18 w
Temat: Polska - kultura - 16-18 w
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7702-644-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 28300 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Między Warszawą a Florencją : korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza 1870-1890 / opracowała Joanna Lekan-Mrzewka.
Wariant tytułu: Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza 1870-1890
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020.
Opis fizyczny: 198 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach. Indeks.
Temat: Lenartowicz Teofil 1822-1893 - korespondencja
Temat: Pietkiewicz Antoni 1823-1903 - korespondencja
Temat: Pisarze polscy - 19-20 w. - korespondencja
Temat: Poeci polscy - 19-20 w. - korespondencja
Gatunek, rodzaj, forma: Listy polskie - 19 w
Hasło dodatkowe: Lekan-Mrzewka, Joanna.
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-880-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34574 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Mazurczak Urszula (1948- )
Tytuł: Cielesność człowieka w średniowiecznym malarstwie Italii. T. 1 / Urszula M. Mazurczak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.
Opis fizyczny: 367 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 323-340. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Ciało ludzkie - w sztuce włoskiej
Gatunek, rodzaj, forma: Malarstwo włoskie - tematyka - 6-13 w
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 83-7702-389-X
ISBN: 978-83-7702-389-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 27371/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Palusińska Anna (filozofia)
Tytuł: Filozofia ikony u Teodora Studyty i Nicefora / Anna Palusińska.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007.
Opis fizyczny: 182 s. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 171-179.
Temat: Nicefor św. ; 758-828
Temat: Teodor Studyta św. ; 759-826
Temat: Ikonoklazm
Temat: Ikony - historia
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7363-432-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dział Sztuki Cerkiewnej sygn. II 21990 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Palusińska Anna (filozofia)
Tytuł: Złota obecność : bizantyńskie korzenie polskiej ikony / Anna Palusińska.
Wariant tytułu: Bizantyńskie korzenie polskiej ikony
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020.
Opis fizyczny: 194 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 187-192.
Temat: Ikony - Bizancjum
Temat: Ikony - Polska - 20-21 w
Temat: Malarstwo bizantyjskie - recepcja - Polska
Temat: Malarstwo sakralne polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-832-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 35162 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Podstawka Anna
Tytuł: Dramaturgia Macieja Szukiewicza / Anna Podstawka.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2006.
Opis fizyczny: 400, [2] s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Źródła i Monografie
Uwaga: Bibliogr. s. 381-389. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Szukiewicz Maciej 1870-1943 - krytyka
Temat: Dramat polski - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 83-7306-318-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 21991 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Przylicki Krzysztof (1981- )
Tytuł: Ex Thesauro Universitatis : katalog prac na papierze ze zbiorów muzealnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła / Krzysztof Przylicki.
Wariant tytułu: Katalog prac na papierze ze zbiorów muzealnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015.
Opis fizyczny: 94, [2] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Seria: Katalogi Zbiorów Muzealnych KUL
Uwaga: Bibliogr. s. 94. Indeks.
Temat: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zbiory
Temat: Sztuka europejska - 17-20 w
Temat: Sztuka europejska - zbiory - Polska - 17-20 w
Temat: Drzeworyt japoński - 19-20 w
Temat: Drzeworyt japoński - zbiory - Polska - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-158-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 21852 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Odzyskany blask : barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL. [Cz. 1] / redakcja Krzysztof Przylicki.
Wariant tytułu: Barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum KUL, 2018.
Opis fizyczny: 46, [2] s. : il. kolor. ; 21x21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 45-46.
Uwaga: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Temat: Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - wystawy - 2018
Temat: Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - zbiory - 17-18 w
Temat: Barok - sztuka - wystawy - Polska
Temat: Barok - sztuka - zbiory - Polska
Temat: Konserwatorstwo polskie - 21 w
Temat: Rzeźba polska - wystawy - 17-18 w
Temat: Rzeźba polska - zbiory - Polska - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Przylicki, Krzysztof (1981- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-950459-4-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 34299/1
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej