New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Dom polski w transformacji
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Eugeniusz Zak Portret kobiety w zielonej sukni Portret matki Muzeum Narodowe w Krakowie Eugeniusz Zak Portrait of a woman in a green dress Portrait of artist's mother National Museum in Krakow
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
 
Most often loaned books in the library