New items
Plaster monuments architecture and the power of reproduction
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context
Kościół Dominikanów w Gdańsku architektura i jej przeobrażenia
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Poussin & l'amour