New items
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
Broń czarnoprochowa
Stolarstwo Cz 2
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
 
Most often loaned books in the library