New items
Peccata Grzegorz Bednarski
Art archives Sztuka i archiwum
Obrazy malowane drewnem czyli o XVIII wiecznej intarsji toruńskiej w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu przewodnik dla młodzieży
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
 
Most often loaned books in the library