New items
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
Reflektor materiały archiwalne i prasowe
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Husaria duma polskiego oręża
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library