Nowości
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Legiony Polskie 1914 1919
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece