New items
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Święta Barbara patronka rybaków i ludzi morza monograficzna praca wieloautorska
Zakopane inwentaryzacja nowoczesności przewodnik po sztuce w przestrzeni miasta
Broń z warsztatu Ignacego Hofelmajera 1825 1889 w zbiorach muzealnych i prywatnych
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002