New items
NOTO Międzynarodowy Studencki Konkurs im Józefa Czapskiego NOTO International Student Competition Józef Czapski
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Pamięć rodzinna
Daniel Mróz Pomniki nieuczesane Kraków marzec / kwiecień 2017 Galeria Sztuki Artemis
Z drugiej strony rzeczy polski dizajn po roku 1989 wystawa 6 04 19 08 2018 Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny The other side of things Polish design after 1989 exhibition 6 04 19 08 2018 the National Museum in Krakow Main Building
 
Most often loaned books in the library