New items
Miniatury artystów polskich i obcych w Polsce działających Muzeum Narodowe w Krakowie katalog zbiorów Miniatures by Polish artists and by foreign artists active in Poland The National Museum in Krakow a catalogue of the collection
Renaissance of Islam art of the Mamluks
Stone fidelity marriage and emotion in Medieval tomb sculpture
Arms & armour of India Nepal & Sri Lanka types decoration and symbolism
Złota legenda chłopów polskich