New items
Heveliana księżyc i tarcza Sobieskiego heveliana dawne i sztuka współczesna wystawa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przygotowana ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz prezentująca prace i instalacje artystów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wilanów 21 kwietnia 15 sierpnia 2022 r
Miejsce które ratuje prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą
Park kulturowy szansa i wyzwanie
Rodzina Brueghlów arcydzieła malarstwa flamandzkiego The Brueghel family masterpieces of Flemish painting
Mode Macht Manner kulturwissenschaftliche Uberlegungen zur burgerlichen Herrenmode des 19 Jahrhunderts