New items
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Wino i historia
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Sztuka pograniczy studia z historii sztuki
 
Most often loaned books in the library