Nowości
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Mistrz drugiego planu artysta malarz Marian Ruzamski 1889 1945
Almanach Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 2010 2019
Józef Chełmoński romantyk polskiego pejzażu
Andrzej Kurkowski Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Warszawski wystawa Rysunek gwasz ilustracja Andrzeja Kurkowskiego 23 IX 14 X 67 r Dom Artysty Plastyka Warszawa