Nowości
Adam Hoffmann autoportret z tłem wrzesień/październik 2001
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik opowieści o historii kulturze rzemiośle i tradycji
Olbiński akty nudes
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami