New items
Darczyńcy polskich muzeów historia i współczesność T 1
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz twórczość konteksty przyczynki Stanislovas Bohusas Sestsencevicius kuryba kontekstai mazieji kuriniai
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich