New items
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Erfolgreiche Einwanderer Kunstlermigration im Ostseeraum in der Fruhen Neuzeit
Wzory w kwadracie zamknięte ceramiczne zdobienia wnętrz z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów Agnieszki Partridge przewodnik po wystawie Muzeum Okręgowe w Tarnowie wrzesień grudzień 2021
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
 
Most often loaned books in the library