New items
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Fotorelacje Wojna 1920 A photographic account the 1920 war
Helga Matzke presents Central European drinking culture and royal silver dinner table 16th 18th centuries Środkowoeuropejska kultura stołu i królewskie srebra stołowe XVI XVIII wiek z kolekcji Helga Matzke
Integrated pest management for collections Proceedings of 2011 a Pest Odyssey 10 years later
Brno a suburb of Vienna