Nowości
Secesja na styku nowego i starego świata
Mariola Przyjemska konsumpcja konstrukcja i melancholia
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
Kresowa Atlantyda historia i mitologia miast kresowych T 19