Nowości
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Niezwykły świat dawnych mebli przewodnik dla dzieci i młodzieży
Polska w pejzażach
Husaria duma polskiego oręża
Ostoja tradycji
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece