Nowości
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2
Sapetto Szamborski
Pieniądz i banki w Małopolsce
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece