New items
Adam Hoffmann autoportret z tłem wrzesień/październik 2001
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich
Cechy Sasko jak blizko tak daleko Bohmen Sachsen so nah so fern
139 aukcja antykwaryczna książki dedykacje grafika 139/2023 6 7 października 2023
Polski mężczyzna 1910 2010 wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach dawny Pałac Biskupów Krakowskich 23 maja 15 października 2023 Polish man 1910 2010 the temporary exhibition at the National Museum in Kielce the former Palace of Cracow Bishops 23 May 15 Oct 2023