Nowości
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Okupanci Niemcy w Krakowie 1939 1945
Pamięć rodzinna
Graffiti i street art słowo obraz działanie
Stolarstwo Cz 2
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece