Nowości
Aukcja Varia 39 Warszawa 16 grudnia 2020 środa godz 19 00 w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego Warszawa wystawa przedaukcyjna od 2 grudnia 2020 r
Poświęcenie pisem drukowanych zwyczaj wprowadził drukowane dedykacje w książce okresu zaborów
Aukcja Rzeźby 13 grudnia 2019 wystawa przedaukcyjna 18 11 13 12 w siedzibie SDA w Bydgoszczy
Księga Norwidowa życie poezja rysunki
Łańcuch łączący Ziemię z Niebem Różaniec jako praktyka funeralna współczesnej Sądecczyzny