Nowości
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik opowieści o historii kulturze rzemiośle i tradycji
Bajki w rzeźbach zapisane
Ludomir Sleńdziński klasyk z Wilna