Nowości
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
O babce wnęku i mądrym karle
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece