New items
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
O miejsce książki w historii sztuki Cz 3 w 150 rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego
Sztuka współczesna anatomia upadku
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze